Rethinking Asia in World Politics

Autorzy

Joanna Ciesielska-Klikowska (ed)
University of Lodz, The Faculty of International and Political Studies, Department of Asian Studies
https://orcid.org/0000-0003-0938-5771

Słowa kluczowe:

Morze Południowochińskie, Chińska Republika Ludowa, Stany Zjednoczone, Azja, Kambodża, humanizowane narodziny, kwestia Tajwanu, stosunki między cieśninami, kryzys, ASEAN, misja dyplomatyczna

Streszczenie

Książka bada dynamiczny i wieloaspektowy krajobraz roli Azji w sprawach światowych, ze szczególnym uwzględnieniem redystrybucji władzy i jej konsekwencji dla relacji między Azją a Europą. Jako największy kontynent na świecie, Azja zajmuje kluczowe miejsce jako globalny węzeł komunikacyjny, łączący różnorodne regiony i odgrywający kluczową rolę w międzynarodowym handlu i żegludze. Jej ogromna powierzchnia lądowa i rozległe wybrzeże sprawiają, że jest niezbędnym centrum aktywności gospodarczej i strategicznym połączeniem między Oceanem Spokojnym a Indyjskim. 

Książka zagłębia się w rosnącą ekonomiczną i militarną potęgę państw azjatyckich, co spowodowało wzmożoną rywalizację o wpływy w kwestiach politycznych i ekonomicznych, znacznie wpływając na globalne bezpieczeństwo i stabilność. Rewaluacja Azji w polityce światowej przekształciła ją z odbiorcy lub obserwatora w centralnego gracza kształtującego dynamikę regionalną i globalną. Książka bada tę transformację w różnych organizacjach międzynarodowych, gdzie kraje azjatyckie aktywnie uczestniczą w procesach podejmowania decyzji, przyczyniają się do współpracy regionalnej i promują integrację. 

Książka omawia implikacje sporów terytorialnych w Morzu Południowochińskim i wpływu głównych mocarstw, takich jak Chiny i Japonia, które zintensyfikowały rywalizację geopolityczną w regionie. Ponadto, porusza aktualne konflikty i wyzwania, którym stawia czoła Azja, takie jak ruchy separatystyczne i kryzysy humanitarne, mające dalekosiężne konsekwencje dla regionalnej stabilności i przyciągające uwagę społeczności międzynarodowej. 

Książka wykorzystuje kompleksowe podejście badawcze, w tym przeglądy literatury, zbieranie danych, studia przypadków, analizę porównawczą i perspektywę interdyscyplinarną. Te metody zapewniają solidne podstawy do zrozumienia ewoluującego krajobrazu roli Azji w sprawach światowych oraz złożoności jej relacji z krajami europejskimi. 

Publikacja oferuje cenne spostrzeżenia na temat dynamicznych zmian w znaczeniu Azji na arenie międzynarodowej. Celem książki jest wnoszenie wkładu w dyskusję naukową, poprzez dostarczenie wszechstronnej analizy omawianego tematu i zachęcanie czytelników do dalszego zgłębiania złożoności i implikacji ewoluującej roli Azji w stosunkach międzynarodowych. 

Rozdziały

cover

Pobrania

Opublikowane

20 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-310-8

Inne prace tego samego autora