Armia kontra natura

Autorzy

Witold Jarno (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.
https://orcid.org/0000-0002-5845-6057
Jarosław Kita (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.
https://orcid.org/0000-0002-8374-2848

Słowa kluczowe:

armia, wojny punickie, pospolite ruszenie, wielka wojna wschodnia, kampania rosyjska Napoleona, Guadalajara, konflikt wietnamski

Streszczenie

W prezentowanym tomie Autorzy poszczególnych rozdziałów przeanalizowali bardzo istotną kwestię z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jaką jest wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych od okresu starożytności po początki XXI stulecia.

Oryginalne refleksje zawarte w publikacji są efektem wykorzystania nowych źródeł lub tych już znanych, do których sformułowano inne pytania badawcze. W książce przedstawiono zagadnienia dotychczas słabo jeszcze przebadane, w czym tkwi wartość naukowa i poznawcza tej pozycji. Różnorodność omawianej tematyki stanowi niewątpliwie atut tomu, który jest wysiłkiem intelektualnym siedemnastu Autorów. Poprzez stawiane przez nich pytania i postulaty udało się wskazać szereg nowych aspektów badawczych, które warto podjąć lub zgłębiać. Redaktorom tej publikacji – o tak szerokiej rozpiętości tematycznej i chronologicznej – pozostaje mieć nadzieję, że będzie ona dla Czytelników ciekawa, wartościowo i inspirująca. Uzupełnieniem podjętej tematyki stanie się tom drugi monografii zawierający również blisko dwadzieścia tekstów.

Rozdziały

Bibliografia

Arhive Naţionale Istorice Centrale, Casa Regala, 2/1913.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim, sygn. 1272/96/271 i sygn. 4004/10/19.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Archiwalnym w Warszawie, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Archiwalnym w Warszawie, Inspektorat Armii Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Archiwalnym w Warszawie, Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Archiwalnym w Warszawie, Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Archiwalnym w Warszawie, Akta kancelarii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Archiwalnym w Warszawie, Kierownictwo Marynarki Wojennej.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Archiwalnym w Warszawie, 28 Pułk Strzelców Kaniowskich.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. 290/15 i sygn. 566.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Akta Leona Wasilewskiego.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Gabinet Ministra.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Gabinet Ministra.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Relacje z Kampanii 1939 r.
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Ikonografia.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, Wydział Organizacyjny.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Ogólny i Wydział Samorządowy.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański, Wydział Ogólny.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, Wydział Wojskowy.
Zobacz w Google Scholar

A History of the Crusades, Volume II, The Later Crusades 1189–1311, eds. K. M. Setton, R. Lee Wolff, H. W. Hazard, Wisconsin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. III, Lwów 1872.
Zobacz w Google Scholar

Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana: History of the Journey to Jerusalem, ed. and trans. by S. B. Edgington, Oxford 2007.
Zobacz w Google Scholar

Annales expeditialis Prussici 1233–1414, [w:] Scriptores rerum Prussicarum, t. III, Hrsg. E. Strehlke, Leipzig 1866.
Zobacz w Google Scholar

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Anthing F., History of the campaigns of Count Alexander Suworow Rymnikski, field-marshal-general in the service of His Imperial Majesty, the Emperor of all the Russias: with a preliminary sketch of his private life and character, vol. II, London 1799.
Zobacz w Google Scholar

Beskrownyj L. G., Hrestomatija po russkoj woennoj istorii, Moskwa 1947.
Zobacz w Google Scholar

Bugarczewa E., Spomienite na generał Nikoła Ganew za Srbsko-błgarskata wojna i dejstwijata na Trynskija otrjad, „Izwestija na drżawnite arhiwi” 2005, br. 89.
Zobacz w Google Scholar

Bułhak H., Dokumenty dotyczące wojskowego sojuszu polsko-rumuńskiego 1921–1931, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, t. XLIII.
Zobacz w Google Scholar

Caro J., Geschschichte Polens, t. III: 1386–1430, Gotha 1869.
Zobacz w Google Scholar

The Chronicle of Jean de Venette, trans. J. Birdsall, New York 1953.
Zobacz w Google Scholar

The Chronicle of the Third Crusade: The Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, ed. H. J. Nicholson, Aldershot 1997.
Zobacz w Google Scholar

Cieślewicz M., Studium wojny z Niemcami z 1921 roku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1981, t. XXIII.
Zobacz w Google Scholar

Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, t. I, cz. 1–2, wyd. M. Dogiel, Vilnuae 1758.
Zobacz w Google Scholar

Codex epistolaris saeculi decimi quinti, oprac. A. Lewicki, t. II: 1382–1445, t. III: 1392–1501, Kraków 1891–1894.
Zobacz w Google Scholar

Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae 1376–1430, wyd. A. Prochaska, Cracoviae 1882.
Zobacz w Google Scholar

The conquest of Jerusalem and the Third Crusade: sources in translations, ed. P. W. Edbury, Aldershot 1996.
Zobacz w Google Scholar

Cosmae Pragensis Chronica Boemorum [Die Chronic der Böhmen des Cosmas von Prag], wyd. B. Bretholz, [w:] Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, n.s., t. II, Berlin 1955.
Zobacz w Google Scholar

Die Chronik Wigands von Marburg, [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, t. II, Hrsg. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Leipzig 1863.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J., Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 11 et 12, Varsaviae 2001.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10–11, red. K. Pieradzka, Warszawa 1982; ks. 12, (1445–1461), red. J. Wyrozumski, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. II, Listopad 1918 – kwiecień 1920, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiłbikowa, t. I, 1918–1932, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1922, 1927.
Zobacz w Google Scholar

Dziennik Ustaw 1921.
Zobacz w Google Scholar

The First Crusade. The Chronicle of Fulcher of Chartres and other source materials, ed. E. Peters, second edition, Philadelphia 1998.
Zobacz w Google Scholar

Florus Lucjusz Anneusz, Zarys dziejów rzymskich, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył I. Lewandowski, Wrocław–Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Florus, Oeuvres, t. I-II, texte établi et traduit par P. Jal, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Foreign Relations of the United States, 1952–1954, vol. IX, p. I, The Near and Middle East, no. 686, The Secretary of State, to the Chairman of the Advisory Board for International Development (Johnston), Washington 1953.
Zobacz w Google Scholar

Froissart J., Chronicles, selected, ed. and trans. by G. Brereton, London 1978.
Zobacz w Google Scholar

Frontyn, Podstępy wojenne, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył B. Burliga, Wrocław 2016.
Zobacz w Google Scholar

Fryderyk I cesarz donosi Wibaldowi o zwycięstwie odniesionym nad Polakami we wrześniu 1157 r., [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów 1872.
Zobacz w Google Scholar

Fulcher of Chartres, A history of the expedition to Jerusalem, 1095–1127, New York 1973.
Zobacz w Google Scholar

Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, wyd. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. II, Kraków 1952.
Zobacz w Google Scholar

Historia general de España y América: Los Trastámara y la unidad española (1369–1517), tomo V, Madrid 1981.
Zobacz w Google Scholar

The History of the Holy War: Ambroise’s ‘Estoire de la guerre sainte’, ed. and trans.by M. Ailes and M. Barber, 2 vols, Woodbridge 2003.
Zobacz w Google Scholar

The History of William Marshal, trans. N. Bryant, Woodbridge 2016.
Zobacz w Google Scholar

Itinerary of Richard I and others to the Holy Land (formerly ascribed to Geoffrey de Vinsauf), Cambridge, trans. anon., Ontario 2001.
Zobacz w Google Scholar

Johann’s von Posilge, officialis von Pomesanien, Chronik des Landes Preussen, Hrsg. E. Strehlke, [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, t. III, Leipzig 1866.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, cz. 1: obejmująca rzeczy od roku 1166 do roku 1366, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1874.
Zobacz w Google Scholar

Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, wyd. 2, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Las Siete Partidas, ed. R. I. Burns, trans. S. P. Scott, Philadelphia 2001.
Zobacz w Google Scholar

Les Bulletins de la Grande Armée précédés des rapports sur l’armée française, depuis Toulon jusqu’à Waterloo, extraits textuellement du Moniteur et des Annales de l’empire, ed. A. Pascal, t. V, Paris 1844.
Zobacz w Google Scholar

Livius Titus, Ab Urbe condita, t. III: Libri XXI–XXV, ed. C. Flamstead Walters, R. S. Conway, Oxonii b.r.
Zobacz w Google Scholar

Liwiusz Tytus, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi I–V, tłum. A. Kościółek, wstęp napisał J. Wolski, oprac. M. Brożek, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1968.
Zobacz w Google Scholar

Liwiusz Tytus, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XXI–XXVII, tłum. i oprac. M. Brożek, komentarz M. Brożek, J. Wolski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
Zobacz w Google Scholar

Liwiusz Tytus, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XXVIII–XXXIV, tłum.i oprac. M. Brożek, komentarz M. Brożek, J. Wolski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
Zobacz w Google Scholar

Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. XI, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny 1934, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Materyały do dziejów pospolitego ruszenia z lat 1497 i 1509, zebrane w części przez ś.p. A. Pawińskiego, red. S. Kutrzeba, „Archiwum Komisji Historycznej” 1902, t. IX.
Zobacz w Google Scholar

Michał Psellos, Kronika, czyli historia jednego stulecia Bizancjum (976–1077), tłum. i oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, Kronika polska, tłum i oprac. B. Kürbis, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Monitor Polski 1927, 1932.
Zobacz w Google Scholar

Peter von Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, wyd. M. Toeppen, [w:] Scriptores Rerum Prussicarum, t. I, Hrsg. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Leipzig 1861.
Zobacz w Google Scholar

Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, tłum. S. Wyszomirski, wstęp i komentarze J. Wenta, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rubacha J., Malinowski A., Giza A., Historia Bułgarii 1870–1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. I (polityka międzynarodowa), Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Silius Italicus, La Guerre Punique, t. III: Livres IX et X, texte établi et traduit par Josée Volpilhac-Lenthéric, Livres XI et XII, texte établi et traduit par M. Martin, Livres XIII, texte établi et traduit par P. Miniconi et G. Devallet, Paris 2003.
Zobacz w Google Scholar

Studium planu strategicznego przeciwko Niemcom Kutrzeby i Mossora, wstęp P. Stawecki, oprac. M. Jabłoński, P. Stawecki, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Thomas Walsingham, St. Albans Chronicle 1406–1420, ed. V. H. Galbraith, Oxford 1937.
Zobacz w Google Scholar

Vita sancti Stanislai episcopi Cracoviensis (vita minor), wyd. S. Kętrzyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Lwów 1884.
Zobacz w Google Scholar

W. M. ks. Luter brunświcki o sprawie Zakonu z Łokietkiem w r. 1331 (List wielkiego mistrza Luthera z Brunszwiku do prokuratora krzyżackiego w Awinionie Teodoryka de Auro Capite) wyd. A. Kłodziński, Miscellanea. Ze studiów krytycznych nad r. 1331, „Kwartalnik Historyczny” 1905, t. XIX.
Zobacz w Google Scholar

Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach i wspomnieniach, wybór i oprac. W. Włodarkiewicz, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, red. S. Sierpowski, t. I,1917–1926, Poznań 1989, t. III, 1935–1939, Poznań 1992.
Zobacz w Google Scholar

Brandt H., Moja służba w Legii Nadwiślańskiej, tłum. A. Bukowska, A. Ziółkowski, Gdynia 2002.
Zobacz w Google Scholar

Caulaincourt A. de, Wspomnienia z wyprawy na Moskwę 1812 r., tłum. I. Łygaś, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Clausewitz C. von, O wojnie, t. I, tłum. A. Cichowicz, L. Koc, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Coignet J. R., W imię Cesarza!!! Kajety kapitana Coignet. Z życia żołnierskiego napoleońskiego gwardzisty, tłum. R. J. Komorowski, Oświęcim 2014.
Zobacz w Google Scholar

Combe J., Memoires du colonel Combe sur les campagnes de Russie 1812, de Saxe 1813, et de France 1814 et 1815, Paris 1853.
Zobacz w Google Scholar

Dembiński H., Pamiętnik Henryka Dembińskiego jenerała wojsk polskich, Poznań 1860.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski F., Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego do druku przysposobione przez prof. dra Stanisława Karwowskiego, t. I, Poznań 1913.
Zobacz w Google Scholar

Jaklicz J., A więc wojna! Kampania wrześniowa 1939 oraz inne pisma i wspomnienia, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kołaczkowski K., Wspomnienia jenerała Klemensa Kołaczkowskiego. Księga I. Od roku 1793 do 1813, Kraków 1898.
Zobacz w Google Scholar

Kopański S., Wspomnienia wojenne 1939–1945, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Las Cases E. de, Memoriał ze Świętej Heleny, t. III, tłum. J. Kortas, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Listy Napoleona do Marji-Ludwiki, red. Ch. de La Ronciere, tłum. W. Rogowicz, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

O granice Drugiej Rzeczypospolitej. Frontowe wspomnienia Wilhelma Wilczyńskiego, wstęp i oprac. A. Jędrzejewska, P. Waingertner, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ségur P. P. de, Wspomnienia F. P. de Ségura adiutanta Napoleona, tłum. E. Leszczyńska, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Stachiewicz W., Pisma, t. I. Przygotowania wojenne w Polsce 1935–1939, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1977, z. XL.
Zobacz w Google Scholar

Stachiewicz W., Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935–1939 oraz kampania 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu naczelnego Wodza, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Świtalski K., Diariusz 1919–1935, do druku przygotowali A. Garlicki i R. Świętek, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Załuski J., Wspomnienia, Kraków 1976.
Zobacz w Google Scholar

Bołgarija, [w:] Woennaja enciklopedija, t. IV, red. K. I. Weliczko [et al.], Peterburg 1911.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, t. I, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia wojskowa, red. O. Laskowski, t. III, Warszawa 1933; t. VI, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1903.
Zobacz w Google Scholar

Jelonek A., Bułgaria, [w:] Słownik geografii Europy, red. A. Wrzosek, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Leksykon wiedzy wojskowej, red. M. Laprus, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Mała encyklopedia wojskowa, t. I, A–J, red. M. Odlewany, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Oxford Latin Dictionary, Oxford 1968.
Zobacz w Google Scholar

Ryniewicz Z., Leksykon bitew świata, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Słownik Wyrazów obcych PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

„Dokumentacja Prasowa” 1961.
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Polska” 1937.
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Warszawska” 1787–1792.
Zobacz w Google Scholar

„Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny” 1788–1792.
Zobacz w Google Scholar

„Pamiętnik Historyczno-Polityczny” 1787.
Zobacz w Google Scholar

"15" Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego 1994–2016, red. R. Kempa, A. Prokopczuk, Giżycko 2016.
Zobacz w Google Scholar

Abbott J., History of King Richard I of England, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Adriansen H. K., What Happened to the Iraqi Marsh Arabs and his Land?, „Danish Institute For International Studies” 2004, no. 26.
Zobacz w Google Scholar

Akanda A., Freeman S., Placht M., The Tigris-Euphrates River Basin: Mediating a Path Towards Regional Water Stability, „Al Nakhlah – The Fletcher School Journal for issues related to Southwest Asia and Islamic Civilization” 2007.
Zobacz w Google Scholar

Aksamitowski A., Charakterystyka systemu umocnień stałych wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1995, t. XXXVII.
Zobacz w Google Scholar

Aksamitowski A., Warszawski Rejon Umocniony – system obrony ziem polskich, [w:] Wojna – wojsko – bezpieczeństwo przez stulecia i epoki. Studia i materiały, red. A. Aksamitowski, R. Gałaj-Dempniak, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Świtkowski Piotr, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. IV (S–T), koordynacja całości R. Loth, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Alexander J. T., Catherine the Great. Life and Legend, New York 1989.
Zobacz w Google Scholar

Allen S. J., An introduction to the Crusades, Toronto 2017.
Zobacz w Google Scholar

Amery H. A., Water Wars in the Middle East: A Looming Threat, „The Geographical Journal” 2002, vol. 168, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Amery H. A., Water-demand Management in the Arab Gulf States: Implications for Political Stability, [w:] Water Security in the Middle East, Essays in Scientific and Social Cooperation, ed. J. A. Cahan, London 2017.
Zobacz w Google Scholar

Anderson R. C., Naval Wars in the Levant, 1559–1853, Princeton 1952.
Zobacz w Google Scholar

Andrusiewicz A., Katarzyna Wielka. Prawda i mit, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

The Arab-Israeli Conflict the 1967 Campaign, Bristol 1968.
Zobacz w Google Scholar

Austin P. B., 1812. Marsz na Moskwę, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ayton A., Preston Ph., Topography and Archery: Further Reflections on the Battle of Crécy, [w:] The Battle of Crécy, 1346, eds. A. Ayton, Sir Ph. Preston, Boydell Press 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ayton A., The English Army at Crécy, [w:] The Battle of Crécy, 1346, eds. A. Ayton, SirPh. Preston, Suffolk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bagiński H., Studia terenu i metoda opisu terenu, Warszawa 1924.
Zobacz w Google Scholar

Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.
Zobacz w Google Scholar

Barber R. W., Edward III and the Triumph of England. The Battle of Crécy and the Company of the Garter, London 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewicz J., Znakomici mężowie polscy w XVIII wieku, t. I, Warszawa 1855.
Zobacz w Google Scholar

Beevor A., Walka o Hiszpanię 1936–1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Białuński G., O dacie śmierci księcia sandomierskiego Henryka, [w:] Kaci, święci, templariusze, red. B. Śliwiński, „Studia z Dziejów Średniowiecza” 2008, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Białuński G., Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999.
Zobacz w Google Scholar

Białuński G., Wyprawa Bolesława Kędzierzawego na Prusy w 1166 roku, „Zapiski Historyczne” 1995, z. 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki R., Napoleon, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Bieniak J., Skarbimir, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVIII, Warszawa–Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bieniecki I., Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku w latach 1925–1935 w świetle sprawozdań inspektorów armii i oficerów Korpusu Kontrolerów, Toruń 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bieniecki I., Komandor Witold Zajączkowski (1892–1977) – dowódca Flotylli Pińskiej, „Przegląd Morski” 1990, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bieniecki I., Komandor Witold Zajączkowski-dowódca, nauczyciel i wychowawca marynarskich kadr (1892–1997), [w:] Moja droga na morze. Jubileuszowe wspomnienia absolwentów oksywskiej Alma Mater, red. A. Drzewiecki, B. Zalewski, Gdynia 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bieniecki I., Poglądy na zastosowanie Flotylli Pińskiej Marynarki Wojennej w działaniach bojowych i ich uwarunkowania (1919–1939), „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni” 1992, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Bieniecki I., Port Wojenny Flotylli Rzecznej w Pińsku 1919–1939, „Przegląd Morski” 1992, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Biezotosnyj W., Żołnierska dola. Zaopatrzenie rosyjskiego żołnierza w 1812 roku, „Mówią Wieki. Ów roku 1812” 2002, nr specjalny.
Zobacz w Google Scholar

Bilip L., Mąka i pieczywo, Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

Biniaś-Szkopek M., Bolesław Kędzierzawy, wyd. 2, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Biskup M., Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308–1521, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

Bloch R., Les Prodiges dans l’Antiquité classique (Grèce, Étrurie et Rome), Paris 1963.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk G., Dzieje stosunków polsko-litewskich, t. II: od Krewa do Lublina, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Boardman A. W., The Battle of Towton, Stroud 1996.
Zobacz w Google Scholar

Boardman A. W., Towton. The Bloodiest Battle, Stroud 2000.
Zobacz w Google Scholar

Boaru Gh., Contextul politico-militar al intrării României în primul război mondial, „Revista Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale” 2018, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bochenek J., System fortyfikacji stałych w świetle doświadczeń wojny, „Bellona” 1945, t. VII.
Zobacz w Google Scholar

Boer W. den, Private Morality in Greece and Rome: Some Historical Aspects, Leiden 1979.
Zobacz w Google Scholar

Boreyko J., Flotylle Rzeczne, „Morze” 1926, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Borkiewicz A., Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów. Lata wojny polsko-rosyjskiej 1918–1920, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Botez E., Kiriţescu N., Războiul pe Dunăre, Bucureşti 2007.
Zobacz w Google Scholar

Boudon J. O., Biuletyny Wielkiej Armii – narzędzie propagandy, „Mówią Wieki. Ów roku 1812” 2002, nr specjalny.
Zobacz w Google Scholar

Bradbury J., Stephen and Matilda. The Civil War of 1139–1153, Stroud 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bragin M., Field Marshal Kutuzow. A short biography, transl. J. Fineberg, Moscow 1944.
Zobacz w Google Scholar

Brenda W., Militarne dzieje ziemi piskiej w XX wieku, [w:] Dzieje militarne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, red. W. B. Łach, D. Radziwiłłowicz, S. Janowicz, Wilkasy 2013.
Zobacz w Google Scholar

Brodecki B., Szypka i Plewna 1877, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Bron M., Kozłowski E., Techniczek M., Wojna hiszpańska 1936–1939. Chronologia wydarzeń i bibliografia, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Brown O., Crawford A., Rising Temperatures, Rising tension, Climate change and the Risk of violent Conflict in the Middle East, (bmw) 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bułhak H., Polska–Francja. Z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. I (1922–1932), Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Caban W., Polityka północno-wschodnia Kazimierza Sprawiedliwego w latach 1177–1192, „Rocznik Białostocki” 1974, t. XII.
Zobacz w Google Scholar

Charles-Picard G., Hannibal, tłum. Z. Stein, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Cienciała A. M., Polish Foreign Policy 1926–1939: Equilibeium, Stereotype and Reality, „Polish Review” 1973, vol. XX, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Cisneiros J. H., Lotnik Republiki, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Clemente Garcia S., La batalla del Jarama, „Revista de Historia Militar” 1959, No 4.
Zobacz w Google Scholar

Colodny R. G., The Struggle for Madrid. The Central Epic of the Spanish Conflict 1936–1937, New York 1958.
Zobacz w Google Scholar

Conforti O., Guadalajara. La prima sconfitta del fascism, Milano 1967.
Zobacz w Google Scholar

Coverdale J. F., Italian Intervention in the Spanish Civil War, Princeton 1975.
Zobacz w Google Scholar

Coverdale J. F., The Battle of Guadalajara, 8–22 march 1937, „Journal of Contemporary History” 1974, vol. 9, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Creasy E. S., History of the Ottoman Turks: from the beginning of their empire to the present time, chiefly founded on Von Hammer, vol. II, London 1856.
Zobacz w Google Scholar

Creveld M. von, Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Curry A., The Battle of Agincourt. Sources and Interpretations, Woodbridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czubaty J., Rok wojny, urodzaju i anarchii, „Mówią Wieki. Napoleon rusza na Rosję” 2012, nr specjalny 2.
Zobacz w Google Scholar

D’Arrigo R., Wilson R., Tudhope A., The impact of volcanic forcing on tropical temperatures during the past four centuries, „Nature Geoscience” 2009, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Daugherty L., Mattson G., NAM – a photographic History, London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Davies J. P., Rome’s Religious History. Livy, Tacitus and Ammianus on their Gods, Cambridge 2004.
Zobacz w Google Scholar

De Vries K., Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century. Discipline, Tactics, and Technology, Woodbridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

De Vries K., The Implications of the Anonimo Romano Account of the Battle of Crécy, [w:] The Medieval Way of War. Studies in Medieval Military History in Honor of Bernard S. Bachrach, ed. G.I. Halfond, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Delestowicz N., Zbigniew. Książę Polski, Poznań 2017.
Zobacz w Google Scholar

Delestowicz N., Świętosława (Swatwa) – czeska królowa z dynastii piastowskiej, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 2015, t. IV.
Zobacz w Google Scholar

Dieckret K., Grossman H., Bój o Prusy Wschodnie. Kronika dramatu 1944–1945, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Diez L., La batalla del Jarama, Madrid 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dmochowski A., Wietnam 1962–1975, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dobosz J., Kazimierz II Sprawiedliwy, wyd. 2, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Docenko W. D., Morskije bitwy Rossiji XVIII–XX wiekow, izd. 3 dopołniennoe, Sankt Petersburg 2002.
Zobacz w Google Scholar

Doherty K. B., Jordan Waters Conflict, New York 1965.
Zobacz w Google Scholar

Douglas D. C., William the Conqueror: the Norman impact upon England, London 1964.
Zobacz w Google Scholar

Dróżdż K., Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy, Wodzisław Śląski 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dworsatschek M., Władysław II Wygnaniec, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dybczyński T., Półwysep bałkański, [w:] Wielka geografia powszechna, t. VIII, Warszawa [1939].
Zobacz w Google Scholar

Dyskant J., Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919–1939, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Dyskant J., Flotylle Rzeczne i ich miejsce w planach wojennych II Rzeczypospolitej, „Przegląd Morski” 1989, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Dyskant J., Wrzesień Flotylli Rzecznej, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Dźordźewić W., Istorija Srpsko-bugarkog rata 1885, Knj. prwa, Od Pirota do Sliwnice, Beograd 1908.
Zobacz w Google Scholar

Eberhard P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Eberhardt P., Roman Umiastowski – zapomniany polski geograf, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2014, t. XVII.
Zobacz w Google Scholar

El Fadel M., El Sayegh Y., Abou Ibrahim A., Jamali D., El-Fadl K., The Euphrates-Tigris Basin: A Case Study in Surface Water Conflict Resolution, „Journal of Natural Resources and Life Science Education” 2002, vol. 31.
Zobacz w Google Scholar

Fabrycy K., Komórka specjalna (Studia polityczno-wojskowe nad Rosją i Niemcami w r. 1934), „Niepodległość” 1955, t. V.
Zobacz w Google Scholar

Faszcza D., Wojna serbsko-bułgarska 1885 r. Studium polityczno-wojskowe, Oświęcim 2018.
Zobacz w Google Scholar

Filus C., Koncepcje i plany obrony granicy polsko-niemieckiej oraz ich realizacja w latach 1918–1939, [w:] Szkice z dziejów wojskowych Polski 1918–1939, red. B. Miśkiewicz, Poznań 1979.
Zobacz w Google Scholar

Forsythe D. P., Water and Politics in the Tigris – Euphrates Basin: Hope for Negative Learning?, [w:] Water Security in the Middle East, Essays in Scientific and Social Cooperation, ed. J. A. Cahan, London 2017.
Zobacz w Google Scholar

Forte A., Oram R., Pedersen F., Viking Empires, Cambridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

France J., Sztuka wojenna Europy zachodniej w epoce krucjat 1000–1300, tłum. G. Smółka, Oświęcim 2012.
Zobacz w Google Scholar

Fredriksen J. C., Jones, John Paul (1747–1792), [w:] Naval Warfare: An International Encyclopedia, ed. S. C. Tucker, vol. II (H–Q), Santa Barbara 2002.
Zobacz w Google Scholar

Friedberg J., Pospolite ruszenie w Wielkopolsce w drugiej połowie XV wieku, Lwów 1900.
Zobacz w Google Scholar

Garcia Ramirez J. M., La batalla del Jarama, febrero de 1937, Madrid 2007.
Zobacz w Google Scholar

Garcia Volta G., La batalla de Guadalajara, Barcelona 1975.
Zobacz w Google Scholar

Garland R., Miracles in the Greek and Roman World, [w:] The Cambridge Companion to Miracles, ed. G. H. Twelftree, Cambridge 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowski A., Itinerarium Władysława Jagiełły, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowski A., Pobór do pospolitego ruszenia 1433 roku w Wielkopolsce, „Kwartalnik Historyczny” 1969, R. LXXVI, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Geary P. J., Readings in Medieval History, Toronto 2016.
Zobacz w Google Scholar

Giełżyński W., Prasa warszawska 1661–1914, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Giergiel T., Utrata nadziei czy podstęp? Kapitulacja grodu sandomierskiego 2 lutego 1260 roku, [w:] Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Seria Homo Militans V, red. A. Niewiński, Oświęcim 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gillingham J., Coeur de Lion in Captivity, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 2013, vol. 18.
Zobacz w Google Scholar

Gillingham J., The Kidnapped King: Richard I in Germany, 1192–1194, „German Historical Institute London Bulletin” 2008, vol. 30, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Ginter K., Udział szlachty Polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan praktyczny, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Glabisz K., „Laboratorium”, „Niepodległość” 1958, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

González de Miguel J., La batalla del Jarama. Febrero de 1937, testimonios desde un frente de la Guerra Civil, Madrid 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gozdawa-Gołębiowski J., Wojny morskie 1775–1851, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grabarczyk T., „Suchą stopą” czy „skacząc w fale”. Przekraczanie rzek przez wojska polskie od XI do początku XVI wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2017, t. XCIX.
Zobacz w Google Scholar

Grabarczyk T., Jazda zaciężna Królestwa Polskiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Grabarczyk T., Nowak T., Dzieje polityczne Wielunia (do 1580 roku), [w:] Wieluń. Dzieje miasta, t. I: do 1792 roku, red. A. Szymczakowa, Łódź–Wieluń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Grabski A. F., Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Oświęcim 2015.
Zobacz w Google Scholar

Grot L., Konecki T., Nalepa E., Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Gryksa E., Obraz Rzymu u Florusa, Tarnów 2017.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak C., Stańczyk H., Kampania polska 1939 roku. Początek II wojny światowej, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz A., Polski plan operacyjny „Wschód” a planowanie sowieckie w 1939 r., „Zeszyty Historyczne” 1996, nr 117.
Zobacz w Google Scholar

Gustafsson C., Nature During the Crusades. Physical and Psychological Affects from the Environment in Crusader Narratives, BA Thesis, Luleå Tekniska Universitet 2017.
Zobacz w Google Scholar

Halbersztadt J., Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji wojskowych w latach 1926–1935, „Przegląd Historyczny” 1983, nr 4 (74).
Zobacz w Google Scholar

Halecki O., Jadwiga Andegaweńska i kształtowanie się Europy Środkowowschodniej, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Halsall G., Warfare and society in the barbarian West 450–900, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Handelsman M., Przywilej piotrkowski 1388 r.: szkic historyczny, Warszawa 1907.
Zobacz w Google Scholar

Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Herma M., „Książę Polesia”. Komandor Witold Zajączkowski. Ostatni dowódca Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej, [w:] Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej, red. S. Januszewski, Wrocław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Herz L., Puszcza Piska, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Homola-Dzikowska I., Pamiętnik Historyczno-Polityczny Piotra Świtkowskiego 1782–1792, Kraków 1960.
Zobacz w Google Scholar

Istoria militară a poprului Român, vol. IV, Bucureşti 1987; vol. V, Bucureşti 1988.
Zobacz w Google Scholar

Istorija na Srbsko-błgarskata wojna 1885 god, Sofija 1925.
Zobacz w Google Scholar

Iwanowski W., Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, t. I, Kampania wrześniowa 1939, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Iwańczak W., Krucjaty Jana Luksemburskiego, [w:] Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 2002.
Zobacz w Google Scholar

Janczulew K., Rusko-turskata wojna 1877–1878, wyd. 2, Sofija 1941.
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębski R., Polityka deflacyjna II Rzeczypospolitej a prawo lat trzydziestych XX wieku, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2013, t. XVI.
Zobacz w Google Scholar

Jēkabsons Ē., Początek stosunków Łotwy i Polski: pierwsze kontakty, wiosna–jesień 1919 roku, „Res Historica” 2016, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. Oczko, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jones M., 24 hours at Agincourt, London 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jones, John Paul, [w:] B. Hannings, American Revolutionary War Leaders: A Biographical Dictionary, Jefferson, NC–London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak S., Kwiatkowski K., Szweda A., Szybkowski S., Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411, Malbork 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak S., Wywiad i kontrwywiad w państwie krzyżackim w Prusach, Malbork 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jurga T., 1939. Obrona Polski i Europy, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kalinka W., Sejm Czteroletni, t. I, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Karanwanow A., Srażenieto pri Sliwnica, [w:] Srbsko-błgarskata wojna 1885. Sbornikstatii, red. J. Mitew, Sofija 1985.
Zobacz w Google Scholar

Karatow N., Razgrom italianskogo ekspedicjonnogo korpusa pod Guadalacharoj, „Wojenna Myśl” 1939, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Karkocha M., „Gazeta Warszawska” o wielkiej wojnie wschodniej (kampania 1789 roku), „Przegląd Nauk Historycznych” 2018, R. XVII, nr 2 [‘Gazeta Warszawska’ on the Russo-Turkish War (the 1789 campaign), „Przegląd Nauk Historycznych” 2018, R. XVII, nr 3].
Zobacz w Google Scholar

Karkocha M., Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Karkocha M., Początek wojny rosyjsko-tureckiej w świetle doniesień „Gazety Warszawskiej” księdza Łuskiny (1787–1788), [w:] Ab Occidente referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich, red. M. Markiewicz, K. Kuras, oprac. R. Niedziela, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Karkocha M., Wojna rosyjsko-turecka (kampania 1789 roku) w świetle doniesień „Pamiętnika Historyczno-Polityczno-Ekonomicznego”, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 2, s. 43–70 [The Russo-Turkish war (the campaign of 1789) in the light ofreports from „Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”, „Przegląd NaukHistorycznych” 2017, R. XVI, nr 3, s. 41–69].
Zobacz w Google Scholar

Karkocha M., Wojna rosyjsko-turecka na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego” (1787–1788), [w:] Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Karp P., Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw zakonowi krzyżackiemu w roku 1433, Zielona Góra 2017.
Zobacz w Google Scholar

Karsh E., Iraq-Iran War, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Karsh E., The Collusion that Never was: King Abdallah, the Jewish Agency and the Partition of Palestine, „Journal of Contemporary History” 1999, vol. 34.
Zobacz w Google Scholar

Karuzo R., Dzieje garnizonu Węgorzewo w latach 1934–1945, [w:] Wojsko na Mazurach na przestrzeni dziejów. Wojsko na Ziemi Węgorzewskiej, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kastory A., Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Katz S. M., Aman. Wywiad Wojskowy Izraela, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kempa R., Giżycka Pozycja Polowa (wrzesień 1914–luty 1915), „Feste Boyen” 2005, z. 8.
Zobacz w Google Scholar

Kempa R., Twierdza Boyen w Giżycku. Przewodnik praktyczny, Giżycko 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kennedy H., Zamki Krzyżowców, tłum. K. Ziółkowski, Oświęcim 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kirchmayer J., Kampania wrześniowa, Warszawa 1946.
Zobacz w Google Scholar

Kleczke K., Wyszyński W., Fortyfikacja stała, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Kolankowski L., Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, t. I: 1377–1499, Oświęcim 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski P., „Laboratorium” – komórka analityczna Józefa Piłsudskiego, „Słupskie Studia Historyczne” 2010, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Koniuch A., Rok bez lata, „Przegląd Pożarniczy” 2014, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kosiarz Z., Bitwy morskie, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kośmider T., Planowanie wojenne w Polsce w latach 1921–1926, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk E., Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk P., Wojny o wodę, Przeźmierowo 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski L., Proces przejmowania byłych ziem Prus Wschodnich w granice państwa polskiego. Aspekty polityczno-gospodarczo-militarne, [w:] Działania militarne w Prusach Wschodnich, red. W. Wróblewski, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kozłow I. A., Zołotariew W. A., Tri stoletija rossijskogo fłota, t. III (XVIII ww.), Sankt-Pietierburg 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski E., Studium gen. Tadeusza Kutrzeby nad możliwościami wojennymi Niemiec i Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1964, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kozyra W., Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kozyra W., Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski Z., Polacy w Republice Litewskiej 1918–1940, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Krakowski S., Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Kratka istorija na Srbsko-błgarskata wojna prez 1885 g., Sofija 1943, „Woennoistoriczeski sbornik” 2006, kn. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Krawinkel M., La Batalla dl Jarama. Entre memoria e historia, Madrid 2009.
Zobacz w Google Scholar

Krzak A., Wojny bałkańskie 1912–1913, Częstochowa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski K., Wydatki wojskowe Polski w latach 1918–1939, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kukiel M., Wojna 1812 roku, t. I–II, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kundzewicz Z., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., Zagrożenia związane z wodą, „Nauka” 2010, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kutrzeba S., Historja ustroju Polski w zarysie, t. I: Korona, Kraków 1931.
Zobacz w Google Scholar

Kutrzeba T., Studium nad możliwościami wojennymi Niemiec i Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1964, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lalak Z., Corpo Truppe Volontarie w wojnie domowej w Hiszpanii, „Technika Wojskowa. Historia” 2015, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lancel S., Hannibal, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Leczyk M., Polska i jej sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921–1939, Białystok 1997.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski A., Matusiak P., „O Kanny, Kanny”. Bitwa pod Kannami według Zonarasa (9, 1, 9–16), „Scripta Classica” 2019, vol. 16 [w druku].
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski I., Historiografia rzymska, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A., Powstanie Świdrygiełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną, Oświęcim 2015.
Zobacz w Google Scholar

Lewis S., The Art of Matthew Paris in the Chronica Maiora, California 1987.
Zobacz w Google Scholar

Livingstone M. et al., Road to Crécy. The English Invasion of France, 1346, Abingdon 2005.
Zobacz w Google Scholar

Logoluso A., Fiat CR.32 aces of the Spanish Civil War, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lyde L. W., Mockler-Ferryman A. F., A Military Geography of the Balkan Peninsula, London 1905.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., Działania militarne na obszarze Warmii i Mazur w 1914 roku i ich konsekwencje, [w:] Wielka wojna na Mazurach. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. R. Kempa, Giżycko 2014.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., Konflikt polsko-litewski o Sejneńszczyznę w latach 1919–1920, [w:] Kresy, granice, pogranicza w historii wojskowej, red. A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2014.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., Niemieckie kwatery dowodzenia w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich w systemie militarnym III Rzeszy niemieckiej, [w:] Dzieje militarne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, red. W. B. Łach, D. Radziwiłłowicz, S. Janowicz, Wilkasy 2013.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918–1926, Olsztyn 2010.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., System obronny na Warmii i Mazurach w czasie II wojny światowej, Węgorzewo 2002.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., System obronny Prus Wschodnich (do 1935 roku), Olsztyn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., Umocnienia południowego odcinka Wielkich Jezior Mazurskich w Prusach Wschodnich w latach I wojny światowej, „Znad Pisy” 1999, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Łach W. B., Wpływ fortyfikacji na kierunki działań operacyjno-taktycznych na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej, [w:] Fortyfikacje w działaniach wojennych frontu wschodniego Wielkiej Wojny 1914–1915, red. R. Kempa, Giżycko 2017.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J., Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J., „Gazeta Warszawska” księdza Łuskiny 1774–1793, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Łojek J., Historia prasy polskiej, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Łopatecki K., Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013.
Zobacz w Google Scholar

Łossowska I., Piotr Świtkowski (1744–1793), [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. II, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Łossowski P., Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie w latach 1918–1939, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Łowczowski G., Piąty pułk piechoty Legionów „Zuchowatych”, Londyn 1968.
Zobacz w Google Scholar

MacBain B., Prodigy and expiation: a study in religion and politics in Republican Rome, Bruxelles 1982.
Zobacz w Google Scholar

Macyra R., Na rynku hossy i bessy. Giełdy towarowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Madariaga I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, London 1981.
Zobacz w Google Scholar

Majzner R., Abisyńskie i hiszpańskie obserwacje Oddziału II SGWP w zakresie mobilności i zaopatrzenia wojsk na polu walki 1935–1939, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2017, t. XCIX.
Zobacz w Google Scholar

Maksimiec S., Armia „Lublin” we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Marinow M., Uzunow H., Karaiwanow A., Dakow T., Rusko-turskata oswoboditelna wojna 1877–1878, Sofija 1977.
Zobacz w Google Scholar

Maroń J., O osobliwościach polskiej historii wojskowości, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Maruszczak H., Bułgaria, [w:] Geografia powszechna, t. III, Europa (bez ZSRR),red. A. Wrzosek, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Maruszczak H., Bułgaria, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Marynarka Wojenna, oprac. zbiorowe, red. E. Kosiarz, J. Krasnowiecki, T. Mandat, E. Szpitun, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Mattioli G., L’Aviazione Legionaria in Spagnia, vol. 1, Roma 1940.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak P., Tempestas Punici belli. Notes on Three ‘Meteorological’ Passages fromFlorus’s Epitome of Roman History, „Scripta Classica” 2012, vol. 9.
Zobacz w Google Scholar

Mejcher H., Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Mihajlovič N., Russkije portriety XVIII i XIX wiekow. Izdanije Wielikogo kniazia Nikołaja Michajłowicza Romanowa (= Portraitsrusses des XVIIIe et XIXe siècles), t. II, S.-Pietierburg 1906.
Zobacz w Google Scholar

Mihajlovič N., Russkije portriety XVIII i XIX wiekow. Izdanije Wielikogo kniazia Nikołaja Michajłowicza Romanowa (= Portraitsrusses des XVIIIe et XIXe siècles), t. V, S.-Pietierburg 1908.
Zobacz w Google Scholar

Mikaberidze A., Gudovich, Ivan Vasilievich, [w:] A. Mikaberidze, The Russian Officer Corps of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1792–1815, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mikaberidze A., Ribas (Ribas y Boyons), Joseph, [w:] A. Mikaberidze, The Russian Officer Corps of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1792–1815, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Miśkiewicz B., Studia nad obroną polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym, Poznań 1961.
Zobacz w Google Scholar

Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznowojskowych, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mocanu V. I., Botezul de foc al tinerei armate române (pagini de eroism din Războiul pentru Independenţa: 1877–1878), Bucureşti 2007.
Zobacz w Google Scholar

Moczulski L., Wojna prewencyjna. Czy Piłsudski planował najazd na Niemcy?, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Mondalski W., Polesie. Zarys wiadomości ogólnych, cz. 1, Brześć nad Bugiem 1927.
Zobacz w Google Scholar

Montefiore S. S., Katarzyna Wielka i Potiomkin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Montefiore S. S., Potiomkin, książę książąt, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Morison S. E., John Paul Jones: A Sailor’s Biography, Annapolis 1989.
Zobacz w Google Scholar

Morris B., Righteous Victims. A history of the Zionist – Arab Conflict 1881–1999, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Morris M. E., Water and conflict in the Middle East. Tearts and Opportiunities, „Studies in Conflict & Terrorism” 1997, vol. XX, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Mortimer I., Edward III. The Perfect King, London 2014.
Zobacz w Google Scholar

Moşneagu M., Misiunile Marinei Române în al doilea război balcanic, [w:] Al Doilea Război Balcanic. 1913, ed. M. E. Ionescu, N. Ş. Tănăşoca, Bucureşti 2014.
Zobacz w Google Scholar

Musset L., The Bayeux Tapestry, Woodbridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot D., Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Neff D., Israel–Syria: Conflict at the Jordan River, 1949–1967, „Journal of Palestine Studies” 1994, vol. 23, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Nicholson R., Edward III and the Scots, Oxford 1965.
Zobacz w Google Scholar

Nicolle D., Jezioro Pejpus 1242. Bitwa na lodzie, tłum. K. Mróz-Mazur, Oświęcim 2017.
Zobacz w Google Scholar

Nieuważny A., Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Niewiński A., Jeńcy spod Płowiec. Niewola militarna i pole bitewne, [w:] Pola bitew wczoraj i dziś, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2013.
Zobacz w Google Scholar

Niezbrzycki J., Polesie. Opis wojskowo-geograficzny i studium terenu, Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

Nikodem J., Witold, wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430), Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

North J. A., Religion and Politics. From Republic to Principate, JRS 1986, vol. 76.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Z. H., Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411, Toruń 1964.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski T., Skotnicki M., Legion Condor. Hiszpańska wojna Hitlera, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski-Baker D., Meed and the Economics of Chivalry in Piers Plowman, [w:] Inscribing the Hundred Years’ War in French and English Cultures, ed. D. Nowakowski-Baker, Albany NY 2000.
Zobacz w Google Scholar

Oblicza wojny. Ludzie wojny – dowódcy i podkomendni, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, t. CV.
Zobacz w Google Scholar

Oblicza wojny. Ludzie wojny – rycerze i żołnierze, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, t. CIV.
Zobacz w Google Scholar

Oblicza wojny. Ludzie wojny od średniowiecza po współczesność, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, t. CIII.
Zobacz w Google Scholar

Oblicza wojny. W obozie i w koszarach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, t. CII.
Zobacz w Google Scholar

Oblicza wojny. Wojska dzień powszedni, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, t. CI.
Zobacz w Google Scholar

Oblicza wojny. Wojsko w drodze, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2017, t. XCIX.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik K., Głogów 1109, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik K., Obrona polskiej granicy zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej (1138–1385), Poznań 1970.
Zobacz w Google Scholar

Olejnik K., Rola środowiska geograficznego ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych, w walkach obronnych o zachodnią granicę Polski, [w:] Puszcze i lasy w działaniach wojennych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Wojskowości poświęconej „Roli puszcz i dużych kompleksów leśnych w działaniach wojennych”, zorganizowanej w Białymstoku w dniach 16–18 września 1977 r., red. Z. Kosztyła, A. Dobroński, Białystok 1981.
Zobacz w Google Scholar

Opisanie russko-tureckoj wojny 1877–78 g.g. na Bałkanskom połuostrow, t. I, Obstanowka pered wojnoj, S.-Peterburg 1901.
Zobacz w Google Scholar

Opisanie russko-tureckoj wojny 1877–78 g.g. na Bałkanskom połuostrow, t. II, Woennyja dejstwija s 12 aprelia po 9 ijulia 1877 g., S.-Peterburg 1901.
Zobacz w Google Scholar

Oren M., Six Days of War. June 1967 and the Making of the Modern Middle East, Ox-ford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski-Oksza K., Uwagi ogólne w sprawie techniki mielenia zbóż chlebowych, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski P., Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Oţu P., Consideraţii privind capacitatea operativă şi acţiunile armatei române în anul 1913, [w:] Al doilea Război balcanic (1913), Bucureşti 2014.
Zobacz w Google Scholar

Oţu P., Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul, omul politic, legenda, Bucureşti 2005.
Zobacz w Google Scholar

Oţu P., Mareşalul Prezan. Vocaţia datoriei, Bucureşti 2008.
Zobacz w Google Scholar

Papaioannou S., Omens and Miracles: Interpreting Miraculous Narratives in Roman Historiography, [w:] Recognizing Miracles in Antiquity and Beyond, ed. M. Gerolemou, Berlin–Boston 2018.
Zobacz w Google Scholar

Pappe I., The Making of Arab-Israeli Conflict (1947–1951), London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Paprikow S., Srbsko-błgarskata wojna 1885, Sofija 2011.
Zobacz w Google Scholar

Parucki Z., Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Pedriali F., Ali di Guerra Sulla Spagna 1936–1939, Roma 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pedriali F., Guerra di Spagnia e Aviazione Italiana, Roma 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pedriali F., L’Aviazione Legionaria nella Guerra di Spagnia 1936–1939, Roma 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pelletiere S. C., The Iraq-Iran War chaos in a vacuum, New York 1992.
Zobacz w Google Scholar

Petre G., Boranda G., Noi contribuţii la studierea răzaboiului pe Dunăre. 1877–1878. Studii Documentare, Bucureşti 2007.
Zobacz w Google Scholar

Petriello D., Tide of War. The Impact of Weather on Warfare, New York 2018.
Zobacz w Google Scholar

Petrow P., Rusko-turskata oswoboditelna wojna 1877–1878, [w:] Kratka woenna istorija na B‘łgarija 681/1945, red. N. N. Gacow, Sofija 1977.
Zobacz w Google Scholar

Philips J. E., The Experience of Sickness and Health During Crusader Campaigns to the Eastern Mediterranean, 1095–1274, PhD Dissertation, University of Leeds 2017.
Zobacz w Google Scholar

Picard L. A., Kawaleria w wojnach Rewolucji i Cesarstwa 1792–1815, t. II, Oświęcim 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak W., Brygada w okresie wielkich zmian, [w:] Garnizony artyleryjskie na Warmii i Mazurach, cz. II, Artyleria polska w XX wieku. W 70 rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Plewczyński M., Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, Siedlce 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ploger R., Vietnam Studies: U.S. Army Engineers 1965–1970, Washington 2000.
Zobacz w Google Scholar

Podhoretz N., Dlaczego byliśmy w Wietnamie, Gdynia–Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Pogăciaş A., Luptele de pe Dunăre şi din Dobrogea în toamna anuluj 1916, „Tactica şi strategia” 2018, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. I, Kampania wrześniowa, cz. 1, Londyn 1951.
Zobacz w Google Scholar

Pomarański S., Zarys historii wojennej 1-go pułku piechoty Legionów, Warszawa 1931.
Zobacz w Google Scholar

Pompeo D’Alessandro L., Guadalajara 1937. I volontari italiani fascisti e antifascisti nella guerra di Spagna, Roma 2017.
Zobacz w Google Scholar

Porwit M., Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, t. I, Plany i ich załamanie się, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Powierski J., Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. II, Malbork 2001.
Zobacz w Google Scholar

Prochaska A., Napad husytów na Częstochowę w 1430 r., „Kwartalnik Historyczny” 1907, R. XXI.
Zobacz w Google Scholar

Prochaska A., Przywilej czerwiński z 1422 r., „Przegląd Historyczny” 1907, t. IV.
Zobacz w Google Scholar

Przyczynki do genezy polskiego planu operacyjnego do kampanii 1939 r., „Bellona”1952, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pstrokoński S., Interna, „Wiadomości” (Londyn) 1950, nr (23) 218 z 4 VIII.
Zobacz w Google Scholar

Ptak J., „Jest czas wojny i czas pokoju…”. W jakich porach roku prowadzono najczęściej działania wojenne w Polsce średniowiecznej?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, t. CII.
Zobacz w Google Scholar

Rachlin H., Skandale, wandale i niezwykłe opowieści o wielkich dziełach sztuki, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Radoch M., Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku, Olsztyn 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rajman J., Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rawcliffe C., The Staffords, Earls of Stafford and Dukes of Buckingham: 1394–1521, Cambridge 1978.
Zobacz w Google Scholar

Rawson A., The Vietnam War – handbook, Gloucestershire 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rawson E., Prodigy Lists and the Use of Annales Maximi, CQ 1971, vol. 21.
Zobacz w Google Scholar

Razoux P., The Iran-Iraq War, Cambridge 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rąkowski G., Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Regenspursky Colonel, The Serbo-Bulgarian War of 1885. Combat at Slivnitsa, trans. G. F. Nafziger, West Chester 2007.
Zobacz w Google Scholar

Reston J., Jr., Warriors of God: Richard the Lionheart and Saladin in the Third Crusade, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Reverte J. M., La batalla de Madrid, Barcelona 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rogacki T., Pruska Iława 1807, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rogalski M., Zaborowski M., Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C., The Wars of Edward III. Sources and Interpretations, Woodbridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Romeo di Colloredo Mels P., Guadalajara 1937: La disfatta che non ci fu, Zanica 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rose S., English Medieval Navy 1066–1509: Ships, Men and Warfare, Barnsley 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rosetti R., Proiecte de operaţiuni in anii 1876–1878, „Analele Academiei Române” Memoriile secţiunii istorice, seria III, t. XXVII, em. 4, Bucureşti 1945.
Zobacz w Google Scholar

Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ross Ch.D., Edward IV, Berkeley–Los Angeles 1974.
Zobacz w Google Scholar

Rovighi A., Stefani F., La participazione italiana alla Guerra Civile Spagnola (1936–1939), vol. 1–4, Roma 1993–1994.
Zobacz w Google Scholar

Rusinowa I., Saratoga–Yorktown 1777–1781. Z dziejów wojny amerykańsko-angielskiej, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska G., Itinerarium królowej Jadwigi 1384–1399, [w:] Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską, oprac. W. Biliński, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Rużewicz W., Fortyfikacje Nowożytne Prus Wschodnich – przewodnik, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rybałkin J., Opieracija „X”. Sowietskaja wojennaja pomoszcz respublikanskoj Ispanii (1936–1939), Moskwa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sadler J., Border Fury. England and Scotland at War 1296–1568, Harlow 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sadler J., Towton. The Battle of Palmsunday Field 1461, Barnsley 2011.
Zobacz w Google Scholar

Salas Larrazábal J., Air war over Spain, London 1969.
Zobacz w Google Scholar

Samojłow P., Guadalajara, Moskwa 1940.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki T., Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Scheid J., Livy and Religion, [w:] A Companion to Livy, ed. B. Mineo, Chichester 2015.
Zobacz w Google Scholar

Schlumberger G., Renald z Châtillon. Książę Antiochii. Senior Łacińskiej Zajordanii, tłum. K. Polejowski, Oświęcim 2016.
Zobacz w Google Scholar

Semkowicz W., Ród Awdańców w wiekach średnich, Poznań 1920.
Zobacz w Google Scholar

Serczyk W. A., Katarzyna II carowa Rosji, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Shores Ch., Spanish Civil War Air Forces, London 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sikora F., Kilka uwag o konflikcie zbrojnym polsko-węgierskim w roku 1410, „Roczniki Naukowo-Dydaktyczne Akademii Pedagogicznej w Krakowie”, Prace Historyczne, t. XII, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski W., Polesie jako teren strategiczny. Urywki ze studiów, „Bellona” 1920, z. 3, cz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski W., Polesie jako węzeł naszego frontu wschodniego, „Bellona” 1924, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Siwak M., Geografia Europy, Lwów 1931.
Zobacz w Google Scholar

Skałkowski A., Przełom w dziejach Europy wschodniej (1788–1795), [w:] Wielka historia powszechna, t. VI (Od wielkiej rewolucji do wojny światowej), cz. 1 (1789–1848), red. J. Dąbrowski, O. Halecki, M. Kukiel, S. Lam, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek J., Południowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagiełły do śmierci Jadwigi i bitwy nad Worsklą (1386–1399), Oświęcim 2015.
Zobacz w Google Scholar

Smail R. C., Sztuka wojenna krzyżowców 1097–1193, tłum. G. Smółka, Oświęcim 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sobski M., Crickets against Rats. Regia Aeronautica in the Spanish Civil War 1936–1937, vol. 1, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sokołow O., Armia Napoleona, Oświęcim 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sosland J., Understanding environmental security: water scarcity, the 1980’s Palestinian uprising and implications for peace, [w:] Redefining security in the Middle East,eds. T. A. Jacoby, B. E. Sasley, Manchester–New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sperka J., Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396), Wodzisław Śląski 2011.
Zobacz w Google Scholar

Spieralski Z., Wymiar służby w pospolitym ruszeniu, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1960, t. VI.
Zobacz w Google Scholar

Srokowski S., Jeziora i Moczary Prus Wschodnich, Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

Srokowski S., Prusy Wschodnie – studium geograficzne, gospodarcze i społeczne, Gdańsk 1945.
Zobacz w Google Scholar

Stanton Ch.D., Medieval Maritime Warfare, Barnsley 2015.
Zobacz w Google Scholar

Stech B., Wojna powietrzna nad Wietnamem, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Stork J., Water and Israel’s occupation strategy, „MERIP Report” 1983, no. 116.
Zobacz w Google Scholar

Swain A., Water wars: fact or fiction?, „Futures” 2001, no. 33.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec J., Łuskina Stefan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Szwalbe S., Państwowa polityka aprowizacyjna w zakresie zbożowym, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak J., Rycerz i jego konie, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak J., Rycerz w hełmie, w zbroi i z tarczą, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak J., Sposoby zdobywania i obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1979, t. XXII.
Zobacz w Google Scholar

Śliwa S., Przemysł młynarski w Polsce, Poznań 1935.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżewski S., Koncepcja historii w Ab Urbe Condita Liwiusza, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Świeca J., Problemy bezpieczeństwa i regionalnego układu siła w przełomowej fazie kryzysu bliskowschodniego (po wojnie czerwcowej w 1967 r.), Katowice 1991.
Zobacz w Google Scholar

Tal A., The Evolution of Israeli Water Management. The Elusive Search for Environmental Security, [w:] Water Security in the Middle East, Essays in Scientific and Social Cooperation, ed. J. A. Cahan, London 2017.
Zobacz w Google Scholar

Taras P., Kampanie lotnicze. Wietnam 1964–1973 – walki nad DRW, Gdańsk 1994.
Zobacz w Google Scholar

Telg J. R., Hannibal ad portas: Silius Italicus, Punica 12,507–752. Einleitung, Übersetzung und Kommentar, Heidelberg 2018.
Zobacz w Google Scholar

Teterycz-Puzio A., Henryk Sandomierski (1126/1133 – 18 X 1166), Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Thomas H., The Spanish Civil War, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Todorova M., Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.
Zobacz w Google Scholar

Traas A. G., Engineers at war. The United States Army in Vietnam, Washington 2010.
Zobacz w Google Scholar

Trochimiuk M., Wojskowa ocena terenu oraz jej wsparcie geograficzne, „Obronność.Zeszyty Naukowe” 2016, nr 1 (17).
Zobacz w Google Scholar

Tulard J., Murat, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Tulard J., Napoleon – mit zbawcy, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Turos M. J., Dominique Jean Larrey (1766–1842). Chirurg Wielkiej Armii, Oświęcim 2017.
Zobacz w Google Scholar

Tymieniecki K., Przyczynki archiwalne do dziejów w. XV, „Roczniki Historyczne” 1933, nr 1 i nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Uffindell A., Wielcy generałowie wojen napoleońskich oraz ich bitwy 1805–1815, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Umiastowski R., Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i Ziem Ościennych, Warszawa 1924.
Zobacz w Google Scholar

Umiastowski R., Granice polityczne, naturalne i obronne w czasie pokoju i wojny, Kraków–Dębniki 1925.
Zobacz w Google Scholar

Umiastowski R., Podstawy obrony państwa. I – Przyrodzone podstawy obrony państwa. II – Zagadnienia komunikacji z punktu widzenia obrony państwa, Warszawa 1922.
Zobacz w Google Scholar

Umiastowski R., Terytorium Polski pod względem wojskowym, Warszawa 1921.
Zobacz w Google Scholar

Urban W., Krzyżacy. Historia działań militarnych, tłum. E. Możejko, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Urliński L., Polski plan aprowizacji wojennej we wrześniu 1939 roku, Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Uyar M., Erickson E. J., A military history of the Ottomans. From Osman to Atatürk, Santa Barbara–Denver–Oxford 2009.
Zobacz w Google Scholar

Voigt J., Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, Bd. IV: Die Zeit von der Unterwerfung der Preussen 1283 bis zu Dietrich von Altenburg Tod 1341, Königsberg 1830.
Zobacz w Google Scholar

Walczak H., Przedłużenie przymierza Polski i Rumunii a kwestia rokowań o pakt o nieagresji z ZSRR (1930–1931), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, t. XLIII.
Zobacz w Google Scholar

Warunki terenowe i klimatyczne Polski (sygn. Szt. Gen. 1023/81), cz. 1, Ukształtowanie terenu, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski L., Wschodnia granica Polski, „Bellona” 1925, t. VII, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Watson F. J., Edward I in Scotland 1296–1305, PhD thesis, University of Glasgow 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyński M., Lalak Z., Regia Aeronautica 1935–1943, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Weir A., Lancasterowie i Yorkowie. Wojna Dwóch Róż, tłum. K. Królik, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz P. P., Historia wojen morskich. Wiek żagla, t. I, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wojna rosyjsko-turecka 1877–1878, red. I. Rastunowa, tłum. B. Szmielew, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszak A., Udział Kazimierza Glabisza w pracach „Laboratorium” – specjalnej komórki przewidywania działań wojennych, [w:] Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studium historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Janowskiego (1906–2009), red. L. Nowak, M. Szczerbińska, G. Wieczorek, Gorzów Wielkopolski 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wolny M., Hannibal w Italii (218–217 p.n.e.). Studia nad uwarunkowaniami początkowych sukcesów kartagińskich, Olsztyn 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wood C. E., Wielkie porażki militarne. Jak pogoda wpłynęła na losy wojen, tłum. M. Kowasz, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wood H. H., The Battle of Hastings: The Fall of Anglo-Saxon England, London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Woodman A. J., Rhetoric in Ancient Historiography. Four Studies, London–New York 1988.
Zobacz w Google Scholar

Woźny A., Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wybranowski D., Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału, „Przegląd Zachodniopomorski” 2017, R. XXXII (LXI), z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrozumski J., Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., Madryt 1936–1937, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935–1939, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zachariasz M., Polska wobec zmian w układzie sił w Europie w latach 1932–1936, Wrocław 1981.
Zobacz w Google Scholar

Zafirow D., Postiżenijata na błgarskoto woenno iskustwo w Srbsko-błgarskata wojna prez 1885 g., „Woennoistoriczeski sbornik” 1996, kn. 2.
Zobacz w Google Scholar

Zaloga Z., Spanish Civil War Tanks. The Proving Ground for Blitzkrieg, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zamoyski A., 1812. Wojna z Rosją, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zarys dziejów wojskowości polskiej (1864–1939), red. P. Stawecki, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler F. W., Zelgert D., Kwatery Główne Führera, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ziniewicz M., Wojskowa infrastruktura techniczna z czasów I wojny światowe obecnie wykorzystywana przez resort obrony narodowej, [w:] Wielka wojna na Mazurach. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. R. Kempa, Giżycko 2014.
Zobacz w Google Scholar

Žulys A. A., Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938–1939. Studium z historii, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Брюсова В. Г., Русско-византийские отношения середины XI века, „Вопросы истории” 1972, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

http://akant.org/archiwum/200-swiat-inflant/swiat-inflant-2017/swiat-inflant-2017-nr-10/6392-roman-andrzejewski-kampania-1812-na-litwie-druga-wojna-polska [dostęp: 26 IX 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

http://ioh.pl/artykuly/pokaz/nie-liczy-na-patriotyzm-koni-logistyczne-dylematy-wielkiej-armii-w--r,1126/ [dostęp: 13 VIII 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2949768.stm [dostęp: 29 IV 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

http://ospwlorzysz.wp.mil.pl/ [dostęp: 12 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

http://unscr.com/en/resolutions/doc/92 [dostęp: 10 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

http://web.macam.ac.il/~arnon/Int-ME/water/CES%20Hydrostrategic%20.htm [dostęp: 10 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

http://www.polskipetersburg.pl/hasla/zajaczkowski-witold [dostęp: 13 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://allthingsliberty.com/2013/09/top-10-battles-revolutionary-war/ [dostęp: 18 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/zal.-4-1.pdf [dostęp: 11 IV 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Bunker_Hill [dostęp: 16 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Trenton [dostęp: 23 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://histmag.org/Bitwa-pod-Mokra-ulani-kontra-blitzkrieg-15643/3 [dostęp: 2 VI 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://historyofmassachusetts.org/continental-army-revolutionary-war/ [dostęp: 12 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://insamer.com/en/the-middle-eastern-water-crisis-and-turkey_1510.htm [dostęp: 11 IX 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://napoleon.org.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=65 [dostęp: 23 IX 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://napoleon.org.pl/index.php/biblioteka-empire-u/czytelnia/zrodla/wspomnienia-napoleona/193-wspomnienia-napoleona-tom-8 [dostęp: 15 VIII 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://pl.climate-data.org/azja/rosja-136/ [dostęp: 23 IX 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Trenton [dostęp: 27 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_White_Plains [dostęp: 26 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Green_Mountain_Boys [dostęp: 12 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/natura;5456548.html [dostęp: 25 III 2020 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/szukaj/natura [dostęp: 25 III 2020 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://warroom.armywarcollege.edu/articles/water-u-s-national-security/ [dostęp: 12 VI2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

http://www.academia.edu [dostęp: 20 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.academia.edu/9576339/La_Grande_Arm%C3%A9e_de_1812_organisation_%C3%A0_lentr%C3%A9e_en_campagne [dostęp: 28 IX 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.battlefields.org/learn/articles/fighting-man-continental-army [dostęp: 14 V2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.bostonteapartyship.com/facts-continental-army [dostęp: 14 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.britishbattles.com/war-of-the-revolution-1775-to-1783/battle-of-quebec-1775/ [dostęp: 12 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.britishbattles.com/war-of-the-revolution-1775-to-1783/battle-of-long-island/ [dostęp: 18 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.britishbattles.com/war-of-the-revolution-1775-to-1783/battle-of-harlem-heights/ [dostęp: 18 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.britishbattles.com/war-of-the-revolution-1775-to-1783/battle-of-white-plains/ [dostęp: 18 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.britishbattles.com/war-of-the-revolution-1775-to-1783/battle-of-fort-washington/ [dostęp: 18 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko-naturalne [dostęp: 11 IV 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.history.com/topics/american-revolution/battle-of-long-island [dostęp: 18 V2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.history.com/topics/american-revolution/battle-of-quebec-1775 [dostęp: 17 V2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.history.com/topics/american-revolution/battles-of-trenton-and-princeton [dostęp: 23 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.infolotnicze.pl/2018/12/27/dzialania-polskich-pulkow-dywizji-gdanskiej-w-okresie-odwrotu-wielkiej-armii-z-rosji-pazdziernik-1812-styczen-1813/ [dostęp:3 IX 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.iraq-businessnews.com/2014/05/15/un-concerned-at-deliberate-flooding-in-abu-ghraib/ [dostęp: 12 VI 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.landofthebrave.info/battle-of-trenton.htm [dostęp: 23 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.mountvernon.org/george-washington/the-revolutionary-war/the-trenton-princeton-campaign/10-facts-about-washingtons-crossing-of-the-delaware-river/ [dostęp: 22 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.mountvernon.org/library/digitalhistory/digital-encyclopedia/article/continental-army/ [dostęp: 16 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2009-09-01/1-wrzesnia-1939-r-pogodnie-i-goraco_1594291/ [dostęp: 29 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://www.u-s-history.com/pages/h3996.html [dostęp: 14 V 2019 r.].
Zobacz w Google Scholar

https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Syria%20Armistice%20Agreement.aspx [dostęp: 11 VI 2018 r.].
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka Sejmowa, Sejm Ustawodawczy, Sprawozdania stenograficzne z 1921 r.
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szerląg K. M., Mój pamiętnik z długich lat życia mego (okres 1919–1939).
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Kucharski M., Kalendarz wojenny w Polsce do XIV wieku (praca magisterska napisana w Katedrze Historii Polski Średniowiecznej UŁ pod kier. prof. Jana Szymczaka, Łódź 2006, maszynopis).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 września 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-055-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-056-0

Inne prace tego samego autora

  • Jarosław Kita, Krzysztof Paweł Woźniak, Wiesław Puś, Kamil Śmiechowski, Violetta Wiernicka, Ewelina M. Kostrzewska, Marzena Iwańska, Grażyna Ewa Karpińska, Marta Sikorska, Krzysztof Stefański, Irmina Gadowska, Daria Rutkowska-Siuda, Piotr Gryglewski, Joanna Sosnowska, Grzegorz Markiewicz, Karolina Kołodziej, Anna Śmiechowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Marek Adamczewski, Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 2: 1820-1914
  • Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Jolanta Załęczny, Kinga Fink, Kinga Raińska, Marta Milewska, Anna Śmiechowicz, Tadeusz Srogosz, Krzysztof Marchlewicz, Jolanta Kowalik, Andrzej Szmyt, Emilian Prałat, Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Piotr Hubicki, Karolina Studnicka-Mariańczyk, Olga Morozowa, Katarzyna Głowania, Olga Szadkowska-Mańkowska, Życie prywatne Polaków w XIX wieku
  • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Josef Hložek, Petr Menšík, Olgierd Ławrynowicz, Myroslav Voloshchuk, Silviu Oța, Zoltán Szolnoki, Jan Szymczak, Yaroslav Andrusyak, Yana Tovtyn, Taras Kovalets, Klára Andresová, Leontiy Voitovych, Taras Piatnychuk, Urszula Kurcewicz, David Hubený, Nadezda Kruglova, Helena Diakova, Adam Mordzak, Przed bitwą
  • Tadeusz Grabarczyk, Hanna Zdanowska, Elżbieta Żądzińska, Artur Ginter, Radosław Janiak, Marek Olędzki, Janusz Pietrzak, Paweł Zawilski, Jan Szymczak, Tadeusz Nowak, Alicja Szymczakowa, Łukasz Ćwikła, Tadeusz Nowak, Michał Kobierecki, Hanka Żerek-Kleszcz, Zdzisław Włodarczyk, Jarosław Kita, Anna Kowalska-Pietrzak, Piotr Gryglewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Marek Cybulski, Marek Adamczewski, Adam Bartnik, Krzysztof Fortuniak, Marcin Jaskulski, Piotr Kittel, Aleksander Szmidt, Wojciech Tołoczko, Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 1: do 1820 roku
  • Tadeusz Grabarczyk, Jarosław Kita, Magdalena Pogońska-Pol, Myroslav Voloshchuk, Serhii Belinskyi, Andrii Dmytrenko, Yulia Ivashko, Aneta Pawłowska, Myroslav Voloshchuk, Volodymyr Hutsul, Oleg Hański, Denys Toichkin, Taras P’yatnychuk, Wiktor Węglewicz, Ihor Drohobyts’kyy, Oleksandr Kolomyychuk, Dmytro Tytarenko, Oksana Tytarenko, Jacek Stanislawski, Narzędzia wojny
  • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Kamil Anduła, Aleksander Bołdyrew, Konrad Aleksander Czernielewski, Katarzyna Derlatka, Tomasz Gliniecki, Marian Głosek, Jarosław Kita, Hubert Michalski, Marek Olędzki, Jan Ptak, Rafał Roguski, Paweł Samuś, Katarzyna Stelmasiak, Piotr Strzyż, Damian Waszak, Dariusz Wybranowski, Witold Jarno, Armia kontra natura
  • Witold Jarno, Jarosław Kita, Maciej Gdaniec, Jarosław Sochacki, Myroslav Voloshchuk, Izabela Śliwińska-Słomska, Konstantin Kupchenko, Natalya Nikitina, Jolanta A. Daszyńska, Piotr Opaliński, Kamil Śmiechowski, Anna Jakimowicz, Marcin Michnicki, Halina Łach, Leontiy Voitovych, Sergey Stelnikovich, Mateusz Drozdowski, Marta Frączkiewicz, Dariusz Złotkowski, Anna Polańska, Hanna Grzeszczuk-Brendel, Andrzej Wojcieszak, Joanna Nikel, Jan Salm, Miasto i wojna
  • Tadeusz Grabarczyk, Michał Wilczyński, Jędrzej Tomasz Kałużny, Jacek Zinkiewicz, Piotr Szlanta, Tomasz Walkiewicz, Adam Lajdenfrost, Michał Maciejewski, Andrzej Wojtaszak, Dariusz Wybranowski, Tomasz Gliniecki, Robert Pietrygała, Magdalena Pogońska-Pol, Narzędzia wojny
  • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol , Ferenc Sebők, Zoltán Szolnoki, Piotr Strzyż, Maciej Talaga, Aleksander Bołdyrew, István Petrovics, Silviu Oța, Jacek Zinkiewicz, Robert Gaweł, István Tóth, Beata Kozaczyńska, Agnieszka Kita, Marek Brylew, Miasto i wojna
  • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Patrycja Matusiak, Myroslav Voloshchuk, Łukasz Ćwikła, Radosław Skrycki, Zdzisław Włodarczyk, Krzysztof Augustyniak, Krzysztof Ślusarek, Marta Milewska, Antonina Pawłowska, Andrzej Wojtaszak, Aleksey Gavrilenkov, Witold Jarno, Monika Tomkiewicz, Barbara Łochowska, Joanna Lusek, Denis Aleksiejev, Aleksey Kozhemyakin, Yuliya Minutina-Lobanova, Urszula Kurcewicz, Sławomir Lucjan Szczesio, Miasto i wojna
1 2 3 > >>