Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Publikacje: 5

W serii ukazują się publikacje poświęcone różnorodnym aspektom współczesnego językoznawstwa oraz szeroko pojętym badaniom nad językiem i komunikacją językową. Poruszane są w nich fundamentalne kwestie dotyczące języka z uwzględnieniem perspektyw różnych nauk i paradygmatów badawczych. Poszczególne tomy stają się przestrzenią wymiany myśli zarówno pomiędzy językoznawcami, jak i przedstawicielami innych dyscyplin.