Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera

Jędrzej Piekara
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13 (15): 978-83-8220-685-2
ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (e-book)
ISBN-13 (15): 978-83-8220-686-9
ISBN Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura
ISBN-13 (15): 978-2-9574163-5-6
ISBN Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura (e-book)
ISBN-13 (15): 978-2-9574163-7-0
Słowa kluczowe: Instytut Literacki, historia ZSRR, emigracja rosyjska po drugiej wojnie światowej, komunizm, biografia
Opublikowane: 23 grudnia 2021
Kategorie: Historia,

Pliki do pobrania

Licencja

Licencja