Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach: Źródła greckie

Autorzy

Georgi Minczew
Anna Maciejewska
Jan M. Wolski

Słowa kluczowe:

herezje dualistyczne, Średniowiecze, Bałkany, Bizancjum, herezjologia, bogomilstwo

Streszczenie

Dualistyczne herezje ukryte w tytule tego zbioru to przede wszystkim bogomilswo i, w mniejszym stopniu, paulicjanizm, obecne w historii państw bałkańskich od VII wieku do końca średniowiecza. Siedem lat temu ukazał się tom źródeł słowiańskich. Niniejsza książka stanowi kolejny krok w przybliżaniu ich historii i doktryny polskiemu czytelnikowi. Zdecydowaliśmy się opublikować pierwszą polską edycję najważniejszych tekstów antyheretyckich, aby przybliżyć badaczom pokrewnych dyscyplin humanistycznych - a także szerszej publiczności - złożoność sporów dogmatycznych we wspólnocie bizantyńsko-słowiańskiej doby średniowiecza. Niektóre z tych zabytków są już dobrze znane specjalistom, na przykład list patriarchy Teofilakta do cara Piotra; traktat polemiczny (a raczej pamflet) mnicha Eutymiusza z klasztoru Peribleptos; rozdział 27 z Panoplia dogmatica Eutymiusza Zigabenosa zatytułowany Przeciw bogomiłom czy fragment dzieła Pseudo-Psellosa O demonach. Książka zawiera również mniej znane teksty: fragmenty XII-wiecznej anonimowej homilii na Niedzielę Wszystkich Świętych, komentarz do Boskiej Liturgii autorstwa Teodora (Mikołaja?) z Andydy, akta synodów, wyroki, przysięgi skruszonych heretyków i inne. 

Monografia powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2016/22/M/HS3/00212 (Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX–XV w.)

Opublikowane

4 sierpnia 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-183-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-184-5

Inne prace tego samego autora