ItaliAMO: Upowszechnianie wiedzy italianistycznej w środowisku akademickim i pozaakademickim

Autorzy

Justyna Groblińska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki / Università di Łódź, Facoltà di Filologia, Istituto di Romanistica
https://orcid.org/0000-0003-3993-2203
Dominika Kobylska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki / Università di Łódź, Facoltà di Filologia, Istituto di Romanistica
https://orcid.org/0000-0001-5189-0726
Katarzyna Kowalik (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki / Università di Łódź, Facoltà di Filologia, Istituto di Romanistica
https://orcid.org/0000-0002-2126-2494

Słowa kluczowe:

literatura włoska, kultura włoska, nauczanie języka włoskiego, język włoski

Streszczenie

W 2022 roku łódzka italianistyka oraz działające przy niej Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO świętowali jubileusze swojej aktywności. W ramach obchodów tych dwóch ważnych rocznic (odpowiednio – jedenastej i dziesiątej) zorganizowany został cykl wydarzeń kulturalnych i naukowych związanych z językiem włoskim i kulturą Włoch, między innymi międzynarodowa konferencja, owocem której jest niniejsza monografia.

Nawiązując do misji SKN ItaliAMO, jako temat przewodni konferencji wybraliśmy Upowszechnianie wiedzy italianistycznej w środowisku akademickim i pozaakademickim. Tom zawiera teksty naukowe z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Te pierwsze poświęcone są szczególnie nauczaniu języka włoskiego w różnych kontekstach, a także wpływowi języka polskiego na język włoski czy językowej polityce faszyzmu. Te z zakresu dwóch pozostałych dyscyplin zaś dotyczą między innymi takich pisarzy jak Dante, Leopardi, Artusi, Calvino, Svevo czy Romano oraz sztuki renesansowej.

Rozdziały

okladka

Pobrania

Opublikowane

29 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-367-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-368-9

Inne prace tego samego autora