Łódź i łodzianie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku

Autorzy

Witold Jarno (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r., 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a
Przemysław Waingertner (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski Najnowszej, 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a

Słowa kluczowe:

wojna polsko-bolszewicka, garnizon łódzki 1920, Policja Państwowa w Łodzi, prasa łódzka 1920

Streszczenie

Książka zawiera teksty znanych łódzkich historyków, muzealników i archiwistów, ukazujące wpływ wojny polsko-sowieckiej (1919–1921) na funkcjonowanie Łodzi i jej mieszkańców oraz udział łodzian w tej wielkiej batalii. Autorzy prezentują ówczesną rolę miasta jako centrum administracyjnego i ośrodka życia społeczno-politycznego, kulturalnego oraz wojskowego. Przedstawiają działania łódzkiej społeczności i lokalnych elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych, podejmowane w obliczu wojny z Rosją bolszewicką. Kreślą przy tym wyraziste portrety łódzkich polityków i działaczy społecznych. Równocześnie poszukują śladów tego dramatycznego okresu we współczesnym obliczu miasta, w jego muzeach, archiwach i na wielkich łódzkich nekropoliach. Zadają pytania o miejsce roku 1920 w zbiorowej pamięci pokoleń łodzian.

Rozdziały

 • Zamiast wstępu. Łódź wobec wojny polsko-sowieckiej (1919-1920)- Źródło i stan badań
  Witold Jarno, Przemysław Waingertner
 • Działalność rządu „łódzkiego” premiera w obliczu konfliktu polsko-sowieckiego w latach 1919–1920
  Przemysław Waingertner
 • Jednostki wojskowe sformowane w Łodzi i ich udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku
  Witold Jarno
 • Łódzki samorząd wobec wojny z Rosją Sowiecką (1919–1921)
  Przemysław Waingertner
 • Życie codzienne w garnizonie łódzkim w pierwszych latach II Rzeczypospolitej
  Witold Jarno
 • Świadczenia wojenne. Obywatelskie Komitety Obrony Państwa i werbunek do Armii Ochotniczej na terenie województwa łódzkiego w 1920 roku
  Tomasz Matuszak, Maciej Hubka
 • Batalion Zapasowy łódzkiego 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w latach 1919–1921
  Witold Jarno
 • Policja Państwowa w Łodzi i udział jej funkcjonariuszy w obronie Rzeczypospolitej 1918–1920
  Jarosław Olbrychowski
 • Młodzież łódzkich szkół średnich wobec sprawy niepodległości 1918–1920 – wybrane przykłady
  Agnieszka Jędrzejewska
 • „Ochotnik” – łódzkie propagandowe wydawnictwo z czasów wojny polsko-bolszewickiej
  Leszek Olejnik
 • „Wróg u bram”. „Kurier Łódzki” o ofensywie bolszewickiej z lata 1920 roku
  Krzysztof Lesiakowski
 • W obliczu wojny. Postawa społeczeństwa Łodzi wobec konfliktu polsko-sowieckiego (1919–1921) w świetle lokalnych dzienników – „Rozwoju” i „Głosu Polski”
  Przemysław Waingertner
 • Obrona Włocławka i Płocka w sierpniu 1920 roku w świetle prasy łódzkiej
  Maciej Mańkowski
 • Polegli w walce o granice Polski w latach 1918– 1920 spoczywający na łódzkich cmentarzach
  Konrad A. Czernielewski
 • Za linią frontu. Wybrane źródła do dziejów wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1921 zachowane w aktach władz administracji rządowej i samorządowej w Archiwum Państwowym w Łodzi
  Bartosz Górecki
 • Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
  Konrad A. Czernielewski
 • Pod znakiem Marszałka. Pamięć polskiej opozycji politycznej lat osiemdziesiątych XX w. o wojnie 1920 roku
  Krzysztof Lesiakowski

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta gminy Chojny
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta gminy Radogoszcz
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta gminy Widzew
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Zgierza
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Główny Komitet Obywatelski m. Łodzi
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Męskie Gimnazjum Polskie Towarzystwa „Uczelnia”
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Starostwo Powiatowe Łódzkie 1918–1939
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki 1918–1939
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Wydział Powiatowy Łódzki
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Zbiór druków i pism ulotnych
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta miasta Piotrkowa
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Powiatowy w Piotrkowie
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, 1. Armia
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, 7. Armia
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, 10. Dywizja Piechoty
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, 28. Pułk Strzelców Kaniowskich
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, X Brygada Artylerii
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Akta Personalne: Bronisław Bednarczyk, Stanisław Granosik, Antoni Ratajski, Jan Prymus i Czesław Twardowski
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Dowództwo Okręgu Korpusu nr IV Łódź
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Generalnego Wojska Polskiego nr IV Łódź z lat 1919–1920
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Front Litewsko-Białoruski
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Generalny Inspektorat Artylerii
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Kolekcja Krzyża Niepodległości i Virtuti Militari
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Komenda Garnizonu Łódź
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Oddział I Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Oddział I Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne, Stany liczebne Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, sygn. A-1910, A-3602/1-20, A-5109, A-6961/A-6963, A-7082, A-8043, A-9212, A-9410, A-9357, I-7280/1-176, I-7597, I-10325, I-10326, I-10328, I-10467/1-130, I-10652, I-10768, I-11651, I-11689, I-12507, M-228, M-265/1-2, M-267, M-273/1-2, M-801, M-3117, M-3265, M-3268, M-3918, M-3923/1-3, M-4428, M-4438, M-4439, M-5205, M-6118, M-6241, M-6243/1, M-6313, M-6338, M-6458, M-6647/1-2, M-6700
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Łódzki” 1981, 1985–1988
Zobacz w Google Scholar

„Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego” 1922
Zobacz w Google Scholar

„Głos Łodzi” 1988
Zobacz w Google Scholar

„Głos Polski” 1919
Zobacz w Google Scholar

„Informator Duszpasterstwa Ludzi Pracy” 1988
Zobacz w Google Scholar

„Komunikat NSZZ »Solidarność Zarząd Regionalny Ziemi Łódzkie«” [19]81
Zobacz w Google Scholar

„Kurier Łódzki” 1918, 1920, 1921
Zobacz w Google Scholar

„Łódź w Ilustracji” 1926
Zobacz w Google Scholar

„Niepodległość” 1981
Zobacz w Google Scholar

„Prześwit” 1984, 1987
Zobacz w Google Scholar

„Robotnik. Pismo Łódzkiej Organizacji PPS” 1989
Zobacz w Google Scholar

„Rozwój” 1919, 1920
Zobacz w Google Scholar

„Solidarność Ziemi Łódzkiej” 1980, 1981, 1988
Zobacz w Google Scholar

„Solidarność z Gdańskiem” 1981
Zobacz w Google Scholar

„Wiadomości bieżące” 1988
Zobacz w Google Scholar

„Wolna Polska” 1981
Zobacz w Google Scholar

„Zew” 1988
Zobacz w Google Scholar

„Żołnierz Polski” 1924
Zobacz w Google Scholar

Archiwa domowe, Archiwum rodzinne Danieli Wiszniewskiej
Zobacz w Google Scholar

Bitwa warszawska 13–28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne, t. 1: 13–17 VIII, red. M. Tarczyński, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918, 1919, 1921.
Zobacz w Google Scholar

Hertz M., Łódź podczas Wielkiej Wojny, [w:] Bezbronne miasto, oprac. J. Kusiński, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hertz M., Łódź w czasie wielkiej wojny, Łódź 1933.
Zobacz w Google Scholar

Jednodniówka 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 1918–1924, Łódź 1924.
Zobacz w Google Scholar

Jednodniówka z okazji wręczenia chorągwi 31 pSK przez obywateli pow. Łódzkiego w dniu 27 lutego 1927 r. w Zgierzu, red. F. Libert, Łódź 1927.
Zobacz w Google Scholar

„Jest strasznie dużo dobrych ludzi…” Stan wojenny w korespondencji i zapiskach mieszkańców Łodzi i regionu, oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny Miasta Łodzi 1930–1934, red. E. Rosset, Łódź 1935.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny Miasta Łodzi 1936, red. E. Rosset, Łódź 1938.
Zobacz w Google Scholar

O niepodległą i granice, t. 1, Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919–1920, red. M. Jabłonowski, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 1999.
Zobacz w Google Scholar

O niepodległą i granice, t. 2, Raporty i komunikaty naczelnych władz wojskowych o sytuacji wewnętrznej Polski 1919–1920, red. M. Jabłonowski, P. Stawecki, T. Wawrzyński, Warszawa–Pułtusk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Obrona państwa w 1920 r. Księga sprawozdawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa, red. W. Ścibor-Rylski, Warszawa 1923.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudski J., Rok 1920, Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Program Narodowego Zjednoczenia Ludowego, Warszawa 1919.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 15 lipca 1920 r. o wydaniu bezpośrednich nakazów rekwizycyjnych przez władze wojskowej, „Dziennik Ustaw” 1920.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska, „Dziennik Ustaw” 1920.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. o jednorazowej daninie na potrzeby wojska, „Dziennik Ustaw” 1920.
Zobacz w Google Scholar

Rzepecki T., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919, Poznań 1920.
Zobacz w Google Scholar

Rzepecki T., W. Rzepecki, Sejm i Senat 1922–1927, Poznań 1923.
Zobacz w Google Scholar

Tuchaczewski M., Pochód za Wisłę, Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji, „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 65, poz. 395.
Zobacz w Google Scholar

Witos W., Moje wspomnienia, Paryż 1965, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Żeligowski L., Wojna w roku 1920 (Wspomnienia i rozważania), Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

Żeligowski L., Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Almanach oficerski na rok 1923/1924, Warszawa 1923, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku, oprac. R. Śreniawa-Szypiowski, „Kronika Warszawy” 1995, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Ciepliński A., Woźniak R., Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku), Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Cygan W., Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich, t. 1, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Czy wiesz kto to jest, red. S. Łoza, t. 1, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia wojskowa, red. O. Laskowski, t. 1, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Informator miasta Łodzi z kalendarzem na 1920 rok, Łódź 1920.
Zobacz w Google Scholar

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Suchcitz A., Generałowie wojny polsko-sowieckiej 1919–1920. Mały słownik biograficzny, Białystok 1993.
Zobacz w Google Scholar

Żuk A., Enciklopedja strielkovogo oriużja, Moskva 2006.
Zobacz w Google Scholar

I Gimnazjum i liceum im. M. Kopernika w Łodzi. Księga Pamiątkowa jubileuszu 90-lecia Szkoły, Łódź 1996.
Zobacz w Google Scholar

Adamek K., Intendentura Wojska Polskiego 1918–1956, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel E., Aleksander Napiórkowski, „Niepodległość” 1935, t. 11.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel E., Warężak J., Łódź w walce o niepodległość Polski, Łódź 1938.
Zobacz w Google Scholar

Ansell J., Artur Szyk: Artysta, Żyd, Polak, Kraków–Budapeszt 2007.
Zobacz w Google Scholar

Badziak K., Polityka gospodarcza rządu Leopolda Skulskiego. Program Władysława Grabskiego i próby jego realizacji do końca 1920 r., „Dzieje Najnowsze. Kwartalnik Poświęcony Historii XX Wieku” 2004, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego: listopad 1918 – czerwiec 1920, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Badziak K., Województwo jako jednostka podziału administracyjnego i władza administracyjna II stopnia w okresie międzywojennym, [w:] Województwo Łódzkie 1919–2009. Studia i materiały, red. K. Badziak, M. Łapa, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Badziak K., Baranowski J., Polit K., Powstanie i główne kierunki aktywności administracji województwa łódzkiego w okresie międzywojennym, [w:] Województwo Łódzkie 1919–2009. Studia i materiały, red. K. Badziak, M. Łapa, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Badziak K., Olejnik L., Pełka B., Grand Hotel w Łodzi 1889–1988, Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Bandurka M., Rozwój terytorialny ziem województwa łódzkiego w okresie 75-lecia, „Rocznik Łódzki” 1994, t. 41.
Zobacz w Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bogalecki T., 11 listopada 1918 roku w Łodzi. Geneza, przebieg i rezultaty akcji rozbrajania Niemców, Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Bogalecki T., Rozbrajanie Niemców w Łodzi w listopadzie 1918 roku, „Kronika Miasta Łodzi” 1999, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Bohusz-Szyszko Z., Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r., Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Bołtuć M., Budionny pod Zamościem, „Bellona” 1926, t. 22, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Brummer W., Praca oświatowo-wychowawcza w wojsku, „Bellona” 1921, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Budownictwo wojskowe w Łodzi, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Cabanowski M., Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz. Zapomniany bohater, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Cichoracki P., Legenda i polityka. Kształtowanie wizerunku Marszałka Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Czernielewski K. [A.], Benedykt Grzymała Pęczkowski (1897–1920) – legionista, peowiak i bohater Bitwy Radzymińskiej, [w:] Łódzcy bohaterowie 1918 roku, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Czernielewski K. A., Najnowsze nabytki – militaria z kolekcji Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, „Muzealny Rocznik Historyczny” 2011, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Czernielewski K. [A.], Powstanie i organizacja 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (listopad 1918 r. – sierpień 1919 r.), [w:] O suwerenność państwową i narodową. W 80 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Materiały z sesji naukowej. Łódź 10 listopada 1998 r.), red. S. Pytlas, H. Siemiński, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Czernielewski K. [A.], Rotmistrz Aleksander Napiórkowski (1890–1920) – kawalerzysta i polityk, „Kultura i Biznes” 2006, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Czernielewski K. [A.], Jarno W., Garnizon łódzki Wojska Polskiego 1918–1939, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Czernielewski K. A., Jędrzejewska A., Pakuła R., Najnowsze nabytki w kolekcji Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Czubiński A., Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1921, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Czubiński A., Walka o granice wschodnie Polski 1918–1921, Opole 1993.
Zobacz w Google Scholar

Czuma B., Łódzka „Solidarność” 1980–1981. Zapis zdarzeń, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

D’Abernon E. V., Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata – pod Warszawą 1920 r., Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Daszyńska J., Czekalska A., Aleksander Napiórkowski (1890–1920) – zapomniany łódzki bohater, [w:] Łódzcy bohaterowie 1918 roku, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Davies N., Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski J., Bitwa odwrotowa nad Niemnem 1-ej armii polskiej (19–24 lipca 1920), „Bellona” 1929, t. 34, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski L., Waszkiewicz F., Dzieje Sokolstwa w Łodzi, Łódź 1921.
Zobacz w Google Scholar

Deszczyński P., Mazur W., Na krawędzi ryzyka. Eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dinter H., Spod czarnych dymów. Łódź w latach 1861–1918, Łódź 1978.
Zobacz w Google Scholar

Dla Polski. Łódź w Legionach, 1931 [reprint 2018].
Zobacz w Google Scholar

Dobroński A., 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Pruszków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918–1939 i w okresie II wojny światowej, red. J. Gapys, M. B. Markowski, Kielce 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dylik J., Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, Łódź 1971.
Zobacz w Google Scholar

Dziesięciolecie intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918–1928, red. K. Rudolf, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Fichna B., Cztery lata pracy w samorządzie (1923–1927), Łódź 1917.
Zobacz w Google Scholar

Figura H. Z., Służba wojskowa i praca na rzecz obronności w latach 1918–1939 (uwarunkowania prawne), Tomaszów Mazowiecki 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski M., Huzarzy Śmierci Wojny 1920 r., Białystok 1999.
Zobacz w Google Scholar

Galster K., Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914–1939, Londyn 1975.
Zobacz w Google Scholar

Giejło J., Wysocka M. W., Wysocki W. J., Bohater spod Ossowa. Ks. mjr Ignacy Jan Skorupka 1893–1920, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Giermaziak W., Leopold Skulski. Patriota, społecznik, farmaceuta, „Farmacja Polska.
Zobacz w Google Scholar

Dwutygodnik Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Poświęcony Zagadnieniom Naukowym i Społeczno-Zawodowym” 2008, t. 64, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Giza S., Władze naczelne stronnictw ludowych 1861–1965, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1965, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Głowacka M., Depozyt pamięci narodowej (archiwalia, ikonografia, realia historyczne), Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Głowacka M., O nabytkach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w 2010 roku, „Muzealny Rocznik Historyczny” 2011, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Głowacka M., O nabytkach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi z 2011 roku, „Muzealny Rocznik Historyczny” 2013, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Głowacz D., Bartosiak Z., Od Policji Państwowej do Policji, „Kwartalnik Policyjny” 2014, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Goclon J. [A.], Działalność gabinetu Leopolda Skulskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (13 XII 1919 – 9 VI 1920) i rola rządu w okresie przygotowań do „wyprawy kijowskiej”, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2014, t. 13, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Goclon J. [A.], Rząd Leopolda Skulskiego (13 XII 1919 – 9 VI 1920). Skład, funkcjonowanie i jego polityka wschodnia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2012, nr 88.
Zobacz w Google Scholar

Goclon J. A., W obronie Europy. Wojna z bolszewicką Rosją w 1920 roku, „Poligraf” 2009.
Zobacz w Google Scholar

Godlewicz-Adamiec J., Wawrzykiewicz D., (Re)negocjacje kultur pamięci – słowo wstępne, [w:] Pamięć – dyskurs – tożsamość. Rozważania interdyscyplinarne, red. J. Godlewicz-Adamiec, D. Wawrzykiewicz, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Godlewski E., Spółdzielczość wojskowa w Polskich Siłach Zbrojnych w latach 1919–1928, „Przegląd Kwatermistrzowski” 1990, R. 42, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Golicka-Jabłońska M., Ojciec Stefan SJ, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski G., Płock 1920, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski G., Obrona Płocka przed wojskami bolszewickimi 18–19 sierpnia 1920 r., Płock 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski G., Stefan Zawidzki (1906–1920) – bohaterski obrońca Płocka w 1920 r., „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2018, nr 1 (254).
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski G., Straty obrońców Płocka w sierpniu 1920 r., „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2014, nr 3 (240).
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski G., Tatarski pułk ułanów w obronie Płocka przed bolszewikami w sierpniu 1920 r., „Notatki Płockie” 1995, nr 3 (164).
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewski G., Żołnierze sowieccy w Płocku 18–19 sierpnia 1920 roku w relacjach mieszkańców, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, R. 14 (65), nr 2 (244).
Zobacz w Google Scholar

Górecki T., Partia Skulskiego – Polskie Centrum, Warszawa 1922.
Zobacz w Google Scholar

Górzyński S., Kochanowski J., Herby Szlachty Polskiej, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Gryz G., Milicja Miejska m. st. Warszawy, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Guźniczak C., Policja w Polsce. R ys h istoryczny od 1914 r oku do współczesności, „Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Haładaj K., Rozdżestwieński P., Karabiny i karabinki Mauser wz. 98 w Wojsku Polskim w latach 1918–1939, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926–1939, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Herkner S., Zarys historii wojennej 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Hubka M., Obywatelski Komitet Obrony Państwa w Radomsku. Zarys problemu, [w:] Polski Niepodległej regionu korzenie, red. J. Bonarek, J. R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2017.
Zobacz w Google Scholar

Hubka M., Piotrków i piotrkowianie wobec wyzwań Niepodległości, [w:] Polski Niepodległej regionu korzenie, red. J. Bonarek, J. R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2017.
Zobacz w Google Scholar

Hubka M., Wielkie wyzwanie Niepodległości. Wojna polsko-rosyjska 1919–1921 – wymiar regionalny na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego (wybrane przykłady), [w:] Karty z dziejów Tomaszowa Mazowieckiego. W 1 00. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 230-lecia powstania miasta, red. A. Wróbel, D. Warzocha, Tomaszów Mazowiecki 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hubka M., Źródła do wojny polsko-rosyjskiej 1919–1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, [w:] W cieniu „czerwonej zarazy”. W 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, red. T. Matuszak, Piotrków Trybunalski–Opoczno 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hubka M., Jażdż J., Źródła do wojny polsko-rosyjskiej (1919–1921) na terenie Piotrkowa w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 2008, z. 7.
Zobacz w Google Scholar

Hupert W., Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w roku 1919, wyd. 2, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicki R., Siemiński H., W walce o niepodległą – miejsca pamięci narodowej w województwie łódzkim, [w:] O suwerenność państwową i narodową. W 80. Rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Materiały z sesji naukowej. Łódź – 10 listopada 1998 r.), red. S. Pytlas, H. Siemiński, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jacynik K., Wspomnienia z udziału w obronie przyczółka mostowego pod Radzyminem 11–17.08.1920 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, R. 36, nr 3/4.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło Z., Piechota Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jarecka U., Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Alfred Biłyk (1889–1939) – legionista, komendant Miasta Łodzi, adwokat i wojewoda, [w:] Łódzcy bohaterowie 1918 roku, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Dowództwo Miasta Łodzi w latach 1918–1921, „Rocznik Łódzki” 2004, t. 51.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Garnizon piotrkowski w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1921), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2001, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Oddziały zapasowe na obszarze Okręgu Generalnego Kielce w latach 1919–1921, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. 2, nr 2 (4).
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III Kielce w latach 1918–1921, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Okręgowy Inspektorat Armii Ochotniczej przy Dowództwie Okręgu Generalnego Łódź w 1920 r., „Rocznik Łódzki” 2001, t. 48.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Powstanie Okręgu Generalnego Wojska Polskiego Nr IV w Łodzi i tworzenie jego struktur (od listopada 1918 r. do sierpnia 1919 r.), [w:] O suwerenność państwową i narodową. W 80. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Materiały z sesji naukowej. Łódź 10 listopada 1998 r.), red. S. Pytlas, H. Siemiński, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV Łódź w latach 1918–1939, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SGWP, t. 8, red. T. Dubicki, Łomianki 2017.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919–1939, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Terytorialne władze wojskowe szczebla okręgowego na ziemi łódzkiej w latach 1918–1946, [w:] Województwo łódzkie 1919–2009. Studia i materiały, red. K. Badziak, M. Łapa, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Zarys dziejów polskiego garnizonu wojskowego w Łodzi w XX i XXI w., [w:] Budownictwo wojskowe w Łodzi, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jarska N., Olaszek J., Co czytała opozycja? Książki i drugi obieg jako wyraz tożsamości politycznej, ideowej i kulturowej opozycji w PRL (1976–1989), [w:] Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewicz J., Praca kulturalno-oświatowa, [w:] Wychowanie wojskowe. Praca zbiorowa, Warszawa 1923.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewska A. E., Bez prawa do chwały? Generał brygady Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński (1890–1939). Biografia, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewska A., Kozłowska A., Zginęli za Polskę 1918–1919. Stefan Linke, Kazimierz Thum, Edward Jezierski – uczniowie Gimnazjum Polskiego Towarzystwa „Uczelnia” w Łodzi, „Rocznik Łódzki” 2006, t. 53.
Zobacz w Google Scholar

Juszkiewicz R., Obrona Płocka w 1920 r., „Zapiski Ciechanowskie” 1992, t. 8.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarski K., Muszyński W. J., Sierchuła R., Generał Józef Haller 1873–1960, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Karpus Z., Wschodni Sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Karwacki W.L., Walka o władzę w Łodzi 1918–1919, Łódź 1962.
Zobacz w Google Scholar

Kaszczyk-Grodzicka D., Łódzki aptekarz premierem II RP, „Czasopismo Aptekarskie” 2008, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Kawalec T., Historia IV Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego w zarysie, Wilno–Kraków–Łódź 1921.
Zobacz w Google Scholar

Kirszak J., Armia Rezerwowa Gen. Sosnkowskiego w roku 1920, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Klimecki M., Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Klimecki M., Sowietyzacja Polski w 1920 roku, Toruń 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik T., Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918–1939. Udział w walkach o granice i funkcjonowanie w warunkach zagrożenia państwa, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kolendo I., Powstanie i działalność misji Komitetu Narodowego Polskiego w Rzymie (30 X 1917 – 1 VII 1919), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1981, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914–1939, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Karabinek Mannlicher wz. 1895, [w:] 10 Pułk Ułanów Litewskich. Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Karabinek wz. 1888 („komisyjny”), [w:] 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich. Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Lanca francuska wz. 1913 (wz. 1883), [w:] 9 Pułk Ułanów Małopolskich. Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Pistolet Frommer wz. 1911 „Stop”, [w:] 8 Pułk Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, [w:] Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Szabla polska kawaleryjska – wz. 1917 szeregowych, [w:] 6 Pułk Strzelców Konnych. Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Szabla (szaszka) wz. 1881 szeregowego dragonów, [w:] 6 Pułk Ułanów Kaniowskich. Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Szabla wz. 1896 artylerii, [w:] 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Koszczyk-Grodzicka D., Farmaceuta łódzki Leopold Skulski. Polityk, społecznik i mąż stanu II Rzeczypospolitej, „Wędrownik” 1990, nr 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Kot Ł., Ucieczka na Wschód to był błąd, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2008, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kot Ł., Zamojski rodowód Premiera Leopolda Skulskiego, „Archiwariusz Zamojski” 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Z. G., Szablą i piórem, Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 na łamach polskich fachowych periodyków wojskowych z lat 1919–1939, Toruń 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski M., Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Bydgoszcz 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski T., Zarys historii wojennej 4 Pułku Saperów, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski W., Dowódcy Okręgu Generalnego Łódź Wojska Polskiego 1918–1921. Portret zbiorowy, „Mars” 2000, t. 8.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski W., Powstanie Okręgu Generalnego Wojska Polskiego w Łodzi w 1918 r., [w:] 75-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Łódź i województwo łódzkie. Materiały z sesji naukowej. Łódź 12 listopada 1993 r., red. K. Badziak, J. Szymczak, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski W., Twórcy podstaw wojskowości i policji w Łodzi w 1918–1919, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, nr 71.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M., Ziemia dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 1920, Rypin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski Z., „Bunt” generała Żeligowskiego i zajęcie Wilna, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, R. 41, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Krogulec G., 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Krzeczunowicz K., Rodowody pułków jazdy polskiej 1914–1947, Londyn 1980.
Zobacz w Google Scholar

Księga Chwały Piechoty, Warszawa 1937–1939.
Zobacz w Google Scholar

Księga Pamiątkowa Dziesięciolecia Samorządu Miasta Łodzi 1919–1929, Łódź 1930.
Zobacz w Google Scholar

Księga Pamiątkowa Jubileuszu 90-lecia Szkoły VI Zjazdu Absolwentów, Łódź 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kukawski L., Historia Pułku, [w:] 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939, red. P. Rozdżestwieński, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kuta C., Niezależny ruch wydawniczy 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kutrzeba T., Bitwa nad Niemnem (wrzesień–październik) 1920, Warszawa 1926.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewicz W., Dawna broń w zbiorach Lubuskiego Muzeum Wojskowego, [w:] Lubuskie Muzeum Wojskowe 1895–2015, red. P. Dziedzic, Drzonów 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewicz W., Pięć wieków szabli polskiej, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Landau M., Tabiszewski A., Zarys historii wojennej 4 Pułku Artylerii Polowej, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Latinik F., Bój o Warszawę. Rola wojskowego gubernatora i 1-ej Armii w bitwie pod Warszawą w 1920 r., Bydgoszcz 1931.
Zobacz w Google Scholar

Leinwand A., Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko-radzieckiej 1919–1920, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Leroch-Orlot R., Zarys historii wojennej 10 Pułku Kaniowskiego Artylerii Polowej, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Libert F., Zarys historii wojennej 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Lisiak H., Społeczeństwo odradzającej się Rzeczypospolitej wobec wojny z Rosją Sowiecką w latach 1919–1920, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lisiak H., Społeczeństwo województwa łódzkiego wobec zagrożenia Państwa w roku 1920, „Zeszyt Naukowy – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu” 2012, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Łódzcy bohaterowie 1918 roku, red. W. Jarno, P. Waingertner, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Łódzkie oblicza Niepodległej. Stary Cmentarz: Ludzie – Historia – Pamięć, red. K. Piskała, M. Szymański, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Łódź 1423–1823–1973. Zarys dziejów i wybór dokumentów, oprac. R. Rosin, M. Bandurka, Łódź 1974.
Zobacz w Google Scholar

Łódź. Dzieje miasta, t. 1 (do 1918 r.), red. B. Baranowski, J. Fijałek, wyd. 2, Warszawa–Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Łukomski G., Polak B., Wrzosek M., Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. Działania bojowe. Kalendarium, Koszalin 1990, t. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Maj E., Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Makowski T., Zarys historii wojennej 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski J., Malarstwo i rzeźba Żydów polskich XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M. B., Polskie duchowieństwo rzymskokatolickie wobec wojny z Rosją bolszewicką w latach 1919–1920, [w:] Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918–1939 i w okresie II wojny światowej, red. J. Gapys, M. B. Markowski, Kielce 2006.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M. B., Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920, Kielce 1998.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego, Łódź 1981.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek P. K., Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek P. K., Rada Obrony Państwa z 1920 r. Studium prawnohistoryczne, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Matuszak Z., Obrona operacyjna w wojskowości polskiej w latach 1918–1939, Piotrków Trybunalski 2004.
Zobacz w Google Scholar

McNab Ch., Broń strzelecka XX stulecia, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Misiuk A., Pepłoński A., Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918–1926. Wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1994.
Zobacz w Google Scholar

Misiuk A., Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku do współczesności, Szczytno 2006.
Zobacz w Google Scholar

Misiuk A., Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Misiuk A., Samorząd a Policja w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Straże miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, t. 1, red. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Misiuk A., Tworzenie się polskich organów policyjnych w czasie I wojny światowej (1914–1918), „Problemy Kryminalistyki” 1987, nr 176.
Zobacz w Google Scholar

Miśkiewicz B., Polska historiografia wojskowa. Próba analizy i syntezy, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Moczulski R. L., Odrodzenie Rzeczypospolitej, Łódź 1981.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński L., Relacja na temat wojny polsko-rosyjskiej 1920 r., Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nartonowicz-Kot M., Oblicze polityczne samorządu miejskiego Łodzi w latach 1919–1939, „Rocznik Łódzki” 1982, t. 31.
Zobacz w Google Scholar

Nora P., Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Nowak A., Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nowak F., Organizacja służby bezpieczeństwa w powiecie łódzkim 1918–1928, [w:] Dziesięć lat Odrodzonej Polski Niepodległej w życiu powiatu łódzkiego 1918–1928 [księga pamiątkowa], red. A. Rżewski, oprac. J. Wojtyński, Łódź 1928.
Zobacz w Google Scholar

Od Bitwy Warszawskiej do Traktatu Ryskiego, red. T. Skoczek, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Odziemkowski J., Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Odziemkowski J., Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919–1920, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Odziemkowski J., Wieś i armia w II Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Olczak W., 5 Dywizja Piechoty, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik L., Z dziejów prasy łódzkiej. „Kurier Łódzki” i „Echo” – wydawnictwa Jana Stypułkowskiego (1919–1939), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1995, nr 52.
Zobacz w Google Scholar

Osiński Z., Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ostoja-Owsiany A., Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Paciorkowski J., Zew na front – wojna 1920 r., „Policja 997” 2009, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Paczkowski A., Leopold Skulski, premier Republiki Polskiej 13 XII 1919 – 9 VI 1920, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pałuszyński T., Przejście oddziału generała Stanisława Bułak-Bałachowicza z Estonii do Polski (marzec 1920 roku), [w:] Polska i Europa w XIX–XX wieku. Studia historyczno-politologiczne, red. J. Kiwerska, B. Koszel, D. Matelski, Poznań 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pepłoński A., Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991.
Zobacz w Google Scholar

Piąstka Z., W cieniu alei cmentarnych. Przewodnik biograficzny po cmentarzach chrześcijańskich przy ul. ul. Ogrodowej i Srebrzyńskiej w Łodzi, Łódź 1990.
Zobacz w Google Scholar

Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 września 1921 roku. Województwo Łódzkie, „Statystyka Polski” [Warszawa] 1928, t. 16.
Zobacz w Google Scholar

Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Piwoszczuk M., Zarys historii wojennej 1 Pułku Czołgów, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Podolska J., Waingertner P., Prezydenci miasta Łodzi 1841–2007, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Podolska-Meducka A., Od wojny do wojny, System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918–1921, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pogonowski J., „Bohater Radzymina” (Kapitan Stefan Pogonowski), Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski A., Wojna polska 1918–1921, Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski A., Wojna Polski Odrodzonej 1918–1921 r., [w:] Dziesięciolecie odrodzenia polskiej siły zbrojnej 1918–1928, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, T. Bałaban, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Rachalewski S., Zastygły nurt życia. Łódź, która odeszła, Łódź 1938.
Zobacz w Google Scholar

Rusinek J., Szubański R., Polska broń pancerna w okresie międzywojennym 1918–1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969, R. 14, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki Z., Odznaki Wojska Polskiego 1918–1945, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Schultz W., 1000 ręcznej broni palnej, Ożarów Mazowiecki 2011.
Zobacz w Google Scholar

Shneiderman Sz.L., Burzliwe życie Artura Szyka, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski W., Nad Wisłą i Wkrą, Lwów 1928.
Zobacz w Google Scholar

Skopińska A., Łódzkie kościoły stacyjne, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Skorek H., Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi 1906–1986, Łódź 1987.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński A., Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r., Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak K., Stan i perspektywy badawcze w dziedzinie historii wojskowej, „Studia z Historii Historiografii Wojskowej” 1989, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Spis byłych oddziałów Wojska Polskiego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2000, R. 1 (52), nr 2 (183).
Zobacz w Google Scholar

Spodenkiewicz P., Niezależny ruch wydawniczy lat 70. XX wieku – polskie i rosyjskie źródła inspiracji, [w:] Przeciwko. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku, red. K. W. Tatarowski, A. Barczyk, R. Nolbrzak, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001.
Zobacz w Google Scholar

Staszczyk D., Pamięć – świadomość historyczna. Problemy teoretyczne i metodologiczne, [w:] Pamięć. Historia. Polityka, red. A. P. Bieś SJ, M. Chrost, B. Topij-Stempińska, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stawiszyńska A., Łódź w latach I wojny światowej, Oświęcim 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stelmasiak I., Janusz Jędrzejewicz. Pedagog, wojskowy, ideolog i polityk. Zarys biografii 1885–1951, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stepan K., Skulski Leopold, [w:] Polski słownik biograficzny, Kraków–Warszawa 1997–1998, t. 38.
Zobacz w Google Scholar

Sterczewska I., Wybrane aspekty funkcjonowania Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej: liczebność i wykształcenie korpusu, „Історичнийархів” 2011, Вип. 7.
Zobacz w Google Scholar

Strogulski T., Granatowa armia, Opole 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szacka B., Sawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Szarek J., 1920 – prawdziwy cud na Wisłą. Przebudzenie Polaków, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Płock podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 r., „Notatki Płockie” 1993, nr 2 (156).
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa–Pułtusk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa–Pułtusk 1995.
Zobacz w Google Scholar

Szczepkowski M., Zaciąg ochotniczy i pobór do wojska na terenie Okręgu Generalnego Łódź w latach 1918–1921, „Rocznik Łódzki” 1978, t. 23 (26).
Zobacz w Google Scholar

Szeptycki S., Front Litewsko-Białoruski 10 marca 1919 – 30 lipca 1920, Kraków 1925.
Zobacz w Google Scholar

Szlaszyński J., 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, Augustów–Suwałki 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej. Rola przepisów pruskich, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

W cieniu „czerwonej zarazy”. W 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, red. T. Matuszak, Piotrków Trybunalski–Opoczno 2010.
Zobacz w Google Scholar

Waligóra B., Bój na przedmościu Warszawy w sierpniu 1920 r., Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Waligóra B., Bój pod Radzyminem, „Bellona” 1930, t. 36, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Waligóra B., Spis byłych oddziałów Wojska Polskiego, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Wardęski H., Moje wspomnienia policyjne, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski A., Granica lorda Curzona. Polska granica wschodnia od Wersalu do Schengen (traktaty, umowy, przejścia graniczne, podróżni, wizy), Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wątor A., Gabinet Leopolda Skulskiego (13 XII 1919 – 9 VI 1920), [w:] Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin–Poznań 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wierzyński S., Zarys historii wojennej 14 Pułku Piechoty, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński M., Zarys historii wojennej 10 Pułku Kaniowskiego Artylerii Ciężkiej, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, wyd. 8, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski A., Zarys historji wojennej 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, oprac. zbiorowe, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, oprac. J. Mijewska, M. Szymczyk-Golan, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 i jej międzynarodowe odniesienie z perspektywy 90-lecia, red. J. Ślipiec, T. Kośmider, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek M., Wojsko Polskie w dobie narodzin Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1921), [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wypisy do ćwiczeń z historii wojskowej, cz. II (Okres od pocz. XX w. do 1939 r.), z. 4 (Od 1918 r. do 1939 r.), oprac. E. Krawczyk, K. Sobczak, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Bitwa na przedpolach Warszawy, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Bitwa u wrót Warszawy 1920. Działania wojenne na przedpolu stolicy, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Operacja Warszawska sierpień 1920, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Warszawa 1920, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Wojna o polskie Kresy 1918–1921. Walki z czerwoną Rosją, Ukraińcami i Litwinami, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, t. 1–2, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Wojsko Polskie w latach 1918–1921, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Źródła i opracowania do militarnych dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 roku, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” 2013, t. 14.
Zobacz w Google Scholar

Z dziejów militarnych Warszawy, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zaborowski W., Zarys historii wojennej 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski B., Armia Polska we Włoszech w latach 1918–1919, „Militaria XX wieku” 2013, numer specjalny 1 (29).
Zobacz w Google Scholar

Zarzycki P., 4 Pułk Artylerii Ciężkiej, Pruszków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zawilski P., Powstanie służb policyjnych w Łodzi, [w:] 75-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Łódź i województwo łódzkie. Materiały z sesji naukowej, red. K. Badziak, J. Szymczak, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Zwoliński S., Działalność naukowo-badawcza, [w:] Z dziejów służby historycznej Wojska Polskiego 1918–2002, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Żeromski S., Na probostwie w Wyszkowie, Łódź 1981.
Zobacz w Google Scholar

Żuk A., Striełkovoje oriużje, Moskva 1992.
Zobacz w Google Scholar

Żuk A., Vintovki i avtomaty, Moskva 1987.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

30 grudnia 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-984-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-985-6

Inne prace tego samego autora

 • Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Kamil Śmiechowski, Inga B. Kuźma, Tomasz Ferenc, Marta Sikorska, Rafał Matyja, Przemysław Waingertner, Marcin Szymański, Ewelina Maria Kostrzewska, Grażyna Ewa Karpińska, Krzysztof Stefański, Aleksandra Sumorok, Małgorzata Nieszczerzewska, Elżbieta Rybicka, Wojciech Browarny, Dorota Samborska-Kukuć, Kamil Piskała, Tomasz Wójcik, Tomasz Majewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Aneta Pawłowska, Leszek Karczewski, Agnieszka Karpowicz, Irmina Gadowska, Piotr Olkusz, Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik-Linder, Karolina Kołodziej, Łukasz Biskupski, Przemysław Owczarek, Łódź. Miasto modernistyczne
 • Witold Jarno, Jarosław Kita, Patrycja Matusiak, Andrzej Niewiński, Łukasz Ćwikła, Tadeusz Grabarczyk, Jolanta A. Daszyńska, Małgorzata Karkocha, Dawid Gralik, Dariusz Faszcza, Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki, Wiesław Bolesław Łach, Agnieszka Jędrzejewska, Waldemar Kozyra, Ireneusz Bieniecki, Robert Majzner, Andrzej Wojtaszak, Robert Pietrygała, Zdzisław Cutter, Magdalena Pogońska-Pol, Armia kontra natura
 • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Kamil Anduła, Aleksander Bołdyrew, Konrad Aleksander Czernielewski, Katarzyna Derlatka, Tomasz Gliniecki, Marian Głosek, Jarosław Kita, Hubert Michalski, Marek Olędzki, Jan Ptak, Rafał Roguski, Paweł Samuś, Katarzyna Stelmasiak, Piotr Strzyż, Damian Waszak, Dariusz Wybranowski, Witold Jarno, Armia kontra natura
 • Witold Jarno, Jarosław Kita, Maciej Gdaniec, Jarosław Sochacki, Myroslav Voloshchuk, Izabela Śliwińska-Słomska, Konstantin Kupchenko, Natalya Nikitina, Jolanta A. Daszyńska, Piotr Opaliński, Kamil Śmiechowski, Anna Jakimowicz, Marcin Michnicki, Halina Łach, Leontiy Voitovych, Sergey Stelnikovich, Mateusz Drozdowski, Marta Frączkiewicz, Dariusz Złotkowski, Anna Polańska, Hanna Grzeszczuk-Brendel, Andrzej Wojcieszak, Joanna Nikel, Jan Salm, Miasto i wojna
 • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Patrycja Matusiak, Myroslav Voloshchuk, Łukasz Ćwikła, Radosław Skrycki, Zdzisław Włodarczyk, Krzysztof Augustyniak, Krzysztof Ślusarek, Marta Milewska, Antonina Pawłowska, Andrzej Wojtaszak, Aleksey Gavrilenkov, Witold Jarno, Monika Tomkiewicz, Barbara Łochowska, Joanna Lusek, Denis Aleksiejev, Aleksey Kozhemyakin, Yuliya Minutina-Lobanova, Urszula Kurcewicz, Sławomir Lucjan Szczesio, Miasto i wojna
 • Witold Jarno, Jarosław Kita, Vladimir A. Goroncharovskiy, Oleg Hański, Denis Toiczkin, Maksim Mojsiejew, Jakub Puziuk, Dariusz Faszcza, Volodymyr Dolinovskyi, Jolanta Załęczny, Konrad Aleksander Czernielewski, Anna Ambrochowicz-Gajownik, Agnieszka Jędrzejewska, Krzysztof Lesiakowski, Vitalija Stravinskienė, Tomasz Gliniecki, Paulina Fronczak-Chruściel, Marcin Grad, Wiesław Bolesław Łach, Miasto i wojna
 • Witold Jarno, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939
 • Witold Jarno, Gierkowska „prosperita”. Łódź w latach 1971–1980
 • Leszek Olejnik, Dekada Solidarności. Łódź w latach 1980–1989
 • Przemysław Waingertner, Czwarta stolica. Kiedy Łódź rządziła Polską (1945–1949)
1 2 > >>