Bibliotheca Litteraria

3 Tytuły

Bibliotheca Litteraria upowszechnienia dokonania edytorskie łódzkiego środowiska filologów i filolożek. Seria służy prezentacji dzieł ważnych z punktu widzenia dziejów literatury polskiej. Edycje ukazują się w czterech podseriach: Staropolska, Oświecenie, Wiek XIX oraz Wieki XX i XXI.

Wszystkie książki

Okladka
II

Poezje i przekłady: Oświecenie

Antoni Korwin Kossakowski, Małgorzata Pawlata
30 grudnia 2022