Aktywni (nie)pełnosprawni

6 Tytuły

Seria ukazuje wieloaspektowość i zróżnicowanie sfer aktywności ludzi niepełnosprawnych oraz promuje dobre praktyki przeciwdziałające wykluczeniu i marginalizacji społecznej tych osób. Książki kierowane do przedstawicieli środowiska akademickiego, zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, jak i zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia tej grupie; zwłaszcza w życiu codziennym.