Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Autorzy

Robert J. Sternberg
Linda Jarvin
Elena L. Grigorenko

Słowa kluczowe:

mądrość, inteligencja, twórcze myślenie, pamięć, sukces w życiu, uczenie się, umiejętności

Streszczenie

Robert J. Sternberg – klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla mądrości, jeden z najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych – wraz ze współautorkami przygotowali podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych. Przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie tylko kształtowanie tradycyjnych umiejętności analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie ich na szczęśliwe osoby.

Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, zadania dydaktyczne z prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady lekcji z różnych etapów kształcenia.

Publikacja sfinansowana ze środków Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Bibliografia

Anderson L. W., Krathwohl D. R., Bloom B. S., A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, Longman, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bloom B. S., Taxonomy of educational objectives, handbook 1: Cognitive domain, Longman, New York 1956.
Zobacz w Google Scholar

Eisner E. W., Remaining schools: The selected works of Elliot W. Eisner, Routledge, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Franklin B., Poor Richard’s almanac (wyd. przejrzane i poprawione), Peter Pauper Press, New York 1988.Przekład polski: Nauki poczciwego Ryszarda, czyli droga do pomyślności: z dzieł Benjamina Franklina; z przydaniem trzech jnnych pism tegoż autora oraz powieści wschodniéj pod tytułem: „Przyjaciele”, [s.n.], Warszawa 1827.
Zobacz w Google Scholar

Freedman R., Lincoln: A photobiography, Houghton Mifflin, New York 1987.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H., Creative minds: An anatomy of creativity seen through the lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham, and Gandhi, Basic Books, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H., Multiple intelligences: New horizons, Perseus, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grigorenko E. L., Jarvin L., Sternberg R. J., School based tests of the triarchic theory of human intelligence: Three settings, three samples, three syllabi, „Contemporary Educational Psychology” 2002, nr 27, s. 167–208.
Zobacz w Google Scholar

Lee H., Zabić drozda, przeł. M. Szymański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006, 2008, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Marzano R. J., Pickering D. J., Pollock J. F., Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, VA, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Teaching Creativity, [w:] Nurturing Creativity in the Classroom, eds. R. A. Beghetto, J. C. Kaufman, second ed., Cambridge University Press, New York 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Ferrari M., Clickenbeard R. P., Grigorenko E. L., Identification, instruction, and assessment of gifted children: A construct validation of a triarchic model, „Gifted Child Qarterly” 1996, nr 40, s. 129–137.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Grigorenko E. L., Teaching for successful intelligence, wyd. 2, Corwin Press, Thousands Oaks, CA, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Grigorenko E. L., Jarvin L., Improving reading instruction: The triarchic model, „Educational Leadership” 2001, nr 58 (6), s. 48–52.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Torff B., Grigorenko E. L., Teaching for successful intelligence raises school achievement, „Phi Delta Kappa” 1998, nr 79, s. 667–669.
Zobacz w Google Scholar

Taba H., Curriculum development: Theory and practice, Harcourt Publishing, Orlando, FL, 1962.
Zobacz w Google Scholar

Tyler R. W., Basic principles of curriculum and instruction, University of Chicago Press, Chicago 1949.
Zobacz w Google Scholar

Wells H. G., Wyspa doktora Moreau, przeł. E. Krasińska, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Uczymy jak myśleć, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Uczymy jak się uczyć, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Lepszy start. Jak rozwijać umysł dziecka, tłum. J. Kubiak, Rebis, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F., Filozofia w szkole, tłum. B. Elwich, A. Łagodzka, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Lucas B., Twój umysł stać na więcej, przeł. J. Kubiak, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., Inteligencja, GWP, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski K. T., Ligęza W., Twórczość jako cel dydaktyczny w kontekście rozwijania kompetencji kreatywnej u uczniów, [w:] Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie, badanie, wsparcie, red. K. J. Szmidt, W. Ligęza, OTE Kangur, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Recenzowanie prac naukowych z psychologii, red. R. J. Sternberg, Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Miłość jest opowieścią, Rebis, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Psychologia poznawcza, WSiP, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Grigorenko E. L., Teaching for Successful Intelligence, second ed., Corwin Press, Thousand Oaks 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Spear-Swerling L., Jak nauczyć dzieci myślenia, tłum. O. i W. Kubińscy, GWP, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Williams W. M., How to Develop Student Creativity, ASCD, Alexandria 1996.
Zobacz w Google Scholar

Strelau J., Różnice indywidualne, Scholar, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, GWP, Sopot 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Helion, Gliwice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Helion, Gliwice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szurawski M., Pamięć. Trening interaktywny, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2005.
Zobacz w Google Scholar

Williams W. A., Markle F., Brigockas M., Sternberg R. J., Creative Intelligence for School, Allyn and Bacon, Boston 2002.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

7 listopada 2018

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-855-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-856-2

Inne prace tego samego autora