Biografia i Badanie Biografii

2 Tytuły

Seria stanowi multidyscyplinarne forum wymiany doświadczeń badawczych skoncentrowanych wokół fenomenu biografii. Autorzy tekstów ukazują metodologie oraz bogate i zróżnicowane zjawiska obecne w biografiach. Wskazują również funkcje, jakie pełni narracja, refleksja i interpretacja (auto)biograficzna w odniesieniu do konstruowania tożsamości.

Wszystkie książki

okladka

Biografie rodzinne i uczenie się: Tom 8

Arkadiusz Wąsiński (ed), Aneta Słowik (ed)
20 maja 2021