Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy: Determinanty – reakcja rynku – ocena

Autorzy

Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-1692-7682

Słowa kluczowe:

dywidenda, akcjonariusz, akcje własne spółki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, niefinansowe krajowe spółki giełdowe

Streszczenie

Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która miała swój początek na rozwiniętych rynkach kapitałowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dotyczyła poszerzania wachlarza rozwiązań z zakresu możliwości finansowych rozliczeń spółki z jej właścicielami. Zaobserwowano przejście jednostronnej dividend policy w wieloskładnikową payout policy.

Autorka monografii zaprezentowała próbę kompleksowego podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy w krajowych niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2016. Przeanalizowała zmiany w obszarze polityki wypłat w badanych spółkach. Podjęła próbę identyfikacji czynników determinujących skłonność tych firm do wypłaty dywidendy lub nabywania akcji własnych. Badaniu poddała również reakcje rynku na upublicznienie wiadomości o zainicjowaniu przez spółki wypłacania dywidendy lub wznowieniu jej wypłacania po co najmniej trzech latach oraz na ujawnienie informacji o planach nabywania akcji własnych.

Bibliografia

Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Aharony J., Swary I. (1980), Quarterly dividend and earnings announcements and stockholders’ returns: An empirical analysis, „The Journal of Finance”, vol. 35(1), s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Ainsworth A.B., Fong K.Y., Gallagher D.R., Partington G. (2016), Taxes, Order Imbalance and Abnormal Returns around the ex-Dividend day, https://ssrn.com/abstract=1314087 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1314087.
Zobacz w Google Scholar

Aivazian V.A., Booth L., Cleary S. (2006), Dividend smoothing and debt ratings, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 41(2), s. 439–453.
Zobacz w Google Scholar

Akerlof G.A. (1970), The Market for Lemons: Qualitative uncertainty and the Market Mechanism, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 84, s. 488–500.
Zobacz w Google Scholar

Akyol A.C., Foo C.C. (2013), Share Repurchase Reasons and the Market Reaction to Actual Share Repurchases: Evidence from Australia, „International Review of Finance”, vol. 13(1), s. 1–37, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2443.2012.01159.x.
Zobacz w Google Scholar

Al-Malkawi H.A.N., Rafferty M., Pillai R. (2010), Dividend policy: A review of theories and empirical evidence, „International Bulletin of Business Administration”, vol. 9(1), s. 171–200.
Zobacz w Google Scholar

Allen F., Bernardo A.E., Welch I. (2000), A theory of dividends based on tax clienteles, „The Journal of Finance”, vol. 55(6), s. 2499–2536.
Zobacz w Google Scholar

Almeida H., Fos V., Kronlund M. (2016), The real effects of share repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 119(1), s. 168–185.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Berent T., Kamiński B. (2019), Dividend Payouts and Shareholder Structure: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Eastern European Economics”, https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1568196.
Zobacz w Google Scholar

Alzahrani M., Lasfer M. (2009), The Impact of Taxation on Dividends: A Cross-Country Analysis, https://ssrn.com/abstract=1343826 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1343826.
Zobacz w Google Scholar

Alzahrani M., Lasfer M. (2012), Investor protection, taxation, and dividends, „Journal of Corporate Finance”, vol. 18(4), s. 745–762.
Zobacz w Google Scholar

Amihud Y., Li K. (2006), The declining information content of dividend announcements and the effects of institutional holdings, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 41(3), s. 637–660.
Zobacz w Google Scholar

Amihud Y., Murgia M. (1997), Dividends, taxes, and signaling: evidence from Germany, „The Journal of Finance”, vol. 52(1), s. 397–408.
Zobacz w Google Scholar

Andres C., Betzer A., Van den Bongard I., Haesner C., Theissen E. (2013), The information content of dividend surprises: Evidence from Germany, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 40(5–6), s. 620–645.
Zobacz w Google Scholar

Andriosopoulos D., Hoque H. (2013), The determinants of share repurchases in Europe, „International Review of Financial Analysis”, no. 27, s. 65–76.
Zobacz w Google Scholar

Andriosopoulos D., Lasfer M. (2015), The market valuation of share repurchases in Europe, „Journal of Banking & Finance”, no. 55, s. 327–339.
Zobacz w Google Scholar

Andriosopoulos D., Gaganis C., Pasiouras F. (2016), Prediction of open market share repurchases and portfolio returns: evidence from France, Germany and the UK, „Review of Quantitative Finance and Accounting”, vol. 46(2), s. 387–416, https://doi.org/10.1007/s11156-014-0473-1.
Zobacz w Google Scholar

Ang J.S., Blackwell W., Megginson W.L. (1991), The effect of taxes on the relative valuation of dividends and capital gains: Evidence from dual-class British investment trusts, „The Journal of Finance”, vol. 46(1), s. 383–399.
Zobacz w Google Scholar

Asquith P., Mullins Jr D.W. (1983), The impact of initiating dividend payments on shareholders’ wealth, „Journal of Business”, vol. 56(1), s. 77–96.
Zobacz w Google Scholar

Asquith P., Mullins Jr D.W. (1986), Signalling with dividends, stock repurchases, and equity issues, „Financial Management”, vol. 15(3), s. 27–44.
Zobacz w Google Scholar

Asyngier R. (2015), Wpływ zmiany rynku notowań na cenę akcji polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 862, s. 19–30.
Zobacz w Google Scholar

Athanassakos G., Fowler D. (1993), New evidence on the behavior of Canadian Stock prices in the days surrounding the ex-dividend day, „Quarterly Journal of Business and Economics”, vol. 32(4), s. 26–50.
Zobacz w Google Scholar

Bagwell L.S. (1992), Dutch auction repurchases: An analysis of shareholder heterogeneity, „The Journal of Finance”, vol. 47(1), s. 71–105.
Zobacz w Google Scholar

Baker H.K., Kilincarslan E. (2018), Why companies do not pay cash dividends: The Turkish experience, „Global Finance Journal”, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2018.02.005.
Zobacz w Google Scholar

Baker H.K., Weigand R. (2015), Corporate dividend policy revisited, „Managerial Finance”, vol. 41(2), s. 126–144.
Zobacz w Google Scholar

Baker M., Wurgler J. (2004a), Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives, „Journal of Financial Economics”, vol. 73, no. 2, s. 271–288.
Zobacz w Google Scholar

Baker M., Wurgler J. (2004b), A catering theory of dividends, „The Journal of Finance”, vol. 59(3), s. 1125–1165.
Zobacz w Google Scholar

Baker H.K., Powell G.E., Veit E.T. (2002), Revisiting the dividend puzzle: Do all of the pieces now fit?, „Review of Financial Economics”, vol. 11(4), s. 241–261.
Zobacz w Google Scholar

Baker H.K. (red.). (2009), Dividends and dividend policy, John Wiley & Sons, Hoboken.
Zobacz w Google Scholar

Bali R., Francis J.C. (2016), Ex day effects of the 2003 dividend tax cut, „International Review of Economics & Finance”, no. 41, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Bali R., Hite G.L. (1998), Ex dividend day stock price behavior: discreteness or tax-induced clienteles?, „Journal of Financial Economics”, vol. 47(2), s. 127–159.
Zobacz w Google Scholar

Bandarzewski K. (1996), Prawo do udziału w zysku rocznym oraz prawo do dywidendy przysługujące akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 7–8, s. 7–14.
Zobacz w Google Scholar

Barclay M.J. (1987), Dividends, taxes, and common stock prices: The ex-dividend day behavior of common stock prices before the income tax, „Journal of Financial Economics”, vol. 19(1), s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Bauer L., Beveridge S., Jha R. (2006), The Dividend Puzzle: The Influence of Taxes, Tick Size and Short-Term Trading on Ex-Dividend Day Prices in Canada, September 13, https://ssrn.com/abstract=302935 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.302935.
Zobacz w Google Scholar

Baum C.F. (2006), An introduction to modern econometrics using Stata, A Stata Press Publication StataCorp LP College Station, Texas.
Zobacz w Google Scholar

Bell L., Jenkinson T. (2002), New evidence of the impact of dividend taxation and on the identity of the marginal investor, „The Journal of Finance”, vol. 57(3), s. 1321–1346.
Zobacz w Google Scholar

Bena J., Hanousek J. (2008), Rent Extraction by Large Shareholders: Evidence Using Dividend Policy in the Czech Republic, „Czech Journal of Economics and Finance”, vol. 58 (3–4), s. 106–130.
Zobacz w Google Scholar

Benartzi S., Michaely R., Thaler R. (1997), Do changes in dividends signal the future or the past?, „The Journal of Finance”, vol. 52(3), s. 1007–1034.
Zobacz w Google Scholar

Bessler W., Drobetz W., Seim M. (2009), Motives and valuation effects of share repurchase announcements in Germany: a comparison of established firms and initial public offerings, Justus Liebig University, Gießen.
Zobacz w Google Scholar

Będowska-Sójka B. (2003), Zawartość informacyjna nabywania akcji własnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. LXV, nr 3, s. 165–180.
Zobacz w Google Scholar

Będowska-Sójka B. (2014), Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych: analiza danych śróddziennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bhardwaj R.K., Brooks L.D. (1999), Further evidence on dividend yields and the ex-dividend day stock price effect, „Journal of Financial Research”, vol. 22(4), s. 503–514.
Zobacz w Google Scholar

Bhattacharya S. (1979), Imperfect information, dividend policy, and “the bird in the hand” fallacy, „Bell Journal of Economics”, vol. 10(1), s. 259–270.
Zobacz w Google Scholar

Bhattacharya U., Jacobsen S.E. (2015), The Share Repurchase Announcement Puzzle: Theory and Evidence, „Review of Finance”, vol. 20(2), s. 725–758.
Zobacz w Google Scholar

Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R. (2015), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bierman H. (1997), The dividend reinvestment plan puzzle, „Applied Financial Economics”, vol. 7(3), s. 267–271, http://dx.doi.org/10.1080/096031097333628.
Zobacz w Google Scholar

Black F. (1976), The dividend puzzle, „The Journal of Portfolio Management”, vol. 2(2), s. 5–8.
Zobacz w Google Scholar

Black F., Scholes M. (1974), The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and returns, „Journal of Financial Economics”, vol. 1(1), s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L. (2012), Long-run IPO overpricing: evidence from the Warsaw stock exchange, „World Journal of Social Sciences”, vol. 2(1), s. 34–44.
Zobacz w Google Scholar

Block S.B., Hirt G.A. (1987), Foundation of Financial Management, Irwin, Homewood.
Zobacz w Google Scholar

Blouin J.L., Raedy J.S., Shackelford D.A. (2004), The infliangitial impact of the 2003 reduction in the dividend tax rate, University of North Carolina Working Paper.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L. (2016), Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Booth L., Zhou J. (2017), Dividend policy: A selective review of results from around the world, „Global Finance Journal”, no. 34, s. 1–15, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.07.002.
Zobacz w Google Scholar

Boyd J.H., Jagannathan R. (1994), Ex-dividend price behavior of common stocks, „The Review of Financial Studies”, vol. 7(4), s. 711–741.
Zobacz w Google Scholar

Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. (2005), Payout policy in the 21st century, „Journal of Financial Economics”, vol. 77(3), s. 483–527.
Zobacz w Google Scholar

Brav A., Graham J., Harvey C., Michaely R. (2008), The Effect of the May 2003 Dividend Tax Cut on Corporate Dividend Policy: Empirical and Survey Evidence, „National Tax Journal”, vol. 61(3), s. 381–396.
Zobacz w Google Scholar

Brigham E.F., Houston J.F. (2015), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brittain J.A. (1964), The tax structure and corporate dividend policy, „The American Economic Review”, vol. 54(3), vol. 272–287.
Zobacz w Google Scholar

Brockman P., Unlu E. (2011), Earned/contributed capital, dividend policy, and disclosure quality: An international study, „Journal of Banking & Finance”, vol. 35(7), s. 1610–1625.
Zobacz w Google Scholar

Brown P., Clarke A. (1993), The ex-dividend day behaviour of Australian share prices before and after dividend imputation, „Australian Journal of Management”, vol. 18(1), s. 1–40.
Zobacz w Google Scholar

Brown S.J., Warner J.B. (1985), Using daily stock returns: The case of event studies, „Journal of Financial Economics”, vol. 14(1), s. 3–31.
Zobacz w Google Scholar

Brycz B., Pauka M. (2013a), Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11(2, cz. 4), s. 19–29.
Zobacz w Google Scholar

Brycz B., Pauka M. (2013b), Analiza polityki dywidend w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 768, s. 31–50.
Zobacz w Google Scholar

Bukalska E. (2013), Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 2(2), s. 31–42.
Zobacz w Google Scholar

Bulan L.T., Subramanian N. (2009), The firm life cycle theory of dividends, [w:] H.K. Baker (red.), Dividends and dividend policy, John Wiley & Sons, Hoboken, s. 201–213.
Zobacz w Google Scholar

Bulan L.T., Subramanian N., Tanlu L. (2007), On the timing of dividend initiations, „Financial Management”, vol. 36(4), s. 31–65.
Zobacz w Google Scholar

Byrka-Kita K., Czerwiński M., Preś-Perepeczo A. (2017), Stock market reaction to CEO appointment–preliminary results, „Journal of Management and Business Administration”, vol. 25(2), s. 23–42.
Zobacz w Google Scholar

Capstaff J., Klaeboe A., Marshall A.P. (2004), Share price reaction to dividend announcements: Empirical evidence on the signaling model from the Oslo stock exchange, „Multinational Finance Journal”, vol. 8(1), s. 115–139.
Zobacz w Google Scholar

Chetty R., Saez E. (2005), Dividend taxes and corporate behavior: Evidence from the 2003 dividend tax cut, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 120(3), s. 791–833.
Zobacz w Google Scholar

Cichacz K., Wojtalik G. (2016), Cateringowe podejście do polityki dywidendy wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Journal of Capital Market and Behavioral Finance”, vol. 2(4), s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Comment R., Jarrell G.A. (1991), The relative signalling power of Dutch-auction and fixed-price self-tender offers and open-market share repurchases, „The Journal of Finance”, vol. 46(4), s. 1243–1271.
Zobacz w Google Scholar

Coulton J.J., Ruddock C. (2011), Corporate payout policy in Australia and a test of the life-cycle theory, „Accounting & Finance”, vol. 51(2), s. 381–407, https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2010.00356.x.
Zobacz w Google Scholar

Cramer J.S. (1999), Predictive performance of the binary logit model in unbalanced samples, „Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)”, vol. 48(1), s. 85–94.
Zobacz w Google Scholar

Cudd M., Duggal R., Sarkar S. (1996), Share repurchase motives and stock market reaction, „Quarterly Journal of Business and Economics”, vol. 35(2), s. 66–76.
Zobacz w Google Scholar

Czapiewski L. (2015), Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 75 „Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie”, s. 111–121.
Zobacz w Google Scholar

Czapiewski L., Jewartowski T. (2012), Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 106 „Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania: rynki finansowe”, s. 273–286.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka L. (2010a), Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4(723), s. 31–37.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka L. (2010b), Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia, [w:] D. Kopycińska (red.), Problemy gospodarowania w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 193–205.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka L. (2010c), Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, „Przegląd Organizacji”, nr 10, s. 33–36.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka L. (2010d), Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 34, „Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji”, s. 67–85.
Zobacz w Google Scholar

Czerwonka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dahlquist M., Robertsson G., Rydqvist K. (2014), Direct evidence of dividend tax clienteles, „Journal of Empirical Finance”, no. 28, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A. (1997), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York.
Zobacz w Google Scholar

Damodaran A. (2017), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Dann L.Y. (1981), Common Stock Repurchases: An Analysis of Returns to Bondholders and Shareholders, „Journal of Financial Economics”, vol. 9, no. 2, s. 113–138.
Zobacz w Google Scholar

Dasilas A. (2009), The ex-dividend day stock price anomaly: evidence from the Greek stock market, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 23(1), s. 59–91.
Zobacz w Google Scholar

Daunfeldt S.O. (2002), Tax policy changes and ex-dividend behavior: The case of Sweden. EFA 2002 Berlin Meetings Presented Paper, https://ssrn.com/abstract=301293 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.301293.
Zobacz w Google Scholar

Daunfeldt S.O., Selander C., Wikström M. (2015), Taxation, Dividend Payments and Ex-Day Price-Changes (June 25, 2015), „Multinational Finance Journal”, vol. 13, no. 1/2, s. 135–154, https://ssrn.com/abstract=2623035 (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski D. (2008), Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych w świetle regulacji dyrektywy kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 8, s. 24–30.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski D. (2010), Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną, Oficyna Wolters Kluwers, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

De Rooij M., Renneboog L. (2009), The catering theory of dividends, [w:] H.K. Baker, Dividends and Dividend Policy, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, s. 215–238.
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo H., DeAngelo L. (2006), The irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem, „Journal of Financial Economics”, vol. 79(2), s. 293–315.
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (1996), Reversal of fortune dividend signaling and the disappearance of sustained earnings growth, „Journal of Financial Economics”, vol. 40(3), s. 341–371.
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D. (2000), Special Dividends and The Evolution of Dividend Signaling, „Journal of Financial Economics”, no. 57, s. 309–354.
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (2004), Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings, „Journal of Financial Economics”, vol. 72(3), s. 425–456.
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (2008), Corporate payout policy, „Foundations and Trends® in Finance”, vol. 3(2–3), s. 95–287, https://ssrn.com/abstract=1400682 (dostęp: 5.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R.M. (2006), Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory, „Journal of Financial Economics”, vol. 81(2), s. 227–254.
Zobacz w Google Scholar

DeGennaro R.P. (2003), Direct investments in securities: A primer, „Economic Review – Federal Reserve Bank of Atlanta”, vol. 88(1), s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Denis D.J., Osobov I. (2008), Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy, „Journal of Financial Economics”, vol. 89(1), s. 62–82.
Zobacz w Google Scholar

Desai M.A., Jin L. (2011), Institutional tax clienteles and payout policy, „Journal of Financial Economics”, vol. 100(1), s. 68–84.
Zobacz w Google Scholar

Dittmar A.K. (2000), Why do firms repurchase stock, „The Journal of Business”, vol. 73(3), s. 331–355.
Zobacz w Google Scholar

Dittmar A.K., Dittmar R.F. (2004), Stock repurchase waves: An explanation of the trends in aggregate corporate payout policy, Working paper, University of Michigan.
Zobacz w Google Scholar

Dmoch W. (2018), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Durand D. (1952), Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of measurement, Conference on research in business finance, NBER.
Zobacz w Google Scholar

Dyl E.A., Weigand R.A. (1998), The information content of dividend initiations: Additional evidence, „Financial Management”, vol. 27(3), s. 27–35.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystania poufnych informacji i manipulacji na rynku (Dz.Urz. WE z 12.04.2003 r. Nr L 96).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/68/WE z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (Dz.U. Nr L 264).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady nr 90/435/EWG z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz UE Nr L 225).
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady nr 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE Nr L 345/8 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D. (2003), Bankowe programy lojalnościowe dla akcjonariuszy na przykładzie Australii oraz Francji, „Bank i Kredyt”, nr 4, s. 60–71.
Zobacz w Google Scholar

Easterbrook F.H. (1984), Two agency cost explanations of dividends, „The American Economic Review”, vol. 74, no. 4, s. 650–659.
Zobacz w Google Scholar

Eckbo B.E., Verma S. (1994), Managerial Shareownership, Voting Power, and Cash Dividend Policy, „Journal of Corporate Finance”, vol. 1(1), s. 33–62, https://ssrn.com/abstract=1288731 (dostęp: 28.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt K.M. (1989), Agency theory: An assessment and review, „Academy of Management Review”, vol. 14(1), s. 57–74.
Zobacz w Google Scholar

Elayan F.A., Li J., Donnelly M.E., Young A.W. (2009), Changes to income trust taxation in Canada: investor reaction and dividend clientele theory, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 36(5–6), s. 725–753.
Zobacz w Google Scholar

Elton E.J., Gruber M.J. (1970), Homogeneous groups and the testing of economic hypotheses, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 4(5), s. 581–602.
Zobacz w Google Scholar

Elton E.J., Gruber M.J., Blake C.R. (2003), Marginal stockholder tax effects and ex-dividend day behavior-thirty-two years later, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 87, no. 3, s. 579–586, http://www.jstor.org/stable/40042950 (dostęp: 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Elton E.J., Gruber M.J., Rentzler J. (1984), The Ex-Dividend Day Behavior of Stock Prices; A Re-Examination of the Clientele Effect: A Comment, „The Journal of Finance”, vol. 39(2), s. 551–556.
Zobacz w Google Scholar

Espitia M., Ruiz F.J. (1997), Ex-dividend day stock price falls on the Spanish stock market, „Applied Financial Economics”, vol. 7(5), s. 481–492.
Zobacz w Google Scholar

Fama E.F., Babiak H. (1968), Dividend policy: An empirical analysis, „Journal of the American Statistical Association”, vol. 63(324), s. 1132–1161.
Zobacz w Google Scholar

Fama E.F., French K.R. (2001), Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?, „Journal of Financial Economics”, vol. 60(1), s. 3–43.
Zobacz w Google Scholar

Fama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R. (1969), The adjustment of stock prices to new information, „International Economic Review”, vol. 10(1), s. 1–21.
Zobacz w Google Scholar

Feldstein M., Green J. (1983), Why do companies pay dividends?, „American Economic Review”, vol. 73 (1), s. 17–30.
Zobacz w Google Scholar

Fenn G.W., Liang N. (2001), Corporate payout policy and managerial stock incentives, „Journal of Financial Economics”, vol. 60(1), s. 45–72.
Zobacz w Google Scholar

Ferris S.P., Jayaraman N., Sabherwal S. (2009), Catering effects in corporate dividend policy: The international evidence, „Journal of Banking & Finance”, vol. 33(9), s. 1730–1738.
Zobacz w Google Scholar

Ferris S.P., Sen N., Yui H.P. (2006), God save the queen and her dividends: Corporate payouts in the United Kingdom, „The Journal of Business”, vol. 79(3), s. 1149–1173, http://dx.doi.org/10.1086/500672.
Zobacz w Google Scholar

Filbeck G. (2009), Asymmetric information and signaling theory, [w:] H.K. Baker (red.), Dividends and dividend policy, John Wiley & Sons, Hoboken.
Zobacz w Google Scholar

Fiszeder P., Mstowska E. (2011), Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/8, s. 203–210.
Zobacz w Google Scholar

Floyd E., Li N., Skinner D.J. (2015), Payout policy through the financial crisis: The growth of repurchases and the resilience of dividends, „Journal of Financial Economics”, vol. 118(2), s. 299–316.
Zobacz w Google Scholar

Frasyniuk-Pietrzyk M., Walczak M. (2014), Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 7, s. 119–128.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W. (2001), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

French D.W., Varson P.L., Moon K.P. (2005), Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return, „Financial Review”, vol. 40(3), s. 361–379.
Zobacz w Google Scholar

Friend I., Puckett M. (1964), Dividends and stock prices, „The American Economic Review”, vol. 54(5), s. 656–682.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka J. (2013), Cateringowe podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 2(4), s. 153–165.
Zobacz w Google Scholar

Garcia-Blandon J., Martinez-Blasco M. (2012), The Ex-Dividend Day Anomaly in the Spanish Stock Market, „Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal”, vol. 5(1), s. 102–114, https://ssrn.com/abstract=2018412 (dostęp: 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Gay G.D., Kale J.R., Noe T.H. (1996), (Dutch) auction share repurchases, „Economica”, vol. 63(249), s. 57–80.
Zobacz w Google Scholar

Gerke W., Fleischer J., Langer M. (2002), Kurseffekte durch Aktienrückkäufe – eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt, [w:] C. Börsig, A.G. Coenenberg (red.), Bewertung von Unternehmen: Strategie – Markt – Risiko, Kongress – Dokumentation 56 Deutscher Betriebswirtschafter-Tage, vol. 56, s. 275–304.
Zobacz w Google Scholar

Ginglinger E., L’her J.F. (2006), Ownership structure and open market stock repurchases in France, „European Journal of Finance”, vol. 12(1), s. 77–94.
Zobacz w Google Scholar

Goergen M., Renneboog L., Da Silva L.C. (2005), When do German firms change their dividends?, „Journal of Corporate Finance”, vol. 11(1), s. 375–399.
Zobacz w Google Scholar

Gonedes N.J. (1978), Corporate Signaling, External Accounting and Capital Market Equilibrium: Evidence on Dividends, Income, and Extraordinary Items, „Journal of Accounting Research”, vol. 16, s. 26–79.
Zobacz w Google Scholar

Gordon M.J. (1959), Dividends, earnings, and stock prices, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 41(2), s. 99–105.
Zobacz w Google Scholar

Gordon M.J. (1963), Optimal investment and financing policy, „The Journal of Finance”, vol. 18(2), s. 264–272.
Zobacz w Google Scholar

Gordon M.J., Shapiro E. (1956), Capital equipment analysis: the required rate of profit, „Management Science”, vol. 3(1), s. 102–110.
Zobacz w Google Scholar

Gostkowska-Drzewicka M., Majerowska E. (2016), The relevance of dividend smoothing in the construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange, „Financial Sciences/Nauki o Finansach”, vol. 2(27), s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski H.G., Mueller D.C. (1975), Life-cycle effects on corporate returns on retentions, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 57(4), s. 400–409.
Zobacz w Google Scholar

Graham B., Dodd D.L. (1951), Security Analysis: Principles and Techniques, McGraw Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Graham J.R., Michaely R., Roberts M.R. (2003), Do price discreteness and transactions costs affect stock returns? Comparing ex-dividend pricing before and after decimalization, „The Journal of Finance”, vol. 58(6), s. 2611–2636.
Zobacz w Google Scholar

Green R.C., Rydqvist K. (1999), Ex-day behavior with dividend preference and limitations to short-term arbitrage: The case of Swedish lottery bonds, „Journal of Financial Economics”, vol. 53(2), s. 145–187.
Zobacz w Google Scholar

Greene W.H. (2002), Econometric Analysis, Fifth Edition, Ney York University, Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Grullon G., Ikenberry D.L. (2000), What do we know about stock repurchases?, „Journal of Applied Corporate Finance”, vol. 13(1), s. 31–51.
Zobacz w Google Scholar

Grullon G., Michaely R. (2002), Dividends, share repurchases, and the substitution hypothesis, „The Journal of Finance”, vol. 57(4), s. 1649–1684.
Zobacz w Google Scholar

Grullon G., Michaely R. (2004), The information content of share repurchase programs, „The Journal of Finance”, vol. 59(2), s. 651–680.
Zobacz w Google Scholar

Grullon G., Michaely R. (2007), Corporate Payout Policy and Product Market Competition (March 15, 2007), AFA 2008 New Orleans Meetings Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.972221.
Zobacz w Google Scholar

Grullon G., Michaely R., Swaminathan B. (2002), Are dividend changes a sign of firm maturity?, „The Journal of Business”, vol. 75(3), s. 387–424.
Zobacz w Google Scholar

Grullon G., Michaely R., Benartzi S., Thaler R.H. (2005), Dividend changes do not signal changes in future profitability, „The Journal of Business”, vol. 78(5), s. 1659–1682.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński M. (red.) (2012), Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gryglewicz S. (2001), Wykup akcji jako alternatywa wypłaty dywidendy w praktyce funkcjonowania spółek notowanych na GPW w Warszawie, [w:] W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 274–304.
Zobacz w Google Scholar

Gryglewicz S. (2004), Stock repurchase as an alternative to dividend payout: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, University of Aarhus Working Paper Series, no. 169.
Zobacz w Google Scholar

Gugler K., Yurtoglu B.B. (2003), Corporate governance and dividend pay-out policy in Germany, „European Economic Review”, vol. 47(4), s. 731–758.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H. (2012), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Majdosz P. (2005), Effect of Dividend and Repurchase Announcements on the Polish Stock Market, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 1, s. 25–39.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Majdosz P., Mestel R. (2006), Implications of dividend announcements for the stock prices and trading volumes of DAX companies, „Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)”, vol. 56(1–2), s. 58–68, http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1045_s_058_068. pdf (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Mestel R., Schleicher C. (2003), Stock market reactions to dividend announcements: Empirical evidence from the Austrian stock market, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 17(3), s. 332–350.
Zobacz w Google Scholar

Hackethal A., Zdantchouk A. (2006), Signaling power of open market share repurchases in Germany, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 20(2), s. 123–151.
Zobacz w Google Scholar

Haesner C., Schanz D. (2013), Payout Policy Tax Clienteles, Ex-dividend Day Stock Prices and Trading Behavior in Germany: The Case of the 2001 Tax Reform, „Journal of Business Finance Accounting”, vol. 40(3–4), s. 527–563.
Zobacz w Google Scholar

Hail L., Tahoun A., Wang C. (2014), Dividend payouts and information shocks, „Journal of Accounting Research, vol. 52(2), s. 403–456.
Zobacz w Google Scholar

Harada K., Nguyen P. (2005), Dividend change context and signaling efficiency in Japan, „Pacific-Basin Finance Journal”, vol. 13(5), s. 504–522.
Zobacz w Google Scholar

Harada K., Nguyen P. (2011), Ownership Concentration and Dividend Policy in Japan, „Managerial Finance”, vol. 37(4), s. 362–379.
Zobacz w Google Scholar

Hayashi F., Jagannathan R. (1990), Ex-day behavior of Japanese stock prices: new insights from new methodology, „Journal of the Japanese and International Economies”, vol. 4(4), s. 401–427.
Zobacz w Google Scholar

He W., Ng L., Zaiats N., Zhang B. (2017), Dividend policy and earnings management across countries, „Journal of Corporate Finance”, vol. 42, s. 267–286.
Zobacz w Google Scholar

Healy P. M., Palepu K.G. (1988), Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions, „Journal of financial Economics”, vol. 21(2), s. 149–175.
Zobacz w Google Scholar

Henderson Global Dividend Index (2005), Edition 5, February, https://az768132.vo.msecnd.net/documents/36790_2018_02_27_09_50_03_040.gzip.pdf (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Hoberg G., Prabhala N.R. (2008), Disappearing dividends, catering, and risk, „The Review of Financial Studies”, vol. 22(1), s. 79–116, https://doi.org/10.1093/rfs/hhn073.
Zobacz w Google Scholar

Hoberg G., Prabhala N.R. (2009), Disappearing Dividends: the Importance of Idiosyncratic Risk and the Irrelevance of Catering, „Review of Financial Studies”, no. 22, s. 79–116.
Zobacz w Google Scholar

Holzmann C., Scholz H., Kreidl F., Büttner T. (2017), Stock Market Behavior on Ex-Dividend Dates: The Case of Cum-Ex Transactions in Germany, Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2017: Alternative Geldund Finanzarchitekturen – Session: Asset Pricing, No. E16-V1, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/168242/1/VfS-2017-pid-3394.pdf (dostęp: 12.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu.pl, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hribar P., Jenkins N.T., Johnson W.B. (2006), Stock repurchases as an earnings management device, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 41(1–2), s. 3–27.
Zobacz w Google Scholar

Hsieh J., Wang Q. (2007), Disappearing dividends and trends in corporate payouts, Working paper, George Mason University.
Zobacz w Google Scholar

Ikenberry D., Lakonishok J., Vermaelen T. (1995), Market underreaction to open market share repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 39(2), s. 181–208.
Zobacz w Google Scholar

Jacob M., Jacob M. (2013), Taxation, dividends, and share repurchases: Taking evidence global, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 48(4), s. 1241–1269.
Zobacz w Google Scholar

Jagannathan M., Stephens C. (2003), Motives for multiple open-market repurchase programs, „Financial Management”, vol. 32(2), s. 71–91.
Zobacz w Google Scholar

Jagannathan M., Stephens C.P., Weisbach M.S. (2000), Financial flexibility and the choice between dividends and stock repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 57(3), s. 355–384.
Zobacz w Google Scholar

Jednolity Akt Europejski z dnia 28.02.1986 roku (Dz.Urz. WE L 169 z 29.06.1987r.).
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C. (1986), Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, „The American Economic Review”, vol. 76(2), s. 323–329.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C, Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3, no. 4, s. 305–360.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny: Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Bohdanowicz L., Kaźmierska-Jóźwiak B., Matyjas Z. (2016), Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jiang Z., Kim K.A., Lie E., Yang S. (2013), Share repurchases, catering, and dividend substitution, „Journal of Corporate Finance”, no. 21, s. 36–50.
Zobacz w Google Scholar

John K., Williams J. (1985), Dividends, dilution and taxes: A signalling equilibrium, „The Journal of Finance”, vol. 40, issue 4, s. 1053–1070.
Zobacz w Google Scholar

Kabaciński B. (2013), Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 4(2), s. 231–242.
Zobacz w Google Scholar

Kahle K.M. (2002), When a buyback isn’t a buyback: Open market repurchases and employee options, „Journal of Financial Economics”, vol. 63(2), s. 235–261.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, „Econometrica”, vol. 47(2), s. 263–292, https://doi.org/10.2307/1914185.
Zobacz w Google Scholar

Kalay A. (1982), The Ex-Dividend Day Behavior of Stock Prices: A Re-Examination of the Clientele Effect, „The Journal of Finance”, vol. 37(4), s. 1059–1070, http://dx.doi.org/10.2307/2327767.
Zobacz w Google Scholar

Kalay A., Michaely R. (2000), Dividends and taxes: A re-examination, „Financial Management”, vol. 29(2), s. 55–75.
Zobacz w Google Scholar

Kato K., Loewenstein U. (1995), The ex-dividend-day behavior of stock prices: The case of Japan, „The Review of Financial Studies”, vol. 8(3), s. 817–847.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2008), Ocena polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2(132), s. 141–157.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2013), Wykup akcji własnych a wypłata dywidendy – na przykładzie wybranej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Management and Finance”, nr 4, s. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2014), Czynniki polityki dywidendowej w warunkach polskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 48(3), s. 129–135.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2015), Determinants of dividend policy: evidence from Polish listed companies, „Procedia Economics and Finance”, vol. 23, s. 473–477.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2016), Struktura własności a skłonność do wypłaty dywidendy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 4(82), cz. 2, s. 171–178.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2017a), Wpływ charakterystyki spółki na jej skłonność do wypłaty dywidendy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 50(4), s. 203–211.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2017b), W poszukiwaniu przyczyn inicjowania dywidend, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 51(5), s. 169–178.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2017c), Reakcja rynku kapitałowego na inicjowanie dywidend na rynku polskim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6, s. 109–118.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B. (2017d), Dividend changes and future profitability changes – evidence from Polish listed companies, „Econometrics/Ekonometria”, vol. 4(58), s. 95–104.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jozwiak B., Wrońska-Bukalska E. (2017a), Signaling hypotheses of share repurchase – life cycle approach. The case of Polish listed companies, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, vol. 12(2), s. 245–257.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska-Jóźwiak B., Wrońska-Bukalska E. (2017b), Effect of Repurchase Announcement on The Polish Alternative Stock Market, Conference Paper, 8th Economics & Finance Conference, London, http://dx.doi.org/10.20472/EFC.2017.008.004.
Zobacz w Google Scholar

Kidyba A. (2017), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301–633, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koch A., Napierała J. (red.) (2015), Prawo spółek handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Komar A. (1987), Reforma amerykańskiego systemu podatkowego i jej znaczenie dla reformy polskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. XLIX, no. 4, s. 55–67.
Zobacz w Google Scholar

Konieczka P., Szyszka A. (2013), Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim, „Journal of Management and Finance”, vol. 2(2), s. 175–188.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. (2006), Podręczny słownik języków obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. (2014), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007a), Corporate governance and dividend policy in Poland, DIW Discussion Papers, no. 702, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, http://hdl.handle.net/10419/27227 (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007b), Do Corporate Governance and Ownership Determine Dividend Policy in Poland?, „Bank i Kredyt”, vol. 38(1), s. 60–86.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska E., Mentel-Wyrzychowska E., Siwkowska B. (2012), Umorzenie udziałów w spółce z o.o., „Gazeta Podatkowa”, nr 89(921), s. 12, https://www.gofin.pl/firma/17,2,120,111223,umorzenie-udzialow-w-spolce-z-oo.html (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2010), Wpływ opodatkowania na politykę dywidend spółek handlowych, „Ekonomista”, vol. 3, s. 409–422.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2011a), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski, M. (2011b), Share repurchases as a form of payout for shareholders, „e-Finanse: Financial Internet Quarterly”, vol. 7(4), s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2013a), Cateringowa teoria dywidend, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 323 „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski”, s. 128–141.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2013b), Możliwości inwestycyjne a skłonność do płacenia dywidend, „Bank i Kredyt”, vol. 44(6), s. 623–646.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2013c), Model częściowych dopasowań dywidend Lintnera dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia”, vol. 47(3), s. 337–346.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2014), Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 371, s. 188–202.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2015), High Propensity to Pay Dividends By State-Controlled Companies in Poland. Tunneling or Maturity Effect?, „e-Finanse”, vol. 11(4), s. 64–73.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2016), Dywidendy na świecie na początku XXI w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 49(4), s. 269–277.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M. (2017), Payout Policy of European Companies, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, vol. 15, issue 3, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M., Bielak J. (2018), Self-Selection Models in Determination of Target Dividend Payout Ratio of Real Estate Domestic Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange, „Barometr Regionalny”, vol. 16(1), s. 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M., Wypych M. (2016), Ownership Structure and Dividend Strategy of Public Companies. Evidence from Poland, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4, s. 179–192.
Zobacz w Google Scholar

Krieger K., Lee B.S., Mauck N. (2012), Do Senior Citizens Prefer Dividends? Local Clienteles vs. Firm Characteristics, MPRA Paper no. 41784, posted 7, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/41784/ (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kubiak J. (2013), Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak J., Czapiewski L. (2017a), Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 86, s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak J., Czapiewski L. (2017b), Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 89, s. 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Kufel Т.E. (2011), Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuhlmann S., Rojahn J. (2017), The Impact of Ownership Concentration and Shareholder Identity on Dividend Payout Probabilities: New Evidence from the German Stock Market, „Corporate Ownership & Control”, vol. 15(1), s. 18–32, https://ssrn.com/abstract=3040884 (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kuraś J. (2017), Umorzenie zaległości podatkowych – praktyczny przewodnik, „Rzeczpospolita”, 2 stycznia.
Zobacz w Google Scholar

La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. (1997), Legal determinants of external finance, „Journal of Finance”, vol. 52(3), s. 1131–1150.
Zobacz w Google Scholar

La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. (2000), Agency problems and dividend policies around the world, „The Journal of Finance”, vol. 55(1), s. 1–33.
Zobacz w Google Scholar

Lakonishok J., Vermaelen T. (1983a), Stock prices and financial analysts’ recommendations, „The Journal of Finance”, vol. 38(1), s. 187–204.
Zobacz w Google Scholar

Lakonishok J., Vermaelen T. (1983b), Tax reform and ex-dividend day behaviour, „The Journal of Finance”, vol. 38(4), s. 1157–1179.
Zobacz w Google Scholar

Lasfer M.A. (1995), Agency costs, taxes and debt: the UK evidence, „European Financial Management”, vol. 1(3), s. 265–285.
Zobacz w Google Scholar

Lasfer M.A. (2008), Taxes and Ex-day Returns: Evidence from Germany and the U.K., „National Tax Journal”, vol. 61(4), s. 721–742, http://www.jstor.org/stable/41790475 (dostęp: 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Leary M.T., Michaely R. (2011), Determinants of dividend smoothing: Empirical evidence, „The Review of Financial Studies”, vol. 24(10), s. 3197–3249.
Zobacz w Google Scholar

Lee B.S., Mauck N. (2016), Dividend initiations, increases and idiosyncratic volatility, „Journal of Corporate Finance”, no. 40, s. 47–60.
Zobacz w Google Scholar

Lee C.I., Ejara D.D., Gleason K.C. (2010), An empirical analysis of European stock repurchases, „Journal of Multinational Financial Management”, vol. 20(2–3), s. 114–125.
Zobacz w Google Scholar

Lee S.P., Isa M., Lim W.L. (2012), Dividend changes and future profitability: evidence from Malaysia, „Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance”, vol. 8(2), s. 93–110.
Zobacz w Google Scholar

Li K., McNally W.J. (1999), Open Market Versus Tender Offer Share Repurchases: A Conditional Event Study, University of British Columbia, Finance Working Paper, no. 98–2, Sauder School of Business Working Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.149513.
Zobacz w Google Scholar

Li K., Zhao X. (2008), Asymmetric Information and Dividend Policy, „Financial Management”, vol. 37(4), s. 673–694, http://www.jstor.org/stable/20486675 (dostęp: 5.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Li W., Lie E. (2006), Dividend changes and catering incentives, „Journal of Financial Economics”, vol. 80(2), s. 293–308.
Zobacz w Google Scholar

Liang W.L., Chan K., Lai W.H., Wan Y. (2013), Motivation for repurchases: A life cycle explanation, „Journal of Financial Services Research”, vol. 43(2), s. 221–242.
Zobacz w Google Scholar

Liljeblom E., Löflund A., Hedvall K. (2001), Foreign and domestic investors and tax induced ex-dividend day trading, „Journal of Banking & Finance”, vol. 25(9), s. 1687–1716.
Zobacz w Google Scholar

Lintner J. (1956), Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes, „The American Economic Review”, vol. 46(2), s. 97–113.
Zobacz w Google Scholar

Lintner J. (1962), Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply of capital to corporations, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 44(3), s. 243–269.
Zobacz w Google Scholar

Litwińczuk H. (red.), (2017), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Litzenberger R.H., Ramaswamy K. (1979), The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence, „Journal of Financial Economics”, vol. 7(2), s. 163–195.
Zobacz w Google Scholar

Long Jr J.B. (1978), The market valuation of cash dividends: A case to consider, „Journal of Financial Economics”, vol. 6(2–3), s. 235–264.
Zobacz w Google Scholar

Lonie A.A., Abeyratna G., Power D.M., Sinclair C.D. (1996), The stock market reaction to dividend announcements: A UK study of complex market signals, „Journal of Economic Studies”, vol. 23(1), s. 32–52.
Zobacz w Google Scholar

López-Iturriaga F., Santana-Martín D. (2015), Do Shareholder Coalitions Modify the Dominant Owner’s Control? the Impact on Dividend Policy, Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 41/FE/2015, https://ssrn.com/abstract=2552439 (dostęp: 11.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Luszniewicz A., Słaby T. (2001), Statystyka z pakietem komputerowym Statistica TM PL: teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mamcarz K. (2012a), Wykup akcji własnych spółki jako instrument sygnalizacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 46(4), s. 549–558.
Zobacz w Google Scholar

Mamcarz K. (2012b), Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Manconi A., Peyer U., Vermaelen T. (2014), Are Buybacks Good for Long-Term Shareholder Value? Evidence from Buybacks around the World, https://ecgi.global/working-paper/are-buybacks-good-long-term-shareholder-value-evidence-buybacks-around-world (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Masulis R.W. (1980), Stock repurchase by tender offer: An analysis of the causes of common stock price changes, „The Journal of Finance”, vol. 35(2), s. 305–319.
Zobacz w Google Scholar

McDonald R.L. (2001), Cross-border investing with tax arbitrage: The case of German dividend tax credits, „The Review of Financial Studies”, vol. 14(3), s. 617–657.
Zobacz w Google Scholar

McNally W.J. (1999), Open market stock repurchase signalling, „Financial Management”, vol. 28(2), s. 55–67.
Zobacz w Google Scholar

Menyah K. (1993), Ex-Dividend Equity Pricing Under UK Tax Regimes, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 20(1), s. 61–81.
Zobacz w Google Scholar

Michaely R. (1991), Ex-dividend day stock price behavior: the case of the 1986 Tax Reform Act, „The Journal of Finance”, vol. 46(3), s. 845–859.
Zobacz w Google Scholar

Michaely R., Murgia M. (1995), The effect of tax heterogeneity on prices and volume around the ex-dividend day: Evidence from the Milan Stock Exchange, „The Review of Financial Studies”, vol. 8(2), s. 369–399.
Zobacz w Google Scholar

Michaely R., Thaler R.H., Womack K.L. (1995), Price reactions to dividend initiations and omissions: Overreaction or drift?, „The Journal of Finance”, vol. 50(2), s. 573–608.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H. (1986), Behavioral rationality in finance: The case of dividends, „Journal of Business”, vol. 59(4), s. 451–468.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., Modigliani F. (1961), Dividend policy, growth, and the valuation of shares, „The Journal of Business”, vol. 34(4), s. 411–433.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., Rock K. (1985), Dividend policy under asymmetric information, „The Journal of Finance”, vol. 40(4), s. 1031–1051.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., Scholes M.S. (1978), Dividends and taxes, „Journal of Financial Economics”, vol. 6(4), s. 333–364.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., Scholes M.S. (1982), Dividends and taxes: Some empirical evidence, „Journal of Political Economy”, vol. 90(6), s. 1118–1141.
Zobacz w Google Scholar

Miziołek T. (2016), Wpływ publikacji informacji o wykluczeniu spółek z indeksu WIG20 na ich stopę zwrotu, [w:] T. Czerwińska, A. Nowak (red.), Rynek kapitałowy. Efektywność i ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 74–86.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani F., Miller M. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, „American Economic Review”, vol. 48(3), s. 261–297.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska M. (2018), Prawo do dywidendy a uchwała walnego zgromadzenia wyłączająca zysk do podziału – uwagi na tle przykładów orzecznictw, [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 583–610.
Zobacz w Google Scholar

Mrzygłód U., Nowak S. (2013), Stock exchanges go public. The case of Warsaw stock exchange, „Journal of International Studies”, vol. 6(2), s. 111–123.
Zobacz w Google Scholar

Mrzygłód U., Nowak S. (2017), Market reactions to dividends announcements and payouts. Empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Contemporary Economics”, vol. 11(2), s. 187–204.
Zobacz w Google Scholar

Mueller D. (1972), A Life Cycle Theory of the Firm, „Journal of Industrial Economics”, vol. 20(3), s. 199–219.
Zobacz w Google Scholar

Murphy K.J. (1985), Corporate performance and managerial remuneration: An empirical analysis, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 7(1–3), s. 11–42.
Zobacz w Google Scholar

Napierała J. (2013), Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niezgoda M. (2003), Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nissim D., Ziv A. (2001), Dividend changes and future profitability, „The Journal of Finance”, vol. 56(6), s. 2111–2133.
Zobacz w Google Scholar

Niswander F. (1995), Should your company have a DRIP?, „Journal of Corporate Accounting Finance”, vol. 7, issue 2, s. 61–73.
Zobacz w Google Scholar

Nowacki A. (2007), Umorzenie akcji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E. (2012), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oded J. (2004), Why do firms announce open-market repurchase programs?, „The Review of Financial Studies”, vol. 18(1), s. 271–300.
Zobacz w Google Scholar

Oded J. (2011), Stock repurchases: How firms choose between a self tender offer and an open-market program, „Journal of Banking & Finance”, vol. 34(12), s. 3174–3187.
Zobacz w Google Scholar

Ofer A.R., Thakor A.V. (1987), A theory of stock price responses to alternative corporate cash disbursement methods: Stock repurchases and dividends, „The Journal of Finance”, vol. 42(2), s. 365–394.
Zobacz w Google Scholar

Officer M.S. (2011), Overinvestment, corporate governance, and dividend initiations, „Journal of Corporate Finance”, vol. 17(3), s. 710–724.
Zobacz w Google Scholar

Opalski A. (2011), Umorzenie akcji spółki publicznej – zagadnienia wybrane, „Monitor Prawa Handlowego” nr 2, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Oswald D., Young S. (2004), What role taxes and regulation? A second look at open market share buyback activity in the UK, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 31(1–2), s. 257–292.
Zobacz w Google Scholar

Pauka M., Żyła M. (2017), Performance Signalling of Dividend Policy on the NewConnect Market, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 51(6), s. 301–309.
Zobacz w Google Scholar

Perepeczo A. (2012), Market Reactions to Dividend Announcements in Public Companies – Empirical Evidence (June 20, 2012), „Actual Problems of Economics, Scientific Economic Journal”, vol. 2, no. 1, https://ssrn.com/abstract=2548969 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2548969.
Zobacz w Google Scholar

Perepeczo A. (2013a), Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 60, s. 251–261.
Zobacz w Google Scholar

Perepeczo A. (2013b), Reakcja akcjonariuszy na decyzje o wypłacie dywidendy w spółkach publicznych – wyniki badań empirycznych, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 323, s. 253–264.
Zobacz w Google Scholar

Petrasek L. (2012), Do transparent firms pay out more cash to shareholders? Evidence form international cross-listing, „Financial Management”, Fall, s. 615–636.
Zobacz w Google Scholar

Pettit R.R. (1972), Dividend announcements, security performance, and capital market efficiency, „The Journal of Finance”, vol. 27(5), s. 993–1007.
Zobacz w Google Scholar

Peyer U.C., Vermaelen T. (2005), The many facets of privately negotiated stock repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 75(2), s. 361–395.
Zobacz w Google Scholar

Peyer U., Vermaelen T. (2009), The nature and persistence of buyback anomalies, „The Review of Financial Studies”, vol. 22(4), s. 1693–1745.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch A. (2011a), Wpływ ogłoszenia decyzji o wykupie akcji własnych na wartość rynkową spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 46, s. 569–579.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch A. (2011b), Rozważania nad substytucyjnością wypłat dywidendy pieniężnej i wykupu akcji własnych na przykładzie polskich spółek publicznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 256, s. 117–140.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch A. (2012a), Motywy i efekty wykupu akcji własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch A. (2012b), Reakcja warszawskiego parkietu na ogłoszenie komunikatu o planowanym nabyciu akcji własnych niedowartościowanych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 272, s. 165–182.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch A. (2012c), Sposoby odkupienia akcji własnych spółek publicznych a motywy jego przeprowadzania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 262, s. 139–160.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A. (2014), Wysokość pieniężnych wypłat dywidendy a kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w pierwszym dniu notowań „bez dywidendy”, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 326, s. 196–208.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A. (2015), Dividend initiation as a signal of subsequent earnings performance – Warsaw trading floor evidence, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 381, s. 299–313, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.381.23.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A. (2016), Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 49(4), s. 457–467.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A. (2017a), Wypłata dywidendy w spółkach z rozproszoną własnością, „Przegląd Organizacji”, nr 6, s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A. (2017b), Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 327(1), s. 75–93.
Zobacz w Google Scholar

Pilecka A. (2005), Financial Services Action Plan – stan realizacji i wpływ na kształt europejskiego rynku finansowego, „Bank i Kredyt”, nr 1, s. 25–35.
Zobacz w Google Scholar

Polk C., Sapienza P. (2008), The stock market and corporate investment: A test of catering theory, „The Review of Financial Studies”, vol. 22(1), s. 187–217.
Zobacz w Google Scholar

Popiołek W. (2010), Akcja – prawo podmiotowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Poterba J. (2004), Taxation and corporate payout policy, „American Economic Review”, vol. 94(2), s. 171–175.
Zobacz w Google Scholar

Poterba J.M., Summers L.H. (1983), Dividend taxes, corporate investment, and ‘Q’, „Journal of Public Economics”, vol. 22(2), s. 135–167.
Zobacz w Google Scholar

Poterba J.M., Summers L.H. (1984), New Evidence that Taxes Affect the Valuation of Dividends, „Journal of Finance”, vol. 39, no. 5, s. 1397–1415.
Zobacz w Google Scholar

Pyzioł W., Szumański A., Weiss I. (2004), Prawo spółek, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz– Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pyzioł W., Szumański A., Weiss I. (2016), Prawo spółek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ramsay I., Lamba A.S. (2000), Share Buy-Backs: An Empirical Investigation. Working Paper, The University of Melbourne, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.227930.
Zobacz w Google Scholar

Rantapuska E. (2008), Ex-dividend day trading: Who, how, and why? Evidence from the Finnish market, „Journal of Financial Economics”, vol. 88(2), s. 355–374.
Zobacz w Google Scholar

Rau P.R., Vermaelen T. (2002), Regulation, taxes, and share repurchases in the United Kingdom, „The Journal of Business”, vol. 75(2), s. 245–282.
Zobacz w Google Scholar

Rees W. (1996), The impact of open market equity repurchases on UK equity prices, „The European Journal of Finance”, vol. 2(4), s. 353–370.
Zobacz w Google Scholar

Renneboog L., Trojanowski G. (2005), Control Structures and Payout Policy, ECGI – Finance Working Paper, no. 80/2005, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.707421.
Zobacz w Google Scholar

Renneboog L., Trojanowski G. (2011), Patterns in payout policy and payout channel choice, „Journal of Banking & Finance”, vol. 35(6), s. 1477–1490, https://doi.org/10.1016/j. jbankfin.2010.10.028.
Zobacz w Google Scholar

Roberts H.V. (1957), Current Problems in the Economics of Capital Budgeting, „The Journal of Business”, vol. 30(1), s. 12–16.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2004. Dane statystyczne za 2003 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2005. Dane statystyczne za 2004 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2006. Dane statystyczne za 2005 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2007. Dane statystyczne za 2006 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2008. Dane statystyczne za 2007 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2009. Dane statystyczne za 2008 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2010. Dane statystyczne za 2009 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2011. Dane statystyczne za 2010 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2012. Dane statystyczne za 2011 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2013. Dane statystyczne za 2012 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2014. Dane statystyczne za 2013 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2015. Dane statystyczne za 2014 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2016. Dane statystyczne za 2015 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Giełdowy 2017. Dane statystyczne za 2016 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rozeff M. (1982), Growth, beta and agency costs as determinants of dividend payout ratios, „Journal of Financial Research”, vol. 5, no. 3, s. 249–259.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski A. (2005), Decyzje o wykupie akcji własnych, „Przegląd Organizacji”, vol. 10, s. 33–36.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski A. (2006), Analiza opłacalności wykupu akcji własnych, „Przegląd Organizacji”, vol. 1, s. 31–34.
Zobacz w Google Scholar

Sakinç M.E. (2017), Share Repurchases in Europe. A Value Extraction Analysis, The Academic-Industry Research Network Working Paper (16/2017 May), s. 1–27.
Zobacz w Google Scholar

Salas J.M., Chahyadi C. (2006), Is There a Lower Propensity to Pay Dividends?, A Decomposition of Dividend Payers, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.635781.
Zobacz w Google Scholar

Saporoschenko A. (1998), Do dividend reinvestment plans contribute to industrial firm value and efficiency?, „Financial Services Review”, no. 7, s. 273–289.
Zobacz w Google Scholar

Schreiber Jr D., Stroik G.E. (2005), All About Dividend Investing. The Easy Way to Get Started, McGraw-Hill, New York, https://gpreview.kingborn.net/441000/ce740c5622f94bda8084ff08988c893c.pdf (dostęp: 6.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A. (1934), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Seifert U., Stehle R. (2003), Stock Performance around Share Repurchase Announcements in Germany, Discussion papers of interdisciplinary research project 373.
Zobacz w Google Scholar

Shefrin H.M., Statman M. (1984), Explaining investor preference for cash dividends, „Journal of Financial Economics”, vol. 13(2), s. 253–282.
Zobacz w Google Scholar

Short H., Zhang H., Keasey K. (2002), The link between dividend policy and institutional ownership, „Journal of Corporate Finance”, vol. 8(2), s. 105–122.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska-Sawicz A. (2015), Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 74 „Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje”, s. 193–202.
Zobacz w Google Scholar

Skinner D.J. (2008), The evolving relation between earnings, dividends, and stock repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 87(3), s. 582–609.
Zobacz w Google Scholar

Skinner D.J., Soltes E. (2011), What do dividends tell us about earnings quality?, „Review of Accounting Studies”, vol. 16(1), s. 1–28.
Zobacz w Google Scholar

Słoński T. (2012), Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Słoński T., Zawadzki B.M. (2011), Analiza wpływu wykupu akcji na wartość spółek giełdowych w latach 2005–2010, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 174 „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy”, s. 488–500.
Zobacz w Google Scholar

Słoński T., Zawadzki B. (2012a), The Signaling Effect and Abnormal Returns of Open Market Share Repurchases in Poland, https://ssrn.com/abstract=2081991 (dostęp: 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Słoński T., Zawadzki B. (2012b), Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 46(1), s. 125–135.
Zobacz w Google Scholar

Słoński T., Zawadzki B. (2012c), The impact of a surprise dividend increase on a stocks performance. The analysis of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, „Operations Research and Decisions”, vol. 22(2), s. 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Solomon E. (1955), Measuring a Company’s Cost of Capital, „The Journal of Business”, vol. 28(4), s. 240–252.
Zobacz w Google Scholar

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J. (1996), Kodeks handlowy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (2003), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301–458, t. III, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (2008), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. III, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sójka T. (2002), Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3, s. 37–56.
Zobacz w Google Scholar

Sójka T. (2004), Umorzenie akcji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Spence M. (1973), Job Market Signaling, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 87(3), s. 355–374.
Zobacz w Google Scholar

Stephens C.P., Weisbach M.S. (1998), Actual share reacquisitions in open-market repurchase programs, „The Journal of Finance”, vol. 53(1), s. 313–333.
Zobacz w Google Scholar

Szablewski A. (2005), Wykup akcji własnych alternatywą dywidendy pieniężnej?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11, s. 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Szablewski A. (2007), Dywidenda i wykup akcji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, s. 59–67.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowski P. (2013), Determinanty wypłaty dywidend przez spółki kapitałowe wczesnej fazy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 786, s. 437–450.
Zobacz w Google Scholar

Szewc-Rogalska A. (2012), Wykup akcji własnych przez spółki giełdowe jako forma dystrybucji wartości dla akcjonariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 271, t. 2 „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, s. 365–373.
Zobacz w Google Scholar

Szwęch A. (2012), Wierzytelność lepiej umorzyć, zanim się przedawni, „Rzeczpospolita”, 17 kwietnia.
Zobacz w Google Scholar

Szymański M., Nogalski B. (2011), Obrona przed wrogim przejęciem: jak ochronić swój biznes, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka A. (2001a), Quarterly Financial Reports and the Stock Price Reaction at the Warsaw Stock Exchange, EFA 2002 Berlin Meetings Discussion Paper, https://ssrn.com/abstract=295299 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.295299.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka A. (2001b), Reakcja inwestorów na ogłoszenia raportów kwartalnych spółek notowanych na GPW w Warszawie, [w:] W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka A., Zaremba A. (2011), The Buyback Anomaly in the Polish Capital Market, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 38, s. 481–494.
Zobacz w Google Scholar

Thaler R.H., Shefrin H.M. (1981), An economic theory of self-control, „Journal of Political Economy”, vol. 89, no. 2, s. 392–406.
Zobacz w Google Scholar

Travlos N.G., Trigeorgis L., Vafeas N. (2001), Shareholder Wealth Effects of Dividend Policy Changes in an Emerging Stock Market: The Case of Cyprus, „Multinational Finance Journal”, vol. 5 (2), s. 87–112, https://ssrn.com/abstract=2627623 (dostęp: 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Travlos N.G., Milonas N., Xiao J.Z., Tan C. (2002), The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior in the Chinese Stock Market, EFMA 2002 London meetings, https://ssrn.com/abstract=314881 (dostęp: 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Trojanowski G. (2004), Ownership structure as a mechanism of corporate governance, Tilburg University, School of Economics and Management, Tilburg.
Zobacz w Google Scholar

Tuzimek R., Krzesiak B. (2010), Wpływ splitu (podziału) akcji na wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 142, s. 615–626.
Zobacz w Google Scholar

Uchman J. (2002), Podatkowe uwarunkowania polityki wypłat dywidend spółek kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Urban D. (2017), Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2276).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 118, poz. 747).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 217, poz. 1381).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).
Zobacz w Google Scholar

Vermaelen T. (1981), Common stock repurchases and market signalling: An empirical study, „Journal of Financial Economics”, vol. 9(2), s. 139–183.
Zobacz w Google Scholar

Vermaelen T. (1984), Repurchase tender offers, signaling, and managerial incentives, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 19(2), s. 163–181.
Zobacz w Google Scholar

Vermaelen T. (2005), Share Repurchases, „Foundations and Trends in Finance”, vol. 1, no. 3, s. 189–199.
Zobacz w Google Scholar

Vieira E.S., Raposo C.C. (2007), Signalling with dividends? The signalling effects of dividend change announcements: new evidence from Europe, https://ssrn.com/abstract=955768 (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Von Eije H., Megginson W.L. (2008), Dividends and share repurchases in the European Union, „Journal of Financial Economics”, vol. 89(2), s. 347–374.
Zobacz w Google Scholar

Wang J., Johnson L.D. (2008), Information Asymmetry, Signaling, and Share Repurchase, Working Paper, Queen’s University, Kingston, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.4255&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wansley J.W., Lane W.R., Sarkar S. (1989), Managements’ view on share repurchase and tender offer premiums, „Financial Management”, vol. 18 (3), s. 97–110.
Zobacz w Google Scholar

Watts R. (1973), The information content of dividends, „The Journal of Business”, vol. 46(2), s. 191–211.
Zobacz w Google Scholar

Wesson N., Smit E., Kidd M., Hamman W.D. (2018), Determinants of the choice between share repurchases and dividend payments, „Research in International Business and Finance”, no. 45, s. 180–196.
Zobacz w Google Scholar

Weston J.F. (1961), The Management of Corporate Capital: A Review Article, „The Journal of Business”, vol. 34(2), s. 129–139.
Zobacz w Google Scholar

Weston J.F., Siu J.A., (2003), Changing Motives for Share Repurchases, University of California at Los Angeles, Anderson Graduate School of Management, http://www.escholarship.org/uc/item/9146588t.pdf;origin=repeccitec (dostęp: 18.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Weston J.F., Chung K.S., Siu J.A. (1998), Takeovers, restructuring, and corporate governance, Prentice Hall, Upper Saddle River.
Zobacz w Google Scholar

Whitworth J., Rao R.P. (2010), Do Tax Law Changes Influence Ex-Dividend Stock Price Behavior? Evidence from 1926 to 2005, „Financial Management”, vol. 39(1), s. 419–445.
Zobacz w Google Scholar

Włodyka S. (red.) (2007), Prawo spółek handlowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz W. (red.) (2011), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska E.M. (2009a), Zawartość informacyjna dywidendy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 39 „Finanse 2009 – teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw”, s. 139–145.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska E.M. (2009b), Przegląd teorii objaśniających politykę dywidend, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, nr 43, s. 263–275.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska E.M. (2010), Rentowność i płynność finansowa a wypłaty dywidend gotówkowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Przedsiębiorstw”, nr 98, s. 397–403.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska-Bukalska E., Kaźmierska-Jóźwiak B., Rozkovec J. (2018), The information content of share repurchase – evidence from Poland, „E & M Ekonomie a Management”, vol. XXI, no. 2, s. 172–185.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M. (2008), Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M. (2015), Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 73 „Ryzyko, zarządzanie, wartość”, s. 783–792.
Zobacz w Google Scholar

Yilmaz A.K., Gulay G. (2006), Dividend policies and price-volume reactions to cash dividends on the stock market: evidence from the Istanbul Stock Exchange, „Emerging Markets Finance and Trade”, vol. 42(4), s. 19–49.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba A., Płotnicki M. (2015), Krótkoterminowe i długoterminowe reakcje cenowe na ogłoszenia transakcji fuzji i przejęć na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, nr 73 „Ryzyko, zarządzanie, wartość”, s. 593–606.
Zobacz w Google Scholar

Zarębski S. (2010), Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma”, vol. 51, s. 237–244.
Zobacz w Google Scholar

Zarębski S. (2011a), Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 62, s. 244–254.
Zobacz w Google Scholar

Zarębski S. (2011b), Programy bezpośrednich reinwestycji dywidend (DRIP) w polityce finansowej spółek i ich akcjonariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw”, s. 278–287.
Zobacz w Google Scholar

Zarębski S. (2013), Alternatywne formy wypłat inwestorskich w polityce dywidend spółek niepublicznych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 11(2), cz. 2, s. 607–618.
Zobacz w Google Scholar

Zarębski S. (2016), Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych – korzyści i zagrożenia, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, vol. 5(83/2), s. 65–75.
Zobacz w Google Scholar

Zenonos M.P., Lasfer M. (2003), The Tax Impact on the Ex-Dividend Dates: Evidence from European Firms, EFA 2003 Annual Conference Paper no. 885, Cass Business School Research Paper, https://ssrn.com/abstract=423880 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.423880.
Zobacz w Google Scholar

Zhang H. (2002), Share repurchases under the commercial law 212–2 in Japan: Market reaction and actual implementation, „Pacific-Basin Finance Journal”, vol. 10(3), s. 287–305.
Zobacz w Google Scholar

Zhang H. (2005), Share price performance following actual share repurchases, „Journal of Banking & Finance”, vol. 29(7), s. 1887–1901.
Zobacz w Google Scholar

Zhang Y., Farrell K.A., Brown T.A. (2008), Ex-dividend day price and volume: The case of 2003 dividend tax cut, „National Tax Journal” vol. 61(1), s. 105–127.
Zobacz w Google Scholar

Zyguła A. (2015), Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego – tendencje, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, vol. 855, s. 229–239.
Zobacz w Google Scholar

Zyguła A. (2016), Efekt klienteli dywidendowej – teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 1(79) „Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością”, s. 159–169.
Zobacz w Google Scholar

Zyguła A. (2017), Impact of foreign ownership on dividend policy in Poland, „e-Finanse”, vol. 13(4), s. 76–88.
Zobacz w Google Scholar

Zyguła A. (2018), Changes in a Company’s Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits – Theory and Practice, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 9(969), s. 97–111.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

10 maja 2019

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-541-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-542-1

Inne prace tego samego autora