Efektywność i ryzyko polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian warunków funkcjonowania funduszy emerytalnych

Krzysztof Kompa
University of Johannesburg, College of Business and Economics, D Ring 414, APK, Johannesburg, South Africa
Dorota Witkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26; University of Johannesburg, College of Business and Economics, D Ring 414, APK, Johannesburg, South Africa
ISBN
ISBN-13 (15): 978-83-8142-806-4
ISBN (e-book)
ISBN-13 (15): 978-83-8142-807-1
Słowa kluczowe: akcje, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne w Polsce, fundusze stabilnego wzrostu, fundusze zrównoważone, obligacje
Opublikowane: 30 grudnia 2020

Pliki do pobrania

Licencja

Licencja

Inne prace tego samego autora