Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej pod Patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Publikacje: 1

W serii publikowane są prace rozwijające perspektywę badawczą, w której twórczość naukowa i artystyczna stanowią komplementarne i wzajemnie nieredukowalne sfery aktywności, mimo swojej autonomii mogące się kreatywnie inspirować oraz ukazywać nowe ścieżki indywidualnego i kulturowo-cywilizacyjnego rozwoju. Seria służy inicjowaniu, rozwijaniu i promocji interdyscyplinarnych badań humanistycznych, wymagających wypracowywania precyzyjnego warsztatu teoretyczno-metodologicznego i rzetelnej analizy materiału badawczego.

Wszystkie książki

okladka

Pedagogika społeczna

Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza

Anna Walczak (ed), Lucyna Telka (ed), Mariusz Granosik (ed)