Kontakt

Adres do korespondencji/Postal address:
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ul. Jana Matejki 34A
90-237 Łódź
Nr rachunku bankowego/Bank Account Number:
09 1240 3028 1111 0010 2508 1913
Bank Pekao SA II O/Łódź
NIP 724-000-32-43


DYREKTOR WYDAWNICTWA – REDAKTOR NACZELNY
(DIRECTOR OF THE PUBLISHING HOUSE; EDITOR-IN-CHIEF)
Ewa Bluszcz (pok. 3)
tel. 42 635 55 79
ewa.bluszcz@uni.lodz.pl


BIURO WYDAWNICTWA – SEKRETARIAT
(PUBLISHING HOUSE OFFICE – MAIN OFFICE)
Agnieszka Janicka (pok. 4)
specjalista ds. administracyjnych
(Administration specialist)
tel. 42 235 01 65; 42 635 55 80
agnieszka.janicka@uni.lodz.pl

Aleksandra Olszewska (pok. 5)
specjalista ds. administracyjnych
(Administration specialist)
tel. 42 635 55 81
aleksandra.olszewska@uni.lodz.pl

Witold Szczęsny (pok. 5)
sekretarz wydawnictwa
koordynator ds. współpracy z wydawnictwami zewnętrznymi
(Administrative Assistant; Co-editions Coordinator)
tel. 42 235 01 78
witold.szczesny1@uni.lodz.pl


DZIAŁ WYDAWNICZY
(MONOGRAPHS DEPARTMENT)
Monika Borowczyk (pok. 6)
kierownik działu, redaktor inicjujący: prawo, zarządzanie, socjologia
(Department Manager, Editor: Law, Management, Sociology)
tel. 42 635 55 82; 783 315 114
monika.borowczyk@uni.lodz.pl


Zespół redaktorów inicjujących
Urszula Dzieciątkowska (pok. 7)
redaktor inicjujący: filologia polska, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, komunikacja społeczna i media, nauki o wychowaniu, psychologia, filologie obce
(Editor: Polish Philology, Literary Studies, Cultural Studies,Social Communication and Media, Education Sciences, Psychology, Foreign Philologies)
tel. 42 635 55 83
urszula.dzieciatkowska@uni.lodz.pl

Natasza Koźbiał (pok. 7)
redaktor inicjujący: filozofia, historia, historia sztuki, antropologia, gerontologia, stosunki międzynarodowe i politologia
(Editor: Philosophy, History, Art History, Anthropology, Gerontology, International Relations and Political Science)
tel. 513 153 969
natasza.kozbial@uni.lodz.pl

Beata Koźniewska (pok. 6)
redaktor inicjujący: ekonomia
(Editor: Economics)
tel. 42 635 55 82
beata.kozniewska@uni.lodz.pl

Katarzyna Włodarczyk
redaktor inicjujący: nauki przyrodnicze i geografia, informatyka
(Editor: Natural Sciences and Geography, Computer Scienc)
tel. 509 109 190
katarzyna.wlodarczyk@uni.lodz.pl


Zespół redaktorów merytorycznych
(Content Editors)
Paweł M. Sobczak (pok. 28)
koordynator prac redakcyjnych
(Editorial Work Coordinator)
tel. 42 635 59 67
pawel.sobczak@uni.lodz.pl

Katarzyna Gorzkowska (pok. 29)
tel. 42 635 55 73
katarzyna.gorzkowska@uni.lodz.pl

Dorota Stępień (pok. 29)
tel. 42 635 55 73
dorota.stepien@uni.lodz.pl

Piotr Pietrych (pok. 29)
tel. 42 635 55 73
piotr.pietrych@uni.lodz.pl


DZIAŁ WYDAWNICZY CZASOPISM UŁ
(JOURNALS DEPARTMENT)
Agnieszka Kałowska-Majchrowicz (pok. 12a)
kierownik działu
(Department Manager)
tel.: 42 235 01 67
agnieszka.kalowska@uni.lodz.pl


Zespół redaktorów inicjujących czasopism
(Editors for the Journals of the University of Lodz)
Katarzyna Smyczek (pok. 12)
tel.: 42 235 01 79
katarzyna.smyczek@uni.lodz.pl

Sylwia Mosińska (pok. 12)
tel.: 42 235 01 79
sylwia.mosinska@uni.lodz.pl


Zespół sekretarzy redakcji czasopism
(Journals Assistants)
Tomasz Limanowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
polonica@uni.lodz.pl

Jolanta Dybała
Studia Ceranea
jolanta.dybala@uni.lodz.pl

Karolina Krzeszewska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
karolina.krzeszewska@uni.lodz.pl

Małgorzata Karkocha
Przegląd Nauk Historycznych
malgorzata.karkocha@uni.lodz.pl

Jolanta Dybała
International Studies
international.studies@uni.lodz.pl

Joanna Ulańska
European Spatial Research and Policy
joanna.ulanska@uni.lodz.pl


DZIAŁ PRODUKCJI WYDAWNICZEJ
(PRODUCTION DEPARTMENT)
Joanna Skopińska (pok. 2)
kierownik działu
(Department Manager)
tel. 42 635 55 78
joanna.skopinska@uni.lodz.pl


Zespół koordynatorów produkcji
(Production Coordinators)
Elżbieta Rzymkowska (pok. 8)
tel. 42 235 01 79
elzbieta.rzymkowska@uni.lodz.pl

Anna Jakubczyk (pok. 27)
tel. 42 635 55 76
anna.sonta@uni.lodz.pl

Leonora Gralka (pok. 27)
tel. 42 635 55 76
wulredtech@uni.lodz.pl

Wojciech Grzegorczyk (pok. 27)
tel. 42 635 55 76
wojciech.grzegorczyk1@uni.lodz.pl

Monika Rawska (pok. 2)
specjalista ds. graficznych
(Graphic Specialist)
monika.rawska@uni.lodz.pl


Zespół ds. publikacji elektronicznych i deponowania
(Electronic Publications and Publishing)
Agnieszka Gralak (pokój 30)
koordynator ds. deponowania treści naukowych
(Coordinator for the Scientific Content Publishing)
42 635 55 72
agnieszka.gralak2@uni.lodz.pl

specjaliści ds. deponowania publikacji
(Publishing Specialists)
Zdzisław Gralka (pok. 27)
42 635 55 76
zdzislaw.gralka@uni.lodz.pl

Monika Marszałek (pok. 30)
42 635 55 72
monika.marszalek@uni.lodz.pl

Joanna Kuba (pok. 30)
42 635 55 72
joanna.kuba@uni.lodz.pl

Katarzyna Woźniak (pok. 30)
42 635 55 72
katarzyna.wozniak@uni.lodz.pl


DZIAŁ SPRZEDAŻY I PROMOCJI
(SALES AND PROMOTION DEPARTMENT)
Marcin Frątczak (pok. 33)
kierownik działu
(Department Manager)
tel. kom. 512 152 417
tel. 42 635 55 75
marcin.fratczak@uni.lodz.pl


Zespół ds. sprzedaży
(Sales Team)
Sprzedaż do kluczowych kontrahentów i zamówienia zagraniczne
(Sales to Key Contractors and International Orders)
Piotr Kośka (pok. 34)
tel. 42 635 55 77
piotr.koska@uni.lodz.pl

Sprzedaż do klientów indywidualnych, księgarni, bibliotek i instytucji współpracujących
(Sales to Individual Customers, Bookstores)
Dagmara Gryszkiewicz (pok. 34)
42 635 55 77
Ilona Szymczak (pok.25)
42 235 01 62
ksiegarnia@uni.lodz.pl


Zespół ds. promocji
(Promotion Team)
tel. 42 235 01 64

Łukasz Orzechowski (pok. 32)
lukasz.orzechowski@uni.lodz.pl
tel. kom. 533-53-92-88

Marzena Gawłowska (pok. 32)
marzena.gawlowska@uni.lodz.pl

Mateusz Krzekotowski (pok. 32)
mateusz.krzekotowski@uni.lodz.pl

Tomasz Leśniewski (pok. 32)
tomasz.lesniewski@uni.lodz.pl

Wanda Janakiewicz (pok. 32)
wanda.janakiewicz@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Joanna Skopińska

Wsparcie techniczne

Agnieszka Gralak