Gerontologia

4 Tytuły

Seria poświęcona procesom starzenia się, aktywizacji społeczno-zawodowej i edukacyjnej osób starszych, wsparciu i pomocy realizowanej przez instytucje publiczne i prywatne. Jej celem jest zarówno edukowanie seniorów i ich otoczenia, jak też propagowanie idei przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. W ramach serii ukazują się publikacje naukowe i popularnonaukowe, tłumaczenia, podręczniki i poradniki. Publikowane książki są kierowane nie tylko do ludzi nauki zajmujących się problematyką starości, ale także instytucji, działających na rzecz ludzi starszych, rodzin, opiekunów, działaczy społecznych, pracowników DPS-ów.

Wszystkie książki

okladka

Uczenie się stawania się osobą starą

Marcin Muszyński
8 maja 2024
Okladka

Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości

Bogusława Urbaniak, Marek Chałas, Piotr Szukalski, Rafał Zimny, Robert Błaszczak, Magdalena Zadworna
21 grudnia 2021
Okladka

Wsparcie osób niesamodzielnych: Perspektywa opiekunów i podopiecznych

Agnieszka Kretek-Kamińska, Iwona Kukulak-Dolata, Aneta Krzewińska
30 grudnia 2020
Okladka

Senior Policy in Hungary, Poland and Russia

Bogusława Urbaniak, Yaroslava Evseeva, Laszlo Patyan
30 grudnia 2020