W cieniu ojca: Awangarda prozatorska lat 30. XX wieku. Rudnicki, Napierski, Schulz, Tarn

Autorzy

Magdalena Wasąg
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w., 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0001-5623-2888

Słowa kluczowe:

Adam Tarn, Brunon Schulz, Stefan Napierski, Adolf Rudnicki, krytyka literacka, psychoanaliza, proza awangardowa

Streszczenie

Autorka, interpretując prozę awangardową lat trzydziestych XX wieku – Szczury Rudnickiego, Rozmowę z cieniem Napierskiego, opowiadania Schulza i Obraz ojca w czterech ramach Tarna, analizuje subtelną grę dotyczącą relacji ojciec–syn. Stawia pytanie o znaczenie tradycji, dziedziczenia, naśladownictwa, a także o sferę wolności i niezależności w życiu ojca i syna. Reinterpretuje projekty awangardowe, które wyróżniały się innowacyjnym językiem i formami narracyjnymi. Jej celem jest ukazanie niejednostronnego obrazu międzywojnia, w którym oprócz tradycyjnej literatury nie brakuje miejsca dla powieściowego eksperymentu. Interpretuje wspólny motyw obecny w literaturze omawianych prozaików jako ponadczasowe pytanie o to, czy awangardowe projekty literackie stworzą nowego człowieka, syna nieobarczonego „cieniem ojca” i „skazą pochodzenia”.

*

Autorka proponuje nowe spojrzenie na prozę dwudziestolecia międzywojennego. Stworzona przez nią konstelacja pisarzy jest zaskakująca, co stanowi bezsporny znak oryginalności stworzonej koncepcji. Nikt wcześniej nie zestawiał ze sobą debiutów Rudnickiego, Napierskiego, Schulza i Tarna. Możliwe to było (i uzasadnione) dzięki przyjętej w pracy kategorii „fantazmatu ojca”. Powstał w ten sposób pewien wspólnotowy krąg ogarniający zresztą obszar rozleglejszy niż twórczość wymienionych pisarzy. Nawet ojciec z opowiadań Schulza – temat podejmowany wielokrotnie przez schulzologów – ukazał w stworzonym przez Autorkę kontekście nowe oblicze.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Rośka (UG)

Bibliografia

Adamczyk-Grabowska M., Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Anton M., Rashi and His Daughters, „Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought”, January 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ashenburg K., Historia brudu, przeł. A. Górska, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Balzak H., Ojciec Goriot, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1972. Bettelheim B., Freud i dusza ludzka, przeł. D. Danek, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Bloom H., Do Freuda i dalej, przeł. A. Bielik-Robson, „Literatura na Świecie” 2003, nr 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J., Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J., Dziennik i wywiady, wyb. i oprac. M. Zaczyński, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Brod M., Franz Kafka. Opowieść biograficzna, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Brodski J., Izaak i Abraham, przeł. K. Krzyżewska, „Miesięcznik Znak” 1988, nr 400 (9).
Zobacz w Google Scholar

Cała A., Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Cirlot J.E., Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Cultures of the Jews. A New History, red. D. Biale, Nowy Jork 2002.
Zobacz w Google Scholar

Czytanie Derridy, red. B. Małczyński, R. Włodarczyk, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Danek D., Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski M., Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Domagalska M., Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli Narodowej” (1921–1934) i „Prosto z mostu” (1935–1939): na tle porównawczym, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dostojewski F., Bracia Karamazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem, przeł. A. Pomorski, Kraków 2009. Dybel P., Freuda sen o kulturze, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Eco U., Poetyki Joyce’a, przeł. M. Kośnik, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Fik I., Literatura choromaniaków, „Tygodnik Artystów” 1935, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Fik I., Wybór pism krytycznych, opracowanie i wstęp A. Chruszczyński, wyd. 2, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Finkelstein I., Silberman N.A., The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Text, Nowy Jork 2001.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z., Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna, przeł. A. Ochocki, J. Prokopiuk, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z., Dostojewski i ojcobójstwo, przeł. B. Kocowska, [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud: człowiek i dzieło, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z., Dowcip i jego stosunek do nieświadomości, przeł. R. Reszke, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z., Histeria i lęk, przeł. R. Reszke, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z., Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, przeł. L. Jekels, H. Ivànka, uzupełnił i poprawił W. Szewczuk, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z., Totem i tabu, przeł. J. Prokopiuk, M. Poręba, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Gazda G., hasło: Awangarda, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, A. Szary-Matywiecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Gilman S.L., Freud, Race, and Gender, Princeton 1993.
Zobacz w Google Scholar

Girard R., Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1991.
Zobacz w Google Scholar

Girard R., Rzeczy ukryte od założenia świata, przeł. M. Goszczyńska, „Literatura na Świecie” 1983, nr 12 (149).
Zobacz w Google Scholar

Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Historia ciała, t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, przeł. K. Belaid, T. Stróżyński, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, przeł. J. Radożycki, M. Paloetti-Radożycka, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Johnson P., Historia Żydów, przeł. M. Godyń, M. Wójcik, A. Nelicki, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jung-idisz, 1919, reprint, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kafka F., Dzieła wybrane, t. I–II, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kafka F., Dzienniki, przeł. J. Werter, cz. 1, Londyn 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kafkas „Urteil” und die Literaturtheorie. Zehn Modellanalysen, red. O. Jahraus, S. Neuhaus, Stuttgart 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan M., Judaism as a Civilization: Toward a Reconstruction of American-Jewish Life (1934), Filadelfia 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S., Albo-albo, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kirchner H., Młode pokolenie prozaików: w poszukiwaniu tożsamości osobowej i nowych form ekspresji, [w:] Literatura polska 1918–1975, t. 2: 1933–1944, red. A. Brodzka, S. Żółkiewski, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K., Fantazmaty. Grabiński – Prus – Zapolska, Katowice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski J., Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Korczak J., Pamiętnik i inne pisma z getta, przyp. M. Ciesielska, posłowie J. Leociak, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kosidowski Z., Opowieści biblijne, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Księga pamięci Zgierza spisana przez tych, którzy przeżyli, Zgierz 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień R., Bolesław Miciński i psychoanaliza, „Teksty Drugie” 1998, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Lacan J., Imiona-Ojca, przeł. R. Carrabin, T. Gajd, J. Kotara, B. Kowalów, A. Kurek, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Laplanche J., Pontalis J.-B., Słownik psychoanalizy, przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Leder A., Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Leder A., Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza A., Wilk M., Od popiołu do ognia. Rozmowy o czytaniach liturgicznych okresu Wielkiego Postu. Stary Testament, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lipszyc A., Ślad judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Löw R., Znaki obecności. O polsko-hebrajskich i polsko-żydowskich związkach literackich, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Lubelski J., Boiduda, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Magnone L., Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed II wojną światową, t. 1–2, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Magris C., Daleko, ale od czego? Joseph Roth i tradycja Żydów wschodnioeuropejskich, przeł. E. Jogałła, Kraków–Budapeszt 2015.
Zobacz w Google Scholar

Makowiecki A.Z., hasło: Modernizm, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, A. Szary-Matywiecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Malamud B., Fachman, przeł. T. Wyżyński, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski B., Pojęcie ojcostwa w psychologii pierwotnej, [w:] Idem, Seks i stłumienie w społeczności dzikich, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Márai S., Dziennik 1943–1948, przeł. T. Worowska, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Menninghaus W., Wstręt. Teoria i historia, przeł. G. Sowinski, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Meyrink G., Golem, przeł. A. Lange, Łódź–Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Miciński B., O teoretycznych podstawach psychoanalizy, „Verbum” 1938, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, wyb. i oprac. E. Prokop-Janiec, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Molier, Don Juan albo Kamienna uczta, [w:] Idem, Tartuffe, Don Juan, Mizantrop, przeł. J. Radziwiłowicz, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Montaigne M., O wychowaniu dzieci, rozdz. XXVI, [w:] Idem, Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, ks. I, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowska A., hasło: Klasycyzm, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, A. Szary-Matywiecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Oz A., Oz-Salzberger F., Żydzi i słowa, przeł. P. Paziński, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Panas W., Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.
Zobacz w Google Scholar

Panas W., Szoah w literaturze polskiej, [w:] Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu, red. J. Święch, Lublin 1990.
Zobacz w Google Scholar

Pavel O., Śmierć pięknych saren, przeł. A. Piotrowski, J. Waczków, Katowice 1988.
Zobacz w Google Scholar

Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda, red. J. Suchan, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Prokop-Janiec E., Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001.
Zobacz w Google Scholar

The Reception of James Joyce in Europe, red. G. Lernout, W. Van Mierlo, Londyn–Nowy Jork 2008.
Zobacz w Google Scholar

Reguły partii szachów. Z Jerzym Kosińskim rozmawia Małgorzata Magnuska, „Literatura na Świecie” 1989, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Roth J., Zipper i jego ojciec, przeł. J. Wittlin, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Roth J., Żydzi na tułaczce, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp A. Taborska, Kraków–Budapeszt 2017.
Zobacz w Google Scholar

Roudinesco E., Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji, przeł. B. Baran, Warszawa 2009. Różewicz T., Pułapka, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Sand S., Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, przeł. H. Zbonikowska-Bernatowicz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sandauer A., Bóg, Szatan, Mesjasz i…?, Kraków 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia. Wybór tekstów, red. J. Migasiński, I. Lorenc, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., Rozważania o kwestii żydowskiej, przeł. J. Lisowski, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Scholem G., Judaizm. Parę głównych pojęć, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Scholem G., Kabała i jej symbolika, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Scholem G., Mistycyzm żydowski, przeł. I. Kania, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przeł. M. Szuster, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sidon K., Sen o moim ojcu, przeł. A. Piotrowski, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Singer I.B., Felietony, eseje, wywiady, przeł. T. Kuberczyk, wstęp Ch. Shmeruk, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Singer I.B., Urząd mojego ojca, przeł. W. Chruściel, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska A., hasło: Psychologiczna problematyka, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, A. Szary-Matywiecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Stempowski J., List do niemieckiego przyjaciela, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/7,75968,21346608,list-do-niemieckiego-przyjaciela.html (dostęp: 11.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stempowski, „Ulysses” Joyce’a jako próba psychoanalizy stosowanej, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Szekspir W., Hamlet, przeł. J. Paszkowski, [w:] Idem, Pięć dramatów, wstęp J. Parandowski, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Antologia twórczości literackiej Żydów w Łodzi (1905–1939), red. naukowa K. Radziszewska, D. Dekiert, E. Wiatr, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szwarcman-Czarnota B., Cenniejsze niż perły. Portrety kobiet żydowskich, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Śniecikowska B., Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Tomkowski J., Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Turgieniew I., Ojcowie i dzieci, przeł. J. Guze, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Turowski A., Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921–1934), Wrocław 1981.
Zobacz w Google Scholar

Veselovský Z., Znamy się tylko z widzenia…, przeł. M. Szelęgiewicz, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Vigarello G., Historia czystości i brudu, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Vincenz S., Tematy żydowskie, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. A. Jagodzińska, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W., Estetyka i anestetyka, przeł. M. Łukasiewicz, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz A., Monstruarium, Gdańsk 2009. Wittlin J., Orfeusz w piekle XX w., Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wittlin J., Poezje, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz A., Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz A., Nowa Sztuka: początki (i końce), Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel E., Hurnik J., „Śmierć pięknych saren” Pavla jako książka o dzieciństwie: dwugłos interpretacyjny, „Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 1995–1996, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Wymiary śmierci, wybór i słowo wstępne S. Rosiek, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Yerushalmi Y.H., Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zweig S., Freud, przeł. M. Wasermanówna, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A. Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bereza H., Akt samookreślenia, „Twórczość” 1960, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J., Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej, [w:] Idem, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Błut S., Prorok w impasie, „Więź” 1960, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Fik I., Dwadzieścia lat literatury, [w:] Idem, Wybór pism krytycznych, oprac. i wstęp A. Chruszczyński, wyd. 2, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Fiut A., Romans krytyki literackiej z Adolfem Rudnickim, „Ruch Literacki” 1982, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

G.K. [W. Gombrowicz], Postawa nowych autorów. Choromański, Gombrowicz, Rudnicki, „Kurier Poranny” 1933, nr 238.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Krowa z edukacją towarzyską, „Współczesność” 1960, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Irzykowski K., Powieść „au ralenti”, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 49; przedruk [w:] Idem, Pisma rozproszone 1932–1935, t. 3, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski S., Między doświadczeniem a nadzieją, „Ruch Literacki” 1984, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kuncewicz P., Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918, t. 1, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Libera A., Adolfa Rudnickiego król, hetman i pionek, „Teksty” 1973, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Libera A., O „Tekstach małych i mniejszych” Adolfa Rudnickiego, „Twórczość” 1971, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Löw R., Adolf Rudnicki w literaturze hebrajskiej, „Ruch Literacki” 1989, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Löw R., Adolfa Rudnickiego hebrajska (nie)obecność, [w:] Idem, Znaki obecności. O polsko-hebrajskich i polsko-żydowskich związkach literackich, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg W., Adolf Rudnicki, [w:] Idem, 16 pytań, Kraków 1961.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg W., Debiut Adolfa Rudnickiego, „Życie Literackie” 1960, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Molisak A., Adolfa Rudnickiego odmiany żydowskości, [w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Prokop-Janiec E., Żyd – Polak – artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie, „Teksty Drugie” 2001, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sandauer A., Bez taryfy ulgowej, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Schenfeld R., Adolf Rudnicki – novelist between two worlds, Jerozolima 1991.
Zobacz w Google Scholar

Schenfeld R., Korzenie kulturowe Adolfa Rudnickiego, [w:] Literackie portrety Żydów, red. E. Łoch, Lublin 1996.
Zobacz w Google Scholar

Starowieyska-Morstinowa Z., O pięknej sztuce pisania, [w:] Kalejdoskop literacki, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Wal A., Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wal A., W stronę psychologizmu. „Szczury” i „Niekochana” Adolfa Rudnickiego, [w:] W stronę dwudziestolecia 1918–1939, Rzeszów 1993.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel J., Martyrologia żydowska w twórczości Adolfa Rudnickiego, „Zeszyty Naukowe UJ Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 67.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel J., Miara cierpienia. O pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel J., Spalony świat Adolfa Rudnickiego, „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel J., „Szczury” Adolfa Rudnickiego, „Ruch Literacki” 1989, nr 6. Wróbel J., Tożsamość polsko-żydowska. Wstęp, [w:] A. Rudnicki, Opowiadania wybrane, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wyka K., Pogranicze powieści, Kraków 1948.
Zobacz w Google Scholar

Zaworska H., Adolf Rudnicki, [w:] Autorzy naszych lektur, red. W. Maciąg, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Zaworska H., Proza Adolfa Rudnickiego, czyli „Hołd każdemu na miarę jego cierpień”, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Zaworska H., Przedmowa, [w:] A. Rudnicki, Młode cierpienia, wyd. 2, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Augustyniak A., Irena Tuwim. Nie umarłam z miłości. Biografia, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Badziak K., Strzałkowski J., Silbersteinowie: Lichtenfeldowie, Birnbaumowie, Poznańscy, Eigerowie, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Baliński S., Moją prawdą jest moja pamięć, „Twórczość” 1983, nr 5. Chamisso A., Przedziwna historia Piotra Schlemihla, przeł. W. Wirpsza, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Culler J., Nowoczesna liryka: ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, przeł. T. Kunz, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Domagalski J., Marek Eiger – Stefan Napierski, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Eiger Stefan Marek, [w:] Polski słownik biograficzny, red. W. Konopczyński, t. VI, Kraków 1948.
Zobacz w Google Scholar

Eliot T.S., Kto to jest klasyk, [w:] Kto to jest klasyk i inne eseje, przeł. M. Heydel, M. Niemojowska, H. Pręczkowska, M. Żurkowski, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Fik I., Dwadzieścia lat literatury, [w:] Idem, Wybór pism krytycznych, oprac. i wstęp A. Chruszczyński, wyd. 2, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Friedrich H., Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. E. Feliksiak, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Fuks M., Prasa żydowska w Polsce lat 1918–1939. Jej rola i miejsce w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1982, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Awangarda i mity romantyczne, „Życie Literackie” 1958, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Z., Wśród nowych książek, „Przegląd Literacko-Naukowy” 1933, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Grzeniewski L.B., Szkoła bezinteresowności, [w:] Idem, Igły w stogu siana. Szkice literackie, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Grzeniewski L.B., Wizytówki Stefana Napierskiego, „Twórczość” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Modernizm – niedokończony projekt, przeł. H. Łukasiewicz, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hertz P., Rozmowa z cieniem (szkic krytyczny), „Kamena” 1938, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Hertz P., Wspomnienie o Stefanie Napierskim, [w:] Notatnik obserwatora, Łódź 1948.
Zobacz w Google Scholar

Irzykowski K., Badania Acherontu, „Wiadomości Literackie” 1928, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Irzykowski K., Notatki z życia. Obserwacje i motywy, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz A., Dzienniki, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Książka moich wspomnień, Kraków–Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Marginalia, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz-Wojdowska M., O Stefanie Napierskim, „Twórczość” 1982, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kaliściak T., Katastrofy odmieńców, Katowice 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kaliściak T., Stefan Napierski – bogacz, Żyd, homoseksualista (szkic biograficzny), http://www.homiki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=3173 (dostęp: 15.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

Kamińska M., Ścieżkami wspomnień, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Kluba A., Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O poezji polskiej w latach 1918–1939, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kluba A., Poemat prozą w Polsce, Warszawa–Toruń 2014. Lechoń J., Dziennik, t. 1 (1949–1950), Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewska I., Stefan Napierski (1899–1940), [w:] Obraz literatury polskiej. Literatura polska w okresie międzywojennym, red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa, t. 3, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Marchołt (Tydzień kulturalny), „Prosto z mostu” 1938, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Rodzinna Europa, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Spór z klasycyzmem, [w:] Świadectwo poezji: sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Rzeszów 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mortkowicz-Olczakowa H., Wspomnienie o Marku Eigerze-Napierskim, [w:] Bunt wspomnień, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Z., Dzienniki czasu wojny, wstęp i oprac. H. Kirchner, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Napierski Stefan (1899–1940), [w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biograficzny, red. J. Czechowska, A. Szatagan, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pasterski J., Motyw samotności i śmierci w poezji Stefana Napierskiego, [w:] W stronę dwudziestolecia 1918–1939. Studia i szkice o literaturze, red. Z. Andres, Rzeszów 1993.
Zobacz w Google Scholar

Pasterski J., Tristium Liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego, Rzeszów 2000.
Zobacz w Google Scholar

Patkaniowska D., hasło: „Marchołt”(1934–1938), [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, A. Szary-Matywiecka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki S., Ofensywa estetyzujących snobów, „Prosto z mostu” 1938, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Piętak S., Kibic, [w:] Idem, Portrety i zapiski, Warszawa 1963. Piwiński L., Powieść Napierskiego, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Poezja polska. Antologia w układzie Stanisława Grochowiaka i Janusza Maciejewskiego, t. 2, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Poradecki J., Zgrabny syfilityk. Orfeusz Stefana Napierskiego, [w:] Idem, Orfeusz poetów dwudziestego wieku, Łódź 1995.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., To jest klasycyzm, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice, wyb. i oprac. S. Pollak, Lublin 1971.
Zobacz w Google Scholar

Starowiejska-Morstinowa Z., Przegląd piśmiennictwa, „Przegląd Powszechny” 1933, t. 200.
Zobacz w Google Scholar

Stradecki J., W kręgu Skamandra, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Szymański W.P., „Oblicze współczesnego Europejczyka”. O Stefanie Napierskim, [w:] Idem, Outsiderzy i słowiarze, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Tomasik K., Homobiografie. Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowski M., „Ja rozpisałem się bardzo, bo żółć mnie zalała…” List Stefana Napierskiego do Kazimierza Wyki, „Schulz/Forum” 2016, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Zięba J., Klerk zaangażowany. Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w Dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

List Stefana Napierskiego do Józefa Mirskiego (1938), Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

List Stefana Napierskiego do Juliana Wołoszynowskiego (1929), Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Listy Stefana Napierskiego do Juliana Przybosia z lat 1928–1938, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Listy Stefana Napierskiego do Karola Wiktora Zawodzińskiego z lat 1927–1938, Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Listy Stefana Napierskiego do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego z lat 1934–1938, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
Zobacz w Google Scholar

Listy Stefana Napierskiego do Seweryna Pollaka z lat 1930–1938, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J., Świat jako Księga i komentarz, [w:] Idem, Biedni Polacy patrzą na getto, Autoportret żydowski, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński T., Schulz, czyli obrona własnej suwerenności; Sanatorium pod klepsydrą, [w:] Idem, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki W., The Critical Reception of Bruno Schulz’s Prose, przeł. A. Kukulska, [w:] Literary Studies in Poland, t. 9, Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki W., Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brown Russel E., Myths and Relatives. Seven Essays on Bruno Schulz, Monachium 1991.
Zobacz w Google Scholar

Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, red. P. Próchniak, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bruno Schulz: teksty i konteksty. Materiały VI Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, red. W. Meniok, Drohobycz 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bukwalt M., Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chwin S., Bruno Schulz – Golem, Demiurg i Materia, [w:] Idem, Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Bydgoszcz 1989.
Zobacz w Google Scholar

Chwin S., Dlaczego Bruno Schulz nie chciał być pisarzem żydowskim (o „wymazywaniu” żydowskości w „Sanatorium pod Klepsydrą” i „Sklepach cynamonowych”), [w:] O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej, red. J. Kurczewski, D. Wojakowski, L. Tymoszenko, Rzeszów 2016.
Zobacz w Google Scholar

Czaja D., Zmierzch wiosenny. Mitopoezy Schulza, [w:] Idem, Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”, red. J. Jarzębski, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Dybel P., Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski J., Exlibrisy Brunona Schulza, Łódź 1982.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski J., Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Kraków 1986.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski J., Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002.
Zobacz w Google Scholar

Golec J., Heimatverlust und Heimatkonstruktionen im Schaffen von Joseph Roth und Bruno Schulz, [w:] Idem, Jüdische Identitätssuche. Studien zur Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, Lublin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gondowicz J., Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski J., Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Schulza, [w:] Idem, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski J., Prowincja centrum. Przypisy do Schulza, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski J., Schulzowskie miejsca i znaki, Gdańsk 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski J., Sklepy bławatne i sklepy cynamonowe, [w:] B. Schulz, Sklepy cynamonowe. Dzieła zebrane, t. 2, Gdańsk 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kitowska M., Bruno Schulz grafik i literat, „Literatura” 1979, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kitowska-Łysiak M., Sceny z Dodolandii. Przypisy do imaginarium Brunona Schulza, http://brunoschulz.eu/blog/archiwa/1224 (dostęp: 5.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kitowska-Łysiak M., „Xięga Bałwochwalcza” – grafiki oryginalne (Cliché verre) Brunona Schulza, „Biuletyn Historii Sztuki” 1981, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 1–2 (Planeta Schulz. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu).
Zobacz w Google Scholar

Kostrzewa R., „Pater familias” – rozważania o wizerunku ojca w twórczości Brunona Schulza, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Kuryluk E., Franz Kafka i Bruno Schulz: Karaluchy i krokodyle, http://brunoschulz.eu/blog/archiwa/1218 (dostęp: 6.08.2017).
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P., Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Michała Kuny perypetie schulzowskie, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Olchanowski T., Antymit Ojca w prozie Brunona Schulza, „Test” 1995, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Olchanowski T., Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza, Białystok 2001.
Zobacz w Google Scholar

Olejniczak J., Miejsce Brunona Schulza w literaturze modernistycznej, [w:] NarRacje po końcu (wielkich) narracji, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Olejniczak J., Powroty w śmierć, Katowice 2009.
Zobacz w Google Scholar

Panas W., Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.
Zobacz w Google Scholar

Panas W., Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie P. Próchniak, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Próchniak P., Ptaki nocy (na marginesie „Wichury”), [w:] Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, red. P. Próchniak, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Próchniak P., „Ptaki zacierają tu ślady…” Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rosiek S., Biografia Schulza jako wyzwanie (rzucone historii), „Schulz/Forum” 2015, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Rosiek S., Dzieło, którego nie ma? Praktyczne (i ontologiczne) powody niedostępności Xięgi Bałwochwalczej, „Schulz/Forum” 2015, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Sandauer A., Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu, [w:] Idem, Zebrane pisma krytyczne, t. 1, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

„Schulz/Forum” 2013–2019, nr 1–13, red. nacz. P. Millati, S. Rosiek.
Zobacz w Google Scholar

Słownik schulzowski, oprac. i red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Speina J., Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa–Poznań 1974.
Zobacz w Google Scholar

Stala K., Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Studia o prozie Brunona Schulza, red. K. Czaplowa, Katowice 1976.
Zobacz w Google Scholar

W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wyskiel W., Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.
Zobacz w Google Scholar

Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz (epizod łódzki), katalog wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Korespondencja Alicji Mondschein-Dryszkiewicz do Henryka Berezy w zbiorach Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Adam Tarn, hasło [w:] Encyklopedia teatru polskiego, http://www.encyklopediateatru.pl/autorzy/1236/adam-tarn (dostęp: 8.04.2017).
Zobacz w Google Scholar

Axer E., Kartka z pamiętnika, „Dialog” 1988, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Essmanowski S., Psychoanaliza a sztuka, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Faron B., Między psychoanalizą a dokumentaryzmem, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Z., Wśród nowych książek, „Kurier Literacko-Naukowy” 1934, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Ilustracje: A. Tarn, Zmarnowane życie, „Dialog” 1958, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Jarnotowska M., Obraz ojca w czterech ramach: twórczość Adama Tarna, „Teatr” 2017, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kempa A., Szukalak M., Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny, t. II, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mrożek – Tarn. Listy 1963–1975, wstęp E. Axer, S. Mrożek, posłowie i komentarze M. Prussak, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Promiński M., Awangarda prozatorska, „Kurier Literacko-Naukowy” 1935, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szczerba J., Sztuka doskonała, drukujemy natychmiast, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Zaworska H., Siła i przenikliwość Mrożka, „Nowe Książki” 2010, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Łodzi, sygn. 302, nr aktu 1679 z 1910 r.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Łodzi, sygn. 94, nr aktu 2662 z 1902 r.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Łodzi, sygn. 98, nr aktu 611 z 1905 r.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Zbiór teatraliów, sygn. 3.28.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Pamięci Narodowej BU 01224/1526/D, teczka: Tarn Adam Herbert.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Pamięci Narodowej, BU 0397/397, t. 1, Notatki biograficzne niektórych emigrantów do Izraela.
Zobacz w Google Scholar

Narodowe Archiwum Cyfrowe, nagranie: Program Polski Radia ONZ. Reportaż z siedziby ONZ w Nowym Jorku przedstawiający pracę aparatu urzędniczego i informacyjnego ONZ. Wywiady z Józefem Ilnickim – pracownikiem działu radiowego; Adamem Tarnem – kierownikiem wydziału wydawniczego; Ireną Kądzikówną – pracownicą sekretariatu delegacji polskiej do ONZ. Również fragmenty przemówień polskich delegatów do ONZ: Oskara Lange (2 XII 1946); Jerzego Michałowskiego (12 II 1947); Józefa Winiewicza (brak daty); sygn. 33-P-1687.
Zobacz w Google Scholar

Zespół Archiwalny Sąd Okręgowy Piotrkowski, sygn. 1088.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-675-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-674-9

Inne prace tego samego autora