Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię

Autorzy

Janina Godłów-Legiędź
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii
https://orcid.org/0000-0001-6831-8902

Słowa kluczowe:

Adam Smith, ekonomia behawioralna, ekonomia instytucjonalna, transformacja ustrojowa, gospodarka rynkowa, szkolnictwo wyższe

Streszczenie

Prezentowana monografia naukowa składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy zmian w ekonomii w kontekście kryzysu finansowego 2007–2009 i jej kondycji jako nauki społecznej, a druga skoncentrowana jest na przemianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku. Pierwszą część publikacji przenika idea współzależności gospodarowania, kultury i polityki. Istotnym motywem jest tu także problem zadłużenia gospodarek narodowych i gospodarki światowej rozważany w kontekście rosnących nierówności dochodowych. W drugiej części książki można śledzić konkretyzację idei zależności gospodarki od kultury i polityki na przykładzie transformacji od planu do rynku. W analizie dynamiki tej metamorfozy akcent położony jest na kryzys rządów prawa i związki przemian w krajach transformacji ustrojowej z upadkiem liberalnej demokracji na świecie. Autorka dużo uwagi poświęca zmianom zachodzącym w szkolnictwie wyższym. Prezentuje je z perspektywy ewolucji funkcji uniwersytetów i wolności akademickiej.

Bibliografia

Akerlof G., P. Romer (1993), Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit, „Brookings Papers on Economic Activity”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Akerlof G., R. Shiller (2010), Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Allison G. (2018), Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa?, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Altman M. (2004), The Nobel Prize in Behavioral and Experimental Economics: A Contextual and Critical Appraisal of the Contributions of Daniel Kahneman and Vernon Smith, „Review of Political Economy”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Alvey J. E. (2004), The Secret, Natural, Theological Foundation of Adam Smith’s Work, „Journal of Markets and Morality”, no. 7 (2).
Zobacz w Google Scholar

Anielska A. (2017), Edukacja dorosłych w ofercie szkół wyższych. Strategie uczelni w świetle teorii zależności od zasobów, „Edukacja”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Aoki M. (2001), Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge. Arystoteles (2002), Polityka, De Agostini-Altaya, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson A., T. Piketty, E. Saez (2011), Top Incomes in the Long Run of History, „Journal of Economic Literature”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Baker M. (2009), Capital Market-Driven Corporate Finance, „Annual Review of Financial Economics”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Balcerowicz L. (1991), Z historii sporu o sprawność gospodarczą socjalizmu, [w:] E. Domańska i in., Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Balcerowicz L. (1993), Demokracja nie zastąpi kapitalizmu, „Przegląd Polityczny”, numer specjalny. Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Balcerowicz L. (2010), Największe kryzysy są tam, gdzie nie ma gospodarki rynkowej, „Puls Biznesu”, e-wydanie: https://www.pb.pl/balcerowicz-najwieksze-kryzysy-sa-tam-gdzie-nie-ma-gospodarki- rynkowej-576997 [dostęp: 08.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Barro R. J. (2000), Rule of Law, Democracy, and Economic Performance, [w:] 2000 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Beers D. J. (2010), A Tale of Two Transitions. Exploring the Origins of Post-communist Judicial Culture in Romania and the Czech Republic, „Demokratizasya”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Bell B., S. Pedemonte, J. Van Reenen (2018), CEO Pay and the Rise of Relative Performance Contracts: A Question of Governance?, NBER and London School of Economics and Political Science, working paper.
Zobacz w Google Scholar

Bernanke B. (2010), Statement by Ben S. Bernanke Chairman Board of Governors of the Federal Reserve System before the Financial Crisis Inquiry Commission, Washington, https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20100902a.pdf [dostęp: 10.12 2019].
Zobacz w Google Scholar

Bezemer D. (2009), “No One Saw This Coming”: Understanding Financial Crisis Through Accounting Models, MPRA Paper 15892, University Library of Munich.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki J. K. (1998), Patrioci wolności, [w:] D. Tusk (red.), Idee gdańskiego liberalizmu, Fundacja Liberałów, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bielska B. (2015), Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Black W. K. (2005), When Fragile becomes Friable: Endemic Control Fraud as a Cause of Economic Stagnation and Collapse, http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/conference_papers/SAFER/Black_Fragile_Friable.pdf [dostęp: 30.11. 2019].
Zobacz w Google Scholar

Black W. K. (2010), Neo-classical Economic Theories, Methodology and Praxis Optimize Criminogenic Environments and Produce Recurrent, Intensifying Crises, „Creighton Law Review”, vol. 44.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M. (1993), Ugly Currents in Modern Economics, „Policy Options” (September).
Zobacz w Google Scholar

Blaug M. (2003), The Formalist Revolution of the 1950s, „Journal of Economic Perspectives”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Bloom A. (2012), Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Boczkowski A. (2011), Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bowen W., M. Schwartz, L. Camp (2014), The End of Academic Freedom. The Coming Obliteration the Core of Purpose of the University, NC: Information Age Publishing, eBook, Charlotte.
Zobacz w Google Scholar

Buchała R. (1998), Tożsamość Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Propozycje, [w:] D. Tusk (red.), Idee gdańskiego liberalizmu, Fundacja Liberałów, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Buchanan J. (2003), The Constitutional Way of Thinking, „Supreme Court Economic Review”, vol. 10: The Rule of Law, Freedom and Prosperity.
Zobacz w Google Scholar

Carnoy M., D. Rhoten (2002), What Does Globalization Mean for Educational Change? A Comparative Approach, „Comparative Education Review”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2014), Społeczny odbiór afery podsłuchowej, komunikat z badań CBOS, nr 104, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chang H.-J. (2011), Institutions and Economic Development: Theory, Policy and History, „Journal of Institutional Economics”, no. 7 (4).
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E. (2013), Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Chwedoruk R. (2003), O anachroniczności polskiego kapitalizmu – niekonserwatywne krytyki liberalizmu we współczesnej Polsce, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Coase R. H. (1990), The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, Chicago– London.
Zobacz w Google Scholar

Coase R. H. (1992), The Institutional Structure of Production, „American Economic Review”, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Coase R. H. (1995), Essays on Economics and Economists, University of Chicago Press, Chicago–London.
Zobacz w Google Scholar

Coker E. (1990), Adam Smith’s Concept of Social System, „Journal of Business Ethics”, no. 9 (2).
Zobacz w Google Scholar

Colombatto E. (2001), On Concept of Transition, „Journal of Markets and Morality”, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Colombatto E., J. Macey (1997), Lesson from Transition in Eastern Europe. A Property Right Interpretation, „Journal for Institutional Innovation, Development and Transition”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Czarnota A. (2009), Lustration, Decommunisation and the Rule of Law, „Hague Journal on the Rule of Law”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Czech S. (2019), Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Davidson P. (2009), The Keynes Solution: The Path to Global Economic Prosperity, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Deaton A. (2016), The Great Escape: Health, Wealth and the Origins of Inequalities, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

DeNavas-Walt C., B. D. Proctor, J. C. Smith (2012), Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2011. Current Population Reports, United State Census Bureau, https://www.census.gov/prod/2012pubs/p60-243.pdf [dostęp: 10.11.2019].
Zobacz w Google Scholar

Dennett D. C. (2017), Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Copernicus Center Press, Kraków. Derrida J. (2015), Uniwersytet bezwarunkowy, Eperons–Libron, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dixit A. (1996), The Making of Economic Policy: A Transaction Cost Politics Perspective, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Dobbs R. i in. (2015), Debt and (Not Much) Deleveraging, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/debt-and-not-much-deleveraging [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Dollery B. (2001), New Institutional Economics and the Analysis of the Public Sector, „Policy Studies Review”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Domański H. (2006), Klasa rządząca a tradycjonalizm, [w:] P. Kosiewski (red.), Jaka Polska? Czyja Polska?
Zobacz w Google Scholar

Diagnozy i dyskusje, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. (1988), Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 325.
Zobacz w Google Scholar

Dz.U. (1990), Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385.
Zobacz w Google Scholar

Dzielski M. (1995), Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dziewulak D. (2013), Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych, „Studia BAS”, nr 3 (35).
Zobacz w Google Scholar

Dzionek-Kozłowska J. (2016), Homo oeconomicus w XXI wieku. Imperializm ekonomii a ekonomia behawioralna, [w:] Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, praca zbiorowa, Copernicus Center Press, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dzionek-Kozłowska J. (2018), Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja, wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Edwards J. (2011), Freedom, Free Institutions and the Big Society, „Political Quarterly”, no. 82, Supplement 1. ENE (2012), Eurostat Newsrelease Euroindicators, no. 62 (23 April).
Zobacz w Google Scholar

Etzioni A. (2011), Behavioural Economics: Next Steps, „Journal of Consumer Policy”, no. 3 (34).
Zobacz w Google Scholar

Ferguson A. (1776), An Essay on the History of Civil Society, ed. VI, Ann Arbor, Michigan.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B. (2009), Państwo jako podmiot gospodarujący w ujęciu neoinstytucjonalistów i nowej ekonomii instytucjonalnej, [w:] B. Klimczak (red.), Ekonomia. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fiedor B. (2019), Proces transformacji a nowa ekonomia instytucjonalna (NEI): koszty transakcyjne i równowaga instytucjonalna, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fierla A. (red.) (2017), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fogel R. (2000), The Four Great Awakening and the Future of Egalitarianism, The University of Chicago Press, Chicago–London.
Zobacz w Google Scholar

Fogel R. (2004), The Escape from Hunger and Premature Heath, 1700–2040. Europe, America and the Third World, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Fogel R. (2014), Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Frantz R. (2005), Two Minds: Intuition and Analysis in the History of Economic Thought, Springer Verlag, New York.
Zobacz w Google Scholar

Frantz R. (2013), Frederick Hayek’s Behavioral Economics in Historical Context, [w:] R. Frantz, R. Leeson (ed.), Behavioral Economics and Hayek, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Frederick S., G. Loewenstein, T. Donoghue (2002), Time Discounting and Time Preference: Critical Review, „Journal of Economic Literature”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Freedom House (2003), Nations in Transit 2003. Democratization from Central Europe to Eurasia, New York–Washington–Budapest.
Zobacz w Google Scholar

Freedom House (2008), Nations in Transit 2008. Democratization from Central Europe to Eurasia, New York–Washington–Budapest.
Zobacz w Google Scholar

Freedom House (2018), Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FH_NationsInTransit_Web_PDF_FINAL_2018_03_16.pdf [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Freedom House (2020), Nation in Transit: Dropping the Democratic Facade, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Frith Ch. D. (2012), The Role of Metacognition in Human Social Interactions, „Philosophical Transactions of the Royal Society B”, no. 367.
Zobacz w Google Scholar

Frydman R., M. Goldberg (2009), Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Kurs walutowy i ryzyko, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

FSB (2019), Polska między wyborami, Fundacja im. Stefana Batorego, https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Polska%20miedzy%20wyborami.pdf [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Ganev V. I. (2009), The Rule of Law as an Institutionalized Wager: Constitutions, Courts and Transformative Social Dynamics in Eastern Europe, „Hague Journal on the Rule of Law”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Garone G., R. Marchionatti (2007), Keynes, Statistics and Econometrics, CESMEP Working Paper, Department of Economics, University of Torino.
Zobacz w Google Scholar

Geiger R., D. Heller (2012), Financial Trends in Higher Education: The United States, „Educational Studies”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs G. (2010), Dimensions of Quality, The Higher Education Academy, Heslington.
Zobacz w Google Scholar

Godłów-Legiędź J. (2009), Czy nowa ekonomia instytucjonalna jest neoklasyczna?, [w:] B. Klimczak (red.), Ekonomia. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Godłów-Legiędź J. (2014), Ideologia liberalna i keynesowska z perspektywy globalnego kryzysu, [w:] P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Graeber D. (2016), Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grant Thornton (2019), Legislacyjna burza słabnie. Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce, http://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2019/02/GrantThornton_barometr_prawa_022019.pdf [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Greenfeld L. (2016), Back to 1984: The Role of American Universities in Dismantling Liberal Democracy, „Society”, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Greenspan A. (2008), Era zawirowań. Krok w nowy wiek, Muza SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gregg G. (2010), Smith versus Keynes: Economics and Political Economy in the Post-Crisis Era, „Harvard Journal of Law & Public Policy”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Greif A. (2006), Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press, Cambridge–New York.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2001), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2006), Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2013), Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2015), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2017), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2019), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hardt Ł. (2005), Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Hardt Ł. (2008), Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Harpham E. J. (2000), The Problem of Liberty in the Thought of Adam Smith, „Journal of the History of Economic Thought”, no. 22 (2).
Zobacz w Google Scholar

Hartl P. (2012), Michael Polanyi on Freedom of Science, „Synthesis Philosophica”, no. 54 (2).
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (1969), Studies in Philosophy, Politics and Economics, Simon and Schuster, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (1972), Individualism and Economic Order, A Gateway Edition, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (1978a), Adam Smith’s Message in Today’s Language, [w:] New Studies in Philosophy, Politics, Economics and History of Ideas, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (1978b), Pretence of Knowledge. Nobel Memorial Lecture, [w:] New Studies in Philosophy, Politics and the History of Ideas, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (2003), Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (2004), Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Arcana, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hayek F. (2006), Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hays C. (2018), A Global View of Household Debt Connor Hays, Bloom Economic Research Division, https://bloom.co/berd/a_global_view_of_household_debt.pdf [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Heller M. (2016), Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Heller M. (2018), Granice nauki, Copernicus Center Press, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Herrmann-Pillath C. (2009), Elements of Neo-Veblenian Theory of the Individual, „Journal of Economic Issues”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Heydel A. (1927), Kapitalizm i socjalizm wobec etyki, „Przegląd Współczesny”, t. XX.
Zobacz w Google Scholar

Heyes C. (2012), New Thinking: The Evolution of Human Cognition, „Philosophical Transactions of the Royal Society B”, no. 367.
Zobacz w Google Scholar

Hicks J. (1980–1981), „IS-LM”: An Explanation, „Journal of Post Keynesian Economics”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Higley J., J. Kolberg, J. Pakulski (2002), Persistance of Postcommunist Elite, [w:] L. Diamond, M. F. Plattner (eds.), Democracy after Communism, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London.
Zobacz w Google Scholar

Hodgson G. (2004), The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Hodgson G. (2006a), What are Institutions?, „Journal of Economic Issue”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Hodgson G. (2006b), Institutions, Recessions and Recovery in the Transitional Economies, „Journal of Economic Issue”, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Hodgson G. (2007), The Revival of Veblenian Institutional Economics, „Journal of Economic Issues”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Horodecka A. (2018), Obraz człowieka we współczesnej ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

IIF (2019), Global Debt Monitor. Devil in the Details, Institute of International Finance, https://www.iif.com/Portals/0/Files/Global%20Debt%20Monitor_January_vf.pdf [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

IMF (2014), Denmark. Selected Issues, International Monetary Fund, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Jabłecka J. (1993), Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego (na marginesie artykułu C. Kerra), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Jacobs S. (1999), Michael Polanyi’s Theory of Spontaneous Orders, „Review of Austrian Economics”, no. 11 (1–2).
Zobacz w Google Scholar

Jarosz M. (2007), W jakiej Polsce żyjemy?, [w:] M. Jarosz (red.), Transformacja. Elity. Społeczeństwo, Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia, Media Rodzina, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński T. (2012), Moralność a polityka w ujęciu Hansa Joachima Morgenthaua, „Studia Polityczne”, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Keen S. (2017), Ekonomia neoklasyczna. Fałszywy paradygmat, Heterodox, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Keren G., Y. Schul (2009), Two is Not Always Better than One. A Critical Evaluation of Two-system Theories, „Perspectives Psychological Sciences”, no. 6.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J. M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kieżun W. (2013), Patologia transformacji, wyd. uzup., Poltex, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klein D. B. (1997), Convention, Social Order, and the Two Coordinations, „Constitutional Political Economy”, no. 8 (4).
Zobacz w Google Scholar

Konecki K. (2020), Uwagi na temat tego, co jest postrzegane jako ważne i nieważne w socjologii, „Przegląd Socjologii jakościowej”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.
Zobacz w Google Scholar

Kornai J. (1991), Droga do wolnej gospodarki, Fundacja Polska Praca, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kornai J. (2008), Siła idei. Zapiski z intelektualnej podróży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik T. (1991), Zmiana ustroju – wielka operacja i proces społeczny, [w:] R. Gortat (red.), Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik T. (1997), Czy sprawiedliwość społeczna kosztuje? Artykuł polemiczny na marginesie książki pt. „Efektywność a sprawiedliwość”, „Ekonomista”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kozarzewski P. (2007), Społeczeństwo i elity o transformacji, [w:] M. Jarosz (red.), Transformacja. Elity. Społeczeństwo, Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kronika Sejmowa (2014), nr 65 (790), http://orka.sejm.gov.pl/kronika.nsf/wgKAdNr/7-65/$file/kronika065_7.pdf [dostęp: 12.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Krotoszyński M. (2014), Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krugman P. (2013), Zakończcie ten kryzys, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski A. (1936), Głód w państwie komunistów, [w:] tenże, Dolar i złoty i inne pisma pomniejsze i przemówienia 1931–1935, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kumhof M., R. Rancière (2010), Inequality, Leverage and Crises, IMF Working Paper, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10268.pdf [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Kwangsu K. (2014), Adam Smith’s and Douglass North’s Multidisciplinary Approach to Economic Development, „The American Journal of Economics and Sociology”, no. 73 (1).
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnicki W. (2009), Rządy prawa a rozwój gospodarczy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 74.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśnicki W. (2014), Panika roku 1907 – kryzys finansowy 2008. Sto lat budowania kreatywnego kapitalizmu, „Ekonomia XXI wieku”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kwiek M. (2010), Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie, CPP Research Paper Series, vol. 15, www.cpp.amu.edu.pl/pdf/CPP_RPS_vol.15_Kwiek.pdf [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Kwiek M. (2012), Changing Higher Education Policies: From the Deinstitutionalization to Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities, „Sciences and Public Policy”, vol. 39.
Zobacz w Google Scholar

Lawson T., H. Pesaran (1985), Keynes’ Economics: Methodological Issues, Croom Helm, Beckenham.
Zobacz w Google Scholar

Lecouteux G. (2013), Reconciling Behavioural and Neoclassical Economics, hal-00819763, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00819763 [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Legiędź T. (2019), Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam Korea Południowa i Tajwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lenczewski-Martins C. J. (2017), Zastosowanie drapieżnych strategii w handlu o wysokiej częstotliwości, „Annales Oeconomia”, nr 4, https://journals.umcs.pl/h/article/viewFile/4704/4306 [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski J. (1993), Utopiłem się w ministerstwie bez reszty, [w:] J. Paradowska, J. Baczyński (red.), Teczki liberałów, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski J. (1998a), Wolność i odpowiedzialność, [w:] D. Tusk (red.), Idee gdańskiego liberalizmu, Fundacja Liberałów, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski J. (1998b), Kościół a wolny rynek, [w:] D. Tusk (red.), Idee gdańskiego liberalizmu, Fundacja Liberałów, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki J. (2018), Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Liberalizm stosowany. Rozmowa (1991), „Przegląd Polityczny”, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Lichtenstein P. M. (1996), A New-Institutionalist Story About the Transformation of Former Socialist Economies: A Recouting and Assesment, „Journal of Economic Issuess”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lilla M. (2017), The Ones and Future Liberal: After Identity Politics, Harper Collins, New York.
Zobacz w Google Scholar

Lissowska M. (2006), New Research Problems for Institutional Economics Arising From the Experience of
Zobacz w Google Scholar

Transition to a Market Economy: The Evolution of Institutions, „Journal of Economics and Business”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Lissowska M. (2009), Type and Role of Social Capital in Post-Transition European Economies, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lopreite M. (2014), Securitization and Monetary Transmission Mechanism: Evidence from Italy (1999–2009), „WSEAS Transactions on Business and Economics”, vol. 11.
Zobacz w Google Scholar

Lund S. i in. (2018), Rising Corporate Debt: Peril or Promise?, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/rising-corporate-debt-peril-or-promise [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Łukawer E. (1996), Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945–1995, Olympus, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mahoney P. G. (2017), Adam Smith, Prophet of Law and Economics, „Journal of Legal Studies”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski N., T. Baran, A. Wysocki, Ł. Wojciechowski (2016), Czynniki warunkujące decyzje wyborcze na przykładzie polskiej kampanii parlamentarnej 2015 roku, e-Politikon, 17.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak Z. (2013), Funkcjonowanie trójszczeblowego systemu edukacji na poziomie wyższym w Polsce, „Studia BAS”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Marinescu A. (2016), Axiomatical Examination of the Neoclassical Economic Model. Logical Assessment of the Assumptions of Neoclassical Economic Model, „Theoretical and Applied Economics”, vol. XXIII, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E. (2013), Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] E. Mączyńska, J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., P. Pysz (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, „Ekonomista”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

McCants A. (2016), Measuring Prosperity and Preserving Freedom: An Economic Education with Michael Polanyi. Tradition & Discovery, „The Journal of the Polanyi Society”, no. 42 (3).
Zobacz w Google Scholar

McCloskey D. (2017), Burżuazyjna godność. Dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata?, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Medema S. (1996), Coase, Costs, and Coordination, „Journal of Economic Issues”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła-Bączek E. (2009), Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990–2006, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Miller B. (2014), Free to Manager? A Neo-Liberal Demence of Academic Freedom in British Higher Education, „Journal of Higher Education Policy and Management”, no. 36 (2).
Zobacz w Google Scholar

Miller T. i in. (2019), 2019 Index of Economic Freedom. 25th Anniversary Edition, The Heritage Foundation, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Mises L. (2011), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mishel L., N. Sabadish (2012), CEO Pay and the Top 1%. How Executive Compensation and Financialsector Pay Have Fueled Income Inequality, „Issue Brief ”, no. 331, Economic Policy Institute.
Zobacz w Google Scholar

Miszewski M. (2019), Instytucjonalne uwarunkowania urzeczywistnienia wizji gospodarki globalnej, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Morawski R. (2019), Ewolucja modelu kariery naukowej i dylematy etyczne środowiska naukowego, [w:] J. Woźnicki (red.), Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie trzydziestolecia 1989–2019, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Moreno E., Z. Blanco (2014), Ghost Cities and Empty Houses: Wasted Prosperity, „American International Journal of Social Science”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Muller J. Z. (2009), Thinking Like Adam Smith, „Journal of Applied Corporate Finance”, no. 21 (1).
Zobacz w Google Scholar

Musiałek P. (2019), Koniec polskiej transformacji, https://klubjagiellonski.pl/2019/05/28/koniec-polskiej-transformacji/ [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Nalewajko E. (2007), Grzechy partii politycznych, [w:] M. Jarosz (red.), Transformacja. Elity. Społeczeństwo, Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nasar S. (2002), Piękny umysł, Muza SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Newfiel Ch. (2010), The End of the American Funding Model: What Comes Next?, „American Literature”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Niedziółka P. (2011), Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

NIK (2002), Informacja o wynikach kontroli odpłatności za studia w państwowych szkołach wyższych, KNO/ENK-41007/2001, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

NIK (2006), Informacja o wynikach kontroli odpłatności za studia w państwowych szkołach wyższych, KNO-41100/2005, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

North D. (1994), Economic Performance Through Time, „American Economic Review”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

North D. (1996), Institutions, Organizations and Market Competition, https://econwpa.ub.unimuenchen.de/econ-wp/eh/papers/9612/9612005.pdf [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

North D. (2005), Understanding the Process of Economic Changes, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
Zobacz w Google Scholar

North D. (2014), Zrozumieć przemiany ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

North D., J. Wallis (1982), American Government Expenditures: A Historical Perspective, „The American Economic Review”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2005), Education at a Glance 2005: OECD Indicators, OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2005_eag-2005-en [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2007), Education at a Glance 2007: OECD Indicators, OECD Publishing, https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/40701218.pdf [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2008), Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD countries, OECD Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2011), Government expenditure, revenues and deficits, in OECD Factbook 2011–2012: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/factbook-2011-90-en [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2012), Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2014), Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2019a), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en [dostęp: 20.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

OECD (2019b), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en [dostęp: 20.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

Pack S. J. (1996), Smith’s Invisible/Visible Hand/Chain/Chaos, [w:] L. S. Moss (red.), Joseph A. Schumpeter: Historian of Economics: Perspectives in the History of Economic Thought, Routledge, New York, http://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=econfacpub [dostęp: 1.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Paganelli M. P. (2011), The Same Face of the Two Smiths: Adam Smith and Vernon Smith, „Journal of Economic Behavior and Organization”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Paganelli M. P. (2015), Recent Engagements with Adam Smith and the Scottish Enlightenment, „History of Political Economy”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Palley T. (2007), Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies Washington, Working Paper, no. 525 (December), http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_525.pdf [dostęp: 07.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Palley T. (2010), The Limits of Minsky’s Financial Instability Hypothesis as an Explanation of the Crisis, „Monthly Review. An Independent Socialist Magazine”, no. 11 [dostęp: 12.07.2020].
Zobacz w Google Scholar

Palley T. (2011), America’s Flawed Paradigm: Macroeconomic Causes of the Financial Crisis and Great Recession, „Empirica”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Papadimitriou D., L. R. Wray (1998), The Economic Contributions of Hyman Minsky: Varieties of Capitalism and Institutional Reform, The Jerome Levy Economics Institute WP, no. 218, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=55218 [dostęp: 12.07.2020].
Zobacz w Google Scholar

Pejovich S. (1997), Law, Tradition, and Transition I Eastern Europe, „The Independent Review”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Pejovich S. (1999), The Effects of Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development, „Journal of Markets and Morality”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Pejovich S. (2001), From Socialism to the Market Economy. Postwar West Germany versus Post–1989 East Block, „Independent Review”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Pejovich S. (2003), Understanding the Transaction Costs of Transition: It’s The Culture Stupid, „Review of Austrian Economics”, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Pejovich S. (2008), Law, Informal Rules and Economic Performance. The Case for Common Law, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.
Zobacz w Google Scholar

Philippon T., A. Reshef (2007), Skill Biased Financial Development: Education, Wages and Occupations in the U.S. Financial Sector, NBER Working Paper, no. 13437, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Phillips T. (2011), Spektakularne upadki wielkich firm, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piatkowski M. (2018), Europe’s Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M. (2015), Moralne aspekty lustracji. O destrukcji moralności przez prawo i niekonstytucyjności pewnych form lustracji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica – Ethica – Aesthetica – Practica”, nr 27.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. (2019), Fenomen spółdzielni rolników. Pomiędzy rynkiem, hierarchią i klanem, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pink D. H. (2012), Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Studio Emka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski R. (2012), Uwagi o stanowieniu prawa, [w:] Rozwój a jakość stanowionego prawa. Materiały i opinie, Kongres Budownictwa, https://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/rozwoj%20kraju%20a%20jaksosc%20stanowionego%20prawa.pdf [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Pirie I. (2009), The Political Economy of Academic Publishing. Historical Materialism, no. 17 (3).
Zobacz w Google Scholar

PKA (2008), Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2005–2007 II kadencja (2008), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

PKA (2012), Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008–2011, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

PKA (2014), Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2013 roku, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

PKW (2011), Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011. Państwowa Komisja Wyborcza, http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

PKW (2015), Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Państwowa Komisja Wyborcza, https://parlament2015.pkw.gov.pl/ [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

PKW (2019), Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Państwowa Komisja Wyborcza, https://sejmsenat2019.pkw.gov.pl/sejmsenat2019/ [dostęp: 12.07.2020].
Zobacz w Google Scholar

Plouvier J. (2019), Financial Innovation and the Financial Crisis of 2007 and 2008: A Coincidence?, https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4893/Plouvier%2C_Joost_1.pdf?sequence=1 [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Podczaszy J. (2014), Koncepcja rządów prawa i jej stosowanie w Polsce, [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlicka (red.), Rządy prawa i europejska kultura prawna, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 55.
Zobacz w Google Scholar

Polanyi K. (2010), Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polanyi M. (1953), Protests and Problem, „Bulletin of the Atomic Scientists”, no. 9 (9).
Zobacz w Google Scholar

Pontell H. N. (2004), White-collar Crime or Just Risky Business? The Role of Fraud in Major Financial Debacles, „Crime, Law and Social Change”, vol. 42.
Zobacz w Google Scholar

Pontell H. N., S. M. Rosoff (2009), White-collar Delinquency, „Crime, Law and Social Change”, vol. 51.
Zobacz w Google Scholar

Przesławska G. (2010), Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów, [w:] L. Olszewski (red.), Transformacje systemu gospodarczego. Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pysz P., A. Jurczyk, M. Moszyński (2016), Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego, „Ekonomista”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Raczyńska M. (2013), Od elitarności do masowości. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce po transformacji ustrojowej z 1989 r., „Poliarchia”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (1994), Nurt instytucjonalny we współczesnej myśli ekonomicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (2009), Czy wszyscy jesteśmy lub będziemy instytucjonalistami?, [w:] B. Klimczak (red.), Ekonomia. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista”, nr 3. Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Readings B. (2017), Uniwersytet w ruinie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2001), GUS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rose R. (2002), Europe Transformed, [w:] L. Diamond, M. Plattner (eds.), Democracy after Communism, The Hopkins University Press, Baltimore–London.
Zobacz w Google Scholar

Roubini N., S. Mihm (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Roxburgh Ch. i in. (2009), Global Capital Markets: Entering a New Era, McKinley Global Institute.
Zobacz w Google Scholar

Roxburgh Ch. i in. (2010), Debt and Deleveraging: The Global Credit Bubble and its Economic Consequences, McKinley Global Institute.
Zobacz w Google Scholar

Roxburgh Ch., S. Lund, J. Piotrowski (2011), Mapping Global Capital Markets 2011, McKinley Global Institute.
Zobacz w Google Scholar

Roxburgh Ch. i in. (2012), Debt and Deleveraging: Uneven Progress on the Path to Growth, McKinley Global Institute.
Zobacz w Google Scholar

RPO (2019), Opinia do dziewiątej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, „Monitor Konstytucyjny”, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/8814 [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Rupnik J. (2002), The Postcommunist Divide, [w:] L. Diamond, M. Plattner (eds.), Democracy after Communism, The Hopkins University Press, Baltimore–London.
Zobacz w Google Scholar

RWER (2010), Keen, Roubini and Baker win Revere Award for Economics, https://rwer.wordpress.com/2010/05/13/keen-roubini-and-baker-win-revere-award-for-economics-2/ [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Sartori G. (1994), Teoria demokracji, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schotter A. (2008), The Economic Theory of Social Institutions, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Scott R. (2008), Institutions and Organizations. Ideas and Interests, Sage Publication, Los Angeles– London–New Delhi–Singapore.
Zobacz w Google Scholar

Seabright P. (2010), The Company of Strangers: The Natural History of Economic Life, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Sedlacek T. (2011), Economics of Good and Evil, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP (2015), Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/A2F2CB8309D6D12FC1257F090049000E/%24File/02_ksiazka_a_bis.pdf [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Shils E. (1954), The Scientific Community: Thoughts After Hamburg, „Bulletin of the Atomic Scientists”, no. 10 (5).
Zobacz w Google Scholar

Simon H. (1962), Architecture of Complexity, „Proceedings of the American Philosophical Society”, no. 6.
Zobacz w Google Scholar

Simon H. (1978), Rational Decision-Making in Business Organization, Nobel Memorial Lecture, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/simon-lecture.html [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Simon H. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Simonova N., D. Antonovicz (2006), Czech and Polish Higher Education – from Bureaucracy to Market Competition, „Czech Sociological Review”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Skidelsky R. (2012), Powrót mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sławek T. (2011), Autonomia, kształcenie, dług, [w:] C. Kościelniak, J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet, Instytut Obywatelski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smith A. (1989), Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smith A. (1991), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Great Minds Series, Prometheus Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smith V. (2003), Constructivist and Ecological Rationality in Economics, „The American Economic Review”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Smith V. (2005), Behavioral Economics Research and the Foundations of Economics, „The Journal of Socio-Economics”, no. 34.
Zobacz w Google Scholar

Smith V. (2013), Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smolar A. (2006), Radykałowie u władzy. Od transformacji ustrojowej do rewolucji kulturalnej, [w:] P. Kosiewski (red.), Jaka Polska? Czyja Polska? Diagnozy i dyskusje, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smolar A. (2019), Polska między wyborami, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Polska%20miedzy%20wyborami.pdf [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Sobierajski T. (2014), Edukacyjna forma otwarta. Filozofia społeczna Oskara Hansena a idea uczenia się przez całe życie, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Srokosz J. (2014), Rządy prawa jako efekt obiektywnego postępu porządku społecznego – o solidarystycznej wizji genezy praworządności i ochrony praw jednostki, [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlicka (red.), Rządy prawa i europejska kultura prawna, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 55.
Zobacz w Google Scholar

Stachowicz J. (2015), Patologie organizacyjne w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1990–2007, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Staniszkis J. (2003), Władza globalizacji, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Ł. (2014), Spór o edukację wyższą w perspektywie teorii dóbr pozycjonalnych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz Ł. (2015), Pułapka umasowienia – o sprawczości jednostek w umasowionym systemie szkolnictwa wyższego, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. III, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stawecki T., W. Staśkiewicz, J. Winczorek (2008), Między policentrycznością a fragmentaryzacją.
Zobacz w Google Scholar

Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na polski porządek prawny, Ernst and Young, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stelmach A. (2011), Wybory jako forma legitymizacji władzy w Polsce w dwudziestoleciu przemian ustrojowych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Stępień J. (2012), Prawo czeka na lepsze czasy, [w:] Rozwój a jakość stanowionego prawa. Materiały i opinie, Kongres Budownictwa, Warszawa, https://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/rozwoj%20kraju%20a%20jaksosc%20stanowionego%20prawa.pdf [dostęp: 10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Stockhammer E. (2012), Rising Inequality as a Root Cause of the Present Crisis, http://www.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/4/stockhammer%20inequality%20as%20cause%20of%20the%20current%20crisis.pdf [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Supernat J. (2014), Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J. (1994), Liberalizm po komunizmie, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J. (2006), Populistyczna koalicja sprzeciwu, [w:] P. Kosiewski (red.), Jaka Polska? Czyja Polska? Diagnozy i dyskusje, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szadkowski K. (2015), Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szostek A. (2010), Dlaczego dobremu kandydatowi na profesora trudno dziś zostać w Polsce dobrym profesorem?, „Nauka”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Sztanderska U. (2015), Finanse szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] J. Górniak (red.), Program szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. Cz. III. Diagnoza szkolnictwa wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (1999), Etyka wobec dylematów sprawiedliwości i solidarności, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szymański W. (2009), Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tamanaha B. Z. (2005), Legal Instrumentalism and the Rule of Law, „Syracuse Journal of International Law and Commerce”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Tamanaha B. Z. (2012), The History and Element of the Rule of Law, „Singapore Journal of Legal Studies” (December 31).
Zobacz w Google Scholar

Taylor J. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Thakor A. (2015), The Financial Crisis of 2007–2009: Why Did It Happen and What Did We Learn?, „Review of Corporate Finance Studies”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Thelen K., I. Kume (2006), Coordination as a Political Problem in Coordinated Economies, „Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions”, no. 19 (1).
Zobacz w Google Scholar

TI (1995–2019), https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009/0 [dostęp: 02.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Towpik E. (2015), IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych, „Nowotwory. Journal of Oncology”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Trading Economics (2019), United States Households Debt to GDP, https://tradingeconomics.com/united-states/households-debt-to-gdp [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Tullock G. (2002), The Theory of Public Choice, [w:] G. Tullock, A. Seldon, G. L. Brady (eds.), Government Failure. A Primer in Public Choice, Cato Institute, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Tusk D. (1993), Komentarz do wyników wyborów, „Przegląd Polityczny”, nr 21/22.
Zobacz w Google Scholar

Tusk D. (1998), Idee gdańskiego liberalizmu, Fundacja Liberałów, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Tusk D. (2015), Donald Tusk o wyborach w Polsce: 24 proc. to dość poważny kapitał zaufania, https://wyborcza.pl/1,75399,19097201,donald-tusk-o-wyborach-w-polsce-24-proc-to-dosc-powazny-kapital.html [dostęp:10.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

UNESCO (1993), Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek P. (2019), Teorie ładu akademickiego, „Gospodarka Narodowa”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

USCB 2019 [United State Census Bureau], Income and Poverty in the United States: 2018, tab. A-4, https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-income-households.html [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385.
Zobacz w Google Scholar

Van Noorden R. (2013), Open access: The true cost of science publishing, „Nature”, no. 495 (7442), https://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676 [dostęp: 10.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

WEF (2018) [World Economic Forum], The Global Competiveness Report, www3.weforum.orgdocs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf [dostęp: 11.08.2020].
Zobacz w Google Scholar

Weinberg D. (1996), A Brief Look at Postwar U.S. Income Inequality, Current Population Report, U.S. Bureau of the Census, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Weingast B. R. (2018), The Many, Diverse ‘Main Points’ of Adam Smith’s the Wealth of Nations, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3163699 [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

White S., C. Creaser (2007), Trends in Scholarly Journal Prices 2000–2006, LISU, Loughborough, http://www.lboro.ac.uk/microsites/infosci/lisu/downloads/op37.pdf [dostęp: 08.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J. (1995), Jaki kapitalizm, jaka Polska?, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J. (2012), Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J. (2016), Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Williams J. (1997), On the Road Again: Hayek and the Rule of Law, „Critical Review”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O. (1998), Transaction Cost Economics. How It Works; Where is Headed, „The Economist”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wisman J. (2013), Wage Stagnation, Rising Inequality and the Financial Crisis of 2008, „Cambridge Journal of Economics”, no. 37.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyna A. (2005), Alternatywne modele kapitalizmu, „Gospodarka Narodowa”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wolter E. (2016), „Uczyć się, aby żyć wspólnie” w koncepcji Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, „Forum Pedagogiczne”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

World of Work Report (2008), Income Inequalities in the Age of Financial Globalization, International Labour Office, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Wouters J., N. Hachez (2010), Transitional Societies and the Rule of Law: Benchmarks Approach, Leuven Centre for Global Governance Studies, Working Paper, no. 47, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1767873 (dostęp: 10.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ząbkowicz A. (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Zielonka J. (2018), Kontrrewolucja liberalna. Europa w odwrocie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zielonka P. (2003), Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, „Materiały i Studia”, z. 158, NBP, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zywicki T. J. (2002), The Rule of Law, Freedom and Prosperity, Law and Economics Working Papers Series, George Mason University School of Law.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-077-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-078-2

Inne prace tego samego autora