Analecta Literackie i Językowe

11 Tytuły

Seria wydawnicza „Analecta Literackie i Językowe” służy udostępnieniu prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych funkcjonującym w ramach Instytutu Filologii Polskiej; ukazaniu ich dynamiki i różnorodności. W ramach serii ukazują się monografie będące pokłosiem konferencji tematycznych, tomy okolicznościowe oraz publikacje autorskie.