Finanse

26 Tytuły

Seria skierowana do osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy na temat finansów, zarządzania finansami i inwestycji prezentuje takie zagadnienia, jak: planowanie budżetu, zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, ocena wartości przedsiębiorstw, analiza rynków finansowych i wiele innych.

Wszystkie książki

okladka

Kredyty zagrożone NPL oraz odpisy na straty kredytowe w sektorze bankowym

Iwona Dorota Czechowska, Czesław Lipiński, Joanna Stawska, Joanna Stępińska, Wojciech Zatoń, Marcin Borys
29 kwietnia 2024
Okladka

Kapitał intelektualny a konkurencyjność banków w Polsce

Karolina Anielak-Sobczak
31 października 2023
okladka

Wybrane źródła finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Joanna Fila, Elżbieta Grzegorczyk, Marta Paduszyńska
30 grudnia 2022
okladka

Safe assets w międzynarodowym systemie finansowym: Problemy kreacji i perspektywy

Joanna Bogołębska, Ewa Feder-Sempach, Ewa Stawasz-Grabowska
8 czerwca 2022
okladka

Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw sektora TSL: Wybrane problemy

Natasza Duraj, Adam Sadowski, Anna Misztal, Michał Comporek, Magdalena Kowalska
12 maja 2020