Nauka Sztuki – Sztuka Nauki

Publikacje: 2

W serii publikowane są prace rozwijające perspektywę badawczą, w której twórczość naukowa i artystyczna stanowią komplementarne i wzajemnie nieredukowalne sfery aktywności, mimo swojej autonomii mogące się kreatywnie inspirować oraz ukazywać nowe ścieżki indywidualnego i kulturowo-cywilizacyjnego rozwoju. Seria służy inicjowaniu, rozwijaniu i promocji interdyscyplinarnych badań humanistycznych, wymagających wypracowywania precyzyjnego warsztatu teoretyczno-metodologicznego i rzetelnej analizy materiału badawczego.