Dla Autorów

Działamy na podstawie Zarządzenia nr 163 Rektora UŁ z dnia 16.06.2021 r.

Zachęcamy do pobrania Informatora dla Autorów Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Znajdą w nim Państwo opisane:

  • Modele współpracy
  • Standardy obsługi marketingowej
  • Opis procedur wydawania publikacji
  • Informacje na temat wydawania czasopism UŁ
  • Wybrane wzory dokumentów
  • Instrukcje dla Autorów