Czy mamy wolną wolę?

Autorzy

Mark Balaguer
Jarosław Merecki

Słowa kluczowe:

wolna wola, filozofia, religia, predeterminacja, determinizm, przypadkowość, neuronauka

Streszczenie

Czy naukowe i filozoficzne argumenty przeciwko wolnej woli są wystarczające, by porzucić wiarę w jej istnienie? Przeważnie wydaje nam się, że kontrolujemy nasze działania i decyzje. A jednak najnowsze odkrycia naukowe sugerują, że wolna wola to złudzenie i jesteśmy całkowicie zdeterminowani przez zdarzenia z przeszłości. W tej książce Balaguer wciąga czytelnika w intrygujące polemiki z przeciwnikami teorii o wolnej woli, analizuje rozmaite odkrycia naukowe, przypatruje się problemowi z różnych perspektyw: neuronaukowej, filozoficznej, religijnej i psychologicznej.

Biogram autora

Mark Balaguer

Filozof z California State University w Los Angeles. Studiował filozofię, psychologię i matematykę. W swoim dorobku ma znaczną liczbę artykułów i kilka książek poświęconych bezpośrednio lub pośrednio problematyce wolnej woli, poza tym interesuje się zagadnieniami z metafizyki, filozofii języka i filozofii matematyki.

Bibliografia

Harris, Sam (2012). Free Will. New York: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Haynes, John-Dylan (2011). Decoding and Predicting Intentions. „Annals of the New York Academy of Sciences”, 1224: 9–21.
Zobacz w Google Scholar

Hume, David (1955, pierwodruk 1748). An Inquiry Concerning Human Understanding. Indianapolis: Bobbs-Merrill; wyd. pol. 1977. Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewiecz, K. Twardowski. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

James, William (1956, pierwodruk 1884). The Dilemma of Determinism. W: The Will to Believe: Human Immortality (s. 145–183). New York: Dover.
Zobacz w Google Scholar

Kant, Immanuel (1927, pierwodruk 1788). The Critique of Practical Reason. Tłum. T.K. Abbott. New York: Longman, Green; wyd. pol. (2004). Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Libet, Benjamin, and associates (1983). Time of Conscious Intention to Act in Relation to Cerebral Potential. „Brain”, 106(3): 623–642.
Zobacz w Google Scholar

Wegner, Daniel M. (2002). The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

15 września 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-300-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-301-6

Inne prace tego samego autora