Twórczość i Edukacja

4 Tytuły

Seria wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W jej ramach publikowane są prace poruszające problematykę edukacyjnych i społecznych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej.