Perspektywy Biograficzne

Publikacje: 4

Seria przeznaczona dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych. Kolejne tomy dotyczą rozważań nad teoretycznymi i metodologicznymi aspektami badań auto/biograficznych, a także stanowią studia poświęcone mało rozpoznanemu dotychczas zagadnieniu auto/biografii naukowych. Seria pomyślana jest też jako przedsięwzięcie promujące ideę szeroko pojętej antropologizacji nauki, która – w przekonaniu inicjatorów – sprzyja scaleniu platformy myślowo-społecznej ukierunkowanej na tworzenie przestrzeni dialogicznej i autoformatywnej.