Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Scenariusze zajęć

Autorzy

Aldona Pobojewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii Katedra Filozofii Współczesnej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5
https://orcid.org/0000-0002-8540-480X

Słowa kluczowe:

edukacja, warsztaty, kompetencje miękkie, scenariusze zajęć

Streszczenie

Publikacja ta jest zapowiadaną trzecią częścią monografii metody edukacyjnej, tzw. warsztatów z dociekań filozoficznych (dalej WDF). O ile dwie pierwsze części wydane w jednym tomie pt. „Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, 283 s.) traktują o podstawach teoretycznych i metodycznych przywołanych zajęć, to ta część zawiera ich opatrzone szczegółowymi informacjami scenariusze.

„Warsztaty z dociekań filozoficznych” są dla polskiego czytelnika relatywnie nowym narzędziem. Mówiąc najogólniej, służy ono do wyrabiania umiejętności, motywacji oraz społecznych i poznawczych postaw związanych ze zdobyciem intelektualnej i moralnej samodzielności ({j. umiejętność stawiania pytań problemowych, formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji, krytycznego myślenia, wrażliwość, wyobraźni, kreatywności i wielu innych).

Badania wskazują, że polska młodzież przejawia niedostatki w zakresie wymienionych powyżej kompetencji miękkich, co istotnie zmniejsza jej zdolności przystosowania się do realiów współczesnego świata. Zdalne nauczanie w okresie pandemii pogłębiło te deficyty i nauczyciele potrzebują środków do zaradzenia tej sytuacji. Wykorzystanie WDF w edukacji może przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy.

WDF są narzędziem uniwersalnym w dwojakim sensie. Raz – można je stosować na każdym poziomie nauczania (od przedszkola do uniwersytetu III wieku) w różnych placówkach kształceniowych i wychowawczych. Pełnią bowiem swoją rolę niezależnie od wieku i poziomu intelektualnego uczestników. Dwa – nadają się do pracy na wszystkich przedmiotach, a szczególnie sprawdzają się na lekcjach etyki.

Biogram autora

Aldona Pobojewska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii Katedra Filozofii Współczesnej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5

Profesor filozofii w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta i Fundacji Walthera Rathenaua. Autorka licznych tekstów z zakresu epistemologii i filozofii edukacji, publikowanych w polskich i niemieckich czasopismach naukowych. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rzeczoznawczyni Ministerstwa Edukacji i Nauki ds. podręczników szkolnych do filozofii i etyki. Od 2013 roku prezeska Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”. Pomysłodawczyni i koordynatorka międzynarodowego grantu „Edukacja rodziców. Szkoła komunikacji międzypokoleniowej”. Ekspertka w projekcie „Pozwolić uczniom myśleć!” Absolwentka Studium Podyplomowego dla Nauczycieli „Filozofia w szkole” przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (rocznik 1993/1994). Od 1994 roku prowadzi warsztaty z dociekań filozoficznych z osobami w różnym wieku: uczniami szkoły podstawowej i liceum, studentami oraz słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku. Uczy doktorantów i nauczycieli pracy tą metodą. Autorka wielu publikacji na temat warsztatów z dociekań filozoficznych.

Bibliografia

Blue L., Czas, http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/czas-46716 (dostęp: 21.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

De Kockere G., Kura, [w:] G. De Kockere, Niebajki, tłum. A. Oczko, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Elwich B., Łagodzka A. (red.), Konspekty lekcji. Materiały pomocnicze do programu „Filozofia w szkole”, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Erlbruch W., Wielkie pytanie, tłum. J. Kutyła, Wydawnictwo Hokus-Pokus, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gombrowicz W., Ferdydurke, Wydawnictwo Literackie, wyd. 2, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, tłum. D. Szafrańska-Poniewierska, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hessen B., Płaczące wilki i ich jajka, [w:] B. Hessen, Mali lecz dzielni, tłum. A. Łagodzka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1994, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Kamieńska A., Wygnanie z raju, [w:] A. Kamieńska, Książka nad książkami, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1988, s. 18–20.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński R., Imperium, Czytelnik, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Landsberg P.L., O sprawach ostatecznych, tłum. B. Kazimierczyk, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Lindgren A., Bracia Lwie Serce, tłum. T. Chłapowska, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., Trening twórczości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pascal B., Niestosunek człowieka, [w:] B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), s. 19–22, https://wolnelektury.pl/media/bookca/pdf/pascal-mysli.pdf (dostęp: 12.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A. (red.), Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Reymont W., Ziemia obiecana, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rilke R.M., Poezje, tłum. M. Jastrun, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Saint-Exupéry de A., Mały Książę, tłum. J. Szwykowski, Instytut Wydawniczy „Pax”, wyd. 7, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Słowacki J., Beniowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska W., Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, wyd. 2, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Thomson J.J., Obrona aborcji, tłum. W. Galewicz, [w:] W. Galewicz (red.), Początki ludzkiego życia, Universitas, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski J., Razem, https://wiersze.co/razem.htm (dostęp: 20.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Zdaniewicz R., Ołowiane zwycięstwo, https://archeozr.wordpress.com/blog/ (dostęp: 15.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

9 grudnia 2022

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-969-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-970-9

Inne prace tego samego autora

  • Aldona Pobojewska, Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka
  • Marek Gensler, Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Joanna Miksa, Monika Mansfeld, Włodzimierz Galewicz, Artur Banaszkiewicz, Leon Miodoński, Paweł Pieniążek, Andrzej Szahaj, Tadeusz Szubka, Józef Piórczyński, Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Nikodem Jakubowski, Joanna Jabłkowska, Christoph Horn, Rainer Adolphi, Georg Lohmann, Jan C. Joerden, Manfred Stöckler, Winfried Franzen, Matthias Kaufmann, Florian Steger, Marcin Orzechowski, Stephan Grätzel, Aldona Pobojewska, Ryszard Panasiuk, Paul Guyer, Alessandro Pinzani, Ewa Wyrębska-Đermanović, Dariusz Aleksandrowicz, Gunnar Skirbekk, Ewa Nowak, Kinga Ciereszko, Alicja Dłużewicz, Karolina Napiwodzka, Practica et Speculativa