Koszałki-opałki, czyli prawo karne w bajkach: Repetytorium dla studiujących, sądowników i podsądnych

Autorzy

Witold Kulesza
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego
https://orcid.org/0000-0003-2593-6801
Jan Kulesza
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego
https://orcid.org/0000-0002-0574-9120

Słowa kluczowe:

prawo karne w bajkach, repetytorium prawnokarne

Streszczenie

Czy szczurek Wiechetek dopuścił się kradzieży z włamaniem? Czy krasnoludek Podziomek prał brudne pieniądze? Czy zjedzenie Popiela przez myszy stanowiło zbrodnię zamachu stanu? Czy Koszałek-Opałek popełnił przestępstwo paserstwa lub urzędnicze? Dlaczego król Krak dopuścił się handlu ludźmi, a szewczykowi Dratewce nie można przypisać zabicia Smoka Wawelskiego? Czy Wanda, co nie chciała Niemca, podżegała do nienawiści na tle narodowościowym? Do czego przemocą doprowadził królewicz Kopciuszka? Czy Czerwony Kapturek przejawiała oznaki demoralizacji? Czy Jaś i Małgosia dopuścili się kradzieży szczególnie zuchwałej? Za co odpowiadała sztuczna inteligencja (Al) lustra królowej, macochy Śnieżki? Dlaczego Mały Książę odrzucił stanowisko ministra sprawiedliwości? Co kryła „praktyczna baryłeczka” Kłapouchego?

Udzielenia odpowiedzi na te i inne pytania podjęli się autorzy, analizując powszechnie znane, wybrane baśnie i legendy z punktu widzenia współczesnego polskiego prawa karnego, w tym jego podstawowych zasad, sięgających fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Jak wskazuje praktyka dydaktyczna, metoda ta ułatwia zrozumienie nawet najtrudniejszych instytucji prawnokarnych. Na tych przykładach przedstawiono również wykład sprawiedliwości i sztuki sędziowania, gdyż to sędzia jest „mówiącą ustawą”. Wywód został wzbogacony o łacińskie paremie prawnicze, by ukazać ciągłość myśli sięgającą starożytności.

Tytuł publikacji nawiązuje do zapisów, czynionych zawsze sumiennie i w dobrej wierze, choć niekoniecznie oddających naukową prawdę, przez nadwornego kronikarza w królestwie krasnoludków Koszałka-Opałka, ujętych następnie przez Marię Konopnicką w zeznaniu O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Wywód trzeba przeto czytać z przymrużeniem oka, tak jak uczyniłaby to grecka Temida, gdyby na chwilę uniosła zakładaną jej, według tradycji, opaskę uniemożliwiającą widzenie, lecz ułatwiającą, sine ira et studio, rozstrzyganie, co słuszne i prawe, a co niegodziwe i z prawem sprzeczne.

okladka

Opublikowane

22 maja 2024

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-446-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-447-1

Inne prace tego samego autora

  • Aldona Domańska, Piotr Tuleja, Agnieszka Bień-Kacała, Monika Bogucka-Felczak, Patryk Kowalski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Mirosław Granat, Monika Haczkowska, Adam Jamróz, Wojciech J. Katner, Ryszard Paweł Krawczyk, Maria Kruk, Katarzyna Kubuj, Tomasz Milej, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Włodzimierz Nykiel, Jerzy Oniszczuk, Marek Piechowiak, Jakub Rzymowski, Mirosław Stec, Hanna Suchocka, Andrzej Szmyt, Łukasz Jan Korporowicz, Tomasz Tulejski, Teresa Wyka, Robert Grzeszczak, Joanna Kielin-Maziarz, Anna Michalak, Anna Rakowska, Piotr Sobański, Leszek Garlicki, Michał Kurowski, Dorota Lis-Staranowicz, Małgorzata Masternak-Kubiak, Elżbieta Hanna Morawska, Monika Nowak, Ryszard Piotrowski, Anna Rytel-Warzocha, Agnieszka Gajda, Jakub Stępień, Joanna Uliasz, Edyta Widawska, Szymon Osowski, Wojciech Brzozowski, Ewelina Gierach, Andrzej Jackiewicz, Jerzy Jaskiernia, Joanna Juchniewicz, Jan Kulesza, Grzegorz Kryszeń, Jacek Mazur, Wojciech Odrowąż-Sypniewski, Bogusław Przywora, Stanisław Sagan, Maciej Serowaniec, Halina Zięba-Załucka, Beata Stępień-Załucka, Zagadnienia prawa konstytucyjnego
  • Dieter Schenk, Witold Kulesza, Ewa Bluszcz, Grzegorz Bluszcz, Arthur Greiser
  • Witold Kulesza, Jan Kulesza, Koszałki-opałki, czyli prawo karne w bajkach