Komunikacja i Media

7 Tytuły

Seria prezentuje dorobek naukowy badaczy związanych z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ i skupia publikacje z zakresu dziennikarstwa, mediów i komunikacji społecznej. Skierowana jest zarówno do badaczy mediów oraz studentów kierunków dziennikarskich i medioznawczych jak i do wszystkich zainteresowanych tematyką mediów i komunikowania.