Bibliotheca Philosophica

8 Tytuły

Celem serii jest propagowanie osiągnięć pracowników naukowych Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego oraz osób, które współpracują z Instytutem. W ramach serii ukazują się monografie z różnych dziedzin filozofii, poruszające najważniejsze zagadnienia omawiane w ramach dyscypliny. Odbiorcami serii są głównie profesjonalni filozofowie.