Warsztaty z Geografii Turyzmu

Publikacje: 3

Seria monografii "Warsztaty z Geografii Turyzmu" dotyczy szeroko rozumianej turystyki w ujęciu interdyscyplinarnym i jest powiązana z doroczną konferencją naukową pt. >>Seminarium terenowe: „Warsztaty z geografii turyzmu”<<, organizowaną przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ. Publikowane w serii prace mają charakter opisowy, przeglądowy, badawczo-problemowy, monograficzny, teoretycznych studiów oraz aplikacyjny i są adresowane są do wszystkich zajmujących się turystyką, w tym także osób pragnących opublikować wyniki swojej pracy badawczej w tym zakresie.

Wszystkie książki

okladka

Turystyka w badaniach podstawowych

Marzena Makowska-Iskierka (ed), Jolanta Wojciechowska (ed)
okladka

Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19

Marzena Makowska-Iskierka (ed), Jolanta Wojciechowska (ed)
okladka

Turystyka i krajoznawstwo

Marzena Makowska-Iskierka (ed), Jolanta Wojciechowska (ed)