Komunikacja marketingowa w środowisku omnikanałowym: Potrzeby i zachowania konsumentów na rynku centrów nauki

Autorzy

Beata Gotwald
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
https://orcid.org/0000-0002-7552-8892

Słowa kluczowe:

komunikacja marketingowa, konsument, centra nauki, komunikacja omnikanałowa

Streszczenie

Publikacja dotyczy komunikacji marketingowej w środowisku omnikanałowym, szczególnie w odniesieniu do rynku centrów nauki. Model ścieżek zakupowych konsumentów został dostosowany do swoistości centrów nauki oraz rozbudowany na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych na próbie ponad ośmiu tysięcy respondentów. W celu uchwycenia pełnego obrazu środowiska omnikanałowego wykorzystano autorski model Omnikanałowej Komunikacji Marketingowej (OKM) oraz odzwierciedlono opisane w nim mechanizmy we wspomnianym modelu ścieżek zakupowych konsumentów. Przedmiotem analiz uczyniono zachowania konsumentów w zakresie spędzania wolnego czasu, korzystania z narzędzi komunikacji marketingowej oraz percepcji centrów nauki jako instytucji kulturalno-edukacyjnych. Książka może zainteresować nie tylko badaczy komunikacji marketingowej, zachowań konsumentów i rynku instytucji kultury, lecz także menedżerów centrów nauki.

Bibliografia

Ahram T. Z. (2018), Advances in Human Factors in Wearable Technologies and Game Design. Orlando: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Aranda J. H., Baig S. (2018), Toward „JOMO”: the joy of missing out and the freedom of disconnecting. MobileHCI ‘18: Proceedings of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Barcelona, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Ashe J. (2019), 82% of UK Consumers Don’t Know about the Filter Bubble; dostępne przez: mightycomms.co.uk/blog/82-percent-unaware-of-filter-bubble/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Attig C., Karp A., Franke T. (2018), User Diversity in the Motivation for Wearable Activity Tracking: A Predictor for Usage Intensity? W: L. S. Bagnara, R. Tartalia, S. Albolino, T. Alexander, Y. Fujita (ed.), Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018), V. Springer Nature, s. 431–440.
Zobacz w Google Scholar

Bajdak A., Wojciechowski Ł. (2020), Nowe technologie cyfrowe w komunikacji marketingowej. Prace Naukowe, s. 209–225.
Zobacz w Google Scholar

Banyś T. A., Łuczak J. (2017), Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych. Wrocław: Presscom.
Zobacz w Google Scholar

Banyś T. A., Łuczak-Tarka J. (2018), Co zmienia RODO w umowach powierzenia. „Ochrona Danych Osobowych”, 44, s. 5–8.
Zobacz w Google Scholar

Barczyński P., Gotwald-Feja B., Kowalczyk M. (2019), Science Centres as The Drivers of Change on Social and Educational Arena. „International Journal of Economics, Business and Enterpreneurship”, 1(2), s. 127–137.
Zobacz w Google Scholar

Barry J., Eckersley R. (2005), The State and the Global Ecological Crisis. Cambridge–London: The MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Bason C. (2018), Leading Public Sector Innovation. Co-Creating for Better Society. Bristol–Chicago: Policy Press.
Zobacz w Google Scholar

Bennhold K. (2015), Empathy and Angst in a German City Transformed by Refugees. Dostępne przez: https://www.nytimes.com/2015/09/12/world/europe/empathy-and-angst-in-a-german-city-transformed-by-migrants.html (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bhalla R. (2014), The Omni-channel Customer Experience: Driving Engagement through Digitisation. „Journal of Digital & Social Media Marketing”, 1(4), s. 365–372.
Zobacz w Google Scholar

Bhutani A., Wadhawi P. (2019), Wearable AI Market Size By Product, by Application, Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2019–2025. Selbyville: Global Market Insights.
Zobacz w Google Scholar

Biuro Analiz (2018), Starzenie się ludności w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza. Opracowania tematyczne. OT–662. Warszawa: Kancelaria Sejmu.
Zobacz w Google Scholar

Blazyte A. (2020), Trade Volume of China’s Mobile e-commerce Market 2012–2017. Dostępne przez: https://www.statista.com/statistics/723313/china-mobile-online-shopping-trade-volume/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Brach P. (2018), Nadchodzi era hiperpersonalizacji. Klienci chcą ofert skrojonych pod ich, ale łatwo tu narazić się na śmieszność. Dostępne przez: https://www.forbes.pl/biznes/nadchodzi-era-hiperpersonalizacji-klienci-chca-ofert-skrojonych-pod-ich-ale-latwo-tu/3n93k13 (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Brandwatch (2019), Customer Trends for 2020. Report. Dostępne przez: https://www.brandwatch.com/reports/consumer-trends-for-2020/view/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Brejnak W. (1999), Dziecko i jego problemy przed sądem. W: K. Zabłocki, Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja (s. 75–100). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Bruhn M., Schnebeln M. (2017), Integrated Marketing Communication – From an Instrumental to a Customer-centric Perspective. „European Journal of Marketing”, 3(51), s. 464–489.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska A. I., Bątkowski M., Kaczmarska D., Włodarczyk A., Zamęcka N. (2011), O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia. „Wychowanie w Przedszkolu”, 10, s. 5–14.
Zobacz w Google Scholar

Budziewicz-Guźlecka A., Woźniakowski M. (2018), Wybrane aspekty koncepcji omnichannel w sieciach handlu spożywczego. „Handel Wewnętrzny”, 2(6), s. 18–31.
Zobacz w Google Scholar

Bughin J., Hazan E. (2019), Can Artificial Intelligence Help Society as Much as it Helps Business? Dostępne przez: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/can-artificial-intelligence-help-society-as-much-as-it-helps-business (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bui Q., Miller C. C. (2018), The Age That Women Have Babies: How a Gap Divides America. Dostępne przez: https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/04/upshot/up-birth-age-gap.html (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bunn J. (2012), How Big Is a Petabyte, Exabyte, Zettabyte, or a Yottabyte? Dostępne przez: http://highscalability.com/blog/2012/9/11/how-big-is-a-petabyte-exabyte-zettabyte-or-a-yottabyte.html (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M. (2015), Prosument na rynku energii w Polsce – próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych, 4(41), s. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Burkacka I. (2017), Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego. „Artes Humanae”, 2, s. 61–94.
Zobacz w Google Scholar

Calo R. (2019), Homo Economicus. Ei volti invisibili delle crisi. Saggistica.
Zobacz w Google Scholar

Caluton T. (1998), Hands-On Exhibitions. Managing Interactive Museums and Science Centres. London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Carroll D., Guzman I. (2013), The New Omni-Channel Approach to Serving Customers. Austin: Accenture.
Zobacz w Google Scholar

Chaffey D. (2019), Mobile Marketing Statistics Compilation. Dostępne przez: https://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Cheng S., Maeda T., Yoichi S., Yamagata Z., Tomiwa K. (2010), Early Television Exposure and Children’s Behavioral and Social Outcomes at Age 30 Months. „Journal of Epidemiology”, 20(2), s. 482–489.
Zobacz w Google Scholar

Chrościński M. (2019), Teoretyczne podstawy ekonomii behawioralnej. W: W. Rydzak, EcnoPR 2019, Informacja i reputacja we współczesnym świecie (s. 19–38). Poznań: Piar.pl.
Zobacz w Google Scholar

Clarke D. (2018), Experience Is Everything: Here’s How to Get it Right. Washington: PWC.
Zobacz w Google Scholar

Cook G. (2014), Customer Experience in the Omni-channel World and the Challenges and Opportunities this Presents. „Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice”, 15, s. 262–266.
Zobacz w Google Scholar

Covey S., Link G. (2013), Mądre zaufanie. Jak w czasach kryzysu zaufania budować dobrobyt oraz wyzwalać energię i radość. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
Zobacz w Google Scholar

Dabija D.-C., Bejan B. M., Grand D. B. (2018), The Impact of Consumer Green Behaviour on Green. „Moravian Geographical Reports”, 3(26), s. 173–185.
Zobacz w Google Scholar

De Jesus A. (2019), Using Wearable Data for Artificial Intelligence Applications – Current Use Cases. Dostępne przez: https://emerj.com/ai-sector-overviews/using-wearable-data-for-artificial-intelligence-applications-current-use-cases/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Delprato D. J., Midgley B. D. (1992), Some Fundamentals of B. E Skinner’s Behaviorism. „American Psychologist”, 47(11), s. 1507–1520.
Zobacz w Google Scholar

Dhami S. (2020), The Foundations of Behavioural Economic Analysis. Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Doley R. (2019), Love/Hate: Why Disliked Brands Prosper. Dostępne przez: https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/disliked-brands.htm (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Domański T. (2016), Marketing Challenges for Marketing of Cultural Institutions and Events. W: T. Domański, The Role of Cultural Institutions and Events in the Marketing of Cities and Regions (s. 205– 218). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Dybich A. (2016), Sytuacja wychowawcza w nowych typach rodzin a zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 87, s. 77–91.
Zobacz w Google Scholar

Dyer A. (2020), Designing Websites for Skimmers, Swimmers & Divers. Dostępne przez: https://landslidecreative.com/skimmers-swimmers-divers/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

El Azhari J., Bennett D. (2015), Omni-channel Customer Experience: An Investigation into the Use of Digital Technology in Physical Stores and its Impact on the Consumer’s Decision-Making Process. XXIV AEDEM International Conference (s. 1–13). London: European Academy of Management and Business Economics.
Zobacz w Google Scholar

Fadhil A. (2019), Beyond Technical Motives: Perceived User Behavior in Abandoning Wearable Health & Wellness Trackers. Dostępne przez: https://www.researchgate.net/publication/332493746_Beyond_Technical_Motives_Perceived_User_Behavior_in_Abandoning_Wearable_Health_Wellness_Trackers (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ferriss T. (2007), 4-godzinny tydzień pracy. Warszawa: MT Biznes.
Zobacz w Google Scholar

Finne A., Gronroos C. (2017), Communication-in-use: Customer-integrated Marketing Communication. „European Journal of Marketing”, 3(51), s. 445–463.
Zobacz w Google Scholar

Gardziński T. (2019), Wyniki czytelnictwa w Polsce są fatalne. Nie powinno nas cieszyć, że nie robią się z każdym rokiem coraz gorsze. Dostępne przez: https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2019/03/25/czytelnictwo-w-polsce-2018-raport-opinia/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Giardini A., Frese M. (2008), Linking Service Employees’ Emotional Competence to Customer Satisfaction: A Multilevel Approach. „Journal of Organizational Behaviour”, 29(2), s. 155–170.
Zobacz w Google Scholar

Gladis R. (2020), Zukunft Omnichannel. W: R. Gladis, Karten, Konten und Kanäle: Wie wir in Zukunft bestellen und bezahlen (s. 5–16). Cincinnati: Hanser.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2013), Działalność instytucji kultury w Polsce w 2012 r. Warszawa: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2014), Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r. Warszawa: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2015), Kultura w 2014 r. Kraków-Warszawa: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2016), Kultura w 2015 r. Warszawa-Kraków: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2017), Kultura w 2016 r. Warszawa: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2018), Kultura w 2017 r. Warszawa: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2018), Kultura w 2017 r. Warszawa: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2019), Kultura w 2018 r. Kraków-Warszawa: GUS.
Zobacz w Google Scholar

Gotwald B. (2010), Jak zarobić w Internecie? Portal społecznościowy i jego promocja. Łódź: Leader-Great Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Gotwald-Feja B. (2016), Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych. Łódź: SIZ.
Zobacz w Google Scholar

Gotwald-Feja B. (2017), Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel. „Marketing i Zarządzanie”, 1(47), s. 261–271.
Zobacz w Google Scholar

Górniak vel Górska E., Bryła P. (2015), Możliwości wykorzystania narzędzi marketingu w wyszukiwarkach internetowych. „Marketing i Rynek”, 4, s. 16–23.
Zobacz w Google Scholar

Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (2006), Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gregor B., Gotwald B. (2020), Perception of Artificial Intelligence by Science Centres’ Customers. „Problemy Zarządzania”.
Zobacz w Google Scholar

Gregor B., Gotwald-Feja B. (2018), Badania marketingowe w czasie rzeczywistym w środowisku omnichannel w sektorze B2C. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, s. 39–47.
Zobacz w Google Scholar

Gregor B., Gwiaździński E. (2019), Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego. Perspektywa konsumenta. Łódź: SIZ.
Zobacz w Google Scholar

Gregor B., Gotwald-Feja B., Łaszkiewicz A. (2017), E-commerce a zachowania konsumentów. W: M. Bartosik-Purgat, Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe (s. 99–126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk G. (2019), Zarządzanie komunikacją marketingową. Warszawa: Poltext.
Zobacz w Google Scholar

He A. (2019), Average US Time Spent with Mobile in 2019 Has Increased. Dostępne przez: https://www.emarketer.com/content/average-us-time-spent-with-mobile-in-2019-has-increased (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

HHS (2018), A Day in the Life of a High School Teen. Washington: U.S. Department of Health & Human Services.
Zobacz w Google Scholar

Hin S. S., Tanamal T. K., Yi H. J., Ling L. W., Yahya M. M., Ho J. S. (2015), Consumer Personality, Privacy Concerns and Usage of Location-Based Services (LBS). „Journal of Economics, Business and Management”, 3(10), s. 961–966.
Zobacz w Google Scholar

The Honos Group (2019), The Three Types of Visitors to Websites. Dostępne przez: https://thehonosgroup.com/journal/2018/10/31/skimmers-swimmers-and-divers (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Hossain M., Kabir S., Rezyi R. I. (2017), Influence of the Integrated Marketing Communication on Brand Orientation and Market Orientation. „A Literature Review. Australian Journal of Business Science Design and Literature”, 10, s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Hosseini S., Merz M., Roglinger M., Wenninger A. (2018), Mindfully Going Omni-channel: An Economic Decision Model for Evaluating Omni-channel Strategies. „Decision Support Systems”, 109, s. 74–88.
Zobacz w Google Scholar

Hu J., Liu Y.-L., Yuen T. W., Lim M. K., Ku J. (2019), Do Green Practices Really Attract Customers? The Sharing Economy from the Sustainable Supply Chain Management Perspective. Resources, „Conservation and Recycling”, 149, s. 177–187.
Zobacz w Google Scholar

Huizinga J. (1967), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowska-Spychalska D., Sułkowski Ł. (2018), Internet of Things. Nowy paradygmat rynku. Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Kang I., Cui H., Son J. (2019), Conformity Consumption Behavior and FoMO. „Sustainability”, 11, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Kitchen P. J. (2006), Marketing Communications: Principles and Practice. London: Thomson Business Press.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk M. (2001), Socjodemograficzne uwarunkowania wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w środowisku rodzinnym. Piotrków Tryb.: REPRINT.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk M. (2004), Determinanty zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk M. (2012), Społeczno-demograficzne determinanty zagrożeń procesu wychowania rodzinnego. W: M. Kowalczyk, H. Cudak (red.), Społeczeństwo, biznes, edukacja wobec szans i zagrożeń początku XXI wieku (s. 159–207). Łódź: Leader-Great Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk M. (2018), Metarozwój dziecka w środowisku rodzinnym w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, XIX(12), s. 411–425.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk M. M. (2020), Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencji. Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk M. M., Cudak S. (2008), Problemy współczesnej rodziny polskiej. Piotrków Tryb.: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec W. (2018), Kreatywność jako determinanta tworzenia wartości i pogłębiania doświadczeń jej odbiorców. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 529, s. 129–139.
Zobacz w Google Scholar

Krug S. (2014), Nie każ mi myśleć. O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych (wydanie II ed.). Gliwice: Helion.
Zobacz w Google Scholar

Kuang Cliff F. R. (2019), User Friendly: How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work, and Play. New York: MCD.
Zobacz w Google Scholar

Kurdupski M. (2020), „Kobieta i Życie” na czele sprzedaży w 2019 roku. „Poradnik 50+” wiceliderem. Dostępne przez: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-miesiecznikow-poradnikowych-2019-rok-kobieta-i-zycie (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Latham A., Goltz S. (2019), A Survey of the General Public’s Views on the Ethics of Using AI in Education. Artificial Intelligence in Education (s. 194–206). Cham: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Lee J., Briley D. (2005), Repeat Exposure Effects of Internet Advertising. Dostępne przez: https://www.researchgate.net/publication/4884058_Repeat_exposure_effects_of_internet_advertising (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lipowski M., Angowski M. (2017), Rekomendacje miejsc zakupów produktów żywnościowych przez konsumentów. „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, XVI(4), s. 171–175.
Zobacz w Google Scholar

Loesche D. (2018), Mobile e-commerce is up and Poised for Further Growth. Dostępne przez: https://www.statista.com/chart/13139/estimated-worldwide-mobile-e-commerce-sales/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Loiseau E., Saikku L., Antikainen R., Droste N., Hasjurgens B., Pitkanen K., Thomsen M. (2016), Green Economy and Related Concepts: An Overview. „Journal of Cleaner Production”, 139, s. 361– 371.
Zobacz w Google Scholar

Lord B., Piacente M. (2014), Manual of Museum Exhibitions (2 ed.). Lanham–Boudler–New York– Toronto–Plymouth: Rowman & Littlefield.
Zobacz w Google Scholar

Łaszkiewicz A. (2018), Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Macalik J. (2019), Komunikacja marketingowa polskich muzeów w opinii ich publiczności – wnioski z badań empirycznych. „Zarządzanie w Kulturze”, 20, s. 471–488.
Zobacz w Google Scholar

Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M. (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi. „Zarządzanie w Kulturze”, 20, s. 551–564.
Zobacz w Google Scholar

Mares M.-L., Woodard E. (2010), Positive Effects of Television on Children’s Social Interactions: A Meta-Analysis. „Media Psychology”, 7(3), s. 301–322.
Zobacz w Google Scholar

Marr B. (2018), How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone Should Read. Dostępne przez: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#7f6158ab60ba (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Maslowska E., Malthouse E. C., Viswanathan V. (2017), Do Customer Reviews Drive Purchase Decisions? The Moderating Roles of Review Exposure and Price. „Decision Support Systems”, 98, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K. (2017), Konsument w społeczeństwie cyfrowym – wymiary i porównania międzynarodowe. „Marketing i Rynek”, 9, s. 229–237.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K. (2018), Generacja Z – cele, wartości i wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. „Konsumpcja i Rozwój”, 4(25), s. 62–75.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2018), Zachowania konsumentów oparte na współdzieleniu i ich konsekwencje. „Marketing i Rynek”, 4, s. 394–404.
Zobacz w Google Scholar

McAuliffe M., Khadria B. (2020), World Migration Report 2020. Grand-Saconnex: International Organization for Migration.
Zobacz w Google Scholar

Menezes F. (2019), In Denmark, Empathy Classes are Part of the National Curriculum. Dostępne przez: https://brightvibes.com/1556/en/in-denmark-empathy-classes-are-part-of-thenational-curriculum (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Millward Brown. (2012), Czas wolny Polaków 2012. Dostępne przez: http://www.egospodarka.pl/83039,Czas-wolny-Polakow-2012,1,39,1.html (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Moore H. (1994), Is There a Crisis in the Family? Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.
Zobacz w Google Scholar

Mróz B. (2010), Nowe trendy konsumenckie – szansa czy wyzwanie dla marketingu. W: S. Figiel, Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (s. 64–71). Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Zobacz w Google Scholar

Mruk H. (2017), Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312, s. 2–95.
Zobacz w Google Scholar

Naseer S., Liu W., Sarkar N. I., Chong P. H., Lai E., Prasad R. V. (2017), A Sustainable Vehicular Based Energy Efficient Data Dissemination Approach. International Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC) (s. 1–8). Melbourne: VIC.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielska A. (2016), Narzędzia marketingu rekomendacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. „Handel Wewnętrzny”, 2(361), s. 345–354.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2018), Balancing Paid Work, Unpaid Work and Leisure. Dostępne przez: https://www.oecd.org/gender/balancing-paid-work-unpaid-work-and-leisure.htm (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

O’Neill K., Gibbs D. (2016), Rethinking Green Enterpreneurship – Fluid Narratives of the Green Economy. „Environment and Planning A: Economy and Space”, 48(9), s. 1727–1749.
Zobacz w Google Scholar

Outsource2India (2019), Top 10 Customer Experience Trends and Predictions 2020. Dostępne przez: https://www.outsource2india.com/why_outsource/articles/top-10-customer-experience-trends-predictions.asp (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ozhan S., Altug N., Deniz E. (2018), The Influence of Openness to Experience and Nostalgia Proneness on Brand Loyalty. „Journal of Advances in Management Research”, 1(15), s. 500–513.
Zobacz w Google Scholar

Parliament E. (2015), Online Consumer Reviews. The Case of Misleading or Fake Reviews. Dostępne przez: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/online-consumer-reviews---the-case-of-misleading-or-fake-reviews.pdf (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pearce D., Markandya A., Edward B. (1989), Blueprint 1 for a Green Economy. London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Pew Research Center. (2013), Modern Parenthood. Dostępne przez: https://www.pewsocialtrends.org/2013/03/14/modern-parenthood-roles-of-moms-and-dads-converge-as-they-balance-wor k-and-family/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Philips Museum. (2020), Philips Museum. Dostępne przez: https://www.philips.nl/en/a-w/philips-museum/education/mission-eureka.html (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Powers W. T. (1973), Feedback: Beyond Behaviorism. „Science”, s. 351–356.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad C., Ramaswamy V. (2004), Co-creating Unique Value with Customers. „Strategy and Leadership”, 3, s. 4–9.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski A. K., Murayama K., DeHaan C. R., Gladwell V. (2013), Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out. „Computers in Human Behaviour”, 29(4), s. 1841-1848.
Zobacz w Google Scholar

Putra F. K. (2019), Emerging Travel Trends: Joy of Missing Out (JOMO) Vs Iconic Landmarks. „Jurnal Pariwisata Terapan”, 1(3), s. 17-33.
Zobacz w Google Scholar

Radziszewska A. (2013), Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich. „Zarządzanie i Finanse”, 1(1), s. 565–580.
Zobacz w Google Scholar

Rindaldi A. (2009), Homo economicus? „Science & Society”. Dostępne przez: https://doi.org/10.1038/embor.2009.175 (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Riordan B., Flett J. A., Hunter J. A., Scarf D., Conner T. S. (2015), Fear of Missing Out (FoMO): The Relationship between FoMO, Alcohol Use, and Alcohol-related Consequences in College Students. „Journal of Psychiatry and Brain Functions”, 2, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Rosa G. (2016), Zachowania konsumentów a nowoczesny marketing na rynku usług transportowych. „Handel Wewnętrzny”, 4(363), s. 230–239.
Zobacz w Google Scholar

Russel M. (2019), The Good Childhood Report 2019. London: The Children’s Society.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski B. (2007), Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Salim S. (2019), How Much Time Do You Spend on Social Media? Research Says 142 Minutes per Day. Dostępne przez: https://www.digitalinformationworld.com/2019/01/how-much-time-do-people-spend-social-media-infographic.html (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

SAS (2018), GDPR: The Right to Remain Private. What Businesses Need to Know about Consumer Attitudes to GDPR Rights. SAS. Dostępne przez: https://www.sas.com/content/dam/SAS/en_gb/doc/whitepaper1/gdpr-consumer-survey.pdf (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Seidman K. (2016) Toddlers Who Watch Too Much TV See an Increase in Social Problems at 13: Study. Dostępne przez: https://montrealgazette.com/news/local-news/toddlers-who-watch-too-much-tv-see-an-increase-in-social-problems-at-13-study (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Shi S., Wang Y., Chen X., Zhang Q. (2020), Conceptualization of Omnichannel Customer Experience and its Impact Onshopping Intention: A Mixed-method Approach. „International Journal of Information Management”, s. 325–336.
Zobacz w Google Scholar

Shigihara Y., Zeki S. (2014), Parallel Processing in the Brain’s Visual Form System: An fMRI Study. „Frontiers in Neuroscience”, 8, 8–18.
Zobacz w Google Scholar

Sima V., Gheorghe G. (2019), Customer Satisfaction in the Consumption of Green Products. Hershey: IGI Global.
Zobacz w Google Scholar

Smith P., Berry C., Pulford A. (2002), Strategic Marketing Communications. New Ways to Build and Integrate Communications. London: Kogan Page.
Zobacz w Google Scholar

Sobocińska M. (2019), The Role of Marketing in Cultural Institutions in the Context of Assumptions of Sustainable Development Concept – The Example of Poland. „Sustainability”, 11(11), s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Squla (2016), Dzieci po szkole – wolne czy zajęte. Dostępne przez: https://www.edunews.pl/images/pdf/raport_dzieci_po_szkole.pdf (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Statista Research Department (2019), B2C mobile e-commerce turnover in France 2012–2017. Dostępne przez: https://www.statista.com/statistics/1026934/mobile-ecommerce-turnover-b2c-france/ (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sterne J. (2017), Artificial Intelligence for Marketing. Hoboken: Wiley.
Zobacz w Google Scholar

Stoklos D., Misra S., Runnerstorm M. G., Hipp A. J. (2009), Psychology in an Age of Ecological Crisis: From Personal Angs to Collective Action. „American Psychologist”, 3(64), s. 181–193.
Zobacz w Google Scholar

Stopczyńska K. (2018), Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu relacji z klientami z pokolenia Y. „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 5, s. 104–115.
Zobacz w Google Scholar

Sunstein C. R. (2007), Republic.com 2.0. Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Szeptycki A. (2018), Tożsamość międzynarodowa: zarys problematyki. „Sprawy Międzynarodowe”, 71, s. 71–99.
Zobacz w Google Scholar

Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 31, s. 347–358.
Zobacz w Google Scholar

Ścibich-Kopiec A. (2018), Interaktywne centra nauki jako element strategii marketingu miejsc na przykładzie Centrum Nauki Kopernik. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie”, 45(4), s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Temkin B. (2018), ROI of Customer Experience: 2018. Seattle: Qualtrics XM Institute.
Zobacz w Google Scholar

Thompson W. I. (2009), Transforming History. A New Curriculum for a Planetary Culture. Great Barrington: Lindisfarne Books.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A. (1997), Trzecia fala. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Travis D. (2003), E-Commerce Usability: Tools and Techniques to Perfect the On-Line Experience. London: Taylor & Francis.
Zobacz w Google Scholar

TW (2020), Gemius i PBI szykują jednoźródłowe badania internetu, telewizji i radia. Dostępne przez: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gemius-i-pbi-jednozrodlowe-badania-korzystania-z-internetu-telewizji-i-radia (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Twenge J. M., Spitzberg B. H., Campbell W. K. (2019), Less in-person Social Interaction with Peers among U.S. Adolescents in the 21st Century and Links to Loneliness. „Journal of Social and Personal Relationships”, 36(6), s. 1892–1913.
Zobacz w Google Scholar

U.S. Bureau of Labor Statistics (2018), 2017 American Time Use Survey. Washington: BLS.
Zobacz w Google Scholar

Unity Blott For Mail Online (2016), Forget FOMO! We’re Now More Likely to Suffer from FOJI, MOMO and JOMO (and it’s all social media’s fault). Dostępne przez: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3410074/Forget-FOMO-FOJI-MOMO-JOMO-new-anxieties-caused-social-media.html (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Wang W. (2013), The „Leisure Gap” between Mothers and Fathers. Dostępne przez: http://pewrsr.ch/1aRh9iY (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wiechoczek J. (2013), Konsument jako źródło wiedzy w procesie otwartej innowacji. „Handel Wewnętrzny”, 2, s. 343–351.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J. W. (2013), Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Wiktor J. W. (2018), Asymetria informacji w procesie komunikacji marketingowej: próba identyfikacji problemu. „Marketing i Rynek”, 4, s. 593–602.
Zobacz w Google Scholar

Wrębiak E. (2011), Zaburzenia procesów poznawczych w chorobach jąder podstawy. „Annales Academiae Medicinae Stetinensis”, s. 81–87.
Zobacz w Google Scholar

Wronka A., Gheribi E., Gotwald-Feja B. (2017), Green Purchasing in Family Business: A Case Study of Suhab. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, XVIII(6/3), s. 101–115.
Zobacz w Google Scholar

Yoon S., Lee E.-M. (2019), Social and Psychological Determinants of Value Co-creation Behavior for South Korean Firms: A Consumer-centric Perspective. „Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics”, 31, s. 14–36.
Zobacz w Google Scholar

Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. „Konsumpcja i Rozwój”, 2(5), s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Zbozień M. (2016), Beacony w muzealnictwie – przypadek krakowskiego MOCAKu. 03: Warsztat Innowacji Społecznych.
Zobacz w Google Scholar

Zelenski J., Sobocko K., Whelan D. (2014), Introversion, Solitude, and Subjective Well-Being. W: R. Coplan, J. Bowker (red.), The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social Withdrawal, and Being Alone (s. 184–201). Chichester: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Zwolińska G. (2016), Emocje a ciało migdałowate. Dostępne przez: https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/lista/102739,emocje-a-cialo-migdalowate (dostęp: 14.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Żbikowska, A. (2016). The Use of Social Media by Journalists: Guidelines for Public Relations Practitioners. „International Journal of Business and Globalisation”, 17(3), s. 299–312.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 lutego 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-146-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-147-5

Inne prace tego samego autora