Interdyscyplinarne Studia Miejskie

10 Tytuły

Seria prezentuje najnowsze dokonania badawcze w zakresie innowacyjnego i wielowymiarowego spojrzenia na miasto. W jej ramach publikowane są kompendia, monografie, prace zbiorowe i analizy omawiające tematykę miejską przez językoznawców, geografów, historyków, ekonomistów, socjologów, urbanistów, przyrodników, specjalistów z zakresu zarządzania regionalnego oraz przedstawicieli innych dyscyplin wiedzy. Bogactwo i różnorodność ujęć pozwalają uchwycić różne oblicza miasta w sposób przystępny i zajmujący dla szerokiego grona odbiorców.