Miasta studentów – miasta konsumentów: Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynu

Autorzy

Jakub Zasina
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
https://orcid.org/0000-0001-7519-6982

Słowa kluczowe:

miasta akademickie, zachowania konsumenckie studentów, rynek edukacyjny, rynek mieszkaniowy, rynek handlowy, rynek gastronomiczny

Streszczenie

Umasowienie szkolnictwa wyższego zapewniło miastom dostęp do nowej, licznej grupy konsumentów – studentów. W konsekwencji wiele ośrodków akademickich przeistoczyło się w ostatnich dekadach w swoiste „miasta studentów”. Struktury gospodarcze i przestrzenne takich miast funkcjonują i rozwijają się dzięki zaspokajaniu potrzeb konsumenckich młodzieży akademickiej. Biorcami rosnącej populacji studentów okazały się jednak nie tylko ośrodki o ugruntowanej tradycji akademickiej, ponieważ studenci stali się także użytkownikami miast zdominowanych niegdyś przez produkcję przemysłową.

W książce przedstawiono szeroko zakrojone studium porównawcze dwóch poprzemysłowych miast akademickich – Łodzi i Turynu – w którym kluczowe znaczenie przypisano badaniu ankietowemu nad zachowaniami konsumenckimi studentów. Miało ono na celu określenie roli tych zachowań w rozwoju gospodarczym i przestrzennym obu ośrodków. Analizie poddano trzy wymiary zachowań konsumenckich studentów – gospodarczy, przestrzenny i czasowy – na rynkach edukacyjnym, mieszkaniowym, handlowym, transportowym, gastronomicznym oraz usług czasu wolnego.

Bibliografia

Ackermann A., Visser G. (2016), Studentification in Bloemfontein, South Africa, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series”, nr 31, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Allinson J. (2006), Over-Educated, Over-Exuberant and Over Here? The Impact of Students on Cities, „Planning Practice and Research”, nr 21(1), s. 79–94.
Zobacz w Google Scholar

Bajerski A. (2015), Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 31, s. 47–56.
Zobacz w Google Scholar

BBC News (2003), E-cyclopedia’s glossary of 2002. BBC E-Cyclopedia, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2614839.stm (dostęp: 6.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Berta G., Casalino C. (2012), From Turin to Detroit, [w:] L. Ciravegna (red.), Sustaining Industrial Competitiveness after the Crisis, Palgrave Macmillan UK, London, s. 159–172.
Zobacz w Google Scholar

Blackwell M., Cobb S., Weinberg D. (2002), The Economic Impact of Educational Institutions: Issues and Methodology, „Economic Development Quarterly”, nr 16(1), s. 88–95.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk M. (2015), Miejski system okazji i jego użytkownicy, „Przestrzeń Społeczna”, nr 9(1), s. 111–138.
Zobacz w Google Scholar

Boersma K., Langen, H., Smets S. (2013), Paradoxes of Studentification: Social Mix versus Gentrification in a Disadvantaged Neighborhood in Amsterdam East, „The Open Urban Studies Journal”, nr 6, s. 40–49.
Zobacz w Google Scholar

Boryczka E. M. (2013), Town centre management. Koncepcja zarządzania centrum miasta na przykładzie miast europejskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie”, nr 12, s. 119–130.
Zobacz w Google Scholar

Brands J., Schwanen T., van Aalst I. (2014), Spatiotemporal Variations in Nightlife Consumption: A Comparison of Students in Two Dutch Cities, „Applied Geography”, nr 54, s. 96–109.
Zobacz w Google Scholar

Brockliss L. (2000), Gown and Town. The University and the City in Europe, 1200–2000, „Minerva”, nr 38, s. 147–170.
Zobacz w Google Scholar

Bromley R. D. F., Tallon A. R., Thomas C. J. (2003), Disaggregating the Space–Time Layers of City-Centre Activities and Their Users, „Environment and Planning A”, nr 35(10), s. 1831–1851.
Zobacz w Google Scholar

Brown K. H., Heaney M. T. (1997), A Note on Measuring the Economic Impact–of Institutions of Higher Education, „Research in Higher Education”, nr 38(2), s. 229–240.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska B. (2014), Miasto kreatywne − miasto studentyfikowane?, [w:] P. Sztompka, K. Matuszek (red.), Idea uniwersytetu. Reaktywacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 151–164.
Zobacz w Google Scholar

Buchner-Jeziorska A., Kulpińska J. (1996), Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Łodzi, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 8(2), s. 61–67.
Zobacz w Google Scholar

Bujalski S., Piotrkowska: życia więcej, a firm mniej. W którą stronę zmierza główna ulica Łodzi?, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,24327220,piotrkowska-zycia-wiecej-a-firm-mniej-w-ktora-strone-zmierza.html (dostęp: 26.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Buzar S., Hall R., Haase A., Kabisch S., Ogden P. E., Steinführer A. (2007), Splintering Urban Populations: Emergent Landscapes of Reurbanisation in Four European Cities, „Urban Studies”, nr 44(4), s. 651–677.
Zobacz w Google Scholar

Buzzacchi L. (2018), Universities/Students and The Process of Urban Development, prezentacja wygłoszona 9 listopada w Turynie podczas seminarium „Turin. The Image of The Student City”.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Calvo D. M. (2018), Understanding International Students beyond Studentification: A New Class of Transnational Urban Consumers. The Example of Erasmus Students in Lisbon (Portugal), „Urban Studies”, nr 55(10), s. 2142–2158.
Zobacz w Google Scholar

Calvo D. M., Nofre J., Geraldes M. (2017), The Erasmus Corner: Place-making of a Sanitised Nightlife Spot in the Bairro Alto (Lisbon, Portugal), „Leisure Studies”, nr 36(6), s. 778–792.
Zobacz w Google Scholar

Caruso N., Cotella G., Pede E. (2016), From Crisis to Crisis. Dynamics of Change and Emerging Models of Governance in the Turin Metropolitan Area, [w:] Cities in Crisis, Routledge, Abingdon, Oxon, s. 257–277.
Zobacz w Google Scholar

Caruso N., Pede E., Rossignolo C. (2019), The Reinvention of Turin’s Image, „disP – The Planning Review”, nr 55(1), s. 6–17.
Zobacz w Google Scholar

Caruso N., Cavallero M., Pede E., Pettenati G. (2015), Sharing economy e classe creativa a San Salvario, [w:] U. Rossi, M. Santangelo (red.), Potenziali di città. Torino oltre la crisi, EU-POLIS, Torino, s. 122–153.
Zobacz w Google Scholar

Chatterton P. (1999), University Students and City Centres – The Formation of Exclusive Geographies. The Case of Bristol, UK, „Geoforum”, nr 30, s. 117–133.
Zobacz w Google Scholar

Chatterton P. (2010), The Student City: An Ongoing Story of Neoliberalism, Gentrification, and Commodification, „Environment and Planning A”, nr 42(3), s. 509–514.
Zobacz w Google Scholar

Chatterton P., Hollands R. G. (2002), Theorising Urban Playscapes: Producing, Regulating and Consuming Youthful Nightlife City Spaces, „Urban Studies”, nr 39(1), s. 95–116.
Zobacz w Google Scholar

Christie H., Munro M., Rettig H. (2001), Making Ends Meet: student Incomes and Debt, „Studies in Higher Education”, nr 26(3), s. 363–383.
Zobacz w Google Scholar

Città di Torino (2017), Città di Torino – Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019. Dati di sintesi 2017, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Città di Torino (2020), Dati statistici: Distribuzione per territorio e sesso, http://www.comune.torino.it/statistica/dati/territ.htm (dostęp: 14. 04. 2020).
Zobacz w Google Scholar

Clark T. N. (2011), Introduction: Taking Entertainment Seriously, [w:] T. N. Clark (red.), The City as an Entertainment Machine, Lexington Books, Plymouth, s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Clossick J. (2014), The Industrial City, [w:] P. Knox (red.), Atlas of Cities, Princeton University Press, Princeton & Oxford, s. 70–87.
Zobacz w Google Scholar

Coca-Stefaniak J. A., Parker C., Quin S., Rinaldi R., Byrom J. (2009), Town Centre Management Models: A European Perspective, „Cities”, nr 26(2), s. 74–80.
Zobacz w Google Scholar

Collins F. L. (2010), International Students as Urban Agents: International Education and Urban Transformation in Auckland, New Zealand, „Geoforum”, nr 41(6), s. 940–950.
Zobacz w Google Scholar

Colombino A., Vanolo A. (2016), Turin and Lingotto: Resilience, Forgetting and the Reinvention of Place, „European Planning Studies”, nr 25(1), s. 10–28.
Zobacz w Google Scholar

Crivello S. (2011), Spatial Dynamics in the Urban Playscape: Turin by Night, „Town Planning Review”, nr 82(6), s. 709–731.
Zobacz w Google Scholar

Daniłowicz P. (2007), Problemy badań i analiz porównawczych. Zarys problematyki, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1, s. 221–243.
Zobacz w Google Scholar

Davico L., Lucchini C., Staricco L., Vitale Brovarone E. (red.) (2018), Torino Atlas, Urban Center Metropolitano & Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Delladio A., Attardo L., Santangelo M. (2018), Untitled. Searching for Hybrid Spaces, Politecnico di Torino, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Drobniak A. (2012), Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Drobniak A. (red.) (2014), Urban Resilience Concept and Postindustrial Cities in Europe, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Dubet F. (2006), Young People and Students, [w:] C. Bellet, J. Ganau (red.), City and University. University Cities and Urban Campuses, Editorial Milenio, Lleida, s. 85–105.
Zobacz w Google Scholar

Działek J., Murzyn-Kupisz M. (2015), Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic, [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów, Kraków, s. 91–120.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J. (2009a), Ludność Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J. (2009b), Przemiany ludnościowe Łodzi na przełomie XX i XXI wieku. Prognoza demograficzna Łodzi, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 381–399.
Zobacz w Google Scholar

EDISU (2018), Residenze universitarie, https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/abitare/residenze-universitarie (dostęp: 30.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

EDISU (2019), Ristorazione, https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/ristorazione (dostęp: 10.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ehlenz M. M. (2016), Neighborhood Revitalization and the Anchor Institution: Assessing the Impact of the University of Pennsylvanias West Philadelphia Initiatives on University City, „Urban Affairs Review”, nr 52(5), s. 714–750.
Zobacz w Google Scholar

Elliot D. S., Levin S. L., Meisel J. B. (1988), Measuring the Economic Impact of Institutions of Higher Education, „Research in Higher Education”, nr 28, s. 17–33.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat (2018), Statistics on European cities, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Statistics_on_European_cities (dostęp: 28.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ewertowski W., Sowada T. (2015), Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta – wnioski z warsztatów gallery walk, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 31, s. 123–130.
Zobacz w Google Scholar

Fabula S., Boros L., Kovács Z., Horváth D., Pál V. (2017), Studentification, Diversity and Social Cohesion in Post-socialist Budapest, „Hungarian Geographical Bulletin”, nr 66(2), s. 157–173.
Zobacz w Google Scholar

Fincher R., Shaw K. (2008), The Unintended Segregation of Transnational Students in Central Melbourne, „Environment and Planning A”, nr 41(8), s. 1884–1902.
Zobacz w Google Scholar

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Forrest A. (2016), En-suite Education: The Unstoppable Rise of Luxury Student Housing, http://www.theguardian.com/cities/2016/mar/29/en-suite-education-the-rise-of-luxury-student-housing (dostęp: 3.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Gaczek W. M. (2009), Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gaczek W. M., Kaczmarek M. (2015), Poznański ośrodek akademicki. Zachowania konsumenckie studentów, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gaczek W. M., Kaczmarek M., Marcinowicz D. (2006), Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gant R., Terry P. (2017), Narrative of the Night-out: Student Engagement in the Night-time Economy of Kingston upon Thames, „Local Economy”, nr 32(5), s. 467–481.
Zobacz w Google Scholar

Garmendia M., Coronado J. M., Ureña J. M. (2012), University Students Sharing Flats: When Studentification Becomes Vertical, „Urban Studies”, nr 49(12), s. 2651–2668.
Zobacz w Google Scholar

Glaeser E. L., Kolko J., Saiz A. (2001), Consumer City, „Journal of Economic Geography”, nr 1(1), s. 27–50.
Zobacz w Google Scholar

Goddard J., Vallance P. (2013), The University and The City, Routledge, Abingdon.
Zobacz w Google Scholar

Gołąbek B. (2013), Ocena dostępności i jakości usług w Rzeszowie przez studentów, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, 6(2), 22–36.
Zobacz w Google Scholar

Governa F., Rossignolo C., Saccomani S. (2009), Turin: Urban Regeneration in a Post-industrial City, „Journal of Urban Regeneration and Renewal”, nr 3, s. 20–30.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2017), Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2018), Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 20.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Grabkowska M., Frankowski J. (2016), „Close to the City Centre, Close to the University”. Are There Symptoms of Studentification in Gdańsk, Poland?, „Bulletin of Geography. Socio-Economic Series”, nr 32, s. 73–83.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczak J. (2010), Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hauschildt K., Gwosć C., Netz N., Mishra S. (2015), Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld.
Zobacz w Google Scholar

He S. (2015), Consuming Urban Living in „Villages in the City”: Studentification in Guangzhou, China, „Urban Studies”, nr 52(15), s. 2849–2873.
Zobacz w Google Scholar

Herbst M. (2009), Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 38, s. 21–38.
Zobacz w Google Scholar

Hermannsson K., McGregor P. G., Swales J. K. (2018), Students’ Consumption Expenditures in Economic Impact Studies: Assumptions Revisited in an Input–Output Approach for Scotland, „Regional Studies, Regional Science”, nr 5(1), s. 57–77.
Zobacz w Google Scholar

Hollands R. G. (1995), Friday Night, Saturday Night: Youth Cultural Identification in The Post-Industrial City, Department of Social Policy, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne.
Zobacz w Google Scholar

Holton M., Riley M. (2013), Student Geographies: Exploring the Diverse Geographies of Students and Higher Education, „Geography Compass”, nr 7(1), s. 61–74.
Zobacz w Google Scholar

Hubbard P. (2008), Regulating the Social Impacts of Studentification: A Loughborough Case Study, „Environment and Planning A”, nr 40, s. 323–341.
Zobacz w Google Scholar

Hubbard P. (2009), Geographies of Studentification and Purpose-Built Student Accommodation: Leading Separate Lives?, „Environment and Planning A”, nr 41(8), s. 1903–1923.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A. (2014), Gentrification Processes in the City, [w:] T. Marszał (red.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Reserch, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83–111.
Zobacz w Google Scholar

Jayne M. (2006), Cities and Consumption, Routledge, Abingdon.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A. (2013), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A., Suliborski A. (2009a), Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 125–149.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A., Suliborski A. (2009b), Gospodarka Łodzi na przełomie XX i XXI wieku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 400–409.
Zobacz w Google Scholar

Job Pricing (2016), JP Geography Index 2016. La classifica retributiva delle province italiane, Job Pricing, Bergamo.
Zobacz w Google Scholar

Kenna T. (2011), Studentification in Ireland? Analysing the Impacts of Students and Student Accommodation on Cork City, „Irish Geography”, nr 44(2), s. 191–213.
Zobacz w Google Scholar

Kinton C., Smith D. P., Harrison, J. (2016), De-studentification: Emptying Housing and Neighbourhoods of Student Populations, „Environment and Planning A”, nr 48(8), s. 1617–1635.
Zobacz w Google Scholar

Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A. (2015), Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk A., Derek, M. (2015), Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 77(1), s. 311–325.
Zobacz w Google Scholar

Kusiński J., Bonisławski R., Janik M. (2009), Księga fabryk Łodzi, Wydawnictwo Jacek Kusiński, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski M. (2015), Autem na uczelnię. Studenci zakorkowali miasto, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,19283217,autem-na-uczelnie-studenci-zakorkowali-miasto.html (dostęp: 29.12.2015).
Zobacz w Google Scholar

Kwiek M. (2015), Prywatyzacja i deprywatyzacja: od ekspansji do implozji szkolnictwa wyższego w Polsce, „Praktyka Teoretyczna”, nr 3, s. 120–145.
Zobacz w Google Scholar

Lever W. F. (2001), The Post-fordist City, [w:] R. Paddison (red.), Handbook of Urban Studies, SAGE, London, s. 273–283.
Zobacz w Google Scholar

Lipowski M. (2014), Student as Consumer. Benefits of Being Academic City, referat z konferencji naukowej „Human Capital without Borders Knowledge and Learning for Quality of Life” w Portorož.
Zobacz w Google Scholar

Mangione E. (2018), Torino città universitaria. Strategie urbane e popolazione studentesca, praca magisterska przygotowana pod kierunkiem M. Santangelo na Politecnico di Torino.
Zobacz w Google Scholar

Marcińczak S., Sagan I. (2011), The Socio-spatial Restructuring of Łódź, Poland, „Urban Studies”, nr 48(9), s. 1789–1809.
Zobacz w Google Scholar

Marczyńska-Witczak E., Starzyńska W. (2002), Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 4, s. 25–32.
Zobacz w Google Scholar

Marklew T. (2017), How Detroit Got Its Nickname: Motor City, https://theculturetrip.com/north-america/usa/michigan/articles/how-detroit-got-its-nickname-motor-city/ (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Martinotti G. (1994), The New Social Morphology of Cities, referat na konferencji naukowej „UNESCOMOST” w Wiedniu.
Zobacz w Google Scholar

Martin R., Sunley S., Tyler P., Gardiner B. (2016), Divergent Cities in Post-Industrial Britain, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, nr 9(2), s. 269–299.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2013), Korzystanie przez studentów z usług gastronomicznych w kontekście stylów życia w świetle wybranych wyników badań ankietowych, „Nauki o Zarządzaniu”, nr 15(2), s. 86–98.
Zobacz w Google Scholar

Moretti E. (2013), The New Geography of Jobs, Mariner Books, Boston–New York.
Zobacz w Google Scholar

Moos M., Revington N., Wilkin T., Andrey J. (2019), The Knowledge Economy City: Gentrification, Studentification and Youthification, and Their Connections to Universities, „Urban Studies”, nr 56(6), s. 1075–1092.
Zobacz w Google Scholar

Mulhearn C., Franco M. (2018), If You Build It Will They Come? The Boom in Purpose-built Student Accommodation in Central Liverpool: Destudentification, Studentification and the Future of the City, „Local Economy”, nr 33(5), s. 477–495.
Zobacz w Google Scholar

Munro M., Livingston M. (2012), Student Impacts on Urban Neighbourhoods: Policy Approaches, Discourses and Dilemmas, „Urban Studies”, nr 49(8), s. 1679–1694.
Zobacz w Google Scholar

Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M. (2015), Studentification in The Post-Socialist Context: The Case of Cracow and The Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot), „Geografie”, nr 120(2), s. 188–209.
Zobacz w Google Scholar

Muszyńska E., Brzezińska-Kwaśny B., Glinkowska A. (2008), Rozwój przestrzenny kampusu Politechniki Łódzkiej i jego rola w kształtowaniu przestrzeni Łodzi, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 186–197.
Zobacz w Google Scholar

Nakazawa T. (2017), Expanding the Scope of Studentification Studies, „Geography Compass”, nr 11(1), s. e12300.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. (2014), Kapitał ludzki dla potrzeb innowacyjnej gospodarki. Nowe wyzwania wobec wyższych uczelni, [w:] Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim. Społeczeństwo, edukacja przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A., Boryczka E. M. (2008), Wyższe uczelnie jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną współczesnych miast, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 100–110.
Zobacz w Google Scholar

OSSREG (2017), Il sistema universitario. Dati statistici e di confront, http://www.ossreg.piemonte.it/default_it.asp (dostęp: 15.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Pettenati G. (2016), Conoscere Torino. Un progretto di crowdmapping per il territorio, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Pinson G. (2002), Political Government and Governance: Strategic Planning and the Reshaping of Political Capacity in Turin, „International Journal of Urban and Regional Research”, nr 26(3), s. 477–493.
Zobacz w Google Scholar

Platje J., Poskart R., Rokita-Poskart D. (2016), Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 425, s. 141–151.
Zobacz w Google Scholar

Pobłocki K. (2017), Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Politecnico di Torino (2016), Sustainability report, Politecnico di Torino. Torino.
Zobacz w Google Scholar

Polko A. (2005), Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ponzini D., Santangelo M. (2018), Spatial Strategies through Land-use Plans, Urban Projects and Metropolitan Visions: Twenty-Five Years of Planning in Turin, „Town Planning Review”, nr 89(3), s. 259–282.
Zobacz w Google Scholar

Power A., Katz B. (2016), Cities for a Small Continent. International Handbook of City Recovery, Policy Press & University of Bristol, Bristol.
Zobacz w Google Scholar

Power A., Plöger J., Winkler A. (2010), Phoenix Cities. The Fall and Rise of Great Industrial Cities, Policy Press, Bristol.
Zobacz w Google Scholar

Prat A., Mangili S. (2016), Turin Case Study, [w:] D. K. Carter (red.), Remaking Post-Industrial Cities: Lessons from North America and Europe, Routledge, New York, s. 210–231.
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki Z. (2018), Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Podejście terytorialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J. (1982), Ekonomika miasta, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rettinger R., Mróz F. (2016), Popytowe uwarunkowania rozwoju usług rekreacyjnych w Krakowie na przykładzie młodzieży akademickiej, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 30(4), s. 158–173.
Zobacz w Google Scholar

Revington N., Moos M., Henry J. (2020), The urban Dormitory: Planning, Studentification, and the Construction of an Off-campus Student Housing Market, „International Planning Studies”, nr 25(2), s. 189–205.
Zobacz w Google Scholar

Rewers E. (2015), Co studentyfikacja ma wspólnego z gentryfikacją?, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 31, s. 57–66.
Zobacz w Google Scholar

Riley R. (1997), Central Area Activities in a Post-communist City: Łódź, Poland, „Urban Studies”, nr 34(4), s. 453–470.
Zobacz w Google Scholar

Roberts M. (2006), From ‚Creative city’ to ‚No-go areas’ – The Expansion of the Nighttime Economy in British Town and city Centres, „Cities”, nr 23(5), s. 331–338.
Zobacz w Google Scholar

Rochmińska A. (2013), Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rota F. S., Salone C., Crivello S. (2012), Le role de l’université dans une métropole en transition: Turin, „Cediter”.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rugg J., Rhodes, D., Jones A. (2002), Studying a Niche Market: UK Students and the Private Rented Sector, „Housing Studies”, nr 17(2), s. 289–303.
Zobacz w Google Scholar

Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Russo A. P., Sans A. A. (2009), Student Communities and Landscapes of Creativity: How Venice – ‘The World’s Most Touristed City’ – is Changing, „European Urban and Regional Studies”, nr 16(2), s. 161–175.
Zobacz w Google Scholar

Russo A. P., Tajter L. C. (2007), From Citadels of Education to Cartier Latins (and Back?): The Changing Landscapes of Student Populations in European Cities, „Geography Compass”, nr 1(5), s. 1160–1189.
Zobacz w Google Scholar

Rzeńca A. (2014), Determinanty polityki edukacyjnej szkół wyższych. Przykład szkół wyższych regionu łódzkiego, „Barometr Regionalny”, nr 12(2), s. 125–132.
Zobacz w Google Scholar

Sage J., Smith D. P., Hubbard S. (2011), The Rapidity of Studentification and Population Change: There Goes the (Student)hood, „Population, Space and Place”, nr 18(5), s. 597–613.
Zobacz w Google Scholar

Sage J., Smith D. P., Hubbard S. (2012), The Diverse Geographies of Studentification: Living Alongside People Not Like Us, „Housing Studies”, nr 27(8), s. 1057–1078.
Zobacz w Google Scholar

Sage J., Smith D. P., Hubbard S. (2013), New-build Studentification: A Panacea for Balanced Communities?, „Urban Studies”, nr 50(13), s. 2623–2641.
Zobacz w Google Scholar

Sassen S. (2001), Cities in the Global Economy, [w:] R. Paddison (red.), Handbook of Urban Studies, SAGE, London, s. 256–272.
Zobacz w Google Scholar

Smith D. P. (2005), ‘Studentification’: the Gentrification Factory?, [w:] R. Atkinson, G. Bridge (red.), Gentrification in a Global Context: the New Urban Colonialism, Routlege, London, s. 73–90.
Zobacz w Google Scholar

Smith D. P. (2008), The Politics of Studentification and ‚(Un)balanced’ Urban Populations: Lessons for Gentrification and Sustainable Communities?, „Urban Studies”, nr 45(12), s. 2541–2564.
Zobacz w Google Scholar

Smith D. P., Holt L. (2007), Studentification and ‘Apprentice’ Gentrifiers within Britain’s Provincial Towns and Cities: Extending the Meaning of Gentrification, „Environment and Planning A”, nr 39(1), s. 142–161.
Zobacz w Google Scholar

Smith D. P., Hubbard P. (2014), The Segregation of Educated Youth and Dynamic Geographies of Studentification, „Area”, nr 46(1), s. 92–100.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M. E. (2019), Student Cities or Cities of Graduates? The Case of Lodz and Its Students Declared Preferences, „Population, Space and Place”, nr 25(2), e2177.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M. E., Zasina J., Feltynowski M., Mikołajczyk K. (red.) (2011), Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni. II edycja (2010), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M. E., Boryczka E. M., Kina E., Tomaszewska A. W., Zasina J., Feltynowski M. (red.) (2010), Raport z badań. Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009–2010), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stefański K. (2001), Jak zbudowano przemysłową Łódź, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Steinacker A. (2005), The Economic Effect of Urban Colleges on Their Surrounding Communities, „Urban Studies”, nr 42(7), s. 1161–1175.
Zobacz w Google Scholar

Steinführer A., Haase A. (2009), Flexible–inflexible: Socio-demographic, Spatial and Temporal Dimensions of Flat Sharing in Leipzig (Germany), „GeoJournal”, nr 74(6), s. 567–587.
Zobacz w Google Scholar

Storper M., Manville M. (2006), Behaviour, Preferences and Cities: Urban Theory and Urban Resurgence, „Urban Studies”, nr 43(8), s. 1247–1274.
Zobacz w Google Scholar

Study in Manchester (2019), MCR Student Social, https://www.studyinmanchester.com/events/mcr-student-social-p386061 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szarucki M. (2010), Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 827, s. 51–66.
Zobacz w Google Scholar

Szreder M. (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tołwiński T. (1948), Urbanistyka. Tom II. Budowa miasta współczesnego, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Urban Center Metropolitano (2012), Torino Città Universitaria, Urban Center Metropolitano, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Urban Center Metropolitano (2016), La città e i suoi numeri, Urban Center Metropolitano, Torino.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi (2012), Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020, Biuro Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Statystyczny w Łodzi (2017), Socio-economic situation in Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi (2019), Karta Rabatowa Młodzi w Łodzi, https://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa/ (dostęp: 25.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Universities UK (2006) ‚Studentification’: A Guide to Opportunities, Challenges and Practice, Universities UK, London.
Zobacz w Google Scholar

Uniwersytet Łódzki (2017), Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w DS UŁ, http://cos.uni.lodz.pl/akademiki/regulaminu-przydzielania-i-korzystania-z-miejsc-w-ds-ul (dostęp: 2.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

van Agtmael A., Bakker F. (2016), The Smartest Places on Earth. Why Rustbelts Are the Emerging Hotspots of Global Innovation, Public Affairs, New York.
Zobacz w Google Scholar

van den Berg L., Russo A. P. (2004), The Student City. Strategic Planning for Student Communities in EU Cities, Ashgate, Aldershot.
Zobacz w Google Scholar

Vanolo A. (2008), The Image of the Creative City: Some Reflections on Urban Branding in Turin, „Cities”, nr 25(6), s. 370–382.
Zobacz w Google Scholar

Vanolo A. (2015a), The Fordist city and the Creative City: Evolution and Resilience in Turin, Italy, „City, Culture and Society”, nr 6(3), s. 69–74.
Zobacz w Google Scholar

Vanolo A. (2015b), The Image of the Creative City, Eight Years Later: Turin, Urban Branding and the Economic Crisis Taboo, „Cities”, nr 46, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Verhetsel A., Kessel R., Zijlstra T., Van Bavel M. (2017), Housing Preferences among Students: Collective Housing versus Individual Accommodations? A Stated Preference Study in Antwerp (Belgium), „Journal of Housing and the Built Environment”, nr 32(3), s. 449–470.
Zobacz w Google Scholar

Walker A. R. (1993), Lodz: The Problems Associated with Restructuring the Urban Economy of Poland’s Textile Metropolis in the 1990s, „Urban Studies”, nr 30(6), s. 1065–1080.
Zobacz w Google Scholar

Wattis L. (2013), Class, Students and Place: Encountering Locality in a Post-industrial Landscape, „Urban Studies”, nr 50(12), s. 2425–2440.
Zobacz w Google Scholar

Wątroba W. (2009), Społeczeństwo konsumpcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Whitford J., Enrietti A. (2005), Surviving the Fall of a King: The Regional Institutional Implications of Crisis at Fiat Auto, „International Journal of Urban and Regional Research”, nr 29(4), s. 771–795.
Zobacz w Google Scholar

Winkler A. (2007), Torino City Report, London School of Economics and Political Science, London.
Zobacz w Google Scholar

Wolaniuk A. (2010), Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Woldof R. A., DeCola T., Litchfield R. C. (2011), The Aspirational Creative Class: Urban Residential Preferences of College Students in Creative Majors, „City, Culture and Society”, nr 2(2), s. 75–83.
Zobacz w Google Scholar

Zasina J. (2015), Reurbanizacja w świetle dotychczasowych badań nad miastami europejskimi, „Studia Miejskie”, nr 20, s. 155–166.
Zobacz w Google Scholar

Zasina J. (2017), W kierunku studentyfikacji? Zakwaterowanie studenckie w polskich miastach akademickich, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 48, s. 69–84.
Zobacz w Google Scholar

Zasina J., Sokołowicz M. E., Nogalski S. (2020), Lodz City Tour: The changing nature of the urban restructuring of a post-socialist industrial city, „disP – The Planning Review”, nr 56(2), s. 8–19.
Zobacz w Google Scholar

Zasina J., Sokołowicz M. E., Feltynowski M. (red.) (2012), Raport z badania. Oferta kulturalna Łodzi. I edycja (2011), Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zysiak A. (2016), Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, NOMOS, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

9 października 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-094-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-095-9

Inne prace tego samego autora

  • Ewa M. Boryczka, Wiktor Wróblewski, Jakub Zasina, Anna Domańska, Magdalena Michalak, Przekształcenia współczesnych miast
  • Małgorzata Burchard-Dziubińska, Małgorzata Matusiak, Aleksandra Baszczyńska, Alina Jędrzejczak, Jakub Boratyńsk, Iwona D. Świeczewska, Jarosław Neneman, Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Bogusława Urbaniak, Łukasz Kozar, Zofia Wysokińska, Natalia Szubska-Włodarczyk, Łucja Lange, Ewa Boryczka, Agnieszka Rzeńca, Jakub Zasina, Urszula Motowidlak, Daniel Tokarski, Dorota Michalak, Anna Rydz-Żbikowska, Michał Soliwoda, Marlena Grzelczak, Ewa Kulińska-Sadłocha, Kamil Kruszyński, W poszukiwaniu zielonego ładu
  • Jakub Zasina, Miasta studentów – miasta konsumentów