W poszukiwaniu zielonego ładu

Autorzy

Małgorzata Burchard-Dziubińska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Rozwoju
https://orcid.org/0000-0001-5546-2032

Słowa kluczowe:

zielony ład, ekologia, dane statystyczne, ochrona środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważony rozwój, agrobiznes

Streszczenie

Powstała w ramach inicjatywy EKOEkSoc książka W poszukiwaniu zielonego ładu jest efektem pracy autorów związanych zawodowo z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w swej aktywności badawczej i dydaktycznej podejmują zagadnienia związane z problemami wyrastającymi na styku systemów społeczno-gospodarczych i środowiska przyrodniczego. Jak zazieleniać zarządzanie zasobami czynników produkcji? Jak koegzystować z innymi gatunkami? Dlaczego warto poznawać ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania miast, sektorów gospodarczych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych? Do czego mogą się przydać zielone podatki? Jak policzyć ślad węglowy i finansować proekologiczne rozwiązania? Czy wzrost PKB zawsze jest miarą sukcesu, a zwrot w kierunku zielonej gospodarki będzie inkluzywny? To przykładowe pytania, które postawiliśmy w publikacji. Znalezienie odpowiedzi wymagało wyjścia poza utarte schematy myślenia, o których już wiemy, że zbyt często prowadzą do praktyk destrukcyjnych nie tylko wobec przyrody, lecz także nas samych. Zapraszamy do lektury i aktywnego poszukiwania sposobów bar­ dziej harmonijnego układania relacji z naturą.

Rozdziały

Biogramy autorów

Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Rozwoju

Zainteresowania badawcze: ekonomia zasobów naturalnych i ochrony środowiska, polityka ekologiczna, zrównoważony rozwój, zarządzanie środowiskowe.

Małgorzata Matusiak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji

Zainteresowania badawcze: kulturowe uwarunkowania postaw wobec środowiska przyrodniczego, organizacje wirtualne.

Aleksandra Baszczyńska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych

Zainteresowania badawcze: statystyka matematyczna, statystyka nieparametryczna, estymacja jądrowa, analiza danych społeczno-ekonomicznych, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych.

Alina Jędrzejczak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych

Zainteresowania badawcze: staystyczna analiza rozkładów dochodów, badania nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego, metody estymacji dla małych obszarów.

Jakub Boratyńsk - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

Zainteresowania badawcze: modelowanie ekonomiczne, modele wielosektorowe (CGE, input-output), ekonometria bayesowska.

Jarosław Neneman - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Makroekonomii

Trzykrotny wiceminister finansów odpowiedzialny za system i legislację podatkową.

Zainteresowania badawcze: ekonomia stosowana, polityka podatkowa, ekonomia eksperymentalna.

Agnieszka Matuszewska-Pierzynka - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, korporacyjne strategie zrównoważonego rozwoju, wpływ wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw na ich wyniki finansowe.

Bogusława Urbaniak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Zainteresowania badawcze: ekonomia rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka społeczna, polityka senioralna.

Łukasz Kozar - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Zainteresowania badawcze: zielone miejsca pracy, zielone samozatrudnienie, zielone zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważony rynek pracy, zrównoważony rozwój.

Zofia Wysokińska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zainteresowania badawcze: współczesne problemy gospodarki światowej i integracji europejskiej, w tym procesy cyrkularyzacji i cyfryzacji oraz ich efekty, Unia Europejska w gospodarce światowej – w tym w międzynarodowym handlu technologiami. 

Natalia Szubska-Włodarczyk - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Zainteresowania badawcze: ekonomia zasobów naturalnych i ochrony środowiska, polityka energetyczna, polityka klimatyczna, ekonomika rolnictwa, zrównoważony rozwój.

Łucja Lange - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Zainteresowania badawcze: critica animal studies, death studies, marginalizacja, wykluczenie, różnorodność. 

Ewa Boryczka - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Zainteresowania badawcze: rewitalizacja, baza ekonomiczna miasta, polityka rozwoju lokalnego, polityka miejska, zarządzanie miastem, partycypacja społeczna.

Agnieszka Rzeńca - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Zainteresowania badawcze: ekonomia środowiska, zrównoważony rozwój miast, polityka miejska, ekoinnowacje, współpraca w ochronie środowiska. 

Jakub Zasina - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Zainteresowania badawcze: studentyfikacja, studia miejskie, geografia miast, geografia ekonomiczna, urbanistyka.

Urszula Motowidlak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji

Zainteresowania badawcze: zrównoważone łańcuchy dostaw, rozwój zrównoważonej i innowacyjnej mobilności, polityka transportowa, polityka klimatyczna, zrównoważony rozwój, gospodarowanie zasobami energetycznymi.

Daniel Tokarski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji

Zainteresowania badawcze: planowanie i ocena inwestycji w logistyce, inżynieria zrównoważonego rozwoju, ekologistyka.

Dorota Michalak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Rozwoju

Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój, adaptacja do zmiany klimatu, gospodarka rolna.

Anna Rydz-Żbikowska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zainteresowania badawcze: zrównoważony rozwój, rolnictwo ekologiczne, polityka rolna, ekonomia ochrony środowiska, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

Michał Soliwoda - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji

Zainteresowania badawcze: finanse przedsiębiorstw, finanse agrobiznesu i biogospodarki (w tym finanse zrównoważonego rozwoju), zarządzanie ryzykiem, metodologia nauk ekonomicznych (głównie finansów), rynki finansowe.

Marlena Grzelczak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji

Zainteresowania badawcze: obrót bezgotówkowy, finanse gospodarstw domowych, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i zarządcza, zrównoważony rozwój.

Ewa Kulińska-Sadłocha - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości

Zainteresowania badawcze: zrównoważona bankowość, finanse instytucji kredytowych, controlling bankowy.

Kamil Kruszyński - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, poziom rozwoju gmin, jakość życia, warunki życia, zarządzanie projektami, komunikacja, negocjacje, procesy decyzyjne.

okladka

Pobrania

Opublikowane

24 października 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-870-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-871-9

Inne prace tego samego autora

1 2 3 > >>