Transport morski kontenerów: Rola i znaczenie intermodalnych terminali przeładunkowych

Autorzy

Aleksandra Bartosiewicz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Badań Operacyjnych
https://orcid.org/0000-0002-6464-9277

Słowa kluczowe:

transport morski, przewozy kontenerowe, kontenerowe jednostki ładunkowe, terminale kontenerowe, nadbałtyckie terminale kontenerowe

Streszczenie

Morskie terminale kontenerowe zajmują kluczową pozycję w światowej sieci transportowej. Ze względu na konieczność skracania czasu postoju statków w porcie i minimalizację kosztów transportowo-przeładunkowych terminale te stają się coraz bardziej wydajne, a operacje przeładunkowe wzdłuż nabrzeża i składowanie pojemników na placach składowych bądź w magazynach muszą odbywać się sprawnie i szybko.

W publikacji podjęto próbę kompleksowego zbadania procesów związanych z transportem i obsługą kontenerów przewożonych drogą morską. Przedstawiono morskie terminale kontenerowe jako problem kombinatoryczny o charakterze kolejkowym, a także omówiono wyniki analizy wielokryterialnej, dokonując oceny potencjału konkurencyjnego baz przeładunkowo-składowych kontenerów w Regionie Morza Bałtyckiego.

Bibliografia

A Vision of the Port of the Future, 100 Years after the Birth of the Container (2011), „Port Technology”, nr 6, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Abbes S. (2015), Seaport Competitiveness: A Comparative Empirical Analysis between North and West African Countries Using Principal Component Analysis, „International Journal of Transport Economics”, t. 42 (3), s. 289–314.
Zobacz w Google Scholar

Abramow S.A., Mariniczew M.I., Polakow P.D. (1967), Metody analizy sieciowej w planowaniu i zarządzaniu, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Adamus W., Gręda A. (2005), Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2, s. 5–36.
Zobacz w Google Scholar

Ahmed E. (2015), Optimization-Based Simulation of Container Terminal Productivity using Yard Truck Double Cycling, PhD Thesis, Concordia University, Montreal.
Zobacz w Google Scholar

Alphaliner TOP 100 (2019), https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/ (dostęp: 11.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski L., Fechner I. (2014), Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonalne terminali kontenerowych w Polsce, „Logistyka”, nr 1, s. 59–64.
Zobacz w Google Scholar

Aravindan S., Thiruvenkatasamy K. (2016), An Analysis on the Modeling of Container Terminal Operations, „Indian Journal of Science and Technology”, t. 9 (39), s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Bahzadian M., Kazemzadeh R.B., Albadvi A., Aghdasi M. (2010), PROMETHEE: A Comprehensive Literature Review on Methodologies and Applications, „European Journal of Operational Research”, t. 200 (1), s. 198–215.
Zobacz w Google Scholar

Baltic Container Yearbook 2012/2013 (2013), „Baltic Transport Journal”, nr 3, s. 1–190.
Zobacz w Google Scholar

Baltic Container Yearbook 2017/2018 (2018), „Baltic Transport Journal”, nr 4, s. 1–184.
Zobacz w Google Scholar

Baltic Port Market in 2017 (2018), „Baltic Transport Journal”, nr 2, s. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Baran J., Górecka A. (2015), Seaport Efficiency and Productivity Based on Data Envelopment Analysis and Malmquist Productivity Index, „Logistics & Sustainable Transport”, t. 6, nr 1, s. 25–33.
Zobacz w Google Scholar

Bartczak K. (2016), Analiza barier rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, R. 17, nr 4, s. 120–126.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A. (2013a), Organizacja procesów wyładowczych na terminalu Euromax w Rotterdamie, [w:] W. Sikora (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finanse w szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A. (2013b), Rozwój konteneryzacji na świecie od końca XIX w. do czasów współczesnych, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 11, s. 117–134.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A. (2014), Terminal Operating Systems as a Tool to Support Entrepreneurship and Competitiveness of Sea Ports, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, z. 10, s. 175–187.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A. (2015a), Planowanie tras przewozu ładunków z nabrzeża na plac składowy w morskim terminalu kontenerowym w Gdańsku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 235, s. 18–33.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A. (2015b), Porozumienia integracyjne w morskiej żegludze kontenerowej. Geneza, rozwój i stan obecny w kontekście obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 14, s. 121–131.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A. (2015c), Porównanie organizacji procesów rozładowczych na DCT Gdańsk i Euromax Rotterdam, [w:] J.B. Gajda, R. Jadczak (red.), Badania Operacyjne. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 27–41.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A. (2015d), The Role of Maritime Container Terminals in the Provision of Logistics Services, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 104, s. 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., Szterlik P. (2019), Łódź’s Benefits from the One Belt One Road Initiative, „International Journal of Logistics Research and Applications”, t. 22 (1), s. 47–63.
Zobacz w Google Scholar

BCT Gdynia (2018), Ogólna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, BCT, Gdynia, http://www.bct.gdynia.pl/dla-klientow/regulaminy-i-procedury (dostęp: 11.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

BCT Gdynia (2019a), Procedura przejazdu przez bramy, BCT, Gdynia, http://www.bct.gdynia.pl/dla-klientow/regulaminy-i-procedury (dostęp: 11.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

BCT Gdynia (2019b), Regulamin zasad ruchu pojazdów samochodowych, urządzeń i sprzętu technologicznego oraz osób na terenie BCT, BCT, Gdynia, http://www.bct.gdynia.pl/dla-klientow/regulaminy-i-procedury (dostęp: 11.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

BCTGdynia(2019c), Standardowe warunki handlowe świadczenia usług terminalowych, BCT, Gdynia, http://www.bct.gdynia.pl/dla-klientow/regulaminy-i-procedury (dostęp: 11.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Benbella A. (2017), Vers une contribution dans le transport maritime de marchandises: Optimisation de placement des conteneurs dans un port maritime, Thèse de Doctorat, Université d’Oran, Oran.
Zobacz w Google Scholar

Bernacki D. (2003a), Wyznaczanie konkurencyjności portu morskiego wartością nowo wytworzoną w przeładunkach, [w:] K. Chwesiuk (red.), Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Bernacki D. (2003b), Znaczenie wartości dodanej w określaniu konkurencyjności portów morskich, Translog, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Bernacki D. (2004), Analiza konkurencyjności portów południowego Bałtyku, [w:] K. Chwesiuk (red.), Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego. Szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, s. 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Bernacki D. (2012), Port morski w systemie zarządzania łańcuchem dostaw, „Logistyka”, nr 5, s. 290–298.
Zobacz w Google Scholar

Beskovnik B., Twrdy E. (2009), Productivity Simulation Model for Optimization of Maritime Container Terminals, „Transport Problems”, t. 4 (3), s. 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Bergqvist R., Monios J. (2019), Green Ports. Inland and Seaside Sustainable Transportation Strategies, Elsevier, Amsterdam–Oxford–Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bish E.K., Leong T.Y., Li C.L., Ng W.C., Simchi-Levi D. (2001), Analysis of a new vehicle scheduling and location problem, „Naval Research Logistics”, t. 48, s. 363–385.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski M. (2017), Mysz, która może ryknąć, „Namiary na Morze i Handel”, nr 8, s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Boroujeni S.B. (2015), Optimization of Yard Operations in Maritime Container Terminals, MSc Thesis, Sloan School of Management, Massachusetts.
Zobacz w Google Scholar

Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brans J.P., Mareschal B. (2005), PROMETHEE Methods, [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York, s. 163–186.
Zobacz w Google Scholar

Brans J.P., Vincke Ph. (1985), A Preference Ranking Organization Method (The PROMETHEÉ Method) for Multiple Criteria Decision-Making, „Management Science”, t. 31, nr 6, s. 647–656.
Zobacz w Google Scholar

Bruce G., Raghavan S., Wasil E. (2008), The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges, Springer, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Bruyere A. (red.) (2014), Containerized Cargo: Competition Among U.S., Canadian and Mexican Seaports, Nova Science Publishers, New York.
Zobacz w Google Scholar

Bryfors U., Cederqvist H., Henriksson B., Spink A. (2006), Cranes with Brains. Euromax – The Modern Automatic Container Terminal, „ABB Review”, nr 3, s. 56–59.
Zobacz w Google Scholar

Brzęczek T., Gaspar-Wieloch H., Godziszewski B. (2010), Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski M. (2011), Morskie przewozy kontenerowe jako generator zmian, „Logistyka”, nr 4, s. 120–129.
Zobacz w Google Scholar

Bujak A. (2007), Wybrane aspekty transportu intermodalnego, „Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport”, t. 4, nr 1, s. 115–122.
Zobacz w Google Scholar

Burg G. van den (1968), Containerisation. A Modern Transport System, Hutchinson, London.
Zobacz w Google Scholar

Canonaco P., Legato P., Mazza R.M., Musmanno R. (2008), A Queuing Network Model for the Management of Berth Crane Operations, „Computers and Operations Research”, t. 35, s. 2432–2446.
Zobacz w Google Scholar

Carlo H.J., Vis I.F.A., Roodbergen K.J. (2014), Storage Yard Operations in Container Terminals: Literature Overview, Trends and Research Directions, „European Journal of Operational Research”, t. 235 (2), s. 412–430.
Zobacz w Google Scholar

Chadwin M.L., Pope J.A., Talley W.K. (1990), Ocean Container Transportation: An Operational Perspective, Taylor & Francis, New York.
Zobacz w Google Scholar

Charchalis A., Krefft J. (2009), Main Dimensions Selection Methodology of the Container Vessels in the Preliminary Stage, „Journal of KONES Powertrain and Transport”, t. 16, nr 2, s. 71–78.
Zobacz w Google Scholar

Chebli K. (2011), Optimisation des mouvements des conteneurs dnas un terminal maritime, Mémoire de Maîtrise, Université de Montréal, Montréal.
Zobacz w Google Scholar

Chen Ch., Hsu W.J., Huang S.Y. (2003), Simulation and Optimization of Container Yard Operations: A survey, Post Conference Workshop „Port and Maritime R&D and Technology”, Singapore.
Zobacz w Google Scholar

Chen L., Bostel N., Dejax P., Cai J., Xi L. (2007), A Tabu Search Algorithm for the Integrated Scheduling Problem of Container Handling Systems in a Maritime Terminal, „European Journal of Operational Research”, t. 181, s. 40–58.
Zobacz w Google Scholar

Chiński kontenerowiec zainaugurował poszerzony Kanał Panamski (2016), https://logistyka.wnp.pl/chinski-kontenerowiec-zainaugurowal-poszerzony-kanal-panamski,276481_1_0_0.html (dostęp: 08.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Chmielewska-Przybysz M., Kaup M. (2011), Wpływ rozwiązań logistycznych na funkcjonowanie terminali kontenerowych w polskich portach morskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 657 (15), s. 151–160.
Zobacz w Google Scholar

Chmurawa M. (1996), Logistyczne uwarunkowania technologii przeładunku kontenerów, „Biuletyn Maszyny Dźwigowo-Transportowe”, nr 2, s. 16–24.
Zobacz w Google Scholar

Christerson M. (2011), Meeting the Demands of Larger Vessels with Larger and Faster Cranes, „Port Technology International”, nr 40, s. 58–63.
Zobacz w Google Scholar

Christowa C. (2011), Concept and Implementation Program of the National Maritime Policy with a Focus on Seaports, „Logistics and Transport”, nr 1 (12), s. 13–21.
Zobacz w Google Scholar

Christowa C. (2012), Port morski jako centrum logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw, „Logistyka”, nr 4, s. 53–56.
Zobacz w Google Scholar

Christowa-Dobrowolska M. (2007), Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, „Studia Akademii Morskiej w Szczecinie”, nr 48, s. 3–262.
Zobacz w Google Scholar

Chuchla Z. (2009), Morski statek transportowy. Eksploatacja i elementy zarządzania, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Cobo P.T. (2016), Optimization of Yard Operations in Container Terminals from an Energy Efficiency Approach, PhD Thesis, Universidad Politécnica de Cataluña – Barcelona Tech, Barcelona.
Zobacz w Google Scholar

Cordeau J.F., Gaudioso M., Laporte G., Moccia L. (2007), The Service Allocation Problem at the Gioia Tauro Maritime Terminal, „European Journal of Operational Research”, t. 176, s. 1167–1184.
Zobacz w Google Scholar

Covic F. (2019), Container Handling in Automated Yard Blocks: An Integrative Approach Based on Time Information, Springer, Cham.
Zobacz w Google Scholar

Cruz M.R.P., Ferreira J.J.M. (2016), Evaluating Iberian Seaport Competitiveness Using an Alternative DEA Approach, „European Transport Research Review”, t. 8 (1), s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Cruz M.R.P., Ferreira J.J.M., Azevedo S. (2013), Key Factors of Seaport Competitiveness Based on the Stakeholder Perspective: An Analytic Hierarchy Process (AHP) Model, „Maritime Economics & Logistics”, t. 15 (4), s. 416–443.
Zobacz w Google Scholar

Cudahy J.B. (2006), The Containership Revolution: Malcom McLean’s 1956 Innovation Goes Global, „TR News”, nr 246, s. 5–9.
Zobacz w Google Scholar

Czermański E. (2012), Charakterystyka gospodarcza regionu Morza Bałtyckiego, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 9, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Czermański E. (2017), Baltic Shipping Development Plans in Maritime Spatial Planning Aspect, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 14, s. 48–64.
Zobacz w Google Scholar

Daganzo C.F. (1989), The Crane Scheduling Problem, „Transportation Research Part B: Methodological”, t. 23B, s. 159–175, http://dx.doi.org/10.1016/0191-2615(89)90001-5
Zobacz w Google Scholar

Dai J., Lin W., Moorthy R., Teo C.P. (2008), Berth Allocation Planning Optimization in Container Terminals, [w:] C.S. Tang, C.P. Teo, K.K. Wei (red.), Supply Chain Analysis, Springer, New York, s. 69–104.
Zobacz w Google Scholar

Dang V.L., Yeo G.T. (2017), A Competitive Strategic Position Analysis of Major Container Ports in Southeast Asia, „Asian Journal of Shipping and Logistics”, t. 33 (1), s. 19–25.
Zobacz w Google Scholar

Daniiloudi-Zielińska E., Gąsior M., Zieliński D. (2016), Morski transport kontenerowy w regionie Morza Bałtyckiego – rozwój i wynikające z niego konsekwencje, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 9, s. 207–222.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz A. (2007), Kontenery i konteneryzacja w transporcie morskim, „Wirtualny Leksykon Transportu i Logistyki”, nr 1, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Davidson N. (2016), The Global Container Market Outlook: Ports and Terminals, Drewry Maritime Research, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski J. (2010), Koncepcja pomiaru konkurencyjności portów morskich, „Contemporary Economy”, t. 1 (1), s. 57–67.
Zobacz w Google Scholar

DCT Gdańsk (2014), Warunki współpracy, DCT, Gdańsk, https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/ (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

DCT Gdańsk (2017a), Procedura dotycząca weryfikowania dopuszczalnej ładowności zestawu drogowego wjeżdżającego na terminal DCT Gdańsk w celu podjęcia towaru z magazynu CFS lub w relacji bezpośredniej z kontenera na pojazd, DCT, Gdańsk, https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/ (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

DCT Gdańsk (2017b), Regulamin współpracy – operacje bramowe, DCT, Gdańsk, https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/ (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

DCT Gdańsk (2017c), Regulamin współpracy – operacje kolejowe, DCT, Gdańsk, https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/ (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

DCT Gdańsk (2017d), Regulamin współpracy – operacje statkowe, DCT, Gdańsk, https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/ (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

DCT Gdańsk (2018), Regulamin korzystania z systemu e.BRAMA, DCT, Gdańsk, https://dctgdansk.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/ (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Deja M., Dobrzyński M., Siemiątkowski M.S., Wiśniewska A. (2017), Simulation Studies into Quayside Transport and Storage Yard Operations in Container Terminals, „Polish Maritime Research”, nr 24 (s1), s. 46–52.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte (2007), Porty morskie jako ogniwa międzynarodowych multimodalnych ciągów transportowych w obrocie lądowym i lądowo-morskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień konkurencji międzygałęziowej oraz substytucyjności poszczególnych rodzajów transportu, Projekt 2004/016-829.02.03 Ochrony Konkurencji, ftp://ftpf.uokik.gov.pl/analizy/rezultat5_v2.pdf (dostęp: 14.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Dhingra V., Kumawat G.L., Roy D., Koster de R. (2018), Solving semi-open Queuing Networks with Time-Varying Arrivals: An Application in Container Terminal Landside Operations, „European Journal of Operational Research”, t. 267, s. 855–876.
Zobacz w Google Scholar

Dkhil H. (2015), Optimisation des systèmes de stockage de conteneurs dans les terminaux maritimes automatisés, Université du Havre, Havre.
Zobacz w Google Scholar

Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W. (2000), Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dragović B., Tzannatos E., Park N.K. (2017), Simulation Modelling in Ports and Container Terminals: Literature Overview and Analysis by Research Field, Application Area and Tool, „Flexible Services and Manufacturing Journal”, t. 29 (1), s. 4–34.
Zobacz w Google Scholar

EC [European Commission] (2011), Baltic Transport Outlook 2030. Strategic Network Analysis, Copenhagen, https://www.yumpu.com/en/document/read/33902416/executive-report-final-version-baltic-transport-outlook-2030 (dostęp: 22.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ehrgott M. (2005), Multicriteria Optimization, Springer, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Elentably A. (2016), Simulation of a Container Terminal and it’s Reflect on Port Economy, „TransNav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, t. 10, nr 2, s. 331–337.
Zobacz w Google Scholar

Elsayeh M.M., Hubbard N.J., Tipi N.S. (2011), An Assessment of Hub-ports Competitiveness and Its Impact on the Mediterranean Container Market Structure, [w:] Proceedings of the 16th Annual Logistics Research Network Conference 2011, Transportation Research Group, Southampton, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Essery R.J., Rowland D.P., Steel W.O. (1979), British Goods Wagons from 1887 to the Present Day, Augustus M. Kelly Publishers, New York.
Zobacz w Google Scholar

Euromax: a New Standard in Container Handling (2011), „Port Technology International”, nr 41, s. 61–63.
Zobacz w Google Scholar

Evers J.J.M., Koppers S.A.J. (1996), Automated Guided Vehicle Traffic Control at a Container Terminal, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, t. 30, s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

Expósito-Izquierdo C. (2017), Intelligent Heuristic Techniques for the Optimization of the Transshipment and Storage Operations at Maritime Container Terminals, „Inteligencia Artificial”, t. 20 (60), s. 20–23.
Zobacz w Google Scholar

Expósito-Izquierdo C., Melián-Batista B., Moreno-Vega J.M. (2015), An Exact Approach for the Blocks Relocation Problem, „Expert Systems with Applications”, t. 42, s. 6408–6422.
Zobacz w Google Scholar

Ficoń K. (2010a), Logistyczny model morskiego portu handlowego, „Logistyka”, nr 6, s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Ficoń K. (2010b), Logistyka morska: statki, porty, spedycja, BEL Studio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fijałkowski J. (2000), Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filina L. (2005), Stan obecny i perspektywy rozwoju portów Ukrainy jako potencjalnych partnerów polskich portów w przewozach ładunków skonteneryzowanych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Porty Morskie 2005 „Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia”, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz B. (1996), Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych. Analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Forster F., Bortfeldt A. (2012), A Tree Search Procedure for the Container Relocation Problem, „Computers & Operations Research”, t. 39, s. 299–309.
Zobacz w Google Scholar

Freight Handling. Container System Developed, „The West Australian”, 30 July 1925, s. 4.
Zobacz w Google Scholar

Froyland G., Koch T., Megow N., Duane E., Wren H. (2008), Optimizing the Landside Operation of a Container Terminal, „OR Spectrum”, t. 30 (1), s. 53–75.
Zobacz w Google Scholar

Fusek A., Nowak K., Podelski H. (1967), Analiza drogi krytycznej (CMP i PERT). Instrukcja programowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gademann A.J., Velde van de S.L. (2000), Positioning Automated Guided Vehicles in a Loop Layout, „European Journal of Operational Research”, t. 127 (3), s. 565–573.
Zobacz w Google Scholar

Gadeyne B., Verhamme P. (2011), Optimizing Maritime Container Terminal Operations, MSc Thesis, Ghent University, Ghent.
Zobacz w Google Scholar

Galle V. (2018), Optimization Models and Methods for Storage Yard Operations in Maritime Container Terminals, Sloan School of Management, Massachusetts.
Zobacz w Google Scholar

Gambardella L.M., Rizzoli A., Zaffalon M. (1998), Simulation and Planning of An Intermodal Container Terminal, „Simulation”, t. 71, nr 2, s. 107–116.
Zobacz w Google Scholar

Gelderman J., Schöbel A. (2011), On the Similarities of Some Multicriteria Decision Analysis Methods, „Journal of Multicriteria Decision Analysis”, nr 18, s. 219–230.
Zobacz w Google Scholar

Gharehgozli A.H., Roy D., Koster de R. (2016), Sea Container Terminals: New Technologies and OR Models, „Maritime Economics & Logistics”, t. 18 (2), s. 103–140.
Zobacz w Google Scholar

Giallombardo G., Moccia L., Salani M., Vacca I. (2010), Modeling and Solving the Tactical Berth Allocation Problem, „Transportation Research Part B: Methodological”, t. 44, nr 2, s. 232–245.
Zobacz w Google Scholar

Gołembska E. (2007), Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Goodchild A.V., Daganzo C.F. (2007), Crane Double Cycling in Container Ports: Planning Methods and Evaluation, „Transportation Research Part B: Methodological”, t. 41, s. 875–891.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarka morska (2019), http://eregion.wzp.pl/obszary/gospodarka-morska (dostęp: 11.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Górecka D. (2009), Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski I., Wójcicki J. (1981), Mały leksykon morski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grobelny P. (2016), Bezpieczeństwo Chemiczne – przechowywanie materiałów niebezpiecznych na multimodalnych terminalach kontenerowych, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 3, s. 38–41.
Zobacz w Google Scholar

Grubisić N., Maglić L. (2018), Optimization Process for Berth and Quay-Crane Assignment in Container Terminals with Separate Piers, „Athens Journal of Technology and Engineering”, t. 5 (1), s. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Grzelakowski A.S. (2007), Porty morskie jako elementy globalnych lądowo-morskich logistycznych łańcuchów dostaw, „Logistyka”, nr 5, s. 31–36.
Zobacz w Google Scholar

Grzelakowski A.S., Matczak M. (2006), Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski M. (2011), Ekonomiczno-infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 657, s. 161–172.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski M. (2014), Alianse strategiczne w transporcie morskim. Kontekst Regionu Morza Bałtyckiego, „Logistyka”, nr 2, s. 74–79.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski L., Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J. (1997), Kontenery w transporcie morskim, Trademar, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Guenther H., Kim K.H. (2006), Container Terminals and Terminal Operations, „OR Spectrum”, t. 28, s. 437–445.
Zobacz w Google Scholar

Gulić M., Maglić L., Valčić S. (2018), Nature Inspired Metaheuristics for Optimizing Problems at a Container Terminal, „Scientific Journal of Maritime Research”, t. 32, s. 10–20.
Zobacz w Google Scholar

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2018a), Gospodarka morska w Polsce w 2017 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa–Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

GUS [Główny Urząd Statystyczny] (2018b), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa–Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Haezendonck E., Notteboom T. (2002), The Competitive Position of Seaports: Introduction of the Value-added Concept, [w:] M. Huybrechts, H. Meersman, E.V.D. Voorde, E.V. Hooydonk, A. Verbeke, W. Winkelmans (red.), Port Competitiveness. An Economic and Legal Analysis of the Factors Determining the Competitiveness of Seaports, De Boeck, Antwerpen, s. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk J. (2010), Bezpieczeństwo transportu kontenerów na statkach morskich, „Logistyka”, nr 4, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Hajjem I.A. (2012), Techniques avancées d’optimisation pour la résolution du problème de stockage de conteneurs dans un port, Thèse de Doctorat, École Centrale de Lille, Lille.
Zobacz w Google Scholar

Han Y., Lee L.H., Chew E.P., Tan K.C. (2008), A Yard Storage Strategy for Minimizing Traffic Congestion in a Marine Container Transshipment Hub, „OR Spectrum”, t. 30, s. 697–720.
Zobacz w Google Scholar

Hapek R. (2016), Oznakowanie kontenerów cystern – kombinacja liter i cyfr, czy nośnik istotnych dla przewozu towarów niebezpiecznych informacji?, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 3, s. 15–19.
Zobacz w Google Scholar

Håkanson L. (red.) (1991), Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewiska Morza Bałtyckiego, „Środowisko Morza Bałtyckiego”, z. 1, s. 1–37.
Zobacz w Google Scholar

Hendi H., Ahmad A., Bouneffa M., Fonlupt C. (2017), A novel approach to define and solve the Container Terminals Problems, The Fourth International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies (CSCEET2017), Beyrouth.
Zobacz w Google Scholar

Henesey L. (2006), Multi-agent Container Terminal Management, PhD Thesis, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona.
Zobacz w Google Scholar

Heymann E. (2008), Prospects for the Container Shipping Industry, IQPC Container Terminal Business, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

HGC [Hougen Group of Companies] (1957), White Pass: The Container Pioneers, http://www.hougengroup.com/family/1950s/1950s.aspx?year50=1957 (dostęp: 23.02.2013).
Zobacz w Google Scholar

Historia Spółki OT Port Świnoujście (2019), http://www.otport.swinoujscie.pl/pl/historia.html (dostęp: 12.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hottung A., Tierney K. (2016), A Biased Random-key Genetic Algorithm for the Container Pre-marshalling Problem, „Computers & Operations Research”, t. 75, s. 83–102.
Zobacz w Google Scholar

Huigen J., Fossey B. (2013), 30 Years of Tank Containers and Swap Tanks, http://www.itco.be/download/history_cpv.pdf (dostęp: 23.02.2013).
Zobacz w Google Scholar

Huybrechts M. (red.) (2002), Port Competitiveness: An Economic and Legal Analysis of the Factors Determining the Competitiveness of Seaports, De Boeck, Antwerpen.
Zobacz w Google Scholar

IAPH [International Association of Ports and Harbors] (2018), World Port Traffic, International Association of Ports and Harbors, Tokyo–Antwerpen.
Zobacz w Google Scholar

Idźkiewicz A.Z. (1967), PERT. Metody analizy sieci, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ignasiak-Szulc A., Juščius V., Bogatova J. (2018), Economic Evaluation Model of Seaports’ Performance Outlining Competitive Advantages and Disadvantages, „Economics of Engineering Decisions”, t. 29, nr 5, s. 571–579.
Zobacz w Google Scholar

Imai A., Nishimura E., Papadimitriou S. (2001), The Dynamic Berth Allocation Problem for a Container Port, „Transportation Research Part B: Methodological”, t. 35, s. 401–417.
Zobacz w Google Scholar

Imai A., Nishimura E., Papadimitriou S. (2008), Berthing Ships at a Multi-user Container Terminal with a Limited Quay Capacity, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, t. 44, s. 136–151.
Zobacz w Google Scholar

IMO [International Maritime Organization] (2014), IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code), International Maritime Organization, London.
Zobacz w Google Scholar

ISL [Institute of Shipping Economics and Logistics] (2017), Shipping Statistics and Market Review 2017, t. 61, nr 7, s. 1–63.
Zobacz w Google Scholar

Iwan S. (2005), Wspomaganie organizacji usług przeładunkowych za pomocą algorytmów genetycznych na przykładzie optymalizacji ilości nabrzeży portowych, [w:] K. Chwesiuk (red.), Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Iwanina-Szopińska E. (2017), Wpływ sztauowania ładunków w kontenerach na bezpieczeństwo transportu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 12, s. 316–332.
Zobacz w Google Scholar

Iwanina-Szopińska E., Mitkow S. (2016), Analiza funkcjonowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych jako elementów sieci logistycznej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 9, s. 306–325.
Zobacz w Google Scholar

Jacyna M., Pyza D., Jachimowski R. (2017), Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jarysz-Kamińska E. (2014), Zagrożenia bezpieczeństwa ładunków skonteneryzowanych w wybranych ogniwach łańcucha dostaw, „Logistyka”, nr 6, s. 742–749.
Zobacz w Google Scholar

Jeevan J., Chen S-L., Cahoon S. (2019), The Impact of Dry Port Operations on Container Seaports Competitiveness, „Maritime Policy and Management”, t. 46 (1), s. 4–23.
Zobacz w Google Scholar

Jeleń I., Foltyński M., Guszczak B. (2011), Podatność towarów na przewozy kolejowe i konteneryzację a organizacja procesów transportu intermodalnego, „Logistyka”, nr 3, s. 981–992.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak Z., Fidos D. (2015), Logistyka obsługi ładunków skonteneryzowanych w wybranych portach Regionu Morza Bałtyckiego, „Logistyka”, nr 4, s. 3883–3890.
Zobacz w Google Scholar

Kaizer A., Ziajka E., Truszczyński M. (2016), Ocena założeń rozwojowych trójmiejskich terminali kontenerowych, „Inżynieria Morska i Geotechnika”, nr 3, s. 172–178.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski A. (2017), Porty piątej oraz szóstej generacji (5GP, 6GP) – ewolucja ekonomicznej i społecznej roli portów, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 14, s. 93–123.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski I. (2008), Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karwacka K. (2011), Rozwój polskich terminali kontenerowych, „Logistyka”, nr 5, s. 697–702.
Zobacz w Google Scholar

Katta G.M., Liu J., Wan Y.W., Linn R. (2005), A Decision Support System for Operations in a Container Terminal, „Decision Support Systems”, nr 39, s. 309–332.
Zobacz w Google Scholar

Kaup M., Chmielewska-Przybysz M. (2012), Wpływ wdrażania nowoczesnych rozwiązań w terminalu kontenerowym na podwyższenie efektywności obsługi kontenerów w porcie szczecińskim, „Logistyka”, nr 5, s. 514–519.
Zobacz w Google Scholar

KE [Komisja Europejska] (2016), Korytarz Morze Północne–Bałtyk. Drugi Plan Pracy Koordynatora Europejskiego Catherine Trautmann, Komisja Europejska, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

Kerzner H. (2003), Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons, Hoboken.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H. (1997), Evaluation of the Number of Rehandles in Container Yard, „Computers & Industrial Engineering”, t. 23, nr 4, s. 701–711.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Bae J.W. (1999), A Dispatching Method for Automated Guided Vehicles to Minimize Delays of Containership Operations, „International Journal of Management Science”, t. 5, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Guenther H. (red.) (2007), Container Terminals and Cargo Systems. Design, Operations Management and Logistics Control Issues, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Kim H.B. (1999), Segregating Space Allocation Models for Container Inventories in port Container Terminals, „International Journal of Production Economics”, t. 59, s. 415–423.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Kim K.Y. (1997), A Routing Algorithm for a Single Transfer Crane to Load Export Containers onto a Containership, „Computers and Industrial Engineering”, t. 33, s. 673–676.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Kim K.Y. (1998), The Optimal Determination of the Space Requirement and the Number of Transfer Cranes for Import Containers, „Computers and Industrial Engineering”, t. 35, s. 427–430.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Kim K.Y. (1999a), An Optimal Routing Algorithm for a Transfer Crane in Port Container Terminals, „Transportation Science”, t. 33, s. 17–33.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Kim K.Y. (1999b), Routing Straddle Carriers for the Loading Operation of Containers Using a Beam Search Algorithm, „Computers and Industrial Engineering”, t. 36, s. 109–136.
Zobacz w Google Scholar

Kim K.H., Park Y.M., Ryu K-R. (2000), Deriving Decision Rules to Locate Export Containers in Container Yards, „European Journal of Operational Research”, t. 124, s. 89–101.
Zobacz w Google Scholar

Kisielewski P., Sobota Ł. (2016), Zastosowanie teorii masowej obsługi do modelowania systemów transportowych, „Autobusy”, nr 6, s. 600–604.
Zobacz w Google Scholar

Klas M., Rompa M. (2016), Transport morski skonteneryzowany na Morzu Bałtyckim w 2015 roku, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 12, s. 322–334.
Zobacz w Google Scholar

Klimek H. (2006), Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 3, s. 112–138.
Zobacz w Google Scholar

Klimek H. (2018), Ambitne plany inwestycyjne polskich portów morskich, „Namiary na Morze i Handel”, R. 23, nr 2, s. 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Klimek H., Dąbrowski J. (2012), Funkcja logistyczna portów morskich, „Logistyka”, nr 4, s. 57–58.
Zobacz w Google Scholar

Klimek H., Dąbrowski J. (2013), Polskie porty morskie w lądowo-morskich łańcuchach transportowych, „Logistyka”, nr 5, s. 92–97.
Zobacz w Google Scholar

Klimek H., Dąbrowski J. (2018), Polskie porty morskie na rynku usług portowych, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 15, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Klimek H., Nowicki M. (1998), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kocielski A. (2016), Operating Determinants of Maintaining the Operational State of Container Terminal Equipment, „Logistics and Transport”, nr 4 (32), s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja terminalu kontenerowego w Świnoujściu gotowa (2018), https://www.gospodarka-morska.pl/Porty,Transport/koncepcja-terminalu-kontenerowego-w-swinoujsciu-gotowa.html (dostęp: 13.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kononow A., Pacuk M., Palmowski T. (2008), Regiony Nadmorskie 15, Port w Rotterdamie i jego funkcje, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia–Pelpin.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja celna w sprawie kontenerów, 2 grudnia 1972 r., Genewa (Dz.U.83.7.36), https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1983-7-36,16791143.html (dostęp: 13.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kotachi M.A. (2018), Sequence-Based Simulation-Optimization Framework With Application to Port Operations at Multimodal Container Terminals, PhD Thesis, Old Dominion University, Norfolk.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska I. (2017), The Issue of Evaluation of a Competitive Position of a Port Enterprise. A Case Study of Bulk Cargo-Port Szczecin, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 3 (128), s. 47–63.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska I., Pluciński M. (2010), Stan obecny i perspektywy rozwoju funkcji transportowej polskich portów morskich na tle pozostałych portów południowego Bałtyku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 565 (8), s. 185–199.
Zobacz w Google Scholar

Kozan E. (1997), Increasing the Operational Efficiency of Container Terminals in Australia, „Journal of Operational Research Society”, t. 48, nr 2, s. 151–161.
Zobacz w Google Scholar

Kozan E., Preston P. (1999), Genetic Algorithms to Schedule Container Transfers at Multimodal Terminals, „International Transactions in Operations Research”, t. 6, s. 311–329.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. (2011), Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, „Rocznik Ochrona Środowiska”, t. 13, s. 1619–1634.
Zobacz w Google Scholar

Kozubski J. (1999), Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Krakowska-Mehring W. (2016), Jak nie DCT, to GTK. Ruch inwestycyjny w porcie Gdańsk, https://biznes.trojmiasto.pl/Jak-nie-DCT-to-GTK-Ruch-inwestycyjny-w-Porcie-Gdansk-n97977.html (dostęp: 13.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Krasucki Z., Neider J. (1986), Konteneryzacja w transporcie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krośnicka K.A. (2014), Rozwiązanie przestrzenno-technologiczne zwiększające płynność dostaw ładunków do portowych terminali kontenerowych, „Logistyka”, nr 3, s. 3317–3324.
Zobacz w Google Scholar

Krośnicka K.A. (2016), Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

KRS [Krajowy Rejestr Sądowy] (2019), http://www.krs-online.com.pl (dostęp: 13.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ku D., Arthanari T.S. (2016), Container Relocation Problem with Time Windows for Container Departure, „European Journal of Operational Research”, t. 252, nr 3, s. 1031–1039.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki J., Kuriata A. (2000), Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J. (2000), Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Kubowicz D. (2017), Rozwój statków kontenerowych, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, R. 18, nr 12, s. 1535–1539.
Zobacz w Google Scholar

Kubowicz D. (2019), Zarządzanie procesami przepływu ładunków na morskim terminalu kontenerowym z wykorzystaniem systemów informatycznych typu TOS, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, R. 19, nr 1–2, s. 487–492.
Zobacz w Google Scholar

Kubryk (2018), Morze Bałtyckie. Opis akwenu, http://www.kubryk.pl/content/morze-baltyckie-opis-akwenu-u.html (dostęp: 1.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kucharski A. (2011), Rangowanie za pomocą programowania wielokryteriowego jako sposób oceny konkurencyjności OFE, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, t. XLV, s. 323–332.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski A. (2014), Analysis of Selected Investment Fund Type Ranking Position – PROMETHEE Method Application, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XV, s. 41–53.
Zobacz w Google Scholar

Kujawa J. (red.) (2015), Organizacja i technika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kupiński J., Fabisiak J., Michalak J. (2011), Morskie przewozy kontenerowe w Polsce i na świecie – geneza i rozwój, „Logistyka”, nr 5, s. 780–786.
Zobacz w Google Scholar

Kurek A., Ambroziak T. (2015), Metoda wyznaczania optymalnych planów przemieszczeń pustych kontenerów z uwzględnieniem minimalizacji ruchu próżnego taboru kolejowego w transporcie intermodalnym, „Logistyka”, nr 4, s. 553–562.
Zobacz w Google Scholar

Kurek A., Ambroziak T. (2017), Wybrane zagadnienia pozycjonowania pustych kontenerów przy udziale transportu kolejowego, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, z. 117, s. 149–160.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma L. (red.) (2003), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma L., Szczepaniak T. (1971), Porty morskie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kuźmicz K.A., Pesch E. (2017), Prerequisites for the Modelling of Empty Container Supply Chains, „Engineering Management in Production and Services”, t. 9 (3), s. 28–36.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewski Z. (1989), Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniowski S., Nowakowski T., Zając M. (2008), Transport intermodalny w sieciach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lajjam A., El merouani M., Tabaa Y., Medouri A. (2014), A New Approach for Sequencing Loading and Unloading Operations in the Seaside Area of a Container Terminal, „International Journal of Supply and Operations Management”, t. 1 (3), s. 328–346.
Zobacz w Google Scholar

Lau Y., Lee M. (2007), Simulation Study of Port Container Terminal Quay Side Traffic, [w:] J. Park, T. Kim, Y. Kim (red.), AsiaSim 2007, Springer, New York, s. 227–236.
Zobacz w Google Scholar

Legato P., Mazza R.M. (2001), Berth Planning and Resources Optimization at a Container Terminal via Discrete Event Simulation, „European Journal of Operational Research”, t. 133, nr 3, s. 537–547.
Zobacz w Google Scholar

Lenyu X., Wolski A. (2006), Global Panamax Container Fleet, [w:] B. Wiśniewski (red.), Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, s. 170–180.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski K. (2015), Alliance of Marine Container Carriers – Back to the Cartels, „Logistics and Transport”, nr 2 (26), s. 21–32.
Zobacz w Google Scholar

Lewiński A., Sterniński R. (2017), Czynniki determinujące znaczenie i pozycję rynkową wiodących terminali kontenerowych w Polsce w latach 2007–2016, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 35, nr 3, s. 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Lewko E. (2006), Portowe roboty czerpalne i podwodne, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Lim A. (1998), The Berth Planning Problem, „Operations Research Letters”, t. 22, s. 105–110.
Zobacz w Google Scholar

Liuhto K. (red.) (2016), Maritime Cluster in the Baltic Sea Region and beyond, Centrum Balticum, Turku.
Zobacz w Google Scholar

Łatka U. (2003), Technologia i towaroznawstwo, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łączyński B. (red.) (2007), Przewozy morskie, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Macharis C., Springael J., De Brucker K., Verbeke A. (2004), PROMETHEE and AHP: The Design of Operational Synergies in Multicriteria Analysis. Strengthening PROMETHEE with Ideas of AHP, „European Journal of Operational Research”, t. 153, s. 307–317.
Zobacz w Google Scholar

Magiera J. (1998), Prognozowanie niezawodności w kombinowanym systemie transportowym, Państwowa Akademia Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Maione G., Ottomanelli M. (2005), A Petri Net Model for Simulation of Container Terminals Operations, „Advanced OR and AI methods in transportation”, Poznan University of Technology, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Majewski A. (1989), Podziały Morza Bałtyckiego, „Przegląd Geofizyczny”, z. 2 (XXXIV), s. 163–168. Majszyk K. (2017), Wojna o terminal kontenerowy w Świnoujściu, https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1027345,swinoujscie-wojna-o-terminal.html (dostęp: 13.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Marek R. (2015a), Globalne alianse strategiczne w żegludze kontenerowej, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 12, s. 11–37.
Zobacz w Google Scholar

Marek R. (2015b), Koncentracja i centralizacja kapitału w sektorze operatorów morskich, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 12, s. 48–69.
Zobacz w Google Scholar

Marek R. (2015c), Proces obsługi jednostek intermodalnych w terminalu kontenerowym, „Logistyka”, nr 2, s. 567–576.
Zobacz w Google Scholar

Marek R. (2017), Korzyści ekonomiczne eksploatacji kontenerów składanych dla uczestników kontenerowego łańcucha logistycznego, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 14, s. 32–47.
Zobacz w Google Scholar

Markusik S. (2009), Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom I. Środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Markusik S. (2010), Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom II. Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Marrone P. (1999), Approcci quantitativi nella gestione ed ottimizzazione delle movimentazioni dei container, Tesi di Laurea, Istituto Universitario Navale di Napoli, Napoli.
Zobacz w Google Scholar

Marzantowicz Ł., Dembińska I. (2018), The Reasons for the Implementation of the Concept of Green Port in Sea Ports of China, „Logistics and Transport”, t. 37, nr 1, s. 121–128.
Zobacz w Google Scholar

Matczak M. (2015), Innowacyjne rozwiązania dla automatyzacji terminali kontenerowych – koncepcja RMCS, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 12, s. 72–80.
Zobacz w Google Scholar

Matczak M. (2016), Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 3 (35), s. 111–119.
Zobacz w Google Scholar

Matusiewicz M., Kowalczyk A., Waligóra Ł. (2016), Transport morski XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Mazouz A., Naji L., Lyu Y. (2017), Container – Terminal – Gate – System Optimization, „The Journal of Applied Business Research”, t. 33, nr 3, s. 605–614.
Zobacz w Google Scholar

Meersman H., Voorde de E. (1993), An Economic Analysis of the Port Function within the Transport Chain. How to Deal with Uncertainty. Port-Workshop Logistics Management in Seaports, Instytut Morski, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Meisel F. (2009), Seaside Operations Planning in Container Terminals, Physica-Verlag, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Meisel F., Bierwirth C. (2006), Integration of Berth Allocation and Crane Assignment to Improve the Resource Utilization at a Seaport Container Terminal, „Operations Research Proceedings 2005”, Springer, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Mendyk E. (2002), Ekonomika i organizacja transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Meng Q., Weng J., Li S. (2017), Impact Analysis of Mega Vessels on Container Terminal Operations, „Transportation Research Procedia”, t. 25, s. 187–204.
Zobacz w Google Scholar

MGMiŻŚ [Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej] (2017), Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalska E., Pośpiech E. (2011), Niepełna informacja liniowa w zagadnieniach wielokryterialnego wspomagania decyzji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 57, s. 259–270.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach, 2 grudnia 1972 r., Genewa (Dz.U.84.24.118), https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1984-24-118,16791568.html (dostęp: 23.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

Miklińska J. (2011), Rozwój logistycznej funkcji portów rzecznych – na przykładzie wybranych niemieckich centrów logistycznych, „Logistyka”, nr 3, s. 1915–1924.
Zobacz w Google Scholar

Miler R.K., Pac B., Gronau W., Breslin J. (2014), Feasibility Study on the Logistic Competitiveness of Commercial Seaports in Southern Baltic Sea Region, „Economic Alternatives”, z. 4, s. 22–34.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R. (2010), Planowanie procesów ładunkowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ruchu morskim, „Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych”, nr 4, s. 185–199.
Zobacz w Google Scholar

Mili K., Sadraoui T. (2015), Optimizing the Operational Process at Container Terminal, „International Journal of Econometrics and Financial Management”, t. 3, nr 2, s. 91–98.
Zobacz w Google Scholar

Mindur L. (red.) (2004), Współczesne technologie transportowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
Zobacz w Google Scholar

Mindur L. (2018), Development of maritime container transport in Southeast Asia, „Research Journal of the University of Gdańsk. Transport, Economics and Logistics”, t. 78, s. 43–57.
Zobacz w Google Scholar

Miotke-Dzięgiel J. (1999), Morskie przewozy kontenerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Mishra N., Roy D., Ommeren van J-K. (2017), A Stochastic Model for Interterminal Container Transportation, „Transportation Science”, t. 51, nr 1, s. 67–87.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska D. (2002), Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ’01, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 177–192.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska D. (2003), Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 166, s. 119–133.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska D., Miszczyński M. (1997), Wybrane metody badań operacyjnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Skierniewice.
Zobacz w Google Scholar

Misztal K., Kuźma L., Szwankowski S. (1994), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Misztal K., Szwankowski S., Wasilewska K. (1997), Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktury transportowej w obsłudze polskiego handlu zagranicznego i tranzytu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Moccia L., Cordeau J.F., Gaudioso M., Laporte G. (2006), A Branch-and-cut Algorithm for the Quay Crane Scheduling Problem in a Container Terminal, „Naval Research Logistics”, t. 53, s. 45–59.
Zobacz w Google Scholar

Molins M.R. (2015), Optimization and Robustness in Planning and Scheduling Problems. Application to Container Terminals, PhD Thesis, Universitat Politècnica de València, València.
Zobacz w Google Scholar

Molski R. (2003), Kartele eksportowe w świetle prawa ochrony konkurencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3, s. 17–39.
Zobacz w Google Scholar

Montwiłł A. (2011), Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej, „Logistyka”, nr 1, s. 16–19.
Zobacz w Google Scholar

Moorthy R., Teo C.P. (2006), Berth Management in Container Terminal: The Template Design Problem, „OR Spectrum”, t. 28, s. 495–518.
Zobacz w Google Scholar

Morris C.A., Hoite S. (1997), The Future of Quayside Container Cranes, Post Conference Workshop „China Ports’97”, China.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H. (red.) (2003), Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Murty K.G., Liu J., Wan Y., Linn R. (2005), A Decision Support System for Operations in Container Terminal, „Decision Support Systems”, t. 39, s. 309–332.
Zobacz w Google Scholar

Nam K.C., Ha W.I. (2001), Evaluation of Handling Systems for Container Terminals, „Coastal and Ocean Engineering”, t. 127, nr 3, s. 171–175.
Zobacz w Google Scholar

Namieciński P. (2015), Analiza symulacyjna stabilności rankingów otrzymanych metodą PROMETHEE w warunkach niepewności z wykorzystaniem R, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 235, s. 169–181.
Zobacz w Google Scholar

Namieciński P. (2016), Alternatywna metoda określania preferencji decydenta wzagadnieniach wielokryterialnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 446, s. 144–158.
Zobacz w Google Scholar

Neider J. (1992), Przewozy intermodalne w transporcie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Neider J. (2008), Polskie porty morskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Neider J., Marciniak-Neider D. (1997), Transport intermodalny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

New Transport Method, „Examiner”, 7 June 1929, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Nightingale L. (red.) (2018), Lloyd’s List. One Hundred Ports 2018, Lloyd, London.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-EN 14182 (2005), Opakowania – Terminologia – Terminy podstawowe i definicje.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-EN ISO 445 (2013), Palety do przemieszczania ładunków – Terminologia.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-EN ISO 6346/A3 (2013), Kontenery ładunkowe – Kodowanie, identyfikacja i znakowanie.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-EN ISO 780 (2016), Opakowania – Opakowania transportowe – Symbole graficzne stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-ISO 830 (2001), Kontenery ładunkowe – Terminologia.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-ISO 668 (2018), Kontenery ładunkowe serii 1 – Klasyfikacja, wymiary i maksymalne masy brutto.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-M-78202 (1982), Paletowe i bezpaletowe jednostki ładunkowe – Parametry podstawowe. Norma PN-M-78002 (1984), Pakietowe jednostki ładunkowe – Terminologia i parametry podstawowe.
Zobacz w Google Scholar

Notteboom T. (2019), Top 15 Container Ports in Europe in 2018, http://www.porteconomics.eu/2019/02/22/portgraphic-top15-container-ports-in-europe-in-2018/ (dostęp: 2.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Notteboom T., Rodrigue J. (2009), The Future of Containerization: Perspectives from Maritime and Inland Freight Distribution, „Geojournal”, t. 74, nr 1, s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Notteboom T., Yap W.Y. (2012), Port Competition and Competitiveness, [w:] W.K. Talley, The Blackwell Companion to Maritime Economics, Hoboken, s. 549–570.
Zobacz w Google Scholar

Nowak M. (2008), Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski T. (2006), Koncentracja w żegludze liniowej, „Namiary na Morze i Handel”, nr 22, s. 15–27.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski T. (2012a), Determinanty rozwoju kontenerowej żeglugi morskiej, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 9, s. 51–72.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski T. (2012b), Kierunki rozwoju rynków żeglugowych, „Contemporary Economy”, t. 3 (2), s. 21–33.
Zobacz w Google Scholar

Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie pomorskim (2011), Actia Forum, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

OECD/ITF [Organization for Economic Co-operation and Development/International Transport Forum] (2018), The Impact of Alliances in Container Shipping, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski M. (2016), Planowana fuzja terminali BCT i GCT – początek trudnej walki o kontrahenta, http://morzaioceany.pl/inne/archiwum/88-porty-morskie/ba%C5%82tycki-terminal-konterenowy/3367-planowana-fuzja-terminali-bct-i-gct-pocz%C4%85tek-trudnej-walki-okontrahenta.html (dostęp: 12.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pac B. (2017), Koncepcja oceny strategicznego potencjału gospodarki morskiej, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 14, s. 13–31.
Zobacz w Google Scholar

Palmowski T. (2011), Terminal Głębokowodny w Gdańsku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 657, s. 265–277.
Zobacz w Google Scholar

Park Y.M., Kim K.H. (2003), A Scheduling Method for Berth and Quay Cranes, „OR Spectrum”, t. 25, s. 1–23.
Zobacz w Google Scholar

Peterkofsky R.I., Daganzo C.F. (1990), A Branch and Bound Solution Method for the Crane Scheduling Problem, „Transportation Research Part B: Methodological”, t. 24B, s. 159–172.
Zobacz w Google Scholar

Pfohl H.Ch. (2011), Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Piątkiewicz A., Sobolski R. (1977), Dźwignice, t. I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietras P., Szmit M. (2003), Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki, Wydawnictwo Horyzont, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak K. (2010), Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Piwowarski M., Ziemba P. (2009), Metoda PROMETHEE II w wielokryterialnej ocenie produktów, „Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą”, nr 18, s. 135–144.
Zobacz w Google Scholar

Płaczek E. (2006), Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Polish Ports Handbook 2016 (2016), Wydawnictwo Link, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Probst G.J.B., Rülling Ch.C. (1999), Joint Ventures und Joint Venture-Management, [w:] H. Schaumberg, Internationale Joint Venture, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, s. 5–11.
Zobacz w Google Scholar

PRS [Polski Rejestr Statków] (2012), Przepisy budowy kontenerów, Polski Rejestr Statków, Gdańsk, https://www.prs.pl/uploads/bko_pl.pdf (dostęp: 13.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

PRS [Polski Rejestr Statków] (2013), Publikacja Nr 32/P – Wymagania dotyczące rozmieszczenia i mocowania ładunków na statkach morskich – 2013, Polski Rejestr Statków, Gdańsk, https://www.prs.pl/uploads/p32p_pl.pdf (dostęp: 11.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

PRS [Polski Rejestr Statków] (2016), Publikacja Nr 112/P – Kontenery morskie – 2016, Polski Rejestr Statków, Gdańsk, https://www.prs.pl/uploads/p112p_pl.pdf (dostęp: 11.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Prusak A., Stefanów P. (2014), AHP – analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przybyłowski A. (2010), Innowacyjność portów morskich w kontekście rozwoju konteneryzacji i logistyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 600 (10), s. 241–255.
Zobacz w Google Scholar

Punmia B.C., Khandelwal K. (2006), Project Planning and Control P.E.R.T. and C.P.M.: For Degree Classes, Laxmi Publications, New Dehli.
Zobacz w Google Scholar

Raben D. (2016), Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 2 (34), s. 177–184.
Zobacz w Google Scholar

Railway Containers, „The Sydney Morning Herald”, 2 January 1936, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Rashidi H., Tsang E.P.K. (2013), Novel Constraints Satisfaction Models for Optimization Problems in Container Terminals, „Applied Mathematical Modelling”, t. 37, s. 3601–3634.
Zobacz w Google Scholar

Razouk C., Benadada Y. (2017), Optimization and Simulation Approach for Empty Containers Handling, „International Journal of Advanced Computer Science and Applications”, t. 8, nr 11, s. 520–525.
Zobacz w Google Scholar

Record-breaking Results of Top 10 Baltic Container Ports in 2017 (2018), Port Monitor, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Ripley D. (1993), The Little Eaton Gangway and Derby Canal, Oakwood Press, Usk.
Zobacz w Google Scholar

Romanow P., Stajniak M. (2018), Czynniki rozwoju terminali kontenerowych w polskich portach morskich na tle uwarunkowań infrastrukturalnych i organizacyjnych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 12, s. 1000–1010.
Zobacz w Google Scholar

Rowan V.S. (2012), Essays on Terminal Optimization, PhD Thesis, Universiteit Antwerpen, Antwerpen.
Zobacz w Google Scholar

Roy B. (1990), Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L. (1980), Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, McGraw–Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L. (1990), How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, „European Journal of Operational Research”, nr 48, s. 9–26.
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L. (1994), Fundamentals on Decision Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh.
Zobacz w Google Scholar

Said A., El-Horbaty M. (2015), An Optimization Methodology for Container Handling Using Genetic Algorithm, „Procedia Computer Science”, t. 65, s. 662–671.
Zobacz w Google Scholar

Salomon A. (2003), Spedycja w handlu morskim: procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Salomon A. (2010), Konkurencyjność terminali kontenerowych zlokalizowanych w polskich portach morskich na tle otoczenia bałtyckiego, [w:] H. Salomonowicz (red.), Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, s. 222–239.
Zobacz w Google Scholar

Salomon A. (2013a), Organizacja i funkcjonowanie portowych terminali kontenerowych oraz perspektywy ich rozwoju, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 82, s. 70–80.
Zobacz w Google Scholar

Salomon A. (2013b), Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 28, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Salomon A. (2017), Potencjał portu Gdańsk na rynku usług portowych, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 32, s. 91–105.
Zobacz w Google Scholar

Salmonowicz H. (2009), Systemy transportowe w obsłudze obrotu portowego, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport”, z. 71, s. 207–219.
Zobacz w Google Scholar

Salmonowicz H. (red.) (2012), Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Sammarra M., Cordeau J.F., Laporte G., Monaco M.F. (2007), A Tabu Search Heuristic for the Quay Crane Scheduling Problem, „Journal of Scheduling”, t. 10, s. 327–336.
Zobacz w Google Scholar

Satta G., Parola F. (2012), I processi di espansione internazionale nella container port industry. Analisi delle determinanti delle scelte di ingresso, FrancoAngeli, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Schepler X. (2015), Solutions globales d’optimisation robuste pour la gestion dynamique de terminaux à conteneurs, Thèse de Doctorat, Université du Havre, Havre.
Zobacz w Google Scholar

Sezen B. (2003), Modeling Automated Guided Vehicle Systems in Material Handling, „Dogus Ueniversitesi Dergisi”, t. 4, nr 2, s. 207–216.
Zobacz w Google Scholar

Sikora W. (red.) (2008), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Siviero L. (2010), Economia dei trasporti intermodali e innovazione logistica, FrancoAngeli, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Skiba S. (2017), Analiza procesu obsługi intermodalnych jednostek kontenerowych w bałtyckim terminalu kontenerowym, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 12, s. 1008–1024.
Zobacz w Google Scholar

Słownik terminologii logistycznej (2006), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Solecka K. (2015), Porównanie metod AHP oraz Promethee na przykładzie oceny wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie, „Logistyka”, nr 3, s. 4521–4532.
Zobacz w Google Scholar

Sołtysiak Ł. (2007), Od owoców po obrabiarki, „Spedycja, Transport i Logistyka”, nr 5, s. 74–78.
Zobacz w Google Scholar

Starosta A. (2011), Wykorzystanie sieci Bayesowskiej do doboru optymalnej jednostki w transporcie morskim, „Logistyka”, nr 4, s. 879–886.
Zobacz w Google Scholar

Steenken D., Voss S., Stahlbock R. (2004), Container Terminal Operation and Operations Research – A Classification and Literature Review, „OR Spectrum”, t. 26, s. 3–49.
Zobacz w Google Scholar

Stefaniak P. (2019), Spór o terminal kontenerowy w Świnoujściu. Będzie referendum, https://logistyka.wnp.pl/spor-o-kontenerowy-terminal-w-swinoujsciu-bedzie-referendum,341549_1_0_1.html (dostęp: 13.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Stojaković M., Twrdy E. (2016), A Decision Support Tool for Container Terminal Optimization within the Berth Subsystem, „Transport”, t. 31, nr 1, s. 29–40.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak T. (red.) (1996), Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szeliga J. (1975), Bałtyk, „Poznaj Swój Kraj”, R. XVIII, nr 6 (188), s. 3–7.
Zobacz w Google Scholar

Szpytko J., Hyla P. (2010), Model funkcjonalny terminala kontenerowego ukierunkowany na środki transportu, „Logistyka”, nr 2, s. 1293–1302.
Zobacz w Google Scholar

Szwankowski S. (1994), Współzależności funkcjonowania składników lądowo-morskich łańcuchów transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szwankowski S. (1998), Lądowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szwankowski S. (2000), Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szwankowski S., Tubielewicz A. (1992), Planowanie strategiczne w portach morskich, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk–Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka A. (2018), Bezpośrednie kontenerowe serwisy dalekowschodnie z Gdańska szansą dla rozwoju eksportu polskich produktów spożywczych, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego”, nr 15, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Tarchalski M. (1998), Zaplecze transportowe portów morskich, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Ting C.J., Wu K.C. (2017), Optimizing Container Relocation Operations at Container Yards with Beam Search, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, t. 103, s. 17–31.
Zobacz w Google Scholar

Tołkacz L. (2011), Infrastruktura transportu wodnego. Tom II. Infrastruktura transportu morskiego, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Tomanek R. (2004), Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Tomlinson J. (2009), History and Impact of the Intermodal Shipping Container, Pratt Institute, New York.
Zobacz w Google Scholar

Tricoire F., Scagnetti J., Beham A. (2017), New Insights on the Block Relocation Problem, „Computers & Operations Research”, t. 89, s. 127–139.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (red.) (2003), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (1998), Modelowanie optymalizacyjne, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (2014a), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 74, s. 239–263.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (red.) (2005), Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Informatyka w badaniach operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (red.) (2014b), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz A. (1987), Zdolność konkurencyjna żeglugi i portów a efektywność handlu zagranicznego, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk–Słupsk–Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz K. (2009), Konkurencyjność portów morskich w globalnym otoczeniu, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 44, cz. 2, s. 345–354.
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz A., Forkiewicz M. (2011), Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej łańcucha dostaw, „Logistyka”, nr 2, s. 567–578.
Zobacz w Google Scholar

Tułecki A., Król S. (2007), Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu, „Problemy Eksploatacji”, nr 2, s. 171–179.
Zobacz w Google Scholar

UNCTAD [United Nations Conference on Trade and Development] (2018), Review of Maritime Transport 2018, United Nations Conference on Trade and Development, New York–Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Urbanyi I. (2010), Determinanty logistycznej obsługi ładunków i środków transportowych na morskich terminalach kontenerowych, „Logistyka”, nr 6, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Urbanyi-Popiołek I. (2010), Obsługa ładunków skonteneryzowanych. Wybrane zagadnienia, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Urbanyi-Popiołek I. (2013a), Żegluga bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim a projekty sieci TEN-T, implikacje dla polskiego rynku żeglugi promowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 754 (21), s. 213–225.
Zobacz w Google Scholar

Urbanyi-Popiołek I. (2014), Organizacyjne, techniczne i ekonomiczne aspekty przewozu ładunków skonteneryzowanych – wybrane zagadnienia, „Logistyka”, nr 6, s. 1249–1245.
Zobacz w Google Scholar

Urbanyi-Popiołek I. (red.) (2013b), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

UTK [Urząd Transportu Kolejowego] (2013), Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych – rozwiązania i wymierne korzyści, Przyjazny Regulator Rynku Kolejowego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wachowicz T. (2013), Metody wielokryterialne we wspomaganiu prenegocjacyjnego przygotowania negocjatorów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wagner N. (2014), Syntetyczny miernik konkurencyjności portów morskich oraz infrastruktury liniowej na ich zapleczu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, nr 842 (27), s. 209–222.
Zobacz w Google Scholar

Waldmann M. (2016), Rola depotów kontenerowych w obrocie intermodalnymi jednostkami transportowymi, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, R. 17, nr 12, s. 1895–1901.
Zobacz w Google Scholar

Waldmann M. (2017), Terminal kontenerowy jako uczestnik wymiany komunikatów w procesie transportu intermodalnego, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, R. 18, nr 6, s. 1784–1790.
Zobacz w Google Scholar

Wang L., Zhu X. (2014), Rail Mounted Gantry Crane Scheduling Optimization in Railway Container Terminal Based on Hybrid Handling Mode, „Computational Intelligence and Neuroscience”, t. 2014, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Ward T. (2013), Terminal Operating System Selection, „Port Technology International”, nr 58, s. 44–52.
Zobacz w Google Scholar

Wiegmans B.W., Hoest van der A., Notteboom T.E. (2008), Port and Terminal Selection by deep-sea Container Operators, „Maritime Policy & Management”, t. 35 (6), s. 517–534.
Zobacz w Google Scholar

Wiese J., Kliewer N., Suhl L. (2009), A Survey of Container Terminal Characteristics, University of Paderborn, Paderborn.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyński P. (2006), Zastosowanie teorii obsługi masowej w transporcie ładunków niebezpiecznych na obszarze portów morskich, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 18, s. 123–131.
Zobacz w Google Scholar

Wiśnicki B. (2006), Vademecum konteneryzacji. Formowanie kontenerowej jednostki ładunkowej, Wydawnictwo Link, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Won S.H., Kim K.H. (2009), An Integrated Framework for Various Operation Plans in Container Terminals, „Polish Maritime Research”, t. 16 (3), s. 51–61.
Zobacz w Google Scholar

Wong P.J., Grant A.R., Curley R.G. (1983), Tandem: Marine and Container Terminal Simulation Model, „Transportation Research Record”, t. 907, s. 2–20.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak A. (2010), Grafy i sieci w technikach decyzyjnych, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Polska Akademia Nauk w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wronka J. (2013), Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 778, s. 23–53.
Zobacz w Google Scholar

WSC [World Shipping Council] (2019), Top 50 World Container Ports, http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports (dostęp: 12.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Vacca I., Bierlaire M., Salani M. (2007), Optimization at Container Terminals: Status, Trends and Perspectives, Conference paper „STRC 2007”, Switzerland.
Zobacz w Google Scholar

Vacca I., Bierlaire M., Salani M. (2010), Optimization of Operations in Container Terminals: Hierarchical vs. Integrated Approaches, Conference paper „STRC 2010”, Switzerland.
Zobacz w Google Scholar

Vaferi M., Ghaderi H., Jeevan J. (2017), The Impact of Low-sulphur Fuel Requirements in Shipping on Seaport Competitiveness: A Study on LNG Bunkering in Dubai, UAE and Sohar, Oman, „Ocean Yearbook Online”, t. 31 (1), s. 502–523.
Zobacz w Google Scholar

Vaio di A., Varriale L. (2018), Management Innovation for Environmental Sustainability in Seaports: Managerial Accounting Instruments and Training for Competitive Green Ports beyond the Regulations, „Sustainability”, t. 10, nr 783, s. 1–35.
Zobacz w Google Scholar

Vis I.F.A. (2006), A Comparative Analysis of Storage and Retrieval Equipment at Container Terminal, „International Journal of Production Economics”, t. 103 (2), s. 680–693.
Zobacz w Google Scholar

Vis I.F.A., Koster de R. (2003), Transshipment of Containers at a Container Terminal: An Overview, „European Journal of Operational Research”, t. 147 (1), s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Vis I.F.A., Koster de R., Roodbergen K.J., Peeters L.W.P. (2001), Determination of the Number of Automated Guided Vehicles Required at a Semi-automated Container Terminal, „Journal of the Operational Research Society”, t. 52 (4), s. 409–417.
Zobacz w Google Scholar

Xie Y., Liang X., Ma L., Yan H. (2017), Empty Container Management and Coordination in Intermodal Transport, „European Journal of Operational Research”, t. 257 (1), s. 223–232.
Zobacz w Google Scholar

Xin J., Negenborn R.R., Corman F., Lodewijks G. (2015), Control of Interacting Machines in Automated Container Terminals Using a Sequential Planning Approach for Collision Avoidance, „Transportation Research Part C: Emerging Technologies”, t. 60, s. 377–396.
Zobacz w Google Scholar

Yachba K.H., Gelareh S., Bouamrane K. (2016), Storage Management of Hazardous Containers Using the Genetic Algorithm, „Transport and Telecommunication Journal”, t. 17, nr 4, s. 371–383.
Zobacz w Google Scholar

Yang H., Wang L., Xu Q., Jin Z. (2018), Collaborative Optimization of Container Allocation and Yard Crane Deployment Based on Truck Appointment System, „Journal of Physics: Conference Series”, t. 1074, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Yeh H.Y., Yeh H.G., Choudhury P. (2007), Loading and Unloading Containers: Examining the Efficiency of Goods Movements, California State University, Long Beach.
Zobacz w Google Scholar

Yun W.Y., Choi Y.S. (1999), A Simulation Model for Container-terminal Operation Analysis Using an Object-oriented Approach, „International Journal of Production Economics”, t. 59, s. 221–230.
Zobacz w Google Scholar

Zając M. (2012), The Application of Simple Simulations of Loading Operations for the Chosen Container Terminal, „Logistics and Transport”, nr 1 (14), s. 149–154.
Zobacz w Google Scholar

Zehendner E., Feillet D., Jaillet P. (2017), An Algorithm with Performance Guarantee for the Online Container Relocation Problem, „European Journal of Operations Research”, t. 259 (1), s. 48–62.
Zobacz w Google Scholar

Zhang X., Zeng Q., Yang Z. (2016), Modeling the Mixed Storage Strategy for Quay Crane Double Cycling in Container Terminals, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, t. 94, s. 171–187.
Zobacz w Google Scholar

Zhen L., Xu Z., Wang K., Ding Y. (2016), Multi-period Yard Template Planning in Container Terminals, „Transportation Research Part B: Methodological”, t. 93, s. 700–719.
Zobacz w Google Scholar

Zheng J., Sun Z., Zhang F. (2016), Measuring the Perceived Container Leasing Prices in Liner Shipping Network Design with Empty Container Repositioning, „Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, t. 94, s. 123–140.
Zobacz w Google Scholar

Zukhruf F., Frazila R.B., Burhani J.T. (2017), A Stochastic Discrete Optimization Model for Designing Container Terminal Facilities, AIP Conference Proceedings, t. 1903 (1), s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Żaboklicka J., Przybylska H. (2001), Ekonomika portów śródlądowych. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Żurek J. (2002), Poprawa konkurencyjności warunkiem rozwoju sektora transportu morskiego, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, t. 1, s. 198–204.
Zobacz w Google Scholar

www.aalborghavn.dk
Zobacz w Google Scholar

www.aarhushavn.dk
Zobacz w Google Scholar

www.abccontainers.com.au
Zobacz w Google Scholar

www.adp-as.dk/havne/fredericia
Zobacz w Google Scholar

www.ahushamn.se
Zobacz w Google Scholar

www.bct.lv
Zobacz w Google Scholar

www.bct.gdynia.pl
Zobacz w Google Scholar

www.cimc.com
Zobacz w Google Scholar

www.cmport.com
Zobacz w Google Scholar

www.coscon.com
Zobacz w Google Scholar

www.dctgdansk.pl
Zobacz w Google Scholar

www.fct.ru
Zobacz w Google Scholar

www.gavlecontainer.se
Zobacz w Google Scholar

www.gct.pl
Zobacz w Google Scholar

www.gtk-sa.pl
Zobacz w Google Scholar

www.hacklin.fi
Zobacz w Google Scholar

www.hallandshamnar.se
Zobacz w Google Scholar

www.haminakotka.fi
Zobacz w Google Scholar

www.kemishipping.fi
Zobacz w Google Scholar

www.kscport.ru
Zobacz w Google Scholar

www.lhg.com
Zobacz w Google Scholar

www.malarhamnar.se
Zobacz w Google Scholar

www.mkshipping.dk/port/tornio/
Zobacz w Google Scholar

www.moby-dik.ru
Zobacz w Google Scholar

www.nevametal.com
Zobacz w Google Scholar

www.norrkopingshamn.se
Zobacz w Google Scholar

www.ouluport.com
Zobacz w Google Scholar

www.petrolesport.ru
Zobacz w Google Scholar

www.piteahamn.se
Zobacz w Google Scholar

www.portofgothenburg.com
Zobacz w Google Scholar

www.port.helsingborg.se
Zobacz w Google Scholar

www.portofhelsinki.fi
Zobacz w Google Scholar

www.portofkokkola.fi
Zobacz w Google Scholar

www.portofrauma.com
Zobacz w Google Scholar

www.portsofstockholm.com
Zobacz w Google Scholar

www.portoftallinn.com
Zobacz w Google Scholar

www.port.szczecin.pl
Zobacz w Google Scholar

www.port-ustluga.ru
Zobacz w Google Scholar

www.rigact.lv
Zobacz w Google Scholar

www.rsqu.eu
Zobacz w Google Scholar

www.rusmarine.ru
Zobacz w Google Scholar

www.ruterminal.lv
Zobacz w Google Scholar

www.sca.com
Zobacz w Google Scholar

www.smelte.lt
Zobacz w Google Scholar

www.soeport.se
Zobacz w Google Scholar

www.terminalas.lt
Zobacz w Google Scholar

www.terminalspb.ru
Zobacz w Google Scholar

www.tis-gdv.de
Zobacz w Google Scholar

www.ulct.ru
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

26 czerwca 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-875-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-876-7

Inne prace tego samego autora