Godny pożądania stan świadomości. O przyjemności jako wartości ostatecznej

Autorzy

Katarzyna de Lazari-Radek
University of Lodz
https://orcid.org/0000-0002-4357-5299

Słowa kluczowe:

hedonizm, dobrostan, aspokajanie pragnień, szczęście, perfekcjonizm, neurofilozofia, neuronauka

Streszczenie

Katarzyna de Lazari-Radek przeprowadza współczesną obronę hedonizmu, biorąc pod uwagę argumenty filozoficzne, neuronaukowe i psychologiczne. Stawia śmiałą tezę, że przyjemność to stan mentalny, który sam w sobie jest „godny pożądania”. Porusza zagadnienia: dobrostanu, szczęścia, dobrego życia, wartości i perfekcjonizmu. Podejmuje też polemikę z takimi filozofami, jak Robert Nozick, Gilbert Ryle i Fred Feldman.

Życie człowieka może być dobre na wiele sposobów. Można być wybitną pianistką, której chcą słuchać ludzie na całym świecie, najlepszym kucharzem, który dostał kolejną gwiazdkę Michelin, podziwianą pięknością, której pożąda wielu mężczyzn. Czy jest coś wspólnego tym różnym drogom dobrego życia, co pozwala nam dokonać pozytywnej oceny, nawet jeśli jest ona ograniczona tylko do pewnego jego aspektu? Kiedy możemy powiedzieć o naszym własnym życiu, że jest dobre? Co jest naszym dobrostanem i w jaki sposób mamy go realizować w naszym życiu? Będę bronić tezy, że tym, co dla nas ostatecznie dobre, jest przyjemność rozumiana jako godny pożądania stan świadomości.

Fragment książki Godny pożądania stan świadomości

Biogram autora

Katarzyna de Lazari-Radek - University of Lodz

Katarzyna de Lazari-Radek (ur.1975) Etyczka i filozofka, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się teoriami utylitarystycznymi, zagadnieniem dobrostanu, szczęścia i przyjemności. Wspólnie z australijskim filozofem Peterem Singerem napisała dwie książki: The Point of View of the Universe ( OUP, 2014) oraz Utilitarianism: A Very Short Introduction (OUP, 2017).

Bibliografia

Alston, W. P., Pleasure, [w:] P. Edwards (red.), The Encyclopedia of Philosophy, Macmillan, New York 1967, s. 341–347.
Zobacz w Google Scholar

Anscombe, G. E. M., Modern Moral Philosophy, „Philosophy” 1958, t. 33 (124), s. 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Arbib, M. A., How the Brain Got Language: The Mirror System Hypothesis, Oxford University Press, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Arnold, M., Emotion and Personality. Volume I: Psychological Aspects, Columbia University Press, New York 1960.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Aydede, M., An Analysis of Pleasure Vis-a-Vis Pain, „Philosophy and Phenomenological Research” 2000, t. LXI, nr 3, s. 537–570.
Zobacz w Google Scholar

Aydede, M., Introduction, [w:] M. Aydede (red.), Pain: New Essays on Its Nature and the Methodology of Its Study, Bradford Books, Cambridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

Balcombe, J., Pleasurable Kingdom: Animals and the Nature of Feeling Good, Palgrave Macmillan, London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Benatar, D., Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, Oxford University Press, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bennett, M. R., Hacker, P. M. S., Philosophical Foundations of Neuroscience, Wiley-Blackwell, Malden-Oxford 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bentham, J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, PWN, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Berridge, K., Fundamental Pleasure Questions, [w:] M. Kringelbach, K. Berridge (red.), Pleasures of the Brain, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Berridge, K., Pleasures of the Brain, „Brain and Cognition” 2003, nr 52 (1), s. 106–128.
Zobacz w Google Scholar

Berridge, K., Kringelbach, M., Affective Neuroscience of Pleasure: Reward in Humans and Animals, „Psychopharmacology” 2008, t. 199, s. 457–480.
Zobacz w Google Scholar

Berridge, K., Kringelbach, M., Building a Neuroscience of Pleasure and Well-being, „Psychology of Well-being: Theory, Research and Practice” 2011, t. 1 (3), http://www.psywb.com/content/1/1/3 (dostęp: 7.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Berridge, K., Kringelbach, M., Pleasure Systems in the Brain, „Neuron” 2015, t.86, s. 646–664.
Zobacz w Google Scholar

Bickle, J., Reducing Mind to Molecular Pathways, „Synthese” 2006, t. 151, s. 411–434.
Zobacz w Google Scholar

Blakemore, C., Mechanics of the Mind, Cambridge University Press, Cambridge 1977.
Zobacz w Google Scholar

Boodice, R., Pain: AVery Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bradford, G., Perfectionism, [w:] G. Fletcher (red.), Routledge Handbook of Philosophy of Well-being, Routledge, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bradley, B., Objective Theories of Well-being, [w:] B. Eggleston, D. Miller (red.), The Cambridge Companion to Utilitarianism, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bramble, B., The Distinctive Feeling Theory of Pleasure, „Philosophical Studies” 2013, t. 162 (2), s. 201–217.
Zobacz w Google Scholar

Brandt, R., A Theory of the Good and the Right, Clarendon Press, Oxford 1979.
Zobacz w Google Scholar

Brandt, R., Etyka, tłum. M. Środa, PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brandt, R., Morality, Utilitarianism, and Rights, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
Zobacz w Google Scholar

Brentano, F., O źródle poznania moralnego, tłum. C. Porębski, PWN, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Brentano, F., The Origin of our Knowledge of Right and Wrong, O. Kraus, R. Chisholm (red.), Routledge & Kegan Paul, London 1969.
Zobacz w Google Scholar

Broad, C. D., Five Types of Ethical Theory, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, London 1930.
Zobacz w Google Scholar

Broome, J., Climate Matters, Norton, New York 2012. Broome, J., More Pain or Less?, „Analysis” 1996, nr 56, s. 116–118.
Zobacz w Google Scholar

Brożek, B., Philosophy and Neuroscience, [w:] J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek (red.), Philosophy in Neuroscience, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Buller, D., Adapting Minds. Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human Nature, The MIT Press, Cam-bridge, Mass. 2006.
Zobacz w Google Scholar

Buonomano, D., Brain Bugs: How the Brain’s Flaws Shape Our Lives, Norton, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Buss, D. M., Psychologia ewolucyjna, tłum. M. Orski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bykvist, K., Utilitarianism: A Guide for the Perplexed, Continuum, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Cabanac, M., Sensory Pleasure, „Quarterly Review Biology” 1979, t. 54, s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Campbell, A., The Sense of Well-being in America, McGraw-Hill, New York 1981.
Zobacz w Google Scholar

Campbell, S. M., The Concept of Well-being, [w:] G. Fletcher (red.), Routledge Handbook of Philosophy of Well-being, Routledge, London 2015, s. 402–413.
Zobacz w Google Scholar

Carlyle, T., Latter-Day Pamphlets, Chapman & Hall, London 1850.
Zobacz w Google Scholar

Carritt, E. F., Ethical and Political Thinking, Greenwood Press, Westport, Conn. 1947.
Zobacz w Google Scholar

Cassell, E., The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, „New England Journal of Medicine” 1982, t.306 (11), s.642–644.
Zobacz w Google Scholar

Cassell, E., The Phenomenon of Suffering and its Relationship to Pain, [w:] S. Kay Toombs (red.), Handbook of Phenomenology and Medicine, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2001, s. 371–390.
Zobacz w Google Scholar

Chang, R., Value Incomparability and Incommensurability, [w:] I.Hirose, J. Olsen (red.), The Oxford Handbook of Value Theory, Oxford University Press, Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

Chappell, R., Fittingness: The Sole Normative Primitive, „Philosophical Quarterly” 2012, t.62 (249), s. 684–704.
Zobacz w Google Scholar

Churchland, P. M., Reduction, Qualia and the Direct Introspection of Brain States, „Journal of Philosophy” 1985, t.82, s.8–28.
Zobacz w Google Scholar

Colander, D., Edgeworth’s Hedonimeter and the Quest to Measure Utility, „Journal of Economic Perspectives” 2007, t.21 (2), s. 215–225.
Zobacz w Google Scholar

Crick, F., The Astonishing Hypothesis, Touchstone Books, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Crisp, R., Well-being, [w:] E. N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/well-being/ (dostęp: 7.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Crisp, R., Does Modern Moral Philosophy Rest on a Mistake?, „Royal Institute of Philosophy Supplement” 2004, t. 54, s. 75–93.
Zobacz w Google Scholar

Crisp, R., Hedonism Reconsidered, „Philosophy and Phenomenological Research” 2006, t.73, s. 619–645.
Zobacz w Google Scholar

Crisp, R., Mill on Utilitarianism, Routledge, London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Crisp, R., Reasons and the Good, Clarendon Press, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Crisp, R., The Cosmos of Duty, Clarendon Press, Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

Crisp, R., Kringelbach, M., Higher and Lower Pleasures Revisited: Evidence from Neuroscience, „Neuroethics” 2018, t. 11, s. 211–215.
Zobacz w Google Scholar

Csíkszentmihályi, M., If We Are So Rich, Why Aren’t We Happy?, „American Psychology” 1999, t. 54, s. 821–827.
Zobacz w Google Scholar

Csíkszentmihályi, M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, tłum. M. Wajda, Studio Emka, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Damasio, A., Emotions and Feelings: A Neurobiological Perspective, [w:] A. S. R. Manstead, N. Frijda (red.), Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
Zobacz w Google Scholar

Damasio, A., Błąd Kartezjusza, tłum. M. Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Damasio, A., Dziwny porządek rzeczy, tłum. A. Jankowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2018.
Zobacz w Google Scholar

Daniels, N., Justice and Justification, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
Zobacz w Google Scholar

Darwall, S., Welfare and Rational Care, Princeton University Press, Princeton 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dawkins, R., Samolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

De Brigard, F., If You Like it, Does it Matter if it’s Real?, „Philosophical Psychology” 2010, t. 23 (1), s. 43–57.
Zobacz w Google Scholar

Deaton, A., The Financial Crisis and the Well-being of Americans, „Oxford Economic Papers” 2012, t. 64 (1), s. 1–26.
Zobacz w Google Scholar

Deigh, J., Primitive Emotions, [w:] R. Solomon (red.), Thinking about Feeling, Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dennett, D., Philosophy as Naive Anthropology, [w:] M. Bennett, D. Dennett, P. Hacker, J. Searle (red.), Neuroscience and Philosophy: Brain, Mind, and Language, Columbia University Press, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dimond, C. C., Cabin, R. J., Brooks, J. S., Feathers, Dinosaurs, and Behavioral Cues: Defining the Visual Display Hypothesis for the Adaptive Function of Feathers in Non-Avian Theropods, „BIOS” 2001, nr 82 (3), s. 58–63.
Zobacz w Google Scholar

Dorsey, D., Three Arguments for Perfectionism, „Noûs” 2010, nr 44 (1), s. 59–79.
Zobacz w Google Scholar

Dunker, K., On Pleasure, Emotion, and Striving, „Philosophical and Phenomenological Research” 1941/42, t. 1, s. 391–430.
Zobacz w Google Scholar

Edgeworth, F. Y., Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, Kegan Paul, London 1881.
Zobacz w Google Scholar

Ewing, A. C., The Definition of Good, Routledge & Kegan Paul, London 1946.
Zobacz w Google Scholar

Feldman Barrett, L., Jak powstają emocje, CeDeWu, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, F., Hedonism, [w:] L. C. Becker, C. B. Becker (red.), Encyclopedia of Ethics, Routledge, London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, F., Pleasure and the Good Life, Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, F., The Good Life: A Defense of Attitudinal Hedonism, „Philosophy and Phenomenological Research” 2002, t.65 (3), s. 604–628.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, F., Two Questions about Pleasure, [w:] D. F. Austin (red.), Philosophical Analysis: A Defence by Example, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1988.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, F., Utilitarianism, Hedonism and Desert, Cambridge University Press, New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, F., What is This Thing Called Happiness?, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Fields, H., A Motivation-Decision Model of Pain: The Role of Opioids, [w:] H.Fjor, E. Kalso (red.), Proceedings of the 11th World Congress of Pain, IASP Press, Seattle 2006.
Zobacz w Google Scholar

Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, Clarendon Press, Cambridge 1980.
Zobacz w Google Scholar

Fisher, I., Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices, Yale University Press, New Haven 1925.
Zobacz w Google Scholar

Fletcher, G., A Fresh Start for the Objective-List Theory of Well-being, „Utilitas” 2013, t. 25 (2), s. 206–220.
Zobacz w Google Scholar

Fletcher, G., The Philosophy of Well-being, Routledge, London 2016.
Zobacz w Google Scholar

Floridi, L., On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere, https://philpapers.org/rec/FLOOTI-2 (dostęp: 7.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Foot, P., Utilitarianism and Virtues, „Mind” 1985, t. 94, s. 196–209.
Zobacz w Google Scholar

Frankena, W., Ethics, wyd. 2, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1973.
Zobacz w Google Scholar

Fredrickson, B., Pozytywność, tłum. J. Gilewicz, Zysk i S-ka, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Fried, C., Right and Wrong, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1978.
Zobacz w Google Scholar

Frijda, N., On the Nature and Function of Pleasure, [w:] M. Kringelbach, K. Berridge (red.), Pleasures of the Brain, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Galewicz, W., Dobro dla kogoś idobro dla świata, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2016, nr 1 (97), s. 33–44.
Zobacz w Google Scholar

Galewicz, W., Geach o niedobrym rozumieniu dobra, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2014, nr 3 (91), s. 135–141.
Zobacz w Google Scholar

Geach, P., Good and Evil, „Analysis” 1956, t. 17, nr 2, s. 33–42.
Zobacz w Google Scholar

Gilman, Ch. P., The Unnatural Mother, [w:] P. Singer, R. Singer (red.), The Moral of the Story, Blackwell, Oxford 2005, s. 57–62.
Zobacz w Google Scholar

Glatzer, W., Quality of Life in Advanced Industrialized Countries: The Case of West Germany, [w:] F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (red.), Subjective Well-being: An Interdisciplinary Perspective, Pergamon Press, Oxford 1991.
Zobacz w Google Scholar

Gossling, J. C., Pleasure and Desire, Clarendon Press, Oxford 1969.
Zobacz w Google Scholar

Grahek, N., Feeling Pain and Being in Pain, MIT Press, Cambridge, Mass. 2012.
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt, S., Zwrot. Jak zaczął się Renesans, tłum. M. Słysz, Albatros, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Green, A. i in., Deep brain Stimulation and Pleasure, [w:] M. Kringelbach, K. Berridge (red.), Pleasures of the Brain, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Greene, J., A Psychological Perspective on Nozick’s Experience Machine and Parfit’s Repugnant Conclusion, niepublikowane wystąpienie na konferencji Society for Philosophy and Psychology, Annual Meeting, Cincinnati, Ohio 2001.
Zobacz w Google Scholar

Greene, J., Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them, Penguin, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gregory, A., Hedonism, [w:] G.Fletcher (red.), Routledge Handbook of Philosophy of Well-being, Routledge, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Griffin, J., Well-being, Clarendon Press, Oxford 1986. Grinde, B., Darwinian Happiness, Darwin Press, Pennington 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grzyb-Ciupińska, P., Rola przyjemności w działaniu moralnym według świętego Tomasza z Akwinu, „Studia Płockie” 2010, t. 38, s. 199–217.
Zobacz w Google Scholar

Gustafson, D., Our Choice between Actual and Remembered Pain and Our Flawed Preferences, „Philosophical Psychology” 2000, t. 13, s. 111–119.
Zobacz w Google Scholar

Hare, R. M., Myślenie moralne, tłum. J. Margański, Aletheia, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Hare, R. M., Rawls’ Theory of Justice, „Philosophical Quarterly” 1973, t.23 (91), s. 144–155.
Zobacz w Google Scholar

Hare, R. M., The Language of Morals, Oxford University Press, Oxford 1952.
Zobacz w Google Scholar

Harsanyi, J., Morality and the Theory of Rational Behaviour, [w:] A. Sen, B. Williams (red.), Utilitarianism and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
Zobacz w Google Scholar

Harsanyi, J., Rule Utilitarianism and Decision Theory, „Erkenntnis” 1977, t. 11 (1), s. 25–53.
Zobacz w Google Scholar

Haselton, M. G., Nettle, D., The Paranoid Optimist, „Personality and Social Psychology Review” 2006, t. 10 (1), s. 47–66.
Zobacz w Google Scholar

Hauskeller, M., No Philosophy of Swine, „Utilitas” 2011, t.23 (4), s. 428–446.
Zobacz w Google Scholar

Hawkins, J., Well-being, Time and Dementia, „Ethics” 2014, t.124 (3), s. 507–542.
Zobacz w Google Scholar

Haybron, D., Happiness and Pleasure, „Philosophy and Phenomenological Research” 2001, t. LXII, nr 3, s. 501–528.
Zobacz w Google Scholar

Haybron, D., The Pursuit of Unhappiness, Oxford University Press, Oxford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Heath, R., Studies in Schizophrenia, Harvard University Press, Cambridge 1954.
Zobacz w Google Scholar

Heath, R., Electrical Self-Stimulation of the Brain in Man, „American Journal of Psychiatry” 1963, nr120, s.571–577.
Zobacz w Google Scholar

Heathwood, C., Desire Satisfactionism and Hedonism, „Philosophical Studies” 2006, t. 128 (3), s. 539–563.
Zobacz w Google Scholar

Heathwood, C., Desire-Fulfilment Theory, [w:] G. Fletcher (red.), The Routledge Handbook of the Philosophy of Well-being, Routledge, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Heathwood, C., Fitting Attitudes and Welfare, [w:] R. Shaffer-Landau (red.), Oxford Studies in Metaethics, t. 3, Oxford University Press, Oxford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Heathwood, C., Monism and Pluralism about Value, [w:] I. Hirose, J. Olsen (red.), The Oxford Handbook of Value Theory, Oxford University Press, Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

Heathwood, C., Subjective Theories of Well-being, [w:] B. Eggleston, D. Miller (red.), The Cambridge Companion to Utilitarianism, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
Zobacz w Google Scholar

Heathwood, C., The Reduction of Sensory Pleasure, „Philosophical Studies” 2007, t. 133, s. 23–44.
Zobacz w Google Scholar

Heathwood, C., Welfare, [w:] J. Skorupski (red.), Routledge Companion to Ethics, Routledge, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Heller, M., Przeciw fundacjonizmowi, [w:] Filozofia i wszechświat, Universitas, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hobbes, T., Lewiatan, tłum. C. Znamierowski, Fundacja Alatheia, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Hohol, M., Wyjaśnić umysł, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Hooker, B., Ideal Code, Real World, Oxford University Press, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hooker, C. A., Towards aGeneral Theory of Reduction, Part I: Historical and Scientific Setting, „Dialogue” 1981, t.20, s.38–59.
Zobacz w Google Scholar

Hume, D., Traktat o naturze ludzkiej, t. 1, tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Hurka, T., British Ethical Theorists from Sidgwick to Ewing, Oxford University Press, Oxford 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hurka, T., Monism, Pluralism, and rational Regret, „Ethics” 1996, t. 106 (3), s. 555–575.
Zobacz w Google Scholar

Hurka, T., Perfectionism, Oxford University Press, Oxford 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jach, Ł., Źródła ludzkiego zadowolenia z życia z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej – wybrane zagadnienia, „Chowanna” 2013, nr 1 (40), s. 197–215.
Zobacz w Google Scholar

Jacobson, D., Fitting Attitude Theories of Value, [w:] E. N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), https://plato.stanford.edu/entries/fitting-attitude-theories/ (dostęp: 7.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Jaśtal, J., Etyka cnót a perfekcjonizm etyczny, [w:] N. Szutta (red.), Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Semper, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jones, H., Epicurean Tradition, Routledge, Kent 1992. Kagan, S., Me and My Life, „Proceedings of the Aristotelian Society” 1993, nr 94, s. 309–324.
Zobacz w Google Scholar

Kagan, S., Normative Ethics, Routledge, New York 1998. Kagan, S., The Limits of Well-being, „Social Philosophy & Policy” 1992, t. 9 (2), s. 169–189.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics, „The American Economic Review” 2003, t. 93 (5), s. 1449–1475.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Objective Happiness, [w:] D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Tversky, A., Experienced Utility and Objective Happiness: A Moment-based Approach, [w:] D. Kahneman, A. Tversky (red.), Choices, Values and Frames, Cambridge University Press & the Russell Sage Foundation, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Knetsch, J., Thaler, R., The Endowment Effect, Loss Aversion and Status Quo Bias, „The Journal of Economic Perspectives” 1991, t.5 (1), s. 193–206.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, D., Wakker, P., Sarin, R., Back to Bentham: Explorations of Experienced Utility, „Quarterly Journal of Economics” 1997, t.112 (2), s. 375–405.
Zobacz w Google Scholar

Kitcher, Ph., Essence and Perfection, „Ethics” 1999, t. 110 (1), s. 59–83.
Zobacz w Google Scholar

Kolber, A., Mental Statism and the Experience Machine, „Bard Journal of Social Sciences” 1994, t. 3, s. 10–17.
Zobacz w Google Scholar

Korsgaard, Ch., Two Distinctions in Goodness, „The Philosophical Review” 1983, t.92 (2), s. 169–195.
Zobacz w Google Scholar

Kraut, R., Against Absolute Goodness, Oxford University Press, Oxford 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kraut, R., What is Good and Why, Harvard, Cambridge, Mass. 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kringelbach, M., Ośrodek przyjemności, tłum. E. de Lazari, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kringelbach, M., Berridge, K. (red.), Pleasures of the Brain, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kubovy, M., On the Pleasures of the Mind, [w:] D. Kahneman i in., Well-being, The Fundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundatioin, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kurek, Ł., Neurofilozofia jako filozofia w kontekście nauki, [w:] B.Brożek i in. (red.), Oblicza racjonalności, Copernicus Center Press, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kugelmann, R., Pain in the Vernacular: Psychological and Physical, „Journal of Health Psychology” 2000, t. 5 (3), s. 305–313.
Zobacz w Google Scholar

Labukt, I., Hedonic Tone and the Heterogeneity of Pleasure, „Utilitas” 2012, t. 24 (2), s. 172–199.
Zobacz w Google Scholar

Laertios Diogenes, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Radek, K., de, Czym jest przyjemność?, „Etyka” 2014, nr 49, s. 23–40.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Radek, K., de, Dualizm rozumu praktycznego, „Diametros” 2011, nr 28, s. 32–51.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Radek, K., de, O dwóch zarzutach przeciw hedonizmowi, „Hybris” 2016, nr 33, s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Radek, K., de, On the Notion of Well-being, „Analiza i Egzystencja” 2018, nr 43, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Radek, K., de, W obronie pojmowania przyjemności jako uczucia, „Hybris” 2018, nr 43, s. 104–130.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Radek, K., de, Singer, P., The Objectivity of Ethics and the Unity of Practical Reason, „Ethics” 2012, t. 123, nr 1, s. 9–31.
Zobacz w Google Scholar

Lazari-Radek, K., de, Singer, P., The Point of View of the Universe, Oxford University Press, Oxford 2014.
Zobacz w Google Scholar

LeDoux, J., Lęk: Neuronauka na tropie źródeł strachu i lęku, tłum. K. Wołoszyn, M. Hohol, Copernicus Center Press, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Leknes, S., Tracey, I., Pain and Pleasure: Masters of Mankind, [w:] M. L. Kringelbach, K. Berridge, (red.), Pleasures of the Brain, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lin, E., The Subjective List Theory of Well-being, „Australasian Journal of Philosophy” 2016, t.94 (1), s. 99–114.
Zobacz w Google Scholar

Locke, J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. Gawecki, PWN, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Looren de Jong, H., Explicating Pluralism: Where the Mind to Molecule Pathway Gets off Track: Reply to Bickle, „Synthese” 2006, t.151 (3), s. 435–443.
Zobacz w Google Scholar

Machura, P., Dobro a wolność. Wokół teorii możliwości Marthy Nussbaum, „Folia Philosophica” 2015, nr 33, s. 211–230.
Zobacz w Google Scholar

Machura, P., Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.
Zobacz w Google Scholar

Mackie, J., Ethics, Penguin Books, London 1977.
Zobacz w Google Scholar

Makowski, P., Po metaetyce, Universitas, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Małek, M., Wolność jako wartość dla moralnego maksimum imoralnego minimum, „Filo-Sofija” 2014, nr24, s.211–221.
Zobacz w Google Scholar

McDowell, J., Mind, Value, and Reality, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1998.
Zobacz w Google Scholar

Mill, J. S., Utylitaryzm, tłum. M. Ossowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Moen, O. M., Hedonism Before Bentham, „Journal of Bentham Studies” 2015, t. 17 (1), s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Moore, G. E., Principia Ethica, Courier Corporation, Mineola 1903.
Zobacz w Google Scholar

Moore, G. E., Zasady etyki, tłum. Cz. Znamierowski, Arcta, Warszawa 1919.
Zobacz w Google Scholar

Moore, G. E., Etyka, tłum. Z. Szawarski, PWN, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Moore, G. E., The Conception of Intrinsic Value, [w:] J. Rachels (red.), Philosophical Studies, Oxford University Press, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Nagel, E., The Structure of Science, Harcourt, Brace & World, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

Nagel, T., Death, „Noûs” 1970, t. 4 (1), s. 73–80.
Zobacz w Google Scholar

Nagel, T., Mortal Questions, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
Zobacz w Google Scholar

Nagel, T., Widok znikąd, Aletheia, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Nettle, D., Szczęście sposobem naukowym wyłożone, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nielsen, K., Against Moral Conservatism, „Ethics” 1972, t. 82 (3), s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Norcross, A., The Scalar Approach to Utilitarianism, [w:] H. West (red.), Blackwell Guide to Mill’s Utilitarianism, Blackwell, Oxford 2006, s. 217–232.
Zobacz w Google Scholar

Nozick, R., Anarchia, państwo i utopia, tłum. M. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nussbaum, M., Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2006.
Zobacz w Google Scholar

Nussbaum, M., Women and Human Development, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Oddie, G., Value Realism, [w:] H. LaFollette (red.), The International Encyclopedia of Ethics, Wiley-Blackwell Publishing, 2013, s. 5299–5310.
Zobacz w Google Scholar

Olds, J., Milner, P., Positive Reinforcement Produced by Electrical Stimulation of Septal Area and Other Regions of Rat Brain, „Journal of Comparative and Physiological Psychology” 1954, t.47 (6), s. 419–427.
Zobacz w Google Scholar

O’Neill, O., Modern Moral Philosophy and the Problem of Relevant Descriptions, „Royal Institute of Philosophy Supplement” 2004, nr 54, s. 301–316.
Zobacz w Google Scholar

Pacewicz, A., Hedone. Koncepcja przyjemności w filozofii Platona, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2016.
Zobacz w Google Scholar

Panksepp, J., Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Parfit, D., On What Matters, t. 1, Oxford University Press, Oxford 2011.
Zobacz w Google Scholar

Parfit, D., Racje i osoby, tłum. W. M. Hensel, M. Warchala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Parfit, D., Rationality and Reasons, manuskrypt.
Zobacz w Google Scholar

Penhelhum, T., The Logic of Pleasure, „Philosophy and Phenomenological Research” 1957, t.17, s. 488–503.
Zobacz w Google Scholar

Pettit, P., Konsekwencjalizm, [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Pickave, M., Pleasure in later Medieval Latin Philosophy, [w:] L. Shapiro (red.), Pleasure: A History, Oxford University Press, New York 2018, s. 99–123.
Zobacz w Google Scholar

Pinker, S., The Language Instinct: How the Mind Creates Language, Penguin UK, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Fileb, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Gorgiasz, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2000.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Hippiasz Większy, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rabinowicz, W., Rønnow-Rasmussen, T., Value Taxonomy, [w:] T. Brosch, D. Sander (red.), Handbook of Value, Oxford University Press, Oxford 2015, s. 23–42.
Zobacz w Google Scholar

Railton, P., Alienation, Consequentialism, and the Demands of Morality, „Philosophy and Public Affairs” 1984, nr 13, s. 134–171.
Zobacz w Google Scholar

Railton, P., Facts and Values, „Philosophical Topics” 1986, nr 14, s. 5–31.
Zobacz w Google Scholar

Railton, P., Facts, Values, and Norms, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ramachandran, V. S., Phantoms in the Brain, William Morrow Paperbacks, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rawls, J., A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1971.
Zobacz w Google Scholar

Rawls, J., Foreword to The Methods of Ethics, [w:] H. Sidgwick, The Methods of Ethics, Hackett Publishing Company, Cambridge 1981.
Zobacz w Google Scholar

Rawls, J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Redelmeier, D. A., Katz, J., Kahneman, D., Memories of Colonoscopy: A Randomized Trial, „Pain” 2003, nr 104, s. 187–194.
Zobacz w Google Scholar

Rice, C., Defending the Objective List Theory of Well-being, „Ratio” 2013, nr 26 (2), s. 196–211.
Zobacz w Google Scholar

Rønnow-Rasmussen, T., Good and Good for, [w:] H. LaFollette (red.), The International Encyclopedia of Ethics, Wiley-Blackwell Publishing, 2013, s. 2205–2212.
Zobacz w Google Scholar

Rønnow-Rasmussen, T., Intrinsic and Extrinsic Value, [w:] I. Hirose, J. Olson (red.), Oxford Handbook of Value Theory, Oxford University Press, Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rosati, C., Objectivism and Relational Good, „Social Philosophy and Politics” 2008, t. 25 (1), s. 314–349.
Zobacz w Google Scholar

Ross, W. D., Foundations of Ethics, Clarendon Press, Oxford 1939.
Zobacz w Google Scholar

Ross, W. D., The Right and the Good, P. Stratton-Lake (red.), Clarendon Press, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski, M., Wartość osobowa, „Analiza i Egzystencja” 2015, t. 32, s. 5–48.
Zobacz w Google Scholar

Ryle, G., Czym jest umysł?, tłum. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Ryle, G., Dilemmas, Cambridge University Press, Cambridge 1954.
Zobacz w Google Scholar

Ryle, G., The Concept of Mind, Routledge, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Saja, K., Dobro w tradycji filozofii analitycznej, [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Zadania współczesnej metaetyki. Spór o dobro, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012, s. 221–248.
Zobacz w Google Scholar

Saja, K., Etyka normatywna, Universitas, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Scanlon, T., Rawls on Justification, [w:] S. Freeman (red.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
Zobacz w Google Scholar

Scanlon, T., What We Owe to Each Other, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1998.
Zobacz w Google Scholar

Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Wegner, D. M., Psychology, Worth Publishers, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Schooler, J., Re-representing Consciousness: Dissociations between Experience and Meta-consciousness, „Trends in Cognitive Sciences” 2002, t. 6, s. 339–344.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer, A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 1–2, PWN, Warszawa 1994–1995.
Zobacz w Google Scholar

Schouten, M. K. D., Looren de Jong, H., Reduction, Elimination, and Levels: The Case of the LTP-Learning Link, „Philosophical Psychology” 1999, t. 12, s. 239–264.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder, M., Teleology, Agent relative Value, and the Good, „Ethics” 2007, t.117 (2), s. 265–295.
Zobacz w Google Scholar

Schroeder, M., Value Theory, [w:] E. N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Fall 2016), https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/value-theory/ (dostęp: 7.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Schwarz, N., Strack, F., Reports of Subjective Well-being: Judgmental Processes and Their Methodological Implications, [w:] D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (red.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Seligman, M., Prawdziwe szczęście, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sen, A., Rights and Agency, „Philosophy and Public Affairs” 1982, nr 11, s. 3–39.
Zobacz w Google Scholar

Shapiro, L. (red.), Pleasure: A History, Oxford University Press, New York 2018.
Zobacz w Google Scholar

Shaver, R., Sidgwick on Pleasure, „Ethics” 2016, t. 126 (4), s. 901–928.
Zobacz w Google Scholar

Shaver, R., The Appeal of Utilitarianism, „Utilitas” 2004, t. 16 (3), s. 235–250.
Zobacz w Google Scholar

Shriver, A., The Asymmetrical Contributions of Pleasure and Pain to Subjective Well-being, „Review of Philosophy and Psychology” 2014, nr 5, s. 139–141.
Zobacz w Google Scholar

Shizgal, P., Fundamental Pleasure Questions, [w:] M. Kringelbach, K. Berridge (red.), Pleasures of the Brain, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sidgwick, H., Lectures on the Ethics of T. H. Green, H. Spencer and J. Martineau, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sidgwick, H., The Methods of Ethics, wyd. 7, Macmillan, Londyn 1907.
Zobacz w Google Scholar

Singer, P., Ethics and Intuitions, „The Journal of Ethics” 2005, t.9 (3–4), s. 331–352.
Zobacz w Google Scholar

Singer, P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Singer, P., Singer, R. (red.), The Moral of the Story, Blackwell, Oxford 2005.
Zobacz w Google Scholar

Skorupski, J., Value Pluralism, [w:] D. Archard (red.), Philosophy and Pluralism, Cambridge University Press, Cam-bridge 1996.
Zobacz w Google Scholar

Slote, M., Common-sense Morality and Consequentialism, Routledge, London 1985.
Zobacz w Google Scholar

Slote, M., Goods and Virtues, Oxford University Press, Oxford 1983.
Zobacz w Google Scholar

Smith, B., Affect, Rationality, and the Experience Machine, „Ethical Perspectives” 2012, t.19 (2), s. 268–276.
Zobacz w Google Scholar

Smith, B., Can We Test the Experience Machine?, „Ethical Perspectives” 2011, t.18 (1), s. 29–51.
Zobacz w Google Scholar

Smuts, A., The Feels Good Theory of Pleasure, „Philosophical Studies” 2011, t. 155 (2), s. 241–265.
Zobacz w Google Scholar

Stocker, M., Plural and Conflicting Values, Clarendon Press, Oxford 1990.
Zobacz w Google Scholar

Stocker, M., The Schizophrenia of Modern Ethical Theories, „The Journal of Philosophy” 1976, t. 73, s. 453–466.
Zobacz w Google Scholar

Suikkanen, J., An Improved Whole Life Satisfaction Theory of Happiness, „International Journal of Wellbeing” 2001, t. 1 (1), s. 149–166.
Zobacz w Google Scholar

Sumner, L. W., Welfare, Happiness and Ethics, Clarendon Press, Oxford 1996.
Zobacz w Google Scholar

Szutta, N., Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, Academicon, Lublin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz, W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Taylor, T. E., Well-being and Prudential Value, „Philosophy and Public Policy Quarterly” 2013, t.31 (2), s. 10–17.
Zobacz w Google Scholar

Temkin, L., Rethinking the Good, Oxford University Press, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Thaler, R., Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency, „Economic Letters” 1981, t.8, s. 201–207.
Zobacz w Google Scholar

Thompson, J., The Organ Harvest, Killing and Letting Die, and the Trolley Problem, „The Monist” 1976, t.59, s. 204–217.
Zobacz w Google Scholar

Tversky, A., Kahneman, D., The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, „Science” 1981, t.211, s. 453–458.
Zobacz w Google Scholar

Wall, P., Pain: The Science of Suffering, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wei, F., Zhuo, M., Potentiation of Sensory Responses in the Anterior Cingulate Cortex Following Digit Amputation in the Anaesthetized Rat, „Journal of Physiology” 2006, t.532, s. 823–833.
Zobacz w Google Scholar

Weijers, D., Intuitive Biases in Judgments about Thought Experiments: The Experience Machine Revisited, „Philosophical Writings” 2013, t.41, s. 17–31.
Zobacz w Google Scholar

Weijers, D., Nozick’s Experience Machine Is Dead, Long Live the Experience Machine!, „Philosophical Psychology” 2013, s. 7–14.
Zobacz w Google Scholar

Weijers, D., We Can Test the Experience Machine, „Ethical Perspectives” 2012, t. 19 (2), s. 261–268.
Zobacz w Google Scholar

White, N., Individual and Conflict in Greek Ethics, Oxford University Press, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka, A., Emotions Across Languages and Cultures, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wiggins, D., A Sensible Subjectivism?, [w:] Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value, Blackwell, Oxford 1987.
Zobacz w Google Scholar

Williams, B., Ethics and the Limits of Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1985.
Zobacz w Google Scholar

Williams, B., Moral Luck, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
Zobacz w Google Scholar

Williams, B., Persons, Character and Morality, [w:] A. Rorty (red.), The Identities of Persons, University of California Press, Berkeley 1976, s. 197–216.
Zobacz w Google Scholar

Williams, B., Punkt widzenia wszechświata: Sidgwick i ambicje etyki, [w:] Ile wolności powinna mieć wola, tłum. M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak, S., O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Woleński, J., Naturalizm, antynaturalizm imetaetyka, „Folia Philosophica” 2011, t. 29, s. 241–256.
Zobacz w Google Scholar

Wolfsdorf, D., Pleasure in Ancient Greek Philosophy, Cambridge University Press, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Woodard, C., Classifying Theories of Welfare, „Philosophical Studies” 2012, July 3.
Zobacz w Google Scholar

Woolf, S., Deconstructing Welfare: Reflections on Stephen Darwall’s Welfare and Rational Care, „Utilitas” 2006, t. 18 (4), s. 415–426.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

14 kwietnia 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-370-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-371-4