Marketing nowych technologii i produktów B+R

Autorzy

Dariusz M. Trzmielak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Marketingu
https://orcid.org/0000-0002-4455-8845
William Bradley Zehner II
Instytut Kreatywności i Kapitału Uniwersytetu Teksańskiego w Austin
https://orcid.org/0000-0003-3203-5382

Słowa kluczowe:

sektor B+R, nowe technologie, marketing mix, transfer wiedzy

Streszczenie

Autorzy książki dokładnie analizują zagadnienia marketingu nowych technologii w koordynacji z procesem badawczo-rozwojowym. Określają unikalny proces marketingowy i pułapki związane z przełożeniem nowej technologii na nowy produkt. Badają czynniki, które decydują o sukcesie handlowym produktów nowej technologii. Publikację można polecić uczestnikom kursów MBA oraz wszystkim biorącym udział w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii.

Z recenzji Larry’ego Kilhama
– specjalisty zarządzania technologią z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem jako technolog, członka zarządu spółek technologicznych, autora książek z zakresu przedsiębiorczości.

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie szybkiego rozwoju produktów i szybko powstających technologii często wyzwaniem jest znalezienie i skoncentrowanie się na strategicznej wizji, konkurencyjnym pozycjonowaniu i powiązanych strategiach sprzedaży nowych technologii. Rynki nowych technologii produktowych są przesycone informacjami, intensywnym wysyłaniem wiadomości i szumem technologicznym. Dariusz M. Trzmielak i William Bradley Zehner przedstawiają w swojej książce wyrafinowane, a jednocześnie pragmatyczne badania, analizy i aktywne podejście do wprowadzania nowych technologii i powiązanych produktów na chaotyczny rynek globalny. Doskonała lektura dla doświadczonych profesjonalistów opracowujących i wprowadzających nowe produkty na obecne rynki, jak również dla przedsiębiorców opracowujących nowoczesne technologie w celu tworzenia nowych rynków.

Z recenzji Wayne’a Ronhaara
– lidera technologii z trzydziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu, zajmującego się strategiami technologicznymi, rozwojem produktów i promocją,
założyciela i prezesa Cylentium – przedsiębiorstwa zajmującego się cyberbezpieczeństwem.

Bibliografia

Inventions that Changed the World, red. J. Challoner, Barron’s, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Aldrich H. E., Sasaki T., R&D consortia in the United State and Japan, „Research Policy” 1995, no. 24, s. 301–316.
Zobacz w Google Scholar

Applied Technology and Innovation Management. Insights and Experiences from an Industry-Leading Innovation Center, red. H. Arnold., M. Erner, P. Möckel, C. Schläffer, Springer, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Badaracco J. L., The Knowledge Link. How Firms Compete through Strategic Alliances, Harvard Business School, Boston 1991.
Zobacz w Google Scholar

Bagiński J., Kotra J., Książek E., Kwiatek P., Kopyto A., Lityński K., Mażewska M., Milczarczyk A., Przybylski W., Szynka A., Tórz A., Trzmielak D. M., Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji, PARP, Poznań–Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bamford J., Ernst D., Fubini D. G., Launching a World Class Joint Venture, „Harvard Business Review” 2004, February.
Zobacz w Google Scholar

Banbury C., Life cycle, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, Cleveland 1999, s. 14–28.
Zobacz w Google Scholar

Banholzer W. F., Vosejpka L. J., Risk Taking and Effective R&D Management, „Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering” 2011, July, s. 73–88.
Zobacz w Google Scholar

Barski R., Cook T., Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, PARP, Zielona Góra–Oxford 2011.
Zobacz w Google Scholar

Beamish P., Note on International Licensing, Richard Ivey School of Business – The University of Western Ontario 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ben-Menachem G., The Ins and Outs of Inand Out-Licensing, [w:] Best Practices in Biotechnology Business Development. Valuation, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property, red. Y. Friedman, Logos Press, Washington 2008, s. 91–109.
Zobacz w Google Scholar

Bochańczyk-Kupka D., Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony. Perspektywa ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018.
Zobacz w Google Scholar

Boles J., Link A. N., On the R&D/marketing Interface in Knowledge Intensive Entrepreneurial Firms, „International Entrepreneurship Management Journal” 2017, Vol. 13, s. 943–952.
Zobacz w Google Scholar

Braun E., Technology in Context. Technology Assessment for Managers, Routledge, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Caraça J., Lundvall B. A., Mendonça S., The Changing Role of Science in the Innovation Process: From Queen to Cinderella?, „Technological Forecasting and Social Change” 2009, Vol. 76, s. 861–867.
Zobacz w Google Scholar

Chorev S., Anderson A. R., Marketing in high-tech start-ups: Overcoming the liability of newness in Israel, „International Entrepreneurship Management Journal” 2006, Vol. 2, s. 281–297.
Zobacz w Google Scholar

Christensen C. M., Raynor M. E., The Innovation Solution, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston 2003.
Zobacz w Google Scholar

Commercializing Micro-Nanotechnology Products, red. D. Tolfree, M. J. Jackson, CRC Press, London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cornwell B., Quicklook, materiały wewnętrzne IC2 Uniwersytetu Teksańskiego, Amerykańsko-Polski program offsetowy, Uniwersytet Teksański w Austin–Uniwersytet Łódzki, [za:] R. Megantz, How to License Technology, John Wiley & Sons, New York 1996, s. 55–69.
Zobacz w Google Scholar

The Cow Tomorrow, Technology Quaterly, „The Economist” 19.09.2019.
Zobacz w Google Scholar

Cowan R., Tortoises and Hares: Choice among technologies of unknown merit, „The Economic Journal” 1991, no. 101(407), s. 801–814.
Zobacz w Google Scholar

Cruickshank L., Mather A., Evans M., Applied Imagination – Designing Innovative Knowledge Transfer Approaches, [w:] Innovation through Knowledge Transfer, red. R. J. Howlett, Springer, Berlin– Heidelberg 2010, s. 219–229.
Zobacz w Google Scholar

Czapla T., Zarząd jako zespół strategiczny, [w:] Strategia przedsiębiorstwa oraz planowanie, RMS Consortium, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Da Conceiçãoa C. S., Broberga O., Paravizob E., Jensena A. R., A Four-step Model for Diagnosing Knowledge Transfer Challenges from Operations into Engineering Design, „International Journal of Industrial Ergonomics” 2019, no. 69, s. 163–172.
Zobacz w Google Scholar

Davidow W. H., Marketing High Technology, The Free Press, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

De Geus A., The Living Company, Harvard Business School Press, Boston 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dhebar A., Bringing New High-technology Products to Market: Six Perils Awaiting Marketers, „Business Horizons” 2016, Vol. 59, no. 6, November–December, s. 713–722.
Zobacz w Google Scholar

Dobriansky Y., Wójcik R., State of the Art Review of Conventional and Anti-gravity Thermosyphons: Focus on two working fluids, „International Journal of Thermal Sciences” 2019, no. 136, s. 491–508.
Zobacz w Google Scholar

Dodds B., Essential of Product Quality Customer Service, and Price Decisions, University Press of America, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dolan R. J., Simon H., Power Pricing. How Managing Price Transforms the Bottom Line, The Free Press, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Drew D., Aptitude Revisited – Rethinking Math and Science Education for America’s Next Century, John Hopkins University, Baltimore 1996.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P. F., The Networked Society, „Wall Street Journal” March 1995.
Zobacz w Google Scholar

Dubinskas F., Making Time: Ethnographics of High Technology Organizations, Temple University Press, Philadelphia 1988.
Zobacz w Google Scholar

Duczmal W., Marketization Public Policy towards Higher Education and University Research in Poland over the Past Twenty Years, [w:] Zarządzanie innowacjami. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury, red. D. M. Trzmielak, J. Żurawska, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011, s. 263–277.
Zobacz w Google Scholar

Ebeling W., Creative Management for Large-sized Firms: Avoid Strategy Failure, [w:] Handbook for Creative and Innovative Managers, red. R. L. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, New York 1988, s. 317–326.
Zobacz w Google Scholar

Edison T., Edison Papers, Rutgers University, http://edison.rutgers.edu/vote.htm (dostęp: 02.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Erickson T., Magee J., Roussel P., Saad K., Managing Technology as a Business Strategy, „MIT Sloan Management Review” 1990, Vol. 31, s. 73–78.
Zobacz w Google Scholar

Fox J., The Discruption Myth, „The Atlantic” 2014, October.
Zobacz w Google Scholar

Gajek K., Interpersonalne kompetencje komunikacyjne badacza w badaniach jakościowych w obszarze MSP, [w:] Przedsiębiorczość i small business – badania jakościowe, „Problemy Zarządzania” 2014, z. 12, nr 3, s. 206–221.
Zobacz w Google Scholar

Gana S. S., Pujawan I. N., Suparno Ch., Widodo B., Pricing Decisions for Short Life-cycle Product in a Closed-loop Supply Chain with Random Yield and Random Demands, „Operations Research Perspective” 2018, Vol. 5, s. 174–190.
Zobacz w Google Scholar

Godin B., Lane J. P., Pushes and Pulls: The Hi(story) of the Demand Pull Model of Innovation, Project on the Intellectual History of Innovation Working Paper, 2013, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Grabski M. W., Uczciwość i wiarygodność nauki. Praktyka, „Nauka” 2009, nr 2, s. 37–59.
Zobacz w Google Scholar

Greene S. M., Hart G., Wagner E. H., Measuring and Improving Performance in Multicenter Research Consortia, „Journal of the National Cancer Institute Monographs” 2005, no. 55, s. 26–32.
Zobacz w Google Scholar

Greg I., The Innovation Paradox: Economic Drag: Few Big Ideas – Dwindling gains in science, technology and medicine are a hidden damper on economic growth, „The Wall Street Journal” 7.12.2016.
Zobacz w Google Scholar

Grübler A., Technology, Concept and Definition. In Technology Global Change, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Zobacz w Google Scholar

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Grupta P., Framework for Innovation, [w:] Business Innovation in 21st Century, 2007, Amazon, ebook.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk W., Krawiec W., Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

GUS, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/773,pojecie.html?pdf=1 (dostęp: 12.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hansen P., Publicly Produced Knowledge for Business: When is it effective? „Technovation” 1995, Vol. 15(6), s. 387–389.
Zobacz w Google Scholar

Héder M., From NASA to EU: The evolution of TRL scale in Public Sector Innovation, „The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal” 2017, Vol. 22(2), article 3, s. 1–23.
Zobacz w Google Scholar

Hightower Ch., Soete G., The Consortium as Learning Organization: Twelve steps to success in collaborative collection projects, „The Journal of Academic Librarianship” 1995, March, s. 87–91.
Zobacz w Google Scholar

Hoedemaekers R., Commercialization, Patents and Moral Assessment of Biotechnology Products, „Journal of Medicine and Philosophy” 2001, Vol. 23, no. 3, s. 273–284.
Zobacz w Google Scholar

Innovation Readiness Series, Workshop Preparing Your Breakthrough for the Business World, Materiały warsztatowe GCG, Instytut IC2, Uniwersytet Teksański w Austin, Austin 2012, s. 20–24.
Zobacz w Google Scholar

Jain K., Triandis H. C., Weick C. W., Managing Research, Development, and Innovation, Wiley, New Jersey 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jagodziński J., Ostrowski D., Rozkład grup modelu Rogersa na przykładzie dolnośląskich przedsiębiorstw logistycznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249, s. 359–373.
Zobacz w Google Scholar

Jansen B., Spink A., Pedersen J., An Analysis of Multimedia Searching on AltaVista, Proceedings of the 5th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, Berkeley 2003, November 7, s. 186–192.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński A. H., Segmentacja rynku usług badawczych uczelni na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 12, s. 29–37.
Zobacz w Google Scholar

Jean F., Le Masson P., Weil B., Sourcing Innovation: probing Technology Readiness Levels with a design framework, SIG Innovation EURAM. In-between event Innovation Theory and the (re)foundations of Management, Paris 2015, November, ffhal-01249946.
Zobacz w Google Scholar

Johri A., Need for Innovation on Demand, [w:] Business Innovation, red. P. Grupta, Amazon, 2007, ebook, s. 1969–2286.
Zobacz w Google Scholar

Jolly V., Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, Boston 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kanter R. M., Collaborative Advantage, „Harvard Business Review” 1994, July–August.
Zobacz w Google Scholar

Kasch S., Dowling M., Commercialization Strategies of Young Biotechnology Firms: An empirical analysis of U.S. industry, „Research Policy” 2008, no. 37, s. 1765–1777.
Zobacz w Google Scholar

Kensen A. K., Towards the Six Generation of R/D Management, Master Dissertation at Faculty of Engineering, Johannesburg University, Johannesburg 2014, July.
Zobacz w Google Scholar

Kim Y. J., Choosing between International Technology Licensing Partners: An empirical analysis of U.S. biotechnology firms, „Journal of Engineering and Technology Management” 2009, Vol. 26, s. 57–72.
Zobacz w Google Scholar

Klincewicz K., Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Klincewicz K., Zarządzanie technologiami – perspektywa organizacji-użytkownika, [w:] Zarządzanie i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, red. idem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 100–123.
Zobacz w Google Scholar

Kline S. J., Innovation is Not a Linear Process, „Research Management” 1985, July–August, s. 36–45.
Zobacz w Google Scholar

Kosmala K., Szymańska R., Nanocząstki tlenku tytanu (IV). Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie, „KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych” 2016, t. 65, nr 2, s. 235–245.
Zobacz w Google Scholar

Kozmetzky G., Williams F., Williams V., New Wealth. Commercialization of science and technology for business and economic development, Praeger, Westport 2004.
Zobacz w Google Scholar

Król B., Śnieżko K., Współpraca przedsiębiorców w ramach umowy konsorcjum, „Prawo” 2015, nr 1, s. 96–97.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn Th. S., The Structure of Scientific Revolutions, Foundation of the University of Science, Chicago 1970, Vol. II, no. 2, s. 23–35.
Zobacz w Google Scholar

Lambin J. J., Chumpitaz R., Schulling I., Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing, Palgrave Macmillan, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lange D., Belinko K., Kalligatsi K., Building Successful Technology Commercialization Teams: Pilot empirical support for the theory of cascading commitment, „Journal of Technology Transfer” 2000, Vol. 25, s. 169–180.
Zobacz w Google Scholar

Lin F., Gibson D., Creating Fuzhou Technopolis after Austin Model and ATI Case, materiały Amerykańsko-Polskiego Programu Offsetowego Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki IC2 Institute, The University of Texas at Austin, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Linton J. D., Walsh S.T., Accelerating and Extension of Opportunity Recognition for Nanotechnologies and Other Emerging Technologies, „International Small Business Journal” 2008, Vol. 26, no. 1, s. 83–99.
Zobacz w Google Scholar

Lundquist G. M., A Key to the Marketing of R&D, „The Journal of Technology Transfer” 1996, Vol. 21, s. 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Łuczak M., Rola nowych technologii w ewolucji globalizacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 317, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Macełko M., Mendel I., Living Lab – Koncepcja popytowego podejścia do innowacji, http://delibra.bg.polsl.pl/Content/27329/BCPS_31031_-_Living-lab---koncepc_0000.pdf (dostęp: 28.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska E., Zarządzanie ryzykiem reputacji – problem definicji i pomiaru, [w:] Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, „Problemy Zarządzania” 2017, z. 15, nr 1, cz. 2, s. 79–91.
Zobacz w Google Scholar

Mańkowska N., Rozwój i przetrwanie start-upów w branży technologii reklamowych w Polsce, [w:] Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 81–92.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Bariery współpracy na styku nauka-praktyka a rozwój regionalny, [w:] Partnerstwo dla innowacji, red. B. Piasecki, K. Kubiak, Wydawnictwo SWCPiZ, Łódź 2009, s. 97–104.
Zobacz w Google Scholar

McGrath M. E., Next Generation Product Development. How to Increase Productivity, Cut Costs, and Reduce Cycle Time, McGraw-Hill, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mendonça P. X., Garcia J. L., Fernandez-Esquinas M., Marketing in the Material Construction of Artifacts: A case study of a Portuguese navigation systems company, „Technology in Society” 2017, Vol. 51, s. 24–33.
Zobacz w Google Scholar

Meyer M. H., Managing Cycle Time in New Product Development, [w:] The Technology Management Handbook, red. R. C. Dorf, CRC Press, Cleveland 1999, s. 14–29.
Zobacz w Google Scholar

Mohr J., Marketing of High-Technology Products and Innovations, Prentice Hall, New Jersey 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mohr J., The Marketing of High-Technology Products and Services: Implications for Curriculum Content and Design, „Journal of Marketing Education” 2000, December, s. 246–259.
Zobacz w Google Scholar

Mohr J., Sengupta S., Slater S., Marketing of High-Technology Products and Innovation, Prentice Hall, New Jersey 2005.
Zobacz w Google Scholar

Moore G., Dealing with Darwin: How Great Companies Innovate at Every Phase of Their Evolution, Portfolio, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Moriarty R. T., Kosnik T. J., High-Tech Marketing: Concepts, Continuity, and Change, „Sloan Management Review” 1998, Summer, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Murtha T. P., Lenway S. A., Hart J. A., Managing New Industry Creation, Stanford University Press, Stanford 2001.
Zobacz w Google Scholar

Newby H., One Society. One Wissenschaft: a 21st Century Vision, „Science and Public Policy” 1992, Vol. 19, s. 7–14.
Zobacz w Google Scholar

Nobelius B., Towards the Sixth Generation of R&D Management, „International Journal of Project Management” 2004, Vol. 22, no. 5, July, s. 369–375.
Zobacz w Google Scholar

Olko S., Zarzadzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych, CeDeWu, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Osoo C. A., Machuki V. N., Challenges of Implementing Consortium Strategy in Development Projects at ViAgroforestry, „European Scientific Journal” 2019, Vol. 15, no. 1, s. 151–184.
Zobacz w Google Scholar

The Path to Commercialization, [w:] Commercializing Micro-Nanotechnology Products, red. D. Tolfree, M. J. Jackson, CRC Press, London 2008, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Paul J. P., Donnelly J. H., A Preface to Marketing Management, 5th Edition, Homewood, Illinois, Irwin 1991.
Zobacz w Google Scholar

Pinch T. J., Bijker W. E., The Social Construction of Facts and Artifacts, [w:] The Social Construction of Technological Systems, red. W. E. Bijker, T. P. Hughes, T. Pinch, MIT Press, Cambridge 1987, s. 23–50.
Zobacz w Google Scholar

Pitkethly R. H., Intellectual Property Strategy in Japanese and UK Companies: Patent Licensing Decisions and Learning Opportunities, „Research Policy” 2001, s. 425–442.
Zobacz w Google Scholar

Pompidou G., „London Sunday Telegraph” 26.05.1968.
Zobacz w Google Scholar

Postma M. J., Londeman J., Veenstra M., de Walle H. E. K., de Jong-van den Berg L. T. W., Cost-effectiveness of Periconceptional Supplementation of Folic Acid, „Pharma World & Science” 2002, Vol. 24, no. 1, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Prenatt D., Ondracek J., Saeed M., Bertsch A., How Underdeveloped Decision Making and Poor leadership Choices Led Kodak into Bankruptcy, „Inspira – Journal of Modern Management and Entrepreneurship” 2015, Vol. 5, no. 1, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Rewal D., Roggeveen A. L., Compeau L. D., Levy M., Retail Value-Based Pricing Strategies: New Times, New Technologies, New Consumers, „Journal of Retailing” 2012, Vol. 88, no. 1, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Ridley M., The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge, Harper Collins Publisher, New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rogers E. M., Diffusion of Innovations, The Free Press, London 1983.
Zobacz w Google Scholar

Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell R., Successful Industrial Innovation. Critical Factors for the 1990s, „R&D Management” 1992, Vol. 22, no. 3, s. 221–239.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, poz. 1623.
Zobacz w Google Scholar

Rust R. T., Espinoza F., How Technology Advances Influence Business Research and Marketing Strategy, „Journal of Business Research” 2006, Vol. 59, s. 1072–1078.
Zobacz w Google Scholar

Ryans W. L. J. K., Essential of Marketing High Technology, Lexington Books, Toronto 1987, Amazon, ebook.
Zobacz w Google Scholar

Sarason Y., Tegarden L. F., Exploring a Typology of Technology-intensive Firms. When is a rose a great rose?, „Journal of High Technology Management Research” 2001, no. 12, s. 93–112.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt G. M., Druehl Ch. T., When Is a Disruptive Innovation Disruptive?, „Journal Product Innovation Management” 2008, Vol. 25, s. 347–369.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt-Tiedemann K. J., A New Model of the Innovation Process, „Research Management” 1982, Vol. 25, s. 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Science. The Definitive Visual Guide, red. A. Hart-Davis, DK Publishing, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Scott B. R., Srinivas S., Austin, Texas: Building a High-Tech Economy, Harvard Business School Case 799-038, October 1998 (Revised June 2002).
Zobacz w Google Scholar

Siegel G., The Three Pillar Model for Business Decisions: Strategy, Law and Ethics, Van Rye Publishing, 2016.
Zobacz w Google Scholar

Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Simon H., Fassnacht M., Presimanagement, Gabler, Wiesbaden 2009.
Zobacz w Google Scholar

Steenhuis H. J., High Technology Revisited: Definition and position, IEEE Conference Paper, 2014, s. 1080–1084.
Zobacz w Google Scholar

Staginnus U., Russell S., Maximizing the Strategic Impact of Heath – and Pharmacoeconomics in Biotechnology Companies, [w:] Best Practices in Biotechnology Business Development, red. Y. Friedman, Logos Press, Washington 2008, s. 141–159.
Zobacz w Google Scholar

Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, red. R. H. Campbell, A. S. Skinner, W. B. Todd, Clarendon Press, Oxford 1976.
Zobacz w Google Scholar

Smith G. V., Parr R. L., Intellectual Property. Valuation, Exploitation and Infringement Damages, Wiley, New Jersey 2005.
Zobacz w Google Scholar

Speser Ph. L., The Art & Science of Technology Transfer, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
Zobacz w Google Scholar

Spink A., Park M., Jansen J. Jim, Pedersen J., Multitasking Web search on Alta Vista, Proceedings of the Information Technology: Coding and Computing, ITCC International Conference, 2004, Vol. 11, s. 309–313.
Zobacz w Google Scholar

Strawiński W., Funkcja i cele nauki – zarys problematyki metodologicznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2011, nr 189, s. 323–335.
Zobacz w Google Scholar

Supercharged. Science & Technology, „The Economist” 12.10.2019, s. 81–83.
Zobacz w Google Scholar

Swartz J., Wasko J., Marvin C., Logan R. K., Coleman B., Philosophy of Technology: Who is in the saddle?, „Journalism & Mass Communication Quarterly” 2019, Vol. 96(2), s. 351–366.
Zobacz w Google Scholar

Tait J., Williams R., Policy Approaches to Research and Development. Foresight, Framework and Competitiveness, „Science and Public Policy” 1999, Vol. 26, s. 101–112.
Zobacz w Google Scholar

Technology readiness levels (TRL), Horizon 2020 – Work Programme 2014–2015. General Annexes. Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Tripathi N., Oivo M., Liukkunen K., Markkula J., Startup Ecosystem Effect on Minimum Viable Product Development in Software Startups, „Information and Software Technology” 2019, no. 114, s. 77–91.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Kształtowanie nowego produktu przy wykorzystaniu analiz wielowymiarowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Marketing nowych technologii – koncepcja i strategia 5W, [w:] Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych, red. W. Grzegorczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 213–227.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Promocja wyników badań naukowych i nowych technologii w procesie komercjalizacji, [w:] Marketing Instytucji Naukowo-Badawczych 2010, Prace Instytutu Lotnictwa nr 208, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, s. 117–131.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Technologiczny cykl życia – ocena wartości ekonomicznej technologii, [w:] Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 68–76.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Byczko S., Zagadnienia własności intelektualnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Byczko S., Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Kosiec J., Komercjalizacja technologii i wyników badań naukowych – przygotowanie do ich skutecznej sprzedaży, [w:] Marketing Instytucji Naukowo-Badawczych 2012, Prace Instytutu Lotnictwa nr 222, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012, s. 297–315.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Zehner W. B., Metodyka i organizacja w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź–Austin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. M., Grzegorczyk M., Gregor B., Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Urban Aviators, „The Economist” 14.09.2019.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 4.1.
Zobacz w Google Scholar

Young S., Building an Organ on a Chip, „Technology Review” 2012, August, s. 90–92.
Zobacz w Google Scholar

Yoon B., Phaal R., Probert D., Morphology Analysis for Technology Road Mapping: Application of text mining, „R&D Management” 2008, Vol. 38, no. 1, s. 51–68.
Zobacz w Google Scholar

Your own RISC, „The Economist”, 5.10.2019.
Zobacz w Google Scholar

Walter-Herrmann J., Büching C., Fab Lab of Machines, Makers and Inventors, Transcript Verlag, Bielefeld 2013.
Zobacz w Google Scholar

Waniowski P., Cena w procesie kształtowania cyklu życia produktu na współczesnych rynkach konsumpcyjnych, [w:] Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 276–281.
Zobacz w Google Scholar

Wilczek M. T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wilson R., Marcus S., American Greats, Public Affairs, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wissema J. G., Uniwersytet Trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku, Zante, Zębice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska M., Głodek P., Trzmielak D. M., Wdrażanie scoutingu wiedzy na polskiej uczelni wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Woś A., Postawy menedżerskie w działalności spółek samorządowych – ujęcie praktyczne, [w:] Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój przedsiębiorstwa, red. P. Antonowicz, H. Czubasiewicz, A. Antonowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 183–204.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie własnością intelektualną, red. B. Węgliński, IP Management Poland, Warszawa–Józefowo 2010.
Zobacz w Google Scholar

http://fablab.waag.org/fab-academy (dostęp: 04.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://labiotech.eu/biohacking-diy-biotech-cheese-beer-ink-fab-labs (dostęp: 12.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.cross-innovation.eu/practice/fab-lab-lx (dostęp: 04.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://wiki.fablab.is/wiki/Best_Practices_for_Fab_Lab_Websites (dostęp: 12.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.fabfoundation.org (dostęp: 09.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.interregeurope.eu/innobridge/news/news-article/2321/innobridge-alentejo-good-practice-evoratech-fablab (dostęp: 04.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ncbir.gov.pl (dostęp: 28.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.openlivinglabs.eu/news/openlivinglab-days-call-papers (dostęp: 09.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95823.asp (dostęp: 09.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/138,kielecki_park_technologiczny_uczestnikiem_miedzynarodowego_projektu (dostęp: 13.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-u%C5%BCytkowe/procedura-miedzynarodowa-PCT (dostęp: 09.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 lutego 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-203-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-204-5

Inne prace tego samego autora