Historie alternatywne i steampunk w literaturze: Archipelagi badawczo-interpretacyjne

Autorzy

Natalia Lemann
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0003-2972-9404

Słowa kluczowe:

alternatywna topografia, mapowanie przestrzeni, alternatywne historie religii, geokrytyka, proza historyczna, steampunk, historie alternatywne

Streszczenie

Publikacja poświęcona jest historiom alternatywnym i steampunkowi – dwóm istotnym gatunkom literatury fantastycznej, które budują światy powieściowe wokół odpowiedzi na pytanie „Co by było, gdyby…?”. Autorka prezentuje poetykę obu tych gatunków, a także poddaje je wieloaspektowej analizie kulturowej. Historie alternatywne i steampunk są ściśle związane z historią, stanowią istotne, choć przewrotne, medium pamięci kulturowej – czytelnik znajdzie więc w książce omówienie relacji między kontrfaktualizmem historycznym a jego literacką odmianą w historiach alternatywnych. Z analizowanych przez autorkę powieści (nie tylko polskich) wyłania się dyskusja na temat kształtu pamięci kulturowej i narodowej, alternatywnej historii literatury i religii, wizji (nie)istniejących miast i metropolii oraz autobiografizmu kontrfaktycznego. Wielość stosowanych ujęć badawczych, interdyscyplinarny, komparatystyczny i analityczny charakter publikacji sygnalizuje użyta w podtytule formuła „archipelagu”.

Biogram autora

Natalia Lemann - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173

Natalia Lemann, dr teorii literatury zatrudniona w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka dwóch kierunków humanistycznych (historii i filologii polskiej). Doktorat uzyskała na podstawie rozprawy pt. Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej (promotor prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska), opublikowanej w rozszerzonej wersji w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2008 roku. Zainteresowania naukowe badaczki koncentrują się głównie wokół związków nauk historycznych i literatury, szeroko pojętej i zdefiniowanej powieści historycznej, teorii i antropologii literatury, literatury i kultury popularnej, literatury fantastycznej i współczesnych metodologii humanistycznych, na przykład postkolonializm. Autorka ponad 70 artykułów naukowych (w języku polskim, angielskim i niemieckim), opublikowanych zarówno w wiodących periodykach naukowych („Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Porównania”, „Kultura Współczesna”, „Litteraria Copernicana”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” „Postscriptum Polonistyczne”), jak i tomach zbiorowych, wydawanych również przez wpływowe zagraniczne ośrodki naukowe, tj. Cambridge, Oxford czy Peter Lang. Autorka wielu haseł w „Słowniku Rodzajów Literackich” pod red. G. Gazdy. Popularyzatorka literatury, prowadzi liczne spotkania autorskie z pisarzami, pisuje recenzje, prowadzi warsztaty i wykłady otwarte.

Bibliografia

Ackroyd Peter, 1997, Milton in America, Vintage, London.
Zobacz w Google Scholar

Aldiss Brian W., 2002, Malacjański gobelin, przeł. A. Jacewicz, Solaris, Stawiguda.
Zobacz w Google Scholar

Amis Kingsley, 1994, Alteracja, przeł. P. Znaniecki, Rebis, Poznań. Bart Andrzej, 1999, Pociąg do podróży, Noir sur Blanc, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Basil Otto, 1993, Brunatna rapsodia, przeł. R. Wojnakowski, Alfa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bradley Zimmer Marion, 1996, Leśny dom, przeł. P. Rymarczyk, Amber, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Byatt Antonia Sylvia, 2010, Opętanie, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Caillois Roger, 1977, Poncjusz Piłat, przeł. D. Eska, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Camp de Sprague L., 1991, Jankes w Rymie, przeł. R. Januszewski, Betabooks, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Card Scott Orson, 1993, Siódmy syn, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Card Scott Orson, 1995a, Uczeń Alvin, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Card Scott Orson, 1995b, Czerwony prorok, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Card Scott Orson, 1999, Alvin czeladnik, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Card Scott Orson, 2003, Płomień serca, przeł. P.W. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Card Scott Orson, 2004, Siódmy syn, przeł. M. Mazan, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carriger Gail, 2011a, Bezduszna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carriger Gail, 2011b, Bezimienna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carriger Gail, 2011c, Bezgrzeszna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carriger Gail, 2011d, Bezwzględna, przeł. M. Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Carriger Gail, 2012, Timeless, Orbit Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Chabon Michael, 2008, Yiddish Policemen Union, Harper Perennial, London–New York–Toronto–Sydney–New Delhi.
Zobacz w Google Scholar

Chabon Michel, 2009, Związek żydowskich policjantów, przeł. B. Umińska-Kopeć, W.A.B., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Churchill Winston, 1931, If Lee Had Not Won the Battle of Gettysburg, w: Squire J.C., If It Had Happened Otherwise, Longmans, Green.
Zobacz w Google Scholar

Chwin Stefan, Lars Krystyna, 2000, Wspólna kąpiel, Tytuł, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Clarke Susannah, 2004, Jonathan Strange i pan Norrell, t. 1–3, przeł. M. Hesko-Kołodzińska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cyran Janusz, 2006, Jeruzalem, w: tegoż, Ciemne lustra, Fabryka Słów, Lublin, s. 25–29.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński Piotr, 2011, Międzynaród, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

D’Ormesson Jean, 1975, Chwała cesarstwa, przeł. E. Bąkowska, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dehnel Jacek, 2004, Żywoty równoległe, Zielona Sowa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Di Filippo Paul, 1995, The Steampunk Trilogy, Turn-the-Page Books, Seattle.
Zobacz w Google Scholar

Dick Philip K., 1991, Człowiek z Wysokiego Zamku, przeł. i posł. L. Jęczmyk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Disreali Benjamin, 2015, Alroy: The Prince od the Captivity, Create Space, London.
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2003, Inne pieśni, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2004, Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2007, Lód, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2009a, Wroniec, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Elbis Edward S., 1868, The Huge Hunter, or the Steam Man of the Prairies, Irwin P. Beadles’s Amercian Novel #45.
Zobacz w Google Scholar

Farmer Philip José, 1952, Sail On!, Sail On!, „Startling Stories”, vol. 28, No 2, s. 83–91, http://producer.csi.edu/cdraney/2014/278/resources/farmer_sf-story(sail-on).pdf, [dostęp: 12.01.2016].
Zobacz w Google Scholar

Foster Allan Dean, 1978, Polacy to ludzie łagodni, przeł. M. Róg-Świostek, w: Rakietowe szlaki 2. Opowiadania fantastyczno-naukowe, wybór L. Jęczmyk, Warszawa, s. 112–122.
Zobacz w Google Scholar

Fry Stephen, 1996, Making History, Hutchinson, London.
Zobacz w Google Scholar

Garfinkle Richard, 1996, The Celestial Matters, Tor Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Geoffroy-Château Louis, 1836, Histoire de la monarchie universelle: Napoléon et la conquete du monde (1812–1832), H.-L. Delloye, Paris https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55580929 [dostęp: 23.03.2013].
Zobacz w Google Scholar

Gibbon Edward, 1776–1789, The Decline and Fall of the Roman Empire: Chapter 52, https://www.ccel.org/g/gibbon/decline/volume2/chap52.htm [dostęp: 30.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Gibson William, Sterling Bruce, 1991, Maszyna różnicowa, przeł. P.W. Cholewa, Mag, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gingrich Newt, Fortschen William R., 1995, 1945, Bean Books, Wake Forest, North Carolina.
Zobacz w Google Scholar

Głowacki Aleksander, 2012, Alkaloid, Powergraph, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gryglewicz Tomasz, 2003a, Rozmowa ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem w 80-te urodziny, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 7–11.
Zobacz w Google Scholar

Gryglewicz Tomasz, 2003b, Sztuka bez Jałty, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 76–80.
Zobacz w Google Scholar

Harris Robert, 1992, Fatherland, Hutchinson, London.
Zobacz w Google Scholar

Harris Robert, 1997, Vaterland, przeł. A. Szulc, Albatros, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Harrison Harry, 1992a, Na zachód od Edenu, przeł. J. Pultyn, Phantom Press Interantional, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Harrison Harry, 1992b, Zima w Edenie, przeł. J. Pultyn, Phantom Press Interantional, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Harrison Harry, 1992c, Powrót do Edenu, przeł. J. Pultyn, Phantom Press Interantional, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Hawthorne Nathaniel, P.’s Correspondence (From Mosses From An Old Manse), http://www.gutenberg.org/cache/epub/9230/pg9230.txt [dostęp: 12.05.2012].
Zobacz w Google Scholar

Holford Castello, 1895, Artisopia: A Romance History of the New World, Arena Publishing Company, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Huberath Marek, 1997, Druga podobizna w alabastrze, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Inglot Jacek, 2011, Quietus, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarski Jacek, 2017, Między nami. Wiersze zebrane, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kieniewicz Stefan, 1972, Powstanie styczniowe, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

King Stephen, 2011, Dallas ‘63, przeł. T. Wilusz, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosik Rafał, 2005, Felix, Net i Nika oraz oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa, Powergraph, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosik Rafał, 2011, Felix, Net i Nika oraz Świat Zero, Powergraph, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosik Rafał, 2012, Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci, Powergraph, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krasicki Ignacy, 1956, Historia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lepianka Maciej, 1996, I w następnym dniu, Czarcie Żebro, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lessing Doris, 2009, Alfred i Emily, przeł. A. Kołyszko, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski Konrad T., 2000, Królowa Joanna d’Arc, Wydawnictwo ALFA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski Konrad T., 2011, Anioły muszą odejść, GJ, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski Konrad T., 2013, Orzeł bielszy niż gołębica (powieść fantastyczna w konwencji steampunk), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski Konrad T., 2014, Utopie. Wysłanniczka bogini/Królowa Joanna D’Arc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ligocki Edward, 1927, Gdyby pod Radzyminem, Spółka Wydawnicza „Rzeczypospolita”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łagowski Bronisław, 2003, Zyski i straty, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 44–45.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz Jacek, 2003, Gdyby nie było Jałty…, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 34–37.
Zobacz w Google Scholar

MacLeod Ian R., 2006, Wieki światła, przeł. W. Próchniewicz, MAG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

MacLeod Ian R., 2008, Dom burz, przeł. W. Próchniewicz, MAG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

MacLeod Ian R., 2015, Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wytchnienia, przeł. G. Komerski, Mag, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Martorelli Joanot, 2003, Tirant Biały, przeł. R. Sasor, „Literatura na Świecie”, nr 5/6, s. 137–204.
Zobacz w Google Scholar

Maszczyszyn Jan, 2015, Światy Solarne, Solaris, Stawiguda.
Zobacz w Google Scholar

Maszczyszyn Jan, 2016, Światy Alonbee, Solaris, Stawiguda.
Zobacz w Google Scholar

Maszczyszyn Jan, 2017, Hrabianka Asperia, Solaris, Stawiguda Mickiewicz Adam, 1995–2004, Dzieła, T. IX, oprac. J. Maślanka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miéville China, 2003, Dworzec Perdido, przeł. M. Szymański, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Milton John, 1974, Raj utracony, przeł. M. Słomczyński, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Milton John, 2012, Areopagitica, przeł. J. Rzepa, Jirafa Roja, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław, 2003, Po dyktaturze, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław, 2011, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Czesław, 2015, Wiersze wszystkie, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Miłoszewski Zygmunt, 2017, Jak zawsze, W.A.B., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mortka Marcin, 2007, Ragnarok 1940, T. 1, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Mortka Marcin, 2008, Ragnarok 1940, T. 2, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Murakami Haruki, 2013, Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa, przeł. A. Zielińska-Elliot, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowska Anna, 2003, Kilka haseł z encyklopedii „Literatura polska” wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 2010, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 88–90.
Zobacz w Google Scholar

Novik Naomi, 2008, Smok Jego Królewskiej Mości, przeł. P. Kruk, Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Orbitowski Łukasz, 2011, Ogień. Widowisko historyczno-fantastyczne, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Orbitowski Łukasz, 2012, Widma. Historia Polski bez Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Orliński Wojciech, 2015, Polska nie istnieje, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parnicki Teodor, 1958, Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed Chrystusem, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parnicki Teodor, 1968, Zabij Kleopatrę, PAX, Warszawa. Parnicki Teodor, 1969, Inne życie Kleopatry, PAX, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Parnicki Teodor, 1970, Muza dalekich podróży, PAX, Warszawa. Parnicki Teodor, 1973, Staliśmy jak dwa sny, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parowski Maciej, 2009a, Burza. Ucieczka z Warszawy ’40, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2003a, Sługa Boży, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2003b, Młot na czarownice, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2004, Miecz Aniołów, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2006, Łowcy dusz, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2008, Płomień i krzyż, T. 1, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2010a, Ja, Inkwizytor. Wieże do Nieba, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2010b, Ja, Inkwizytor. Dotyk Zła, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2011, Ja. Inkwizytor. Bicz Boży, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2014, Ja, Inkwizytor. Głód i pragnienie, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2015, Ja, Inkwizytor. Kościany Galeon, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piekara Jacek, 2018, Płomień i krzyż, T. 2, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piskorski Krzysztof, 2008, Zadra, t. 1, Runa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piskorski Krzysztof, 2009, Zadra, t. 2, Runa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piskorski Krzysztof, 2016, Czterdzieści i cztery, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Powers Tim, 1997, Wrota Anubisa, przeł. J. Kabat, Amber, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Prus Bolesław, 2004, Nowele, opowiadania, drobiazgi, posł. J. Tomkowski, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przechrzta Adam, 2013, Gambit Wielopolskiego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przechrzta Adam, 2016, Adept, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Przechrzta Adam, 2017, Namiestnik, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Przechrzta Adam, 2018, Cień, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pullman Phillip, 1998a, Zorza północna, przeł. E. Wojtczak, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pullman Phillip, 1998b, Bursztynowa luneta, przeł. E. Wojtczak, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pullman Phillip, 1998c, Magiczny nóż, przeł. E. Wojtczak, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pullman Philip, 2010, Dobry człowiek Jezus i łotr Chrystus, przeł. L. Stawowy, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pynchon Thomas, 2006, Against the Day, Penguin Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Redliński Edward, 1999, Krfotok, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Renouvier Charles, 1876, Uchronie (l’Utopie dans l’Histoire): Esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu’il n’a pas été, tel qu’il aurait pu être, Bureau du Critique Philosophique, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Roberts Keith, 1968, Pavane, Rupert Hart-Davies, London.
Zobacz w Google Scholar

Robinson Stanley Keith, 2002, Lata ryżu i soli, przeł. Ł. Tabaka, Wydawnictwo Dolonośląskie, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Roth Philip, 2004a, Cień pisarza, przeł. J. Zieliński, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Roth Philip, 2007, Spisek przeciwko Ameryce, przeł. J. Kozak, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rymkiewicz Jarosław Marek, 1987, Żmut, Instytut Literackie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sapkowski Andrzej, 2002, Narrenturm, SuperNOWA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sapkowski Andrzej, 2004, Boży bojownicy, SuperNOWA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sapkowski Andrzej, 2006, Lux perpetua, SuperNOWA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saramago Jose, 2010, Historia oblężenia Lizbony, przeł. W. Charchalis, Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Saramago Jose, 2012, Podróż słonia, przeł. W. Charchalis, Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sarban (Wall John), 2001, Dźwięk rogu, przeł. L. Jęczmyk, Solaris, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki Andrzej W., 2011, Nadzieja czerwona jak śnieg, Bellona/Runa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki Andrzej W, 2014, Aposiopesis, Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt Erich-Emmanuel, 2007, Przypadek Adolfa H., przeł. E. Wieleżyńska, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Serviss Gareth, 1947, Edison’s Conquest of Mars, Carcossa House, Los Angeles.
Zobacz w Google Scholar

Silverberg Robert, 2009, Roma Eterna, przeł. D. Kopociński, Solaris, Stawiguda.
Zobacz w Google Scholar

Sissini (Dimitris N. Chorafas), 1973, Samuel Hitler, Melzer, Darmstadt.
Zobacz w Google Scholar

Słonimski Antoni, 1967, Torpeda czasu. Powieść fantastyczna, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smith Graham Seth, 2012, Abraham Lincoln łowca wampirów, przeł. P. Kaliński, Burda Media Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobel Robert, 1973, For Want of a Nail: If Burgoyne Had Won at Saratoga, Greenhill Books, London.
Zobacz w Google Scholar

Spychalski Dariusz, 2009, Krzyżacki poker, t. 1 i 2, Fabryka Słów, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Squire John Collings, 1931, If It Had Happened Otherwise, Longmans, Green.
Zobacz w Google Scholar

Stephenson Neal, 2008, Diamentowy wiek, przeł. J. Polak, ISA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strzeszewski Emil, 2013, Ektenia, Powergraph, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczerek Ziemowit, 2013, Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szostak Wit, 2010, Chochoły, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szostak Wit, 2011, Dumanowski, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szostak Wit, 2012, Fuga, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szyda Wojciech, 2012, Fausteria. Opowieść antyhagiograficzna, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, 1986, W biały dzień, w: Ludzie na moście, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tregillis Ian, 2016, Mechaniczny. Wojny alchemiczne, przeł. B. Czartoryski, SQN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tregillis Ian, 2017a, Mechaniczny. Powstanie, przeł. B. Czartoryski, SQN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tregillis Ian, 2017b, Mechaniczny. Wyzwolenie, przeł. przeł. B. Czartoryski, SQN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Twain Mark, 1995, Jankes na dworze króla Artura, przeł. A. Kreczmar, Iskry, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Twardoch Szczepan, 2010, Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Valente Catheryne M., 2018, Domostwo błogosławionych. Elegia o Janie Prezbiterze. Część pierwsza, przeł. M. Strzelec, MAG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Willis Connie, 1996, Księga Sądu Ostatecznego, przeł. A. Nakoniecznik, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojnarowski Zbigniew, 2015, Pióra albo sekretna historia literatury polskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Marcin, 2002, Lustro i kolumna, w: Sedeńki W. (red.), Wizje alternatywne 4, Warszawa, s. 9–62.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Marcin, 2003, Alterland, W.A.B., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Marcin, 2009, Wallenrod, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Marcin, 2010, Jedna przegrana bitwa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Marcin, 2012, Mocarstwo, Zysk i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ziemiański Andrzej, 2000, Bomba Heisenberga, „Nowa Fantastyka” nr 9, s. 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Zychowicz Andrzej, 2012, Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki, Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Adamczewska Izabella, 2009, Powieść o artyście (Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LII z. 1–2, s. 250–259.
Zobacz w Google Scholar

Adamczewska Izabella, 2014a, Gonzo journalism (Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 1, s. 341–343.
Zobacz w Google Scholar

Adamczewska Izabella, 2014b, Wariacje na temat pewnego paktu. O dziennikarstwie gonzo, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, nr 3, s. 187–204.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkel Andrzej, Osica Janusz, Sowa Andrzej, 2005, Alternatywna historia: co by było, gdyby…, Bellona, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Alexander Jeffrey C., 2010, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, przeł. S. Burdziej, J. Gądecki, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Alfer Alexa, Edwards de Campos A.J., 2010, Contemporary British Novelist, A.S. Byatt – Critical Storytelling, Manchester UP, Menchester.
Zobacz w Google Scholar

Anderson Benedict, 1997, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Andherst Leah, 2015, Feeling With Real Others: Narrative Empathy in the Autobiographies of Doris Lessing and Alison Bechdel, „Narrative”, no. 3, s. 271–290.
Zobacz w Google Scholar

Ankersmit Franklin, 1997, Historiografia i postmodernizm, przeł. E. Domańska, w: Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Universitas, Kraków, s. 145–173.
Zobacz w Google Scholar

Ankersmit Franklin, 2002, Pochwała subiektywności, przeł. T. Sikora, w: Domańska E. (red.), Pamięć. Etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, przeł. E. Domańska i in., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 55–83.
Zobacz w Google Scholar

Ankersmit Franklin, 2004, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. Domańska E., Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ansorg Robert Alexander, 2012, Dokufiction? Living History? Histotainment? Der Archeäologe im Fernsehen zwischen Reenactment und Computeranimation, Diplomatica Verlag, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

Appadurai Arjun, 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przekł. Z. Pucek, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Arendt Hannah, 1987, Eichmann w Jerozolimie; rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Arendt Hannah, 1993, Korzenie totalitaryzmu, t. 1–2, przeł. M. Szawiel, D. Gringerg, Oficyna Niezależna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, 1998, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Assmann Aleida, 2000, Individuelles und kollektives Gedächtnis – Formen, Funktionen und Medien, w: Wettengl K. (red.), Das Gedächtnis der Kunst: Geschichte und Erinnerung in der Kunst der Gegenwart, Ostfildern-Ruit.
Zobacz w Google Scholar

Assmann Aleida, 2003, Two Forms of Resentiment: Jean Amery, Martin Walser and German Memorial Culture, „New German Critique”, no. 90, s. 123–133.
Zobacz w Google Scholar

Assmann Jan, 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp R. Traba, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Assmann Jan, 2009, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków, s. 59–98.
Zobacz w Google Scholar

Augé Marc, 2012, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Babilas Dorota, 2012, Wiktoria znaczy zwycięstwo. Kulturowe oblicza brytyjskiej królowej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Babilas Dorota, Krawczyk-Żywko Lucyna (eds.), 2013, We The Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, 1970, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, 1975, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreń, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, 1986, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Baczyński Kamil Krzysztof, 1989, Wybór poezji, wybór i oprac. J. Święch, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bakke Monika, 2006, Nieantropocentryczna tożsamość, w: Gwóźdź A., Nieracka-Ćwikiel A. (red.), Media, ciało, pamięć: o współczesnych tożsamościach kulturowych, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bakke Monika, 2010, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bakuła Bogusław, 1998, Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum”, z. 8: Postmodernizm po polsku? (Materiały konferencyjne), red. Izdebska A., Szajnert D., Łódź, s. 19–33.
Zobacz w Google Scholar

Bakuła Bogusław, 2011, Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej 1989–2009. Kwerenda wybranych problemów w ramach projektu badawczego, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bal Mieke, 2012, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan Edward, 1999, W stronę genologii multimedialnej, Teksty Drugie”, z. 2, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Barat Cason Caroline, 2010, Time Machines: Steampunk In Contemporary Art, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 167–188.
Zobacz w Google Scholar

Barricelli Michelle, Hornig Julia (red.), 2008, Aufklärung, Bildung, “Histotainment”?: Zeitgeschichte in Unterricht und Gesselschaft Heute, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Mein.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland, 1982, The Reality Effect, w: Todorov T. (ed.), French Literary Theory Today. A Reader, Cambridge University Press, Cambridge, s. 11–17.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland, 1984, Dyskurs historii, przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, s. 237–256.
Zobacz w Google Scholar

Basiuk Tomasz, Graff Agnieszka, 2005, Fałszerstwo Wiłkomirskiego: trauma jako konwencja kulturowa i narracyjna, w: Głowiński M., Chmielewska K., Makaryk K., Molisak A., Żukowski T. (red.), Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, Universitas, Kraków, s. 387–404.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, 1998, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, red. nauk. M. Kempny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Baxter Richard, 1825, A Christian Directory, Or, A Body of Practical Divinity and Cases of Conscience, Richard Edwards, London.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek Stefan, 2012, Mnemotoposy. Słowo wstępne, „Przegląd kultruroznawczy”, nr 1 (11), s. 5–11.
Zobacz w Google Scholar

Beevor Antony, 2015, Stalingrad, przeł. M. Bielewicz, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Belkin Aaron, Tetlock Philip E. (eds.), 1996, Counterfactual Thought Experiments in World Politics: Logical, Methodological and Psychological Perspectives, Princeton UP, Princeton–New York.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin Walter, 1996, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, przeł. K. Krzemieniowa i in., wybór i oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bereś Stanisław, Sapkowski Andrzej, 2005, Historia i fantastyka, SuperNOWA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Besler Gabriela, 2002, Czy światy możliwe w ujęciu Davida Lewisa mają status obiektów idealnych?, „Acta Universiatis Wratislaviensis”, nr 2321, s. 17–22.
Zobacz w Google Scholar

Bettelheim Bruno, 1985, Cudowne i pożyteczne: o znaczeniach i wartościach baśni, t. 1–2, przeł. D. Danek, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bhabha Homi K., 1984, Representation and the Colonial Text: A Critical Exploration of Some Forms of Mimeticism, w: Gloversmith F. (ed.), The Theory of Reading, Sussex– New Jersey, s. 93–122.
Zobacz w Google Scholar

Bhabha Homi K., 2010, DysemiNAcja, w: tegoż, Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bień Radosław, 2009, The Functions of Magical Places in American and Polish Alternate History Works (Orson Scott Card and Jacek Piekara), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia”, z. 60, s. 119–131.
Zobacz w Google Scholar

Bień Radosław, 2010a, Polska proza z gatunku historii alternatywnej w obliczu przemian po roku 1989, w: Anders Z., Pasterski J. (red.), Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 189–199.
Zobacz w Google Scholar

Bień Radosław, 2010b, Zmienić przeszłość – Alternate history w perspektywie genologiczno-komparatystycznej (Jacek Piekara i Orson Scott Card), praca doktorska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Bień Radosław, 2011, Struktury narracyjne w alterantywnej historii Jacka Piekary — analiza cyklu o Mordimerze Madderdinie, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwania pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 139–154.
Zobacz w Google Scholar

Bieńczyk Marek, 2002, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Black Jeremy, 2005, Using of History, Hodder Arnold, London.
Zobacz w Google Scholar

Black Jeremy, 2008a, What If? Counterfactualism and the Problem of History, The Social Affairs Unit, London.
Zobacz w Google Scholar

Black Jeremy, 2008b, The Curse of History, Social Affairs Unit, London.
Zobacz w Google Scholar

Bloom Harold, 2002, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Błoński Jan, 1981, Epifanie Miłosza, „Teksty”, nr 4–5, s. 27–51.
Zobacz w Google Scholar

Błoński Jan, 1991, Pora leżakowania, rozm. przepr. Szlachta Zofia, „Polityka” nr 43, s. 8–10.
Zobacz w Google Scholar

Bobrzyński Michał, 1974 (prwd. 1879), W imię prawdy dziejowej, w: tegoż, Dzieje Polski w zarysie, oprac. M. Serejski, A.F. Grabski, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, 1999, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, Nycz Ryszard, 2004a, Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, IBL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, Nycz Ryszard, 2004b, Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, IBL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bould Mark, Butler Andrew M., Roberts Adam, Vint Sherryl, 2009, The Routledge Companion to Science Fiction, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu Pierre, 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bowser Rachel A., Croxal Brian, 2010, Introduction: Industrial Evolution, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 1–45.
Zobacz w Google Scholar

Boym Svetlana, 2001, The Future of Nostalgia, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Bradley Raymond, Swartz Norman, 1979, Possible Worlds. An Introduction to Logic and Its Philosophy, Oxford UP, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Braidotti Rosi, 2014, Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brake Mark L., Hook Neil, 2008, Different Engines: How Science Drives Fiction and Fiction Drives Science, MacMillan, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Braudel Fernand, 1999, Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brazil Kevin, Sergeant David, Sperlinger Tom (eds.), 2016, Doris Lessing and the Forming of History, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Zobacz w Google Scholar

Brooke-Rose Christine, 1996, Historia palimpsestowa, w: Umberto E., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Biedroń, Znak, Kraków, s. 123–134.
Zobacz w Google Scholar

Browarny Wojciech, 2008, Historia bez gorsetu, „Odra” nr 5, s. 120–122.
Zobacz w Google Scholar

Brzechczyn Krzysztof, 2005, O odmianach historii alternatywnej, w: Dominiak G.A., Ostój-Zagórski J., Wrzosek W. (red.), Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z filozofii historii i historii historiografii, Epigram, Bydgoszcz, s. 87–93.
Zobacz w Google Scholar

Brzóstowicz-Klajn Monika, 2008, Fantastyczne narracje o Polsce, w: Korzeniowski B. (red.), Narracje o Polsce, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 155–166.
Zobacz w Google Scholar

Brzóstowicz-Klajn Monika, 2009, Historia – literatura – fantastyka, w: Wysłouch S., Przymuszała B., Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 203–224.
Zobacz w Google Scholar

Bubikova Sarka, 2011, Growing up under Linderg’s presidency: Philip Roth’s The Plot Against Americica as alternate history, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 83–92.
Zobacz w Google Scholar

Bulhof Johannes, 1999, What If? Modality and History, „History and Theory”, vol. 38, s. 145–168.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska Anna, 2006, Anty-teoria literatury, Universitas, Kraków. Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, 2006, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Caillois Roger, 2005, W sercu fantastyki, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Calvino Italo, 2005, Niewidzialne miasta, przeł. A. Kreisberg, W.A.B., Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Čapský Martin, 2005, Vévoda Přemek Opavský (1366–1433). Ve słužbach posledních Lucemburků, Olomouc UP, Brno-Opava.
Zobacz w Google Scholar

Carlyle Thomas, 1967, Sartor Resartus and On Heroes and Hero Worship, Dent, London.
Zobacz w Google Scholar

Carr David, 1961, What is History?, Cambridge UP, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Carr David, 1999, Historia. Czym jest?, oprac. R.W. Davies, przeł. P. Kuś, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Carrott James H., Johnson Brian David, 2013, Vintage Tomorrows. Historian And A Futurist Journey Through Steampunk Into The Future of Technology, Market Media, Sebastopol.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel, 1982, Kwestia miejska, przeł. B. Jałowiecki, J. Piątkowski, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Certeau de Michel, 2001, Pismo historii, przeł. K. Jarosz, „ER(R)GO. Teoria– Literatura–Kultura”, nr 3, s. 109–137.
Zobacz w Google Scholar

Certeau de Michel, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chakrabarthy Dipesh, 2011, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, przeł. D. Kołodziejczyk, E. Domańska, T. Dobrogoszcz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Chamberlain Gordon, 1986, Afterword: Allohistory in Science Fiction, w: Waugh Ch.G., Greenberg M.H. (eds.), Alternative Histories. Eleven Stories of the World as It Might Been, Garland, New York.
Zobacz w Google Scholar

Chamberlin Joseph Edgar, 1907, The Ifs of History, H. Altemus (brak miejsca wydania).
Zobacz w Google Scholar

Chase Malcolm, Shaw Christopher, 1989, The dimensions of nostalgia, w: Chase M., Shaw C. (eds.), The imagined past: history and nostalgia, Manchester University Press, Manchester, s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Chiaromote Nicola, 2015, Notatki, przeł. S. Kasprzysiak, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Chomiuk Aleksandra, 2009, Między słowem a obrazem. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Chomiuk Aleksandra, 2011, Historie obok historii. Odwołania do przeszłości w polskiej powieści popularnej ostatniego dwudziestolecia, w: Gawliński S., Siwor D. (red.), Dwie dekady nowej (?) literatury. 1989–2009, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 273–290.
Zobacz w Google Scholar

Chomiuk Aleksandra, 2013, Fiction czy non-fiction? Uwagi na marginesie pewnego sporu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 4, s. 233–249.
Zobacz w Google Scholar

Chrobak Karol, 2002a, Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 2321, s. 37–43.
Zobacz w Google Scholar

Chrobak Karol, 2002b, Rzeczywistość Leona Chwistka a światy możliwe Davida Lewisa, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 2321, s. 217–225.
Zobacz w Google Scholar

Chwistek Leon, 1924, Wielość rzeczywistości w sztuce, „Przegląd Współczesny” nr 9, s. 79–95.
Zobacz w Google Scholar

Chwistek Leon, 1960, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie, red. K. Estreicher, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cichocka Lena, Panecka Agnieszka (red.), 2004, Polityka historyczna: historycy – politycy – prasa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pałac Raczyńskich w Warszawie 15 grudnia 2004, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak Tomasz, 2011, Nowa poezja polska wobec poprzedników, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Clausewitz Carl von, 2007, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, Mireki (bez miejsca wydania).
Zobacz w Google Scholar

Clayton Jay, 2003, Charles Dickens in Cyberspace. The Afterlife of Nineteenth Century in Postmodern Culture, Oxford UP Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Clute John, Nicholls Peter, 1993, The Encyclopedia of Science Fiction, Orbit Fiction, London.
Zobacz w Google Scholar

Coleridge Samuel Taylor, 2009, Biographia Literaria, Or Biographical Sketches od My Literary Life and Opinions, The Floating Press, Portland.
Zobacz w Google Scholar

Collingwood Robin, 1961, The Idea of History, Oxford UP, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Collins William Joseph, 1990, Paths Not Taken: The Development, Structure, and Aesthetics of the Alternative History, University of California, Davis.
Zobacz w Google Scholar

Cowart David, 2012, Pynchon, Genealogy, History, „Modern Philology”, vol. 109, no. 3, s. 385–407.
Zobacz w Google Scholar

Culler Jonathan, 1998, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cunningham Gail, 1978, The New Woman and the Victorian Novel, The Macmillan Press LTD, London.
Zobacz w Google Scholar

Cushman Stephen, Cavanagh Clare, Ramazani Jahan, Rouzer Paul (eds.), 2012, The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition, Princeton UP, Princeton (ebook version).
Zobacz w Google Scholar

Czaplińska Joanna, 2009, Maszyna pańszczyźniana, czyli prawda o robotach, „Nowa Fantastyka”, nr 9, s. 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław, 2009, Polityka literatury, czyli pokazywanie języka, w: Dunin K. (red.), Polityka literatury: Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 5–41.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław, 2011a, Języki niezależności. Jak jest artykułowana w literaturze niepodległość odzyskana przez Polskę w roku 1989?, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków, s. 39–64.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław, 2011b, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław (red.), 2011, Nowoczesność i sarmatyzm, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska Małgorzata, 2000, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska Małgorzata, 2012, Ruchome granice autobiograficzności, „Opcje”, nr 1, s. 23–36.
Zobacz w Google Scholar

Ćwikiel Agnieszka, 2001, Ciało/tożsamość/gender/cyberpunk, w: Radkiewicz M. (red.), Gender w humanistyce, Rabid, Kraków, s. 115–123.
Zobacz w Google Scholar

D’Amassa Don, 2005, Encyclopedia of Science Fiction, Facts On File Publishing, New York.
Zobacz w Google Scholar

Dajnowski Maciej, 2012, Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, z. 3, s. 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Daly Mary, 1973, Beyond God the Father, toward a Philosophy of Women’s Liberation, Beacon Press, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Danneberg Hillary P., 2008, Coincidence and Counterfactuality. Plotting Time and Space in Narrative Fiction, University of Nebraska Press, Lincolm– London.
Zobacz w Google Scholar

Danto Arturo, 1965, Analytical Philosophy of History, Cambridge UP, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Darnton Robert, 1984, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Delaperriere Marie, 2010, Polskie gry i egzorcyzmy po 1989 roku, w: Gosk H. (red.), Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Delio Ian, 2012, Transhumanism or Ultrahumanism? Teilhard de Chardin on Technology, Religion and Evolution, „Theology and Science”, No. 10, s. 153–166.
Zobacz w Google Scholar

Demandt Alexander, 1999, Historia niebyła. Co by było, gdyby…?, przeł. M. Skalska, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Deszcz-Tryhubczak Justyna, 2011, Jak „zrobić” stan wojenny? Opowiadanie o najnowszej historii Polski Jacka Dukaja, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 103–112.
Zobacz w Google Scholar

Dickinson Emily, 1924, Complete Poems, Little Brown, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Doležel Lubomir, 1979, Extensional and Intensional Narrative Worlds, „Poetics” No. 8, s. 193–211.
Zobacz w Google Scholar

Doležel Lubomir, 1980, Truth and Authenticity in Narrative, „Petics Today” No. 1:3, s. 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Doležel Lubomir, 1988, Mimesis and Possible Worlds, „Poetics Today”, No. 9, s. 475–496.
Zobacz w Google Scholar

Doležel Lubomir, 1998, Heterocosmica. Fiction and possible worlds, John Hopkins UP, Baltimore–London.
Zobacz w Google Scholar

Doležel Lubomir, 2015, Jak dotrzeć do fikcyjnych światów?, „ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura”, nr 30, s. 9–21.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 1994a, Biała tropologia. Hayden White i teoria pisarstwa historycznego, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 159–168.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 1994b, Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” nr 7–8, s. 22–28.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 1996, Montaillou — Arkadia „heretyckiego” historyka, w: Historia. Mity. Interpretacje, Barszczewska-Krupy H. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 89–111.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 1999, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2000, Wokół metahistorii, w: White H., Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, przeł. E. Domańska i in., Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2005, Diatantaty. Prochy, diamenty i metafizyka obecności, „Czas Kultury”, nr 3–4, s. 51–61.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2006, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2008a, Historiografia insurekcyjna, „Literatura na świecie” nr 1/2 (438/439), s. 355–368.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2008b, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna”, nr 3, s. 9–21.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2008c, O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary. (Uwagi metodologiczne), w: Gosk H., Karwowskiej B. (red.), (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, Warszawa, s. 19–36.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2011, Antropologia literatury — projekt interdyscyplinarny czy transdyscyplinarny?, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 1, s. 55–64.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, 2014, Historia ratownicza, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 12–26.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa (red.), 2010, Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Drabikowska Magdalena, 2008, Powieść gotycka, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LI, z. 1–2, s. 238–244.
Zobacz w Google Scholar

Drewnowski Tadeusz, 2003, Historia do poprawek (z postscriptum), „Dekada Literacka” nr 1–2, (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 21–27.
Zobacz w Google Scholar

Dubicki Andrzej, 2017, Rzeczywistość alternatywna jako przedmiot badań politologicznych, w: Solska E., Witek P., Woźniak M. (red.), Historie alter/ natywne i kontr/faktyczne. Wizje – narracje – metodologia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Duby Georges, Lardreau Guy, 1982, Geschichte und Geschichtswissenschaft: Dialoge, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2007, Polska z drugiej strony lustra, rozm. przepr. Orliński Wojciech, „Gazeta Wyborcza”, nr z 26 grudnia.
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2007/2008, Autor po napisaniu książki powinien się zastrzelić, rozm. przepr. Winiarski Jakub, „Studium”, nr 5/6/1, s. 133–142.
Zobacz w Google Scholar

Dunin Kinga (red.), 2008, Polityka literatury: Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Wąsowicz Paweł, 2010, Warszawa fantastyczna, Stowarzyszenie Integracji Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Durst Uwe, 2004, Zur Poetik de Parahistorischen Literatur, „Neohelicon”, z. 2, s. 201–220.
Zobacz w Google Scholar

Durst Uwe, 2009, Drei Drundlegende Verfremdungsypen der Historschen Sequenz, „Virtueljahrsschrift” nr 2, s. 337–358.
Zobacz w Google Scholar

Durst Uwe, 2010, Theorie der Phantastischen Literatur. Neauauflage. Aktualisierte, Korrigierte und Erweiterte, LIT Verlag, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Dziadek Adam, 2008, Atopia — stadność i jednostkowość, „Teksty Drugie”, z. 1–2, s. 237–243.
Zobacz w Google Scholar

Dzielska Maria, 2010, Hypatia z Aleksandrii, (wyd. 3), Universitas, Kraków. Dziuban Zuzanna, 2008, Atopia — poza miejscem i nie-miejscem, w: Wilkoszewska K. (red.), Czas przestrzeni, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Eco Umberto, 1994, Lector in fabula, przeł. P. Salwa, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Eco Umberto, 1989, Nauka i fantastyka, przeł. R. Kłos, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, teksty wybrali R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 170–171.
Zobacz w Google Scholar

Elias Amy, 2001, Sublime Desire. History and Past-1960’s Fiction, The John Hopkins UP, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Engerman Stanley L., Fogel Robert, 1974, Time on the Cross: The Economic if American Negro Slavery, vol. 2, W.W. Norton and Company, New York.
Zobacz w Google Scholar

Englund Peter, 2011, Piękno i smutek wojny. Dwadzieścia niezwykłych losów z czasów światowej pożogi, przeł. E. Fabisiak, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Erll Astrid, 2018, Kultura pamięci. Wprowadzenie, posł. i red. nauk. M. Saryusz-Wolska, WUW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Eskin Blake, 2002, A Life in Pieces. The Making and Unmaking of Binjamin Wilkomirski, W. W. Norton & Company, New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Fanon Franz, 1985, Wyklęty lud ziemi, przeł. H, Tygielska, przedm. E. Rekłajtis, posł. J.-P. Sartre, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fauconnier Gilles, Turner Mark, 2003, The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Fergusson Nial (ed.), 1997, Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ferns Chris, 1999, Narrating Utopia. Ideology, Gender, Form in Utopian Literature, Liverpool UP, Liverpool.
Zobacz w Google Scholar

Fiećko Jerzy, 2015, Katastrofizm, ateizm i inne obrachunki. Szkice i ideach polskich romantyków, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Fiut Aleksander, 2003, Polonizacja, kolonizacja, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 150–156.
Zobacz w Google Scholar

Fogel Robert, 1964, Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History, John Hopkins Press, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Forlini Stefania, 2010, Technology and Morality: The Stuff of Steampunk, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 72–98.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, 1977, Language, Counter-Memory. Practise. Sleceted Essays and Interviews, ed. D. F. Bouchard, Cornell Paperbacks, Ithacka.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Aletheia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, 2000, „Czym jest Oświecenie?”, w: tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński i L. Rosiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 276–283.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, 2002, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College de France 2 grudnia 1970, przeł. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, 2005, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 117–125.
Zobacz w Google Scholar

Franczak Jerzy, 2012, Literatura i władza, w: Walas T., Nycza R. (red.), Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Universitas, Kraków, s. 439–492.
Zobacz w Google Scholar

Frelik Paweł, 2013, The Future of the Past”: Science Fiction, Retro and Retrofuturism, w: Atterby B., Hollinger V. (eds.), Parabolas of Science Fiction, Wesleyan UP, Middletown, s. 205–224.
Zobacz w Google Scholar

Frukacz Katarzyna, 2015, Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problem adaptacyjne, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego”, t. 5: Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 49–62.
Zobacz w Google Scholar

Frye Northrop, 1976, Archetypy literatury, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 305–321.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama Francis, 1992, Koniec historii, przeł. T. Biedroń, M. Wichrowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gajewska Agnieszka, 2008, Hasło: Feminizm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gajewska Agnieszka, 2014, Auto/biografia kontrfaktyczna Doris Lessing, „Autobiografia” nr 1, s. 39–49.
Zobacz w Google Scholar

Gajewska Grażyna, 2010, Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher Catherine, 2012, Dlaczego opowiadamy, jak nie było, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” nr 1–2, s. 138–152.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher Catherine, Greenblatt Stephen, 2000, Practicing New Historicism, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Gandhi Leela, 2008, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ganzfried Daniel, 1998, Die Geliehene Holocaust-Biographie, „Die Weltwoche”, 27 sierpnia.
Zobacz w Google Scholar

Gautier Brigitte, 2000, Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej, w: Borkowska G., Sikorska L. (red.), Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, IBL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gawin Dariusz, 2005, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu, w: Kostro R., Merty T. (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków–Wrocław, s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Gawron Agnieszka, 2016, Macierzyństwo. Współczesna literatura, kultura, etyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gazda Grzegorz (red.), 2012, Słownik rodzajów i gatunków literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gazda Grzegorz, Izdebska Agnieszka, Płuciennik Jarosław (red.), 2003, Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia. Groza. Okrucieństwo, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Geertz Clifford, 1996, O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w: Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków, s. 214–235.
Zobacz w Google Scholar

Geertz Clifford, 2005, Interpretacje kultur, Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gemra Anna, Igraszki z czasem i przestrzenią. Światy możliwe w literaturze fantastycznej, w: Jaskóła J., Olejarczyk A. (red.), Kosmologie światów możliwych, Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria: Filozofia XL, nr 2321, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 127–142.
Zobacz w Google Scholar

Genette Gerard, 1996, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, w: Markiewicza H. (red.), Współczesna teoria badań literackich za granicą, S. IV, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków s. 317–366.
Zobacz w Google Scholar

Gingritch Newt, Forstchen William R., 1995, 1945, Bean Books, Wake Forest, North Carolina.
Zobacz w Google Scholar

Ginzburg Carl, 1989, Ser i robaki: wizja świata pewnego młynarza z XVI wieku, przeł. R. Kłos, posł. L. Szczucki, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gladwell Malcolm, 2009, Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, przeł. G. Górska, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Głuch Krzysztof, 2010, Fantastyka kulturoznawcza, „Czas Kultury”, nr 4, s. 133–136.
Zobacz w Google Scholar

Goddis John Lewis, 2002, The Landscape of History, Oxford UP, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Goff Le Jacques, 2007, Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, wstęp P. Rodak, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gombrowicz Witold, 1997, Dziennik 1953–1956, posł. W. Karpiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gondor-Wierchoch Agnieszka, 2012, Transkulturowe rekonstrukcje historii — „Umiłowana” Toni Morrison i „The Plague of Doves” Louise Erdrich, „Teksty Drugie”, z. 1–2, s. 193–204.
Zobacz w Google Scholar

Goodman Nelson, 1997, Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goodrick-Clarke Nicholas, 2001, Okultystyczne źródła nazizmu: tajne kultury aryjskie oraz ich wpływ na ideologię nazistowską, ariozofowie z Austrii i Niemiec 1890–1935, przeł. J. Tyczyńska, Bellona, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gosk Hanna, 2010, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską w XX i XXI wieku, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Górecka Magdalena, 2012–2013, Polityczne afiliacje fantastyki: historie alternatywne jako dyskurs ideologiczny, „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka” nr 1(6)–2(7), s. 193–207.
Zobacz w Google Scholar

Górecka Magdalena, 2014a, Narodowe „imaginarium”. Historie alternatywne jako obszar artykułowania pamięci kulturowej (szkic metodologiczny), „Acta Humana” 2014, z. 1, s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

Górecka Magdalena, 2014b, Przeszłość ideologicznie zaprojektowana. Historie alternatywne w służbie prawicowej utopii, „Estetyka i krytyka”, nr 4, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Graaf Vera, 1975, Homo futurus. Analiza współczesnej science-fiction, przeł. Z. Fonferko, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grabski Andrzej Feliks, 1996, Historiografia — Mitotwórstwo — Mitoburstwo, w: Historia. Mity. Interpretacje, Barszczewska-Krupa A. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grabski Andrzej Feliks, 2003, Dzieje historiografii, wprow. R. Stobiecki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Graham Elaine, 2002, Representations of the Post/Human: Monsters, Aliens and Others in Popular Culture, Ruthgers UP, New York.
Zobacz w Google Scholar

Gray John, 2009, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt Stephen, 2005, Czym jest historia literatury?, przeł. K. Kwapisz, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 155–174.
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt Stephen, 2006, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Groot de Jerome, 2009, Consuming history. Historians and heritage in contemporary popular culture, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Groot de Jerome, 2010, The Historical Novel, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński Waldemar, 2011, Cud wyśniony, czyli w poszukiwaniu straconej historii w „Burzy. Ucieczce z Warszawy ’40”, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), W poszukiwaniu użyteczności gatunku historii alternatywnych / Exploring the Benefits of the Alternative History Genre, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk Marta, 2014, Współgrzeszn ość, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Siedlecki Adam, 1972, Rozmowy z samym sobą, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gudykunst William B., 2003, Intercultural Communication Theories, w: Gudykunst William B (ed.), Cross-Cultural and Intercultural Communication, Sage, Thousand Oaks, s. 167–189.
Zobacz w Google Scholar

Gumbrecht Hans Ulrich, 2002, Gdy przestaliśmy uczyć się od historii, tłum. M. Zapędowska, w: Domańska E. (red.), Pamięć. Etyka. Historia, Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, tłum. E. Domańska i in., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 187–206.
Zobacz w Google Scholar

Gumbrecht Hans Ulrich, 2008, Shall We Continue to Write Histories of Literature?, „New Literary History”, Vol. 39, No. 3, s. 519–533.
Zobacz w Google Scholar

Gutkowski Wojciech, Owczarz Ewa, 2006, Z problemów prozy — powieść o artyście, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Haka-Makowiecka Karolina, Makowiecka Marta, Węgrzecka Małgorzata, 2009, Leksykon fantastyki. Postacie, miejsca, rekwizyty, zjawiska, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hall Thomas C., 1997, Przestrzeń trwała, w: tegoż, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Muza, Warszawa, s. 134–144.
Zobacz w Google Scholar

Hantke Steffen, 1999, Difference Engine and Other Infernal Devices: History According to Steampunk, „Extrapolation” 40, No. 3 (Fall), s. 244–254.
Zobacz w Google Scholar

Haraway Donna, 1991, A Cyborg Manifesto. Science, Technology, and Socialist-Feminism in the late twentieth Century, w: tejże, Simians, Cyborgs and Women: the reinvention of Nature, Routledge, New York, s. 149–181.
Zobacz w Google Scholar

Haska Agnieszka, Stachowicz Jerzy, 2012, Śniąc o potędze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hawthorne Geoffrey, 1991, Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences, Cambridge UP, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Hayles Katherine, 1999, How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, University of Chicago Press, Chicago–London.
Zobacz w Google Scholar

Heintel Erich, 1979, „Jak to właściwie było?”. Historiozoficzny przyczynek do problemu metody w historii, w: Litwin J. (red.), Perspektywy historiozoficzne, Wrocław–Warszawa, s. 116–132.
Zobacz w Google Scholar

Helbig Jörg, 1988, Der parahistorische Roman: Ein literaturhistorischer und gattungstypologischer Beitrag zur Allotopieforschung, Lang, Frankfurt Am Main.
Zobacz w Google Scholar

Hellekson Karen, 2001, The Alternate History. Refiguring Historical Time, The Kent State UP, Kent, Ohio–London.
Zobacz w Google Scholar

Henriet Éric B., 2004, L’Histoire revisitée. Panorama de l’uchronie sous toutes ses formes, Encrage, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Herodot, 2006, Dzieje, przeł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hills Matt, 2009, Time, Possible Worlds and Counterfactuals, w: Bould M., Butler A., Roberts A., Vint S. (eds.), The Routledge Companion Science-Fiction, Routledge Publishing, New York, s. 433–441.
Zobacz w Google Scholar

Hintikka Jaako, 1992, Eseje logiczno-filozoficzne, przeł. A. Grober, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch Marianne, 1992/1993, Family Pictures: Maus, Mourning and Past-Memory, „Discourse. Theoretical Studies in Media and Culture”, 15, No. 2, s. 3–29.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch Marianne, 2008, The Generation of Postmemory, „Poetics Today”, 29 (1), s. 103–128.
Zobacz w Google Scholar

hooks bell, 2008, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E. Domańska, „Literatura na świecie”, nr 1–2, s. 108–118.
Zobacz w Google Scholar

Hrushovski Benjamin, 2004, Fictionality and Frames of Reference: remarks on a Theorethical Framework, „Poetics Today”, nr 2, s. 230–244.
Zobacz w Google Scholar

Huntington Samuel, 2009, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, wyd. 3, przeł. H. Jankowska, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hurnik Janusz, 1993, Funkcje tropów toponomastycznych w liryce Tadeusza Różewicza, w: Biolik M. (red.), Onomastyka literacka, Wydawnictwo WSP, Olsztyn, s. 237–244.
Zobacz w Google Scholar

Hutcheon Linda, 1987, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: Whiteside A., Issacharoff M. (eds.), On Referring in Literature, Indiana UP, Indiana.
Zobacz w Google Scholar

Hutcheon Linda, 1997, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii, przeł. J. Margański, w: Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków, s. 378–398.
Zobacz w Google Scholar

Huyssen Andreas, 1995, Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden Roman, 1947, O różnych rozumieniach „prawdziwości” w dziele sztuki, „Zagadnienia Literackie”, nr 1, s. 12–19.
Zobacz w Google Scholar

Iser Wolfgang, 2006, Apelacyjna struktura tekstów, przeł. W. Bialik, w: Burzyńska A., Markowski M.P. (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak, Kraków, s. 71–93.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów Inga, 2003, Odbiorca zamiast świadectwa, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 54–59.
Zobacz w Google Scholar

Izdebska Agnieszka, 2010, Forma, ciało i brzemię Imperium, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Izdebska Agnieszka, 2011, Opowieść dla „Braci śmiertelników”, czyli „Łaskawe” Jonathana Littella, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LIV, z. 1, s. 209–231.
Zobacz w Google Scholar

Jagoda Patrick, 2010, Clacking Control Societies: Steampunk, History and the Difference Engine of Escape, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 46–71.
Zobacz w Google Scholar

James Edward, 1994, Science Fiction in the 20th Century, Opus, Oxford. Jameson Fredric, 1981, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Metheuen & Co., London.
Zobacz w Google Scholar

Jameson Fredric, 1991, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Verso Publishing, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Jameson Fredric, 1992, Signatures of the Visible, Routledge, New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Jameson Fredric, 2008, New Literary History After the End of the New, „New Literary History” Vol. 39, No. 3, Literary History in the Global Age, s. 375–387.
Zobacz w Google Scholar

Jameson Fredric, 2011, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jamsheer Hassan Ali, 2002, Ibn Chaldun i jego Muqaddima: Antologia myśli społeczno-politycznej, Ibidem, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Janion Maria, 1975, Gorączka romantyczna, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janion Maria, 1982, Jak możliwa jest historia literatury?, w: tejże, Humanistyka: poznanie i terapia, PIW, Warszawa, s. 192–207.
Zobacz w Google Scholar

Janion Maria, 2000, Zmierzch paradygmatu, w: Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janion Maria, 2001, Zło i fantazmaty, prace wybrane, t. 3, Universitas, Kraków. Janion Maria, 2006, Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Janowski Maciej, 2008, Polityka historyczna: między edukacją historyczną a propagandą, w: S. Nowinowski, R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, IPN, Łódź, s. 217–236.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski Jerzy, 2003, Bez sielanki, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 50–53.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Kuczyńska-Koschany Katarzyna, 2014, Anamneza, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 37–39.
Zobacz w Google Scholar

Jaskułowski Krzysztof, 2012, Wytwórnie sarmatyzmu, „Przegląd polityczny”, nr 111, s. 90–95.
Zobacz w Google Scholar

Jauss Hans Robert, 2003, Historia jest tekstem. O metamorfozach dyskursu historycznego, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i oprac. J. Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 406–412.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczak Marcin, 2008, Dick Philip Kindred: Życiotwórczość. Studium postaci w powieściach Philipa K. Dicka: metoda personalistyczna, Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jones Jason B., 2010, Betrayed by Time: Steampunk and Neo-Victorian in Alan Moore “Lost Girls” and “The League of Extraordinary Gentlemen”, „Neo-Victorian Studies” 3:1, s. 99–126.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk Andrzej, 2004, Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kaczor Katarzyna, 2017, Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012), Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kalin Arkadiusz, 2018, Polska szkoła zmyślania — literacki reportaż podróżniczy. Podróże z Mordoru do Międzymorza Ziemowita Szczerka, „Forum Poetyki”, nr 11–12, s. 64–85.
Zobacz w Google Scholar

Kaniowska Katarzyna, 2014, Postpamięć, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 389–392.
Zobacz w Google Scholar

Kantorowicz Ernst, 2008, Dwa ciała króla: studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. A. Krawiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaszowska-Wandor Barbara, 2007, De (post)homine. Posthumanizm jako interpretacja humanizmu, „Terminus”, z. 1, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Kasztenna Katarzyna, 1995, Z dziejów formy niemożliwej: wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kattago Siobhan (ed.), 2015, Lethe and Aletheia: The Ashgate Research Companion to Memory Studies, Ashgate, Surrey.
Zobacz w Google Scholar

Kaye Simon T., 2010, Challenging Certainty: The Utility and History of Counterfactualism, „History and Theory”, Nr 49, s. 38–57.
Zobacz w Google Scholar

Kayser Wolfgang, 1979, Próba określenia istoty groteskowości, „Pamiętnik Literacki”, nr 4, s. 271–280.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński Andrzej, 1980, Mickiewicz hermetyczny, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kiehlbauch Solange, 2015, Man and Machine in the World of Steam: The
Zobacz w Google Scholar

Emergence of Steampunk as a Cultural Phenomenon, „The Forum: Journal of History”, V. 7, No. 1; s. 83–104.
Zobacz w Google Scholar

Klementowski Robert, 2003, Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Knoppers Lunger Laura, Colón Semenza Gregory, 2006, Milton in Popular Culture, Palgrave Publishing, New York.
Zobacz w Google Scholar

Koczanowicz Leszek, 2011, Post-komunizm a kulturowe wojny, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków, s. 7–12.
Zobacz w Google Scholar

Kohlke Marie-Luise, 2008, Introduction: Speculation in and on the Neo-Victorian Encounter, „Neo-Victorian Studies”, No. 1, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk Dorota, 2010, Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie” 2010, z. 5, s. 22–39.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk Elżbieta, 2006, Historyk czy artysta? O narracji w powieści historycznej, w: Gutkowski W., Owczarz E. (red.), Z problemów prozy — powieść o artyście, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 618–626.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk Elżbieta, 2009, W poszukiwaniu dostępu do przeszłości: o powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego, TransHumana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk Elżbieta, 2011, Mapa w interdyscyplinarnym dialogu geografii, historii i literatury, „Teksty Drugie”, z. 5, s. 255–264.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk Elżbieta, 2015, Psychogeograficzne poetyki miejskie, w: Roszczynialska M., Wądolny-Tatar K. (red.), Nowe poetyki miejskie: z problematyki urbanistycznej w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 20–27.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć Zbigniew, 2013, Polski dyskurs syberyjski, w: Gosk H., Kraskowska E. (red.), (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Kraków, s. 151–170.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć Zbigniew, 2014, Syberia przepisana, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 2, s. 140–148.
Zobacz w Google Scholar

Korwin-Piotrowska Dorota, 2015, Białe znaki. Milczenie w strukturze znaczenia utworów narracyjnych (na przykładzie z polskiej prozy współczesnej), Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Koselleck Reinhart, 2001, Semantyka historyczna, wybór i oprac. H. Orłowski, przeł. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Koselleck Reinhart, 2009, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, przeł. J. Merecki, W. Kunicki, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kostaszuk-Romanowska Monika, 1991, Sybir „Anhellego” — przestrzenią mesjanistyczną?, „Przegląd Wschodni”, t. 1, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa Teresa, 2005, Historia literatury w przebudowie, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 22–43.
Zobacz w Google Scholar

Kozak Krištof Jacek, 2013, Polityka literatury a interkulturowość, w: Leyko M., Pełka A. (red.), Teatr–literatura–media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku, Primum Verbum, Łódź, s. 10–25.
Zobacz w Google Scholar

Koziołek Ryszard, 2012, Niewspółmierność historii literatury z historiami innych, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 1, s. 63–70.
Zobacz w Google Scholar

Krawczuk Aleksander, 2002, Polska za Nerona, Iskry, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kripke Saul, 1972, Naming and Necessity, w: Harman G., Davidson D., Semantics of Natural Language, Reidel, Dordrecht–Boston, s. 66–101.
Zobacz w Google Scholar

Kripke Saul, 1988, Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kripke Saul, 1995, Identyczność a konieczność, przeł. T. Szubka, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 95–126.
Zobacz w Google Scholar

Król Marcin, 1998, Romantyzm. Piekło i niebo Polaków, Fundacja Res Publica, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kucała Bożena, 2013, W dialogu z XIX wiekiem: powieść wiktorianistyczna, w: Bleinert M. (red.), Dziewięć odsłon literatury brytyjskiej. Wiek XX po współczesność, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 11–23.
Zobacz w Google Scholar

Kula Marcin, 2011, Reportaż historyczny jako rodzaj współczesnej historiografii, w: Witek P., Mazur M., Solska E. (red.), Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 297–311.
Zobacz w Google Scholar

Kunz Tomasz, 2012, Kulturowa socjologia literatury — rozpoznania i propozycje, w: Walas T., Nycz R. (red.), Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, Problematyki, Interpretacje, Universitas, Kraków, s. 413–438.
Zobacz w Google Scholar

Kusek Robert, 2012, Authors on Authors in Selected Biographical-Novels-About-Writers, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kusek Robert, 2013, Autor! Autor!, czyli o powrocie „zniedołężniałego bóstwa starej krytyki”, w: Bleinert M. (red.), Dziewięć odsłon literatury brytyjskiej: wiek XX po współczesność, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 51–70.
Zobacz w Google Scholar

Kusek Robert, 2014, „Trucizna płynąca w żyłach”: postpamięć Wielkiej Wojny we współczesnych narracjach (auto)biograficznych, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 4, s. 383–395.
Zobacz w Google Scholar

Kutach Douglas N., 2002, The Entropy Theory of Couterfactuals, „Philosophy of Science” no. 1, s. 82–104.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma Erazm, 1995, O poetyce negatywnej. Od poetyki do poetologii, od poetologii do metapoetyki, w: Bolecki W., Tomasik W. (red.), Poetyka bez granic, Wydawnictwo IBL, Warszawa, s. 41–52.
Zobacz w Google Scholar

Kwintylian Marek Fabiusz, 2012, Kształcenie mówcy, księgi VIII 6-XII, przeł. i oprac. S. Śnieżewski, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

La Capra Dominick, 1985, History and Criticism, Ithaca, London.
Zobacz w Google Scholar

La Capra Dominick, 2011, Pisanie historii, pisanie Traumy, przeł. A. Rejniak-Majewska, w: Majewski T., Zeidler-Janiszewska A. (red.), Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, Officyna, Łódź, s. 483–512.
Zobacz w Google Scholar

Ladurie Le Roy Emmanuel, 1998, Montaillou: wioska heretyków. 1294–1324, przeł. E. Żółkiewska, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff George, 2017, Moralna polityka: jak myślą liberałowie i konserwatyści, przeł. M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Landsberg Alison, 2004, Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, Columbia UP, New York.
Zobacz w Google Scholar

Lasocki Wiesław Antoni, 1966, Zwierzęta i żołnierze, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Lasocki Wiesław Antoni, 1968, Wojtek spod Monte Cassino: opowieść o niezwykłym niedźwiedziu, Muchomor, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Lasocki Wiesław Antoni, 1986, Wojtek. Niedźwiedź-żołnierz, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Leibniz Gottfried Wilhelm, 2001, Teodycea: o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przeł. M. Frankiewicz, wstęp M. Kopania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune Philippe, 2001, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski i in., Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2002, Trzynaście kotów, trzynaście początków, w: Giesemann G., Stepnowska T. (red.), Literaturwissenschaftliche und linguistische Forschungaspekte der phantastischen Literatur, Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, Sonderdruck, s. 139–168.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2007, Pomiędzy literaturą a historią — epicka historiografia, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. L, z. 1–2 (99–100), s. 153–177.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2008, Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2010, Fabularyzacja i re-narracja źródeł historycznych w powieści historycznej na przykładzie „Listów staropolskich z epoki Wazów” i „Panów Leszczyńskich” Hanny Malewskiej, w: Boleckiego W., Madejskiego J. (red.), Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, Warszawa, s. 217–233.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2011a, Czy można uchronić się od przeszłości? — historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie wiedzy historycznej i polityki, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LIV, z. 2, s. 339–356.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2011b, „Klęska rozgniecionych nadziei…” Próba literaturoznawczej analizy dzieła Stefana Kieniewicza „Powstanie styczniowe”, „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX–XX wieku”, T. V, red. A. Wierzbicki, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 169–181.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2011c, PODobna historia, czyli rzecz o historii alternatywnej i jej miejscu we współczesnej historiografii i literaturoznawstwie, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia”, Vol. 5, Wrocław, s. 21–38.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2011d, Tęsknota za boskością. Królowie cudotwórcy i pomazańcy Boży w literaturze i kulturze. Szkic antropologiczno-historyczny, w: Poradecki M., Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 19–31.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2012a, AntiPODes of History? „Muza dalekich podróży” by Teodor Parnicki and “Lód” by Jacek Dukaj as Two Diffrent Models od Approaching Alternative History, w: Guttfeld D., Linke M., Sowińska A. (ed.), (Re)Visions of History in Language and Fiction, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, s. 301–319.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2012b, Czy historia może być skandalem? Rzecz o historiach alternatywnych i ich sporach z przeszłością/teraźniejszością, w: Płona-Syroka B. (red.), Skandal w kulturze, Seria: Tabu–trend–transgresja, t. 1, Warszawa, s. 123–138.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2012c, Historie alternatywne, w: Gazda G. (red.), Słownik gatunków i rodzajów literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 380–388.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2012d, Kronika, w: Gazda G. (red.), Słownik Rodzajów i Gatunków Literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 494–498.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2012e, Literatura, historia, kultura popularna — przestrzenie konwergencji. Wprowadzenie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LV, z. 2 (110), s. 123–148.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2012f, PODobni NiePODobni. „Muza dalekich podróży” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka Dukaja jako przykład dwóch sposobów relatywizacji historii, „Porównania” 10, Vol. X, s. 173–188.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2012g, Przez ciemne zwierciadło iluzoryczności świata. Philipa K. Dicka wariacje w theatrum mundi…, w: Leyko M., Wielechowska K. (red.), Etos życia — etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część III, Łódź, s. 134–245.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2014a, Alternatywna miara wielkości? Postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania. Czasopismo Poświęcone Zagadnieniom Komparatystyki Literackiej oraz Studiom Interdyscyplinarnym”, nr 14, s. 19–41.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2014b, Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 1 (113), s. 344–349.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2014c, Służba bezpieczeństwa jako figura wyobraźni, na przykładzie wybranych dzieł literatury światowej, w: Syrnyk J., Klarman A., Mazur M., Kłosek E. (red.), W stronę antropologii “bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, słowo wstępne J. Staniszkis, IPN, Wrocław, s. 215–231.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2015, Syreny i Meluzyna — miłosne opętanie w perspektywie feministycznej. Studium antropologiczno-literackie, w: Płonka-Syroka B., Marchel K. (red.), Miłość czarowna, Seria: Antropologia miłości, t. VII, DIG, Warszawa, s. 101–119.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2016a, Linia królewska Odry – literackie strategie „pisania narodu” na przykładzie sygnifikacji polskości Ziem Odzyskanych w powieści piastowskiej (od II wojny światowej do 1989 roku), „Czytanie literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, z. 5, s. 87–110.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2016b, Siberia. Land of Polish Martyrdom — (Re)Visions of the Myth. Literature. History, Geopoetics, w: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО, University of Burgas Press, s. 409–418.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2016c, Historie alternatywne — pomiędzy pisarstwem historycznym a fantastycznym, czyli czasem, tertium est datur…, „Poznańskie Studia Filologiczne”, Seria Literacka, nr 28, 2016, s. 77–100.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2017a, „Die königliche Oder-Neiße-Linie” — literarische Strategien des „Writing the Nation”. Wie der Piasten-Roman die polnische Vergangenheit der Wiedergewonnenen Gebiete konstruiert (vom Zweiten Weltkrieg bis zum Jahr 1989), „Germanoslavica”, „Zeitschrift für germano-slavische Studien”, 28, No. 1–2, s. 187–210.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2017b, Powieść piastowska (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LX, z. 2, s. 189–196.
Zobacz w Google Scholar

Lemann Natalia, 2017c, Close reading / reading closely a twórcze pisanie. O prze-pisywaniu literatury w programie nauczania twórczego pisania, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LX, z. 1, s. 58–75.
Zobacz w Google Scholar

Lenoir Timothy, 2002, Makeover: Writing the Body into the Posthuman Technoscape. Part One: Embracing the Posthuman, „Configurations”, No. 10, s. 203–220.
Zobacz w Google Scholar

Lepecki Mieczysław, 1934, Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania Marszałka Piłsudskiego, Rój, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Les lieux de mémoire, t. I–VII, red. P. Nora, Seuil, Paris 1984–1992.
Zobacz w Google Scholar

Lessing Doris, 2010, Pod skórą, przeł. A. Gen, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska Katarzyna, 2006, Kilka opowieści o artyście, czyli „Wielość rzeczywistości” według Leona Chwistka, w: Gutkowski W., Owczarz E. (red.), Z problemów prozy. Powieść o artyście, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 335–341.
Zobacz w Google Scholar

Leś Mariusz, 2008, Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Lewis David, 1968, Counterpart Theory and Quantified Modal Logic, „Journal of Philosophy”, No. 65, s. 113–126.
Zobacz w Google Scholar

Lewis David, 1973, Counterfactuals, Blackwell, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Lewis David, 1995a, Światy możliwe, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 127–135.
Zobacz w Google Scholar

Lewis David, 1995b, Możliwości: konkretne światy czy abstrakcyjne obiekty proste?, przeł. U. Żegleń, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 155–176.
Zobacz w Google Scholar

Libaniusz, 2006, Wybór mów, przeł. L. Małunowiczówna, Ossolineum, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lichański Jakub Z., 2011, Wróg u bram: literatura popularna — oznaka kryzysu czy efekt globalizacji?, „Literatura i Kultura Popularna”, t. 17, s. 113–126.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecki Paweł, 2012, Przeszłość ma przyszłość, „Uważam Rze Historia” nr 1, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Littel Jonathan, 2006, Łaskawe, przeł. M. Kamińska-Maurogeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Loomba Ania, 2011, Kolonializm/postkolonializm, przeł. N. Bloch, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lubelski Tadeusz, 2012, Historia niebyła kina PRL, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lyotard Jean-François, 1997, Kondycja postnowoczesna: Raport o stanie wiedzy, przeł. J. Migasiński, M. Kowalska, Aletheia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska Anna, 1998, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Łojek Jerzy, 1991, Wokół sporów i polemik, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Łotman Jurij, 1977, O modelującym znaczeniu „końca” i „początku” w przekazach artystycznych, w: Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa, s. 344–349.
Zobacz w Google Scholar

Łotman Jurij, 1997, Wola boska czy gra hazardowa (prawidłowość i przypadek w procesie historycznym), przeł. B. Żyłko, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 7, nr 1–2, s. 32–35.
Zobacz w Google Scholar

Łozowski Przemysław, Skinner Quentin, 1998, Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Mach Anna, 2011, Polska kondycja posttraumatyczna — próba diagnozy, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach. Osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy — konteksty i perspektywy badawcze, Universitas, Kraków, s. 217–238.
Zobacz w Google Scholar

Machcewicz Paweł, 2005, wypowiedź w: Cichocka Lena, Panecka Agnieszka (red.), Polityka historyczna: historycy — politycy — prasa, Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Pałac Raczyńskich w Warszawie 15 grudnia 2004, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz Mikołaj, 2017, Ciągłość miasta. Prolegomena, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maechler Stefan, 2001, The Wilkomirski Affair: A Study in Biographical Truth, przeł. J. E. Woods, New York.
Zobacz w Google Scholar

Maj Krzysztof, 2014, Allotopia — wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 1, s. 89–105.
Zobacz w Google Scholar

Maj Krzysztof, 2015, Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Tomasz, 2014, Engram, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 114–115.
Zobacz w Google Scholar

Makuch Piotr, 2013, Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Man Paul de, 2000, Autobiografia jako od-twarzanie, przeł. M.B. Fedewicz, w: Nycz R. (red.), Dekonstrukcja w badaniach literackich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 106–124.
Zobacz w Google Scholar

Mann George (ed.), 2001, The Mammoth Encyclopoedia of Science-Fiction, Constable&Robinson, London.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał Paweł, 1997, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał Paweł, 2002, Skandal. Słownik filozoficzny, „Res Publica Nowa” 3, s. 84–85.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał Paweł, 2006, Postkolonializm, w: Burzyńska A., Markowski M.P. (red.), Teorie literatury XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Michał Paweł, Nycz Ryszard (red.), 2002, Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Martuszewska Anna, 1992, Powieść i prawdopodobieństwo, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Martuszewska Anna, 2001, Światy (nie)możliwe powieści, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Maternicki Jerzy, 1984, O nowy kształt edukacji historycznej, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maternicki Jerzy, 1990, Historia i wychowanie, WSiP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maternicki Jerzy, 1998, Edukacja historyczna młodzieży — problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Maternicki Jerzy, 2003, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, s. 82–92.
Zobacz w Google Scholar

Matuszek Gabriela, Sieja-Skrzypulec Hanna (red.), 2015, Twórcze pisanie w teorii i praktyce, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Matuszek Paweł, 2008, Ontologiczna Tyberiada, „Nowa Fantastyka” nr 2, s. 65.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewski Ryszard, 2003, Bez Jałty — bez zmian?, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 28–33.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz Adam, 2011, Między fantastyką a iluzją. Social Fiction jako kryptopolityczny nurt polskiej literatury lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Litteraria Polonica, t. 14, z. 2, s. 178–191.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz Adam, 2014a, Z problematyki cyberpunku. Literatura — sztuka — kultura, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz Adam, 2014b, „Jak być mogło…?” O historiach alternatywnych w polskiej literaturze fantastycznonaukowej. Rekonesans, w: Gemra A., Mazurkiewicz A. red., Literatura i kultura popularna. Badania i materiały, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej i Nowych Mediów, Wrocław, s. 101–118.
Zobacz w Google Scholar

McHale Brian, 1992, „Difference Engines”, „ANQ. A Quarterly Journal of Short Articles, Notes and Rewievs” 5, s. 220–223.
Zobacz w Google Scholar

McHale Brian, 2011, „Genre as History: Pynchon’s Genre-Poaching”. Pynchon’s Against the Day: A Corrupted Pilgrim’s Guide, ed. J. Severs, Rowman & Littlefield Education, Blue Ridge Summit, s. 15–28.
Zobacz w Google Scholar

McHale Brian, 2012, Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

McLeod John, 1997, Narrative and Psychotherapy, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Memmi Albert, 1965, The Colonizer and the Colonized, Beacon Press, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Mencwel Andrzej, 1991, Przedwczesna abdykacja, „Polityka” nr 51/52, s. 31.
Zobacz w Google Scholar

Mendlesohn Farah, James Edward, 2003, A Cambridge Companion to Science fiction, Cambridge UP, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Merta Tomasz, 2005, Pamięć i nadzieja, w: Kostro R., Merty T. (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków–Wrocław, s. 80–81.
Zobacz w Google Scholar

Mey de Tim, Weber Erik, 2003, Explanation and Thought Experiments in History, „History and Theory”, vol. 42, No. 1, s. 28–38.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski Piotr, 2003, Strategie skandalu i stereotypy odbioru, „Przestrzenie Teorii” nr 2, s. 73–88.
Zobacz w Google Scholar

Mikurda Jakub, 2014, Fetysz, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 128.
Zobacz w Google Scholar

Molenda Maciej, 2016, Nostalgia za wiekiem pary, „Creatio Fantastica”, nr 1, s. 3–16.
Zobacz w Google Scholar

Montefiore Simon Sebag, 2011, Jerozolima. Biografia, przeł. M. Antosiewicz, W. Jeżewski, Magnum, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Montrose Louis A., 1996, Badania nad Renesansem: poetyka i polityka kultury, przeł. M.P. Markowski, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 116–147.
Zobacz w Google Scholar

Mrowiec Magdalena, 2009, Juliusz Słowacki i Jacek Dukaj — Lodowaty dialog między tekstami, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 123–141.
Zobacz w Google Scholar

Muchowski Jakub, 2017, Realizm, pisanie o przeszłości jako działanie społeczne i historie alternatywne, w: Solska E., Witek P., Woźniak M. (red.), Historie alter/natywne i kontr/faktyczne. Wizje–narracje–metodologia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 35–66.
Zobacz w Google Scholar

Mudyń Krzysztof, 2003, O wielości rzeczywistości w koncepcji Leona Chwistka (i mnogości osobowości jej autora), „Przegląd Filozoficzny”, nr 1, s. 101–112.
Zobacz w Google Scholar

Myers Jack, Wukasch Don Charles, 2003, Dictionary of Poetic Terms, University of North Texas Press, Denton, Texas.
Zobacz w Google Scholar

Na wirażu, 1990, Dyskusja redakcyjna z udziałem Edmunda Wnuka-Lipińskiego, Marka Oramusa, Marcina Wolskiego, Jacka Inglota, Doroty Malinowskiej, Adama Hollanka, Lecha Jęczymyka i Macieja Parowskiego, „Nowa Fantastyka” nr 10, s. 62–67.
Zobacz w Google Scholar

Nałęcz Daria, 2005, wypowiedź w: Cichocka Lena, Panecka Agnieszka (red.), Polityka historyczna: historycy — politycy — prasa, Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Pałac Raczyńskich w Warszawie 15 grudnia 2004, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Napiórkowski Marcin, 2018, Epidemia pamięci, w: Napiórkowski M. (red.), Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 12–35.
Zobacz w Google Scholar

Neiman Susan, 2008, Moral Clarity: A Guide for Grown-Up Idealists, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Neuger Leonard, 2009, Splot. Refleksje nas „Naszą klasą” Tadeusza Słobodzianka, w: Słobodzianek T., Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nevins Jay, 2005, The Encyclopedia of Fantastic Victoriana, Monkeybrain Books, Austin.
Zobacz w Google Scholar

Nevins Jay, 2011a, Prescriptivists vs. Descriptivists: Defining Steampunk, „Science Fiction Studies” 38:3, s. 513–518.
Zobacz w Google Scholar

Nevins Jay, 2011b, Wprowadzenie: Dziewiętnastowieczne korzenie steampunka, tłum. A. Jakubiec, w: VanderMeer A. i J. (red.), Steampunk, Ars Machina, Lublin 2011, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Niecikowski Jerzy, 1974, Utopia historyczna D’Ormessona, „Literatura na Świecie” nr 4, s. 139–149.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Antoni, Smuszkiewicz Antoni, 1990, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Nora Pierre, 2009, Między pamięcią a historią: Les lieux de Mémoire, tłum. P. Mościcki, „Tytuł Roboczy: Archiwum”, nr 2, s. 4–12.
Zobacz w Google Scholar

Novotny Paul, 1997, „No Future! Cyberpunk, Industrial Music, and the Aesthetics of Postmodern Disintegration”, w: Hassler D.M., Wilcox C. (eds.), Political Science Fiction, University of South Carolina Press, Columbia, s. 99–123.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Marek OP, 2005, „Czterdzieści i cztery”. Tropem Nieznanego Filozofa, w: Fabianowski A., Hoffmann-Piotrowska E., Mickiewicz mistyczny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 112–120.
Zobacz w Google Scholar

Nünning Ansgar, 1997, Crossing Borders and Blurring Genres: Towards a Typology and Poetics of Postmodernist Historical Fiction in England since the 1960s, „European Journal of English Studies”, nr 2 (1), s. 217–238.
Zobacz w Google Scholar

Nünning Ansgar, 2010, Światy — światopoglądy — sposoby tworzenia światów. O wiedzy w literaturze i o zadaniu literaturoznawstwa, przeł. K. Kuczma, „Teksty Drugie” nr 3, s. 109–125.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard, 1984, Sylwiczność literatury. Problem konstrukcji tekstu, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard, 2006, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Markowski M.P., Nycz R. (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków, s. 5–38.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard, 2010, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 167–184.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard, 2011, Wprowadzenie. „Nie leczony, chroniczny pogłos”. Trzy uwagi o polskim dyskursie postzależnościowym, w: Nycz R. (red.), Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy — konteksty i perspektywy badawcze, t. 1, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard, Walas Teresa, 2012, Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nye Joseph S. Jr., 2004, Soft Power. The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ohrn Deborah Gore, Ashby Ruth, 1995, Herstory: Women Who Changed the World, Steinem Gloria (intr.), Viking Junevile, New York.
Zobacz w Google Scholar

Okopień-Sławińska Aleksandra, 1971, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Sławiński J. (red.), Problemy socjologii literatury, Ossolineum, Wrocław, s. 109–125.
Zobacz w Google Scholar

Olejarczyk Anna, 2002, Historie kosmiczne, „Acta Universiatis Wratislaviensis”, nr 2321, s. 203–216.
Zobacz w Google Scholar

Olkusz Ksenia, 2017, Romans paranormalny (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. LIX, z. 1, s. 104–110.
Zobacz w Google Scholar

Olszański Tadeusz, 2010, Cud burzy, czyli narodowa śpiewogra prozą, „Czas Fantastyki”, z. 2, s. 53–54.
Zobacz w Google Scholar

Onega Susana, 1996, An interview with Peter Ackroyd, „Twentieth Century Literature”, vol. 42, no. 2, s. 208–220.
Zobacz w Google Scholar

Orłowski Witold, 2007, Stulecie chaosu. Alternatywne dzieje XX wieku, Open Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Orr Linda, 1976, Jules Michelet. Nature, History, Language, Cornell UP, Ithaca. Ortega y Gasset José, 1989, Szkice o miłości, przeł. K. Kamyszewa, posł. M. Szpakowska, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ortiz Fernando, 1978, Contrapunteo Cubana, Biblioteca Ayacucho, Caracas.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski Robert, 2003, Nieodrobiona lekcja, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 60–63.
Zobacz w Google Scholar

Paczoska Ewa, 2010, Prawdziwy koniec wieku XIX. Śladami nowoczesności, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paczoska Ewa, Szleszyński Bartłomiej (red.), 2011, Przerabianie wieku XIX, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pajewski Janusz, 1991, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parnicki Teodor, 1974, Rodowód literacki, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parnicki Teodor 1980, Historia w literaturę przekuwana, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parowski Maciej, 1990, Kilkunastu Hamletów, w: Czas fantastyki, Glob, Szczecin, s. 293–319.
Zobacz w Google Scholar

Parowski Maciej, 2009b, Posłowie, w: Burza. Ucieczka z Warszawy ’40, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Parowski Maciej, 2010, Ucieczka z historii, wyobraźnia kinematografu, czyli Wielki Konwent w Warszawie, rozm. przepr. Szyda Wojciech, „Inne Planety” nr 19, 46–51.
Zobacz w Google Scholar

Pascal Blaise, 2015, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
Zobacz w Google Scholar

Pavel Thomas, 1986, Fictional Worlds, Cambridge, Massachusetts, London.
Zobacz w Google Scholar

Pepperell Robert, 2009, Manifest posthumanistyczny, przeł. P. Majewski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” z. 1, s. 29–40.
Zobacz w Google Scholar

Person Lawerence, 1999, Notatki do manifestu postcyberpunkowego, tłum. G. Wiśniewski, „Framzeta”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Phillips Mark, 2000, Society and Sentiment. Genres of historical Thought in Britain, 1740-1820, Princeton UP, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Phillips Mark, 2011, Mikroskopowe i literackie historie. Problemy gatunkowości i dystansu, przeł. M. Wróblewski, J. Płuciennik, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 127–145.
Zobacz w Google Scholar

Piatti Barbara, Hurni Lorenz, 2009, Mapping the Ontologically Unreal — Counterfactual Spaces in Literature and Cartography, „The Cartographic Journal”, vol. 46, no. 4, s. 333–342.
Zobacz w Google Scholar

Piech-Klikowicz Aneta, 2008, Prawda Zimy i niepewność Lata, „Nowe Książki” nr 4, s. 64–65.
Zobacz w Google Scholar

Piechota Dariusz, 2015, Reaktywacja dziewiętnastowieczności w najnowszej literaturze popularnej, „Proza Nowa i Najnowsza. Tematy i Konteksty”, nr 2, s. 175–184.
Zobacz w Google Scholar

Pieróg Stanisław, 1991a, Mesjanizm, w: Bachórz J., Kowalczykowa A., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Ossolinem, Wrocław, s. 536–540.
Zobacz w Google Scholar

Pieróg Stanisław, 1991b, Towianizm, w: Bachórz J., Kowalczykowa A., Słownik literatury polskiej XIX wieku, Ossolinem, Wrocław, s. 947–950.
Zobacz w Google Scholar

Pieróg Stanisław, 2005, Romantyczny mistycyzm jako forma ideologii, w: Fabianowski A., Hoffmann-Piotrowska E., Mickiewicz mistyczny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 32–46.
Zobacz w Google Scholar

Pigoń Stanisław, 1998, Metamorfozy „Historii przyszłości”, w: Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, wyd. II, Rytm, Warszawa, s. 332–352.
Zobacz w Google Scholar

Piskor Stanisław, 2003, Co by było gdyby…, „Dekada Literacka” nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 64–69.
Zobacz w Google Scholar

Plantinga Alvin, 1995, Dwie koncepcje modalności: modalny realizm i modalny redukcjonizm, przeł. T. Szubka, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 217–256.
Zobacz w Google Scholar

Pleijel Agneta, 2003, Lord Nevermore, przeł. I. Jędrzejewska, wyd. Santorski & Co, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Płuciennik Jarosław, 2000, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Płuciennik Jarosław, 2002, Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Płuciennik Jarosław, 2008, Dialogowość, literatura i wolność słowa, „Przestrzenie Teorii” nr 9, s. 69–82.
Zobacz w Google Scholar

Polityka historyczna: historycy–politycy–prasa. Konferencja pod honorowym patronatem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2005, pod red. A. Cichockiej, A. Paneckiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pomian Krzysztof, 2006, Historia: nauka wobec pamięci, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 9–30.
Zobacz w Google Scholar

Pomorski Jan, 2004, Punkt widzenia we współczesnej historiografii, w: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Punkt widzenia w języku i w kulturze, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–32.
Zobacz w Google Scholar

Potrykus-Woźniak Paulina, 2010, Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Poznańska Henryka, 1938, Dwie powieści syberyjskie, „Sybirak”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Pratt Mary Louise, 2011, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, przeł. E.E. Nowakowska, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Prokopiusz z Cezarei, 1998, Historia sekretna, przeł., wstępem i przyp. opatrzył A. Kanarek, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Qarashi-al Baqir Sharif, 2018, This is Shi’ism: (An Objective Study), trans. U. Kumu, Rafedbook.
Zobacz w Google Scholar

Rabizo-Birek Magdalena, 2012, Romantyczni i nowocześni. Formy obecność romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Radomski Andrzej, 2012, Internet — Nauka — Historia, Wiedza i Edukacja, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Rajewski Maciej, 2010, Antropolodzy wobec kolonializmu. Koncepcja sytuacji kolonialnej i jej wykorzystanie w badaniach antropologicznych, w: Stępnik K., Trześniowski D. (red.), Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 21–50.
Zobacz w Google Scholar

Rancière Jacques, 2007, Estetyka jako polityka, wstęp Żmijewskiego A., posł. S. Žižka, przeł. J. Kutyła, P. Moscicki, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ranciére Jacques, 2008, Na brzegach politycznego, przeł. J. Sowa, Korporacja ha!art, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ranke von Leopold, 2003, Idea historii powszechnej, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekł. i oprac. J. Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 82–96.
Zobacz w Google Scholar

Renan Ernst, 1998, Co to jest naród, przeł. S. Jedynak, w: Zdybel L. (red.), Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 197-212.
Zobacz w Google Scholar

Rewers Ewa, 2003, Transkulturowość czy glokalność? Dwa dyskursy o kondycji ponowoczesnej, „ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura”, nr 1, s. 53–65.
Zobacz w Google Scholar

Rewers Ewa, 2010, Miasto-twórczość. Wykłady krakowskie, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Wydział Architektury wnętrz w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rewers Ewa, 2014, Kulturowe studia miejskie: projekt transdyscyplinarny. Miejska przestrzeń kulturowa: od laboratorium do warsztatu, w: Rewers E. (red.), Kulturowe studia miejskie, Wprowadzenie, Narodowe Centrum Kultury, s. 22–65.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul, 2003, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul, 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul, 2008a, Czas i opowieść. T. 1. Intryga i historyczna opowieść, przeł. M. Frankiewicz, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul, 2008b, Czas i opowieść. T. 2. Czas opowiadany, przeł. W. Kukliński, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul, 2008c, Czas i opowieść. T. 3. Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, przeł. J. Jakubowski, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Richardson Michael D., 2012, Vengeful violence: „Inglourious Basterds”, allohistory, and the inversion of victims and perpetrators, w: von Dassanowsky R. (red.), Quentin Tarantino’s „Inglourious Basterds”. A Manipulation of Metacinema, Continuum, New York 2012, s. 93–112.
Zobacz w Google Scholar

Ritz German, 2013, Autobiografia jako alternatywa, „Autobiografia. Literatura. Media” z. 1, s. 95–98.
Zobacz w Google Scholar

Roberts Adam, 2000, Science fiction. The New Critical Idiom, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Rodiek Christoph, 1993, Prolegomena zu einer Poetik des Kontrfaktischen, „Poetica”, nr 25, s. 262–281.
Zobacz w Google Scholar

Rodiek Christoph, 1997, Erfunede Verganenheir: Kontrfaktische Geschichtsdarstellung (Uchronie) in der Literatur, Klostermann, Analecta Romanica, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Roese Neal J., Olson James M., 1995, Counterfactual Thinking. A Critical Overview, w: Olson J.M., Roese N.J. (eds.), What Might Have Been. The Social Psychology of Counterfactual Thinking, Psychology Press, Taylor and Francis Group, New York–London, s. 1–56.
Zobacz w Google Scholar

Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), 2014, red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosaldo Renato, 1989, Culture & truth. The remaking of social analysis, Beacon Press, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Rose Margaret, 2009, Extraordinary Pasts: Steampunk as a Mode of Historical Representation, „Journal of the Fantastic in the Arts” No. 20.3, s. 319–333.
Zobacz w Google Scholar

Rosenfeld Gavriel, 2002, Why do we ask „what if?”. Reflections on the function of alternate history, „History and Theory”, vol. 41, s. 90–103.
Zobacz w Google Scholar

Rosenfeld Gavriel, 2005, The World Hitler Never Made. Alternate History and The Memory of Nazism, Cambridge UP, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Roth Philip, 2004b, The Story Behind the Plot Against America, „New York Book Review”, Semptember 19th, s. 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Różycka Aleksandra, 2014, Współczesna nostalgia w obliczu globalizacji, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 16, s. 181–195.
Zobacz w Google Scholar

Ryan Marie-Laure, 1991, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory, Indiana UP, Bloomington.
Zobacz w Google Scholar

Ryan Marie-Laure, 2001, Narrative as Virtual Reality, John Hopkins UP, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Ryan Marie-Laure, 2013, Transmedial Storytelling and Transfictionality, „Poetics Today”, Vol. 34, No. 3, s. 382–383.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka Elżbieta, 2003, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Universtias, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka Elżbieta, 2011, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, z. 2, s. 27–39.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka Elżbieta, 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka Elżbieta, 2015, Fantastyczne poetyki miasta: wokół „Chochołów” Wita Szostaka, w: Roszczynialska M., Wądolny-Tatar K. (red.), Nowe poetyki miejskie: z problematyki urbanistycznej w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 49–56.
Zobacz w Google Scholar

Said Edward, 1975, Begginings. Intention and Methods, John Hopkins UP, Baltimore–London.
Zobacz w Google Scholar

Said Edward, 2005, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Said Edward, 2009, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Samsonowicz Henryk, Sowa Andrzej, Osica Janusz, 1998, Co by było, gdyby…: historie alternatywne, Bellona, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sandoval Chela, 2000, Methodology of the Opressed, University of Minessota Press, London, Minneapolis.
Zobacz w Google Scholar

Saryusz-Wolska Magdalena (red.), 2009, Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Saryusz-Wolska Magdalena (red.), 2014, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki Stefan, 1976, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: Markiewicza H., Sławińskiego J. (red.), Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Schama Simon, 1991, Dead Certaines. (Unwarranted Speculations), Vintage Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Schelde Per, 1993, Androids, Humanoids and Other Science Fiction Monster, New York UP, New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Schlögel Karl, 2009, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Seed David, 2018, Science fiction. Oxford: Krótkie wprowadzenie, przeł. A. Drozdowski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Seed David, Stableford Brian (ed.), 2005, A Companion to Science-Fiction, Blackwell Publishing, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Sensabaugh George Frank, 1964, Milton in Early America, Princeton UP, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Showalter Elaine, 2015, Wydziałowe wieże. Powieść akademicka i jej źródła (cierpień), przeł. Majorowicz P., „Nowa Dekada Krakowska. Dwumiesięcznik Kulturalny”, nr 1/2 (17/18).
Zobacz w Google Scholar

Shusterman Richard, 1998, Estetyka pragmatyczna: żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Shusterman Richard, 2010, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, przeł. S. Stankiewicz, W. Małecki, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Shusterman Richard, 2016, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki, przeł. P. Poniatowska, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Siegel Jason, 2012, „The Plot Against America”: Philip Roth’s Counter-Plot to American History, „Melus”, No. 37, s. 131–154.
Zobacz w Google Scholar

Simonetti Paolo, 2011, Historical Fiction after 9/11: Thomas Pynchon’s „Against the Day”, „Modern Language Studies”, vol. 41, No. 1, s. 26–41.
Zobacz w Google Scholar

Skórczewski Dariusz, 2008, Trudności z tożsamością. Na marginesie „Niesamowitej Słowiańszczyzny”, „Porównania” nr 5, s. 127–142.
Zobacz w Google Scholar

Skórczewski Dariusz, 2013, Teoria — literatura — dyskurs. Postkolonialny pejzaż, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skórczewski Dariusz, Wierciński Andrzej (eds), 2014, Melancholia: The Desease of the Soul, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania, 1962, Artystyczny kształt drugiej wersji Mickiewiczowskiej „Historii przyszłości”, „Pamiętnik Literacki”, t. 53, z. 1, s. 69–90.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania, 1970, Niedostrzeżony problem podstawowy genologii, w: tejże, Wokół teatru i literatury. Studia i szkice, PAX, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Slàdek Ondřej, 2015, Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i koncepcji narracji fikcjonalnej Doležela, przeł. M. Kalita, „ER(R)GO. Teoria– Literatura–Kultura”, nr 30, s. 107–123.
Zobacz w Google Scholar

Sławek Tadeusz, 1997, Akro/nekro/polis: wyobrażenia miejskiej przestrzeni, w: Zeidler-Janiszewska A. (red.), Pisanie miasta. Czytanie miasta, Humaniora, Poznań, s. 11–40.
Zobacz w Google Scholar

Sławek Tadeusz, 2010, Miasto. Próba zrozumienia, w: Miasto w sztuce — sztuka miasta, E. Rewers, Universitas, Kraków, s. 17–70.
Zobacz w Google Scholar

Sławek Tadeusz, 2018, Ciemne światło wojny, „Teksty Drugie” z. 4, s. 170–191.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński Janusz, 1966, O kategorii podmiotu lirycznego, w: Trzynadlowski J. (red.), Wiersz i poezja, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słowik Claudia, 2014, O warunkach istnienia prawdy w świecie „zamrożonej historii”. (Nie)prawda w powieści „Lód” Jacka Dukaja, w: Słowik C., Dobrowolska A., Siedlecka M. (red.), (Nie)prawda w literaturze i sztuce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 74–80.
Zobacz w Google Scholar

Smith Anthony D., 2009, Etniczne źródła narodów, przeł. M. Głowacka-Grajper, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smolar Aleksander, 2010, Tabu i niewinność, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Solska Ewa, 2017, Dyskurs rozszerzony w trybie kontrfaktycznym. Inne wizje historii, alternatywne warianty historiografii, w: Solska E., Witek P., Woźniak M. (red.), Historie alter/natywne i kontr/faktyczne. Wizje — narracje — metodologia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–34.
Zobacz w Google Scholar

Sontag Susan, 2010, Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Karakter, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sowa Jan, 2011, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Spinrad Norman, 2008, Metamorfoza Philipa K. Dicka, „Czas Fantastyki” nr 1 (14), s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Springer Filip, 2016, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Karakter, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stableford Brian, 1993, Alternate Worlds, w: Clute J., Nicholls P. (ed.), Encyclopedia of Science Fiction, St. Martin’s Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Stableford Brian, 2015, Science Fact and Science Fiction. An Encyclopedia, Routledge Publishing, New York.
Zobacz w Google Scholar

Stalnaker Robert C., 1995, Światy możliwe, przeł. T. Szubka, U. Żegleń, w: Szubka T. (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, przeł. U. Żegleń, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, s. 137–153.
Zobacz w Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz Katarzyna, 2002, Koncepcje narracyjnej tożsamości, w: Trzebiński J. (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk, s. 81–114.
Zobacz w Google Scholar

Sterling Bruce, 1989, Slipstream, „Science Fiction Eye”, No. 5, s. 77–80. Stępnik Krzysztof, 1991, Literatura polska roku 1920, „Odra”, nr 11–12, s. 63–70.
Zobacz w Google Scholar

Stępnik Krzysztof, 1996, Mit zjednoczonej Europy w powieści political fiction (okres dwudziestolecia międzywojennego), „Teksty Drugie”, z. 1, s. 69–79.
Zobacz w Google Scholar

STL — Słownik terminów literackich, 1998, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Stoff Andrzej, 1994, Sposoby stanowienia rzeczywistości niewerystycznej w początkowych partiach utwórów science fiction, w: Martuszewska A. (red.), Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, Wydawnictwo Uniwersytatu Gdańskiego, Gdańsk, s. 37–55.
Zobacz w Google Scholar

Stomma Ludwik, 2008, Jak Gorbaczow zabił papieża, „Polityka”, nr 19 (2653), s. 122.
Zobacz w Google Scholar

Strinati Dominic, 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Strzelczyk Jerzy, 1984, Goci: rzeczywistość i legenda, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sudolski Zbigniew, 2005, Listy towianistyczne Mickiewicza, w: Fabianowski A., Hoffmann-Piotrowska E., Mickiewicz mistyczny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 350–356.
Zobacz w Google Scholar

Sutin Lawrence, 2005, Boże inwazje. Życie Philipa K. Dicka, przeł. L. Jęczmyk, Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Suvin Darko, 1979, Metamorphoses of Science Fiction, Yale UP, New Haven.
Zobacz w Google Scholar

Suvin Darko, 1983, Victorian Science Fiction: The Rise of the Alternative History Sub-Genre, „Science Fiction Studies”, Vol. 10, s. 148–169.
Zobacz w Google Scholar

Suvin Darko, 1988, Positions and Presuppositions in Science Fiction, Kent State UP, Kent, Ohio.
Zobacz w Google Scholar

Sylvan David, Majeski Stephen, 1998, A Methodology for Study of Historical Counterfactuals, „International Studies Quarterly”, vol. 42, s. 79–108.
Zobacz w Google Scholar

Szabała Henryk, 1999, Skandal jako bunt w świecie wartości, „Folia Philosophica”, nr 17, s. 119–137.
Zobacz w Google Scholar

Szacki Jerzy, 2000, Spotkania z utopią, wyd. 2., Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szajnert Danuta, 2011, Intencja autora i interpretacja — między inwencją a atencją. Teksty i parateksty, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szajnert Danuta, 2014, Apokryf literacki (Materiały do Słownika Rodzajów Literackich), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 2, s. 203–215.
Zobacz w Google Scholar

Szalewska Katarzyna, 2016, Figury nieobecności/Retoryka pustki, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 8, s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Szalewska Katarzyna, 2017, Urbanalia — Miasto i jego konteksty. Humanistyczne studia miejskie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szczerek Ziemowit, 2017, Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Agora, Czarne, Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

Szleszyński Bartłomiej, 2011a, Rozważania przy rekonstruowaniu rekonstrukcji. O tym, jak wiek XIX w „Lodzie” Jacka Dukaja zbudowano, w: Paczoska E., Szleszyński B. (red.), Przerabianie XIX wieku, PIW, Warszawa, s. 144–178.
Zobacz w Google Scholar

Szleszyński Bartłomiej, 2011b, Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: Paczoska E., Szleszyński B. (red.), Przerabianie XIX wieku, PIW, Warszawa, s. 246–270.
Zobacz w Google Scholar

Szpakowska Małgorzata, 1989, Posłowie, w: Ortega y Gasset J., Szkice o miłości, przeł. K. Kamyszewa, posł. M. Szpakowska, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szpociński Adam, 2011, Współczesna kultura historyczna, „Kultura Współczesna”, nr 1/63, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Szturc Włodzimierz, 1994, Osiem szkiców o ironii, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szubka Tadeusz (red.), 1995, Metafizyka w filozofii analitycznej, Prace Wydziału Filologicznego. Przekłady, t. 66, KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Szydłowska Joanna, 2015, O pożytkach z podglądania marginesu, czyli po co centrom peryferie. Egzotyzacja świata w prozie reportażowej Ziemowita Szczerka (Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian), w: Browarny W., Rybicka E., Lisak-Gebaka D. (red.), Centra — peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków, s. 375–387.
Zobacz w Google Scholar

Szyjewski Andrzej, 2004, Od Valinoru do Mordoru. Świat mitu a religia w dziele Tolkiena, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tally Robert T., 2012, Spatiallity (The New Critical Idom), Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Angus, 1975, Philip K. Dick and the Umbrella of Light, T-K Graphics, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Thiong’owa Ngũgĩ, 1986, Decolonising the Mind. The Politics of Language in African Literature, James Currey, London.
Zobacz w Google Scholar

Thompson Ewa, 2000, Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sieruszalska, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Thompson Ewa, 2005, Said a sprawa polska. Przeciwko kulturowej bezsilności peryferii, „Dziennik Europa”, z 29 czerwca.
Zobacz w Google Scholar

Thompson Ewa, 2006, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, „Dziennik Europa”, z 18 listopada.
Zobacz w Google Scholar

Thorne Thony, 1999, Mody — kulty — fascynacje. Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, przekł. Z. Batko, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Todorov Tzvetan, 1976, Introduction à la litteraure fantastique, Seiul, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz Bożena, 2014, Świadomość formy w powieści „Inne pieśni” Jacka Dukaja, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 2, s. 165–175.
Zobacz w Google Scholar

Tolkien John Ronald Reul, 1994, O baśniach, w: tegoż, Drzewo i liść oraz Mythopoeia, przeł. J. Kokot i in., Zysk i S-ka, Poznań 1994.
Zobacz w Google Scholar

Tomasik Wojciech, 2007, Ikona nowoczesności: kolej w literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Tomczok Paweł, 2013, Nienawiść jako afekt zależności i postzależności w powieści historycznej, w: Gosk H., Kraskowska E. (red.), (P)O zaborach, (P)O wojnie, (P)O PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Universitas, Kraków, s. 513–524.
Zobacz w Google Scholar

Topolski Jerzy, 1984, Metodologia historii, wyd. 3, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Topolski Jerzy, 1996, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Topolski Jerzy, 1998, Od Achillesa do Béatrice de Planissoles. Zarys historii historiografii, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Topolski Jerzy, 1999, Refleksje na temat historii alternatywnej, „Przegląd Humanistyczny”, nr 2/3 (353/354), s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Toporow Władimir, 1975, O kosmologicznych źródłach wczesnohistorycznych opisów, tłum. R. Maślanko, w: Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, PIW, Warszawa, s. 133–161.
Zobacz w Google Scholar

Traba Robert, Henning Hahn Hans, 2012, Wprowadzenie, w: tychże, Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trębicki Grzegorz, 2007, Fantasy. Ewolucja gatunku, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Turczyn Anna, 2007, Autofikcja, czyli autobiografia psychopolifoniczna, „Teksty Drugie”, z. 1–2, s. 204–211.
Zobacz w Google Scholar

Turney Jon, 2001, Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka i kultura masowa, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Twardoch Szczepan, 2006, Wiedeń z dykty, ludzie z czasu, „Czas Fantastyki”, nr 1 (6).
Zobacz w Google Scholar

Uniłowski Krzysztof, 2007, Lord Dukaj albo fantasta wobec mainstreamu, „Fa-art”, nr 4, s. 36–43.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowski Maciej, 2003, Więcej prawicy, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193– 194), Kultura polska bez Jałty, s. 70–72.
Zobacz w Google Scholar

Valéry Paul, Regards sur le monde actuel, Seuil, Paris 1931, s. 63–64.
Zobacz w Google Scholar

VanderMeer Jeff, Chambers S.J. (eds.), 2011, The Steampunk Bible. An Illustrated Guide to the World of Imaginary Airships, Corsets and Goggles, Mad Scientists, and Strange Literature, Abrams Image, New York.
Zobacz w Google Scholar

Veeser Aram H. (ed.), 1994, The New Historicism Reader, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Vuolteenaho Jani, Berg Lawrence D., 2009, Towards Critical Toponomies, w: Berg L.D., Vuoltennaho J. (eds.), Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming, Ashgate, Bourlington.
Zobacz w Google Scholar

Wacławczyk Wiesław, 2008, Idea wolności słowa Johna Miltona, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Walas Teresa, 1993, Czy jest możliwa inna historia literatury?, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Walas Teresa, 2003, Historia w trybie przypuszczającym, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 2–6.
Zobacz w Google Scholar

Walas Teresa, 2004, „Niebyła” historia literatury, w: Bolecki W., Nycz R. (red.), Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Warszawa, s. 94–109.
Zobacz w Google Scholar

Walicki Andrzej, 1970, Filozofia a Mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski Jerzy S., 2010, Tabu, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Watkins Sarah, 2010, Doris Lessing. Contemporary World Writers, Manchester UP, Manchester.
Zobacz w Google Scholar

Wąsowicz Magdalena, 2016, Historie alternatywne w literaturze polskiej: typologia, tematyka, funkcje, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LIX, z. 2, s. 89–105.
Zobacz w Google Scholar

Weber Max, 2011, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, przeł. D. Lachowska, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Welsch Wolfgang, 1998, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, w: tegoż, Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Kubicki R. (red.), Wydawnictwo Fundacja Humaniora, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Weretiuk Oksana, 2013, Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką, „Porównania”, t. 12, s. 25–42.
Zobacz w Google Scholar

Werner Andrzej, 2003, Gdyby mogło było być, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 38–43.
Zobacz w Google Scholar

Westphal Bruno, 2011, Geocriticism: Real and Fictional Spaces, trans. R.T. Tally, Palgrave, Macmillan, London.
Zobacz w Google Scholar

White Hayden, 1973, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, The John Hopkins UP, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

White Hayden, 2000, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

White Hayden, 2009, Proza historyczna, red. E. Domańska, przeł. R. Borysławski i in., Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

White Hayden, 2014, Przeszłość praktyczna, red. E. Domańska, przeł. J. Burzyński i in., Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

White Kenneth, 2011, Zarys geopoetyki, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 2, s. 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Paweł, 2001, Bilans kampanii, w: tegoż, Kampania 1939 roku, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Paweł, 2006, Sojusz z Hitlerem był lepszy, rozm. przepr. Pazio Rafał, „Angora” nr 38 (848).
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Paweł, 2009, Wrzesień 1939 — próba nowego spojrzenia, „Mówią wieki”, z. 9, s. 24–30.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz Paweł, Urbański Marek, Ekiert Arkadiusz, 2004, Dylematy historii: nos Kleopatry, czyli Co by było, gdyby…, Klub dla Ciebie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Winter Jay, 2006, Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth Century, Yale UP, New Haven.
Zobacz w Google Scholar

Winthrop-Young Geoffrey, 2009, Fallacies and Tresholds: Notes on the Early Evolution of Alternate History, „Historical Social Research”, Vol. 34, No. 2, s. 99–117.
Zobacz w Google Scholar

Wirth-Nesher Hana, 2007, Roth’s Autobiographical Writing, w: Perrish T. (ed.), The Cambridge companion to Philip Roth, Cambridge UP, Cambridge, s. 158–172.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska Alina, 1989, Towiańczycy, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, 1970, Tractatus logico-philosphicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Marcin, 2011, O pożytku z historii alternatywnych, w: Wąsik Z., Oziewicz M., Deszcz-Tryhubczak J. (red.), Exploring the Benefits of the Alternate History Genre / W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia”, Vol. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Woolf Virginia, 1997, Własny pokój, przeł. A. Graff, wstęp I. Filipiak, Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel Szymon, 2011, Biopolityka indywidualna a biopolityka państwowa, „Praktyka Teoretyczna”, nr 2–3, s. 39–50.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek Wojciech, 2008, O trzech rodzajach stronniczości historii. Metafory fundamentalne (roots metaphors jako wehikuł wartości światopoglądowych, w: Korzeniowski B. (red.), Narracje o Polsce, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 97–110.
Zobacz w Google Scholar

Wyka Kazimierz, 1995, Wyznania uduszonego, w: Wyznania uduszonego, oprac. M. Wyka, Kraków, Universitas, s. 199–209.
Zobacz w Google Scholar

Young Robert, 1995, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Zaleski Marek, 1996, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zamarajewa Aleksandra, 2008, Fenomen historii alternatywnej i źródła jego popularności w Rosji, w: Szklarski B. (red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Scholar, Warszawa, s. 176–182.
Zobacz w Google Scholar

Zatora Anna, 2017, Saga rodzinna. Próba uporządkowania i konceptualizacji gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LX, z. 2, s. 27–41.
Zobacz w Google Scholar

Zawada Andrzej, 2003, Wyobrażam sobie…, „Dekada Literacka”, nr 1–2 (193–194), Kultura polska bez Jałty, s. 44–49.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki Andrzej, 2014, Ślad, w: Saryusz-Wolska M. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 471–472.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler-Janiszewska Anna, 2006, „Visual Culture Studies” czy antropologicznie zorientowana „Bildwissenschaft?” O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 9–30.
Zobacz w Google Scholar

Zgorzelski Andrzej, 1980, Fantastyka, utopia, science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zgorzelski Andrzej, 1999, SF jako pojęcie systemu historycznoliterackiego, w: tegoż, System i funkcja, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Zieniewicz Andrzej, 2011, Pakty i fikcje, Autobiografizm po końcu wielkich narracji (szkice), ELIPSA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki Przemysław, 1994, Posłowie, w: Amis K., Alteracja, Rebis, Poznań, s. 195–198.
Zobacz w Google Scholar

Zychowicz Piotr, 2009, Napiszmy historię od nowa, rozm. przepr. Wieczorkiewicz Paweł, „Rzeczpospolita” z dn. 27.03.
Zobacz w Google Scholar

Żabski Tadeusz (red.), 2006, Słownik literatury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka Maria, 1991, Ironia romantyczna, w: Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.), Słownik literatury polskiej XIX w., Wrocław, s. 377–386.
Zobacz w Google Scholar

Żuchowicz Roman, 2018, Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka, Sub Lupa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żyrek-Horodyska Edyta, 2017, Od amerykańskiego snu Thompsona po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo, „Konteksty Kultury”, nr 14, z. 2, s. 217–232.
Zobacz w Google Scholar

Bałdyga Anna, 2008, Zero absolutne, „Dekada Literacka”, nr 5–6, s. 231–232, http://dekadaliteracka.pl/?id=691 [dostęp: 11.11.2008].
Zobacz w Google Scholar

Bartosiński Tomasz, 2018, FALCO PEREGRINUS — Nowa era Sokoła, https://cyclone-motor.blogspot.com/2018/03/falco-peregrinus-nowa-era-sokoa.html?m=1 [dostęp: 8.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Beevor Antony, 2009, Historia to bestseller, a Brytyjczycy wiedzą, jak o niej pisać, rozm. przepr. Stasiński Maciej, „Gazeta Wyborcza” 19 marca, http://wyborcza.pl/1,75410,6399794,Historia_to_bestseller_a_Brytyjczycy_wiedza jak.html [dostęp: 18.09.2012].
Zobacz w Google Scholar

Bocheński Tomasz, 2011, Stan lękowy historii, „Teatr”, nr 6, http://www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1562&pnr=68T [dostęp: 15.08.2011].
Zobacz w Google Scholar

Bullof Libby, 2007, Steamgear, A Fashionable Approach to the Lifestyle, „Steampunk Magazine”, No. 2, s. 8–13, http://www.combustionbooks.org/downloads/SPM2-web.pdf [dostęp: 4.03.2009].
Zobacz w Google Scholar

Catastrophone Orchestra and Arts Collective, What Then, Is Steampunk? Colonizing the Past, So We Can Dream the Future, “Steampunk Magazine”, No. 1, s. 4–5; http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 12.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Chwin Stefan, 2008, Erynie wybaczą każdemu, „Tygodnik Powszechny” nr 40, https://www.tygodnikpowszechny.pl/erynie-wybacza-kazdemu-131794 [dostęp: 12.05.2011].
Zobacz w Google Scholar

Cichocki Marek, 2006, Polityka historyczna za i przeciw, „Mówią wieki”, nr 8, http://www.mowiawieki.pl/ [dostęp: 14.08.2012].
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2005, Lament miłośnika cegieł, http://w-zaciszu-biblioteki.blogspot.com/2015/01/lament-miosnika-cegie.html [dostęp: 4.05.2012]; tekst ukazał się pierwotnie w „Gazecie Wyborczej” z dnia 12 listopada 2005 r. (nr 263).
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, 2009b, Stan wojenny trzeba zrobić, rozm. przepr. Orliński Wojciech, „Gazeta Wyborcza” 6 listopada, http://wyborcza.pl/1,76842,7224800,Stan_wojenny_trzeba_zrobic.html?as=2&startsz=x. [dostęp: 4.09.2014].
Zobacz w Google Scholar

Dukaj Jacek, Orbitowski Łukasz, Szostak Wit, 2010, S.O.D.: Burza dziejów, ucieczka z powieści 2010, „Esensja — Magazyn Kultury Popularnej”, 19 lipca, www.esensja.pl/ksiazka/publicystyka/tekst.html?id=894 [dostęp: 3.09.2012].
Zobacz w Google Scholar

Dziamski Grzegorz, 1995, Co oznacza formuła „kryzys estetyki”, „Kultura Współczesna”, nr 3–4, http://kulturawspolczesna.pl/sites/default/files/artykuly/662.pdf ds. 19.09. 2012 [dostęp: 12.08.2013].
Zobacz w Google Scholar

Dziamski Grzegorz, 2001, Wartością sztuki krytycznej jest to, że wywołuje dyskusje i prowokuje do rozmów o wartościach, „Gazeta Malarzy i Poetów”, nr 2–3, http://witryna.czasopism.pl/gazeta/drukuj_artykul.php?id_artykulu=56v [dostęp: 12.08.2013].
Zobacz w Google Scholar

Fergusson Niall, 2006, How to Win the War, „New York Times Magazine”, (October 16th,) http://nymag.com/news/features/22787 [dostęp: 10.12.2015].
Zobacz w Google Scholar

Gawin Dariusz, 2006, Wspólnota przeszłości, „Rzeczpospolita”, nr z 7 października, http://www.teologiapolityczna.pl/gawin_06_10_wspolnota_przeszlosci [dostęp: 30.12.2011].
Zobacz w Google Scholar

Gawin Dariusz, 2010, Polityka historyczna — próba bilansu, „Arkana”, nr 6 (90), s. 19–41, https://teologiapolityczna.pl/dariusz-gawin-polityka-historyczna--proba-bilansu-arcana-nr-90--2 [dostęp: 30.12.2011].
Zobacz w Google Scholar

Goh Jaymee 2010, On Race and Steampunk, „Steampunk Magazine”, No. 7, s. 16–31, http://www.steampunkmagazine.com/pdfs/spm7-web.pdf [dostęp: 30.12.2011].
Zobacz w Google Scholar

Gould Melissa, 2000, Project Description to NEU-YORK, http://www.megophone.com/neuyork.html [dostęp: 5.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Górecka Magdalena, 2012, Świat z pudełka, czyli o doświadczaniu historii w postkulturze, „Akcent”, nr 3, http://akcentpismo.pl/spis-tresci-numeru-32012/magdalena-gorecka-swiat-z-pudelka-czyli-o-doswiadczaniu-historii-w-postkulturze/ [dostęp: 9.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Górecka Magdalena, 2014c, Wirtualne topografie — transfiguracja przestrzeni w powieściach opartych na alternatywnej wersji historii, „Aspekty. Półrocznik Kulturologiczny”, nr 1, http://aspekty.ikp.uw.edu.pl/?artykul=wirtualne-topografie-transfiguracje-przestrzeni-w-powiesciach-opartych-na-alternatywnej-wersji-historii [dostęp: 1.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Mariusz, 2010, Historia alternatywna, czyli lek na poprawę polskiego samopoczucia, http://www.polskatimes.pl/artykul/329228,historia-alternatywna-czyli-lek-na-poprawe-polskiego-samopoczucia,1,id,t,sa.html [dostęp: 3.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Gross Cory, A History of Misapplied Technology: the History and Development of Steampunk Genre, „Steampunk Magazine”, No. 2, s. 54–61, http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 12.03.2016].
Zobacz w Google Scholar

Gross Cory, Varieties of Steampunk Experience, „Steampunk Magazine”, No. 2, s. 60–63, http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 12.03.2016].
Zobacz w Google Scholar

Grupa Filmowa Darwin, https://www.gfdarwin.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Hutcheon Linda, Valdes Mario J., 1995, Rethinking Literary History — Comparatively, „American Council of Learned Societies, Occasional Paper”, No. 27, http://archives.acls.org/op/27_Rethinking_Literary_History.htm [dostęp: 13.04.2015].
Zobacz w Google Scholar

Język myślenia o stanie wojennym, 2009, audycja Romana Kurkiewicza z cyklu Pod tytułem z 13 grudnia 2009 roku, Radio Tok FM, http://dukaj.pl/opinie/JezykMysleniaOStanieWojennym [dostęp: 5.01.2012].
Zobacz w Google Scholar

Killjoy Margaret, 2009, Selected Timeline of Steampunk Events, Past & Future, „Steampunk Magazine”, No. 5, http://www.combustionbooks.org/downloads/spm5-web.pdf [dostęp: 12.03.2016].
Zobacz w Google Scholar

Koronkiewicz Marta, 2011, Kto się boi Jonathana Littela?, „Ogrody Nauk i Sztuk” (1), s. 369–379, http://nowadays.home.pl/ONiS/data/documents/ONiS=201=20=282011=29=20369-379.pdf [dostęp: 10.05.2016].
Zobacz w Google Scholar

Krasowska Ewa, 2008, Dlaczego lubimy czytać powieści uniwersyteckie, ale nie lubimy ich pisać?, „Pogranicza”, nr 2 (73), s. 67, https://polona.pl/item/34174095/0/ [dostęp: 6.08.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kret Anna, 2012, Jak niedźwiedź Wojtek został polskim żołnierzem, https://issuu.com/violina/docs/jak_nied_wied__wojtek_zosta___o_nierzem [dostęp: 5.06.2014].
Zobacz w Google Scholar

Krwawy Abraham Lincoln, http://kultura.gazeta.pl/kultura/2029020,114438,11799341.html [dostęp: 5.09.2013].
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński Adam, 2010, Bajania w hitlerianach, „Polityka”, nr z 5.04.2010, http://www.polityka.pl/kultura/1504440,1,hitler-historie-alternatywne.read?print=true#ixzz1cj9yg9Sf [dostęp: 4.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kubalski Michał, 2011, Zelig z Krakowa, „Esensja. Magazyn Kultury Popularnej”, nr 9, https://esensja.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=12928 [dostęp: 2.02.2013].
Zobacz w Google Scholar

McMahan Alisson, 2010, THE STEAMPUNK TRILOGY by Paul Di Filippo. A discussion by Alison McMahan, [wpis na blogu] www.alisonmcmahan.com, 27 May, https://alisonmcmahan.com/news/steampunk-trilogy-paul-di-filippo-discussion-alison-mcmahan [dostęp: 5.03.2017].
Zobacz w Google Scholar

Mercedes Benz ADOLF Spot (German/Deutsch) – 2013 HD, 2013, HD Trailers, https://www.youtube.com/watch?v=bEME9licodY [dostęp: 3.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewski Ryszard, 2015, Emily Dickinson — Wybór wierszy, „Libertas — Miesięcznik Ludzi Wolnych”, nr 82 — marzec, http://www.libertas.pl/poezja_emily_dickinson.html [dostęp: 2.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Mizerkiewicz Tomasz, 2008, Dwuznaczny urok historiozofii, „artPapier”, nr 4 (100), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=54&artykul=1197 [dostęp: 3.08.2012].
Zobacz w Google Scholar

Odnaleziono „powieść fantastyczną” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego! Książkę wydaje Muzeum Literatury, 2018, „Booklips.pl”, http://booklips.pl/premiery-i-zapowiedzi/odnaleziono-powiesc-fantastyczna-krzysztofa-kamila-baczynskiego-ksiazke-wydaje-muzeum-literatury/ [dostęp: 3.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Orliński Wojciech, 2010, „Burza”, Parowski Maciej — recenzja, „Gazeta Wyborcza”, 23/02/2010, http://wyborcza.pl/1,75410,7590794,Burza Parowski Maciej.html [dostęp: 6.03.2014].
Zobacz w Google Scholar

Perschon Mike D., 2012, The Steampunk Aesthetic: Technofantasies in a Neo-Victorian Retrofuture, https://era.library.ualberta.ca/items/af46dcb5-93c2-4562-8328-fc8b06c35d36 [dostęp: 12.05.2014].
Zobacz w Google Scholar

Piechota Dariusz, 2014, Steampunk, w: Encyklopedia fantastyki, http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Steampunk [dostęp: 4.07.2015].
Zobacz w Google Scholar

Pietrasik Zbigniew, 2002, Widok z wieży błaznów, „Polityka”, nr 43, http://archiwum.polityka.pl/art/widok-znbsp;wiezy-blaznow,376224.html [dostęp: 19.09.2012].
Zobacz w Google Scholar

Pięciak Wojciech, 2008, Historia w oczach psychopaty, „Tygodnik Powszechny”, nr 40, http://czytelnia.onet.pl/0,1510460,4,artykuly.html [dostęp: 4.04.2012].
Zobacz w Google Scholar

Powers Tim, 2016, How to Construct the Ultimate Conspiracy Theory?, „Wired Magazine” — Geek’s Guide to the Galaxy, 01.23, https://www.wired. com/2016/01/geeks-guide-tim-powers/ [dostęp: 14.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Redliński Edward, 2006, Jaruzelski wybrał mniejsze zło, rozm. przepr. Szerszunowicz Jerzy, „Poranny.pl”, 15 grudnia, http://www.poranny.pl/magazyn/art/5057372,redlinski-jaruzelski-wybral-mniejsze-zlo,id,t.html [dostęp: 8.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

redPor, 1999, Nudna apokalipsa. Powieść Edwarda Redlińskiego o tęsknocie za PRL, Wyborcza.pl, 19 stycznia 1999, http://wyborcza.pl/1,75248,139556.html?disableRedirects=true [dostęp: 8.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Roś Joanna, 2015, Albert Camus w „Burzy: Ucieczce z Warszawy ’40 Macieja Parowskiego, „Znaczenia”, 13: Wolność, http://www.e-znaczenia.pl/?p=1268 [dostęp: 4.07.2016].
Zobacz w Google Scholar

Rybicki Maciej, 2012, Burza. Ucieczka z Warszawy ’40 (recenzja), http://baza.fantasta.pl/ksiazka.php?id=7682 [dostęp: 15.03.2015].
Zobacz w Google Scholar

Schafer James, Franklin Katherine, 2012, Why Steampunk (Still) Matters?, „Steampunk Magazine”, No. 8, s. 10–15, http://www.combustionbooks.org/downloads/spm8-web.pdf [dostęp: 12.03.2014].
Zobacz w Google Scholar

Schenkel Guido, 2012, Alternate History — Alternate Memory: Counterfactual Literature in The Context of German Normalization, (PhD), The University of British Columbia, Vancouver, https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0072716 [dostęp: 6.04.2014].
Zobacz w Google Scholar

Spedo Giampaolo, 2009, The Plot Against the Past: An Expolration od Alterante History in Bristish and American Fiction, (PhD), http://paduaresearch.cab.unipd.it/1463/ [dostęp: 6.03.2014].
Zobacz w Google Scholar

Sterling Brian, 2009, The User’s Guide to Steampunk, „Steampunk Magazine”, No. 5, s. 30–32, http://www.steampunkmagazine.com/downloads/ [dostęp: 4.03.2014].
Zobacz w Google Scholar

Szczerek Ziemowit, 2013, Obnażanie komepleksów i mitów, rozm. przepr. Frąckiewicz Sebastian, http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/3060/obnazanie-kompleksow-i-mitow [dostęp: 4.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Szeja Jerzy, 2008, Nowa forma kultury: wyzwanie pedagogiki?, „Kultura i Historia” nr 14, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/numery/kultura-i-historia-nr-142008 [dostęp: 9.12.2014].
Zobacz w Google Scholar

The Muqaddimah. Abd Ar Rahman bin Muhammed ibn Khaldun, 2012, trans. F. Rosenthal, https://asadullahali.files.wordpress.com/2012/10/ibn_khaldun-al_muqaddimah.pdf [dostęp: 9.03.2018].
Zobacz w Google Scholar

Transhumanist Declaration, 2009, Humanity+, March, https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/ [dostęp: 5.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

Voytek, The Soldier Bear, 2010, Wojtek Thesoldierbear, http://www.youtube.com/watch?v=ZzEyGuIl9rQ&feature=related [dostęp: 5.06.2014].
Zobacz w Google Scholar

Wesołowski Tomasz, 2009, Wizna: niesłychany mit kampanii wrześniowej?, rozm. przepr. Żmijewska Maria, „Gazeta Wyborcza. Wiadomości z Białegostoku”, 6 września, http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,7007423,Wizna__nieslychany_mit_kampanii_wrzesniowej_.html [dostęp: 18.09.2009].
Zobacz w Google Scholar

Węgłowski Andrzej, 2010, Poryw ducha, „Tygodnik Powszechny”, nr 46, http://tygodnik.onet.pl/historia/poryw-ducha/k4qwx [dostęp: 9.08.2014].
Zobacz w Google Scholar

Więcławiak Tomasz, 2007, Historia historii nierówna — kilka uwag o definicji historii alternatywnej, „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe”, nr 4, [wersja online] http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=11&dzial=4&id=254 [dostęp: 3.09.2012].
Zobacz w Google Scholar

Wielkie Konflikty — Odc. 26 „Mickiewicz vs Słowacki 2”, 2019, G.F. Darwin, https://www.youtube.com/watch?v=qFoyEsPTutw [dostęp: 10.02.2019].
Zobacz w Google Scholar

Wolski Marcin, 2011, Samoocena, „Niezależna.pl”, http://niezalezna.pl/10703-samoocena [dostęp: 8.08.2014].
Zobacz w Google Scholar

Zygmunt, Człowiek Dzwon, 2018, G.F. Darwin, https://www.youtube.com/watch?v=NGs1emWKtQo [dostęp: 22.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

, 2018, serial Netflix, scenariusz Joshua Long.
Zobacz w Google Scholar

Ambassada, 2013, reż. Juliusz Machulski.
Zobacz w Google Scholar

Bardzo Dziki Zachód, 1999, reż. Barry Sonnefeld.
Zobacz w Google Scholar

Bękarty wojny, 2009, reż. Quentin Tarantino.
Zobacz w Google Scholar

Człowiek z Wysokiego Zamku, 2015 (twórca Frank Spotniz, serial TV, 3 sezony).
Zobacz w Google Scholar

Dark, 2017, serial TV, reż. Baran bo Odar, Jantje Friese.
Zobacz w Google Scholar

Doktor Who, 2005 (serial TV, 11 sezonów).
Zobacz w Google Scholar

Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa, 2012, reż. Wojciech Skrzynecki.
Zobacz w Google Scholar

Ile waży koń trojański?, 2008, reż. Juliusz Machulski.
Zobacz w Google Scholar

Iron Sky, 2012, reż. Timo Vournasola.
Zobacz w Google Scholar

Królik po berlińsku, 2009, reż. Paweł Konopka.
Zobacz w Google Scholar

Liga niezwykłych dżentelmenów, 2003, reż. Stephen Norrington.
Zobacz w Google Scholar

Miejsce urodzenia, 1992, reż. Paweł Łoziński.
Zobacz w Google Scholar

Wojtek. Niedźwiedź, który poszedł na wojnę, 2011, reż. Will Hood, Adam Lavis, TVP i BBC.
Zobacz w Google Scholar

Piwko dla niedźwiedzia, 2008, reż. Maria Dłużewska, TVP.
Zobacz w Google Scholar

Polacy na Syberii: Polscy Rockefellerzy, 2005, film dokumentalny w reżyserii Jadwigi Nowakowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Rewolwer i melonik, 1998, reż. Jeremiah S. Chechik.
Zobacz w Google Scholar

Truposz, 1995, reż. Jim Jarmusch.
Zobacz w Google Scholar

Trzej muszkieterowie, 2011, reż. Paul W.S. Anderson.
Zobacz w Google Scholar

Vaterland – Tajemnica III Rzeszy, 1994, reż. Christopher Menaul.
Zobacz w Google Scholar

X-men: Przeszłość, która nadejdzie, 2014, reż. Bryan Singer.
Zobacz w Google Scholar

Złoty kompas, 2007, reż. Chris Weitz.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

26 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-416-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-417-2

Inne prace tego samego autora

  • Piotr Stalmaszczyk, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Katarzyna Burska, Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz, Mikołaj Deckert, Małgorzata Święcicka, Marta Pawlikowska, Alicja Witalisz, Aleksandra Szczepańska, Aleksandra Poniewierska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński, Waldemar Czachur, Marta Wójcicka, Jolanta Panasiuk, Natalia Lemann, Język(i) w czasie i przestrzeni
  • Natalia Lemann, Historie alternatywne i steampunk w literaturze