Mongolia w pułapce obfitości zasobów naturalnych

Autorzy

Małgorzata Burchard-Dziubińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Rozwoju
https://orcid.org/0000-0001-5546-2032
Tsolmontuya Myagmarjav
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Rozwoju
https://orcid.org/0000-0001-9758-6412

Słowa kluczowe:

Mongolia, zasoby naturalne, energia odnawialna, zrównoważony rozwój, dobra wspólne, choroba holenderska

Streszczenie

Monografia stanowi zaproszenie do refleksji nad rolą zasobów naturalnych we współczesnym świecie. Rozważania w niej zawarte zostały osadzone w teorii ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, a także ekonomii instytucjonalnej. Mają na celu opisanie, analizę i ocenę roli dwóch elementów, które zdeterminowały proces rozwoju Mongolii – ogromnych, nie do końca zbadanych, bogactw naturalnych tego państwa oraz instytucji określających zasady ich eksploatacji. To, kto i na jakich zasadach ma dostęp do zasobów naturalnych kraju, silnie determinuje udział w korzyściach płynących z ich pozyskiwania. Mongolia stanowi pod tym względem niezwykle interesujący przedmiot badań z uwagi na doświadczenia historyczne związane z rozwojem wyjątkowej kultury i stylu życia mongolskich koczowników, a także ze względu na obfitość zasobów kopalin o strategicznym i kluczowym znaczeniu dla nowoczesnych technologii.

Czy powstałe w okresie transformacji systemowej instytucje rzeczywiście sprzyjają trwałemu rozwojowi społeczeństwa i gospodarki Mongolii, a może wprowadziły kraj w pułapkę obfitości zasobów naturalnych? Czytelnik znajdzie odpowiedź na to pytanie w prezentowanej książce.

Publikacja jest w szczególności adresowana do odbiorców zainteresowanych problemami gospodarowania zasobami naturalnymi, wykładowców akademickich, studentów ekonomii, ochrony środowiska i stosunków międzynarodowych oraz osób, dla których gospodarka Mongolii stanowi obiekt penetracji biznesowej.

Bibliografia

Minerals Yearbook. Mongolia, USGS, https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb3-2015-mg.pdf (dostęp: 25.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A., Reversal of Fortune: Geography and Institution in the Making of the Modern World Income Distribution, „Quarterly Journal of Economics” 2002, t. 117, nr 4, s. 1231–1294.
Zobacz w Google Scholar

Anderson J.H., The Size, Origins, and Character of Mongolia’s Informal Sector during the Transition (No. 1916), World Bank Publications, Washington 1998, s. 1, 8, 13.
Zobacz w Google Scholar

Annual Report 2011, Bank of Mongolia.
Zobacz w Google Scholar

Annual Report 2018, Bank of Mongolia.
Zobacz w Google Scholar

Atlas of Economic Complexity, red. C.A. Hidalgo, R. Hausmann et al., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge Mass. 2011.
Zobacz w Google Scholar

Auty R.M., Sustaining Development in Mineral Economies. The Resource Curse Thesis, Routledge, London–New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Barnett H.J., Morse Ch., Scarcity and Growth. The Economics of Natural Resources Availability, Resources for the Future, Inc., The Johns Hopkins Press, Baltimore 1963.
Zobacz w Google Scholar

Batjargal Z., Desertification in Mongolia, RALA Report No. 200, Agricultural Research Institute, Reykjavik 1997.
Zobacz w Google Scholar

Batjargal Z., Przyroda i środowisko w Mongolii, Ministerstwo Przyrody i Środowiska, Ułan Bator 1996 (w j. mongolskim).
Zobacz w Google Scholar

Batsukh N., Mongolian forest ecosystems, WWF Mongolia Programme Office, http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/forest_ecosystems_in_mn_march04.pdf (dostęp: 4.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – Third Edition, OECD, Paris 1996.
Zobacz w Google Scholar

Białecki K.P., Januszkiewicz W., Oręziak L., Leksykon handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bilans węgla, Urząd Statystyczny Mongolii, www.1212.mn (dostęp: 22.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

BP Statistical Review.
Zobacz w Google Scholar

Brigham D., Emerging Commons Tragic Institutions, „Environmental Law” 2007, t. 37, s. 515–571.
Zobacz w Google Scholar

Brooke J., Finding a Mother Lode in Mongolia, New York Times, 14.10.2004, https://www.nytimes.com/2004/10/14/business/worldbusiness/finding-a-motherlode-in-mongolia.html (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M., Strategiczna rola metali ziem rzadkich w gospodarce opartej na wiedzy, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2014, nr 1 (34), s. 21–33.
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M., Myagmarjav T., Traditional Pastoralism or Mining? Conflict of Interest in Access to Natural Pastures in Mongolia and the Problem of Ecological and Environmental Justice, „Ekonomia i Środowisko” 2019, nr 4 (71), s. 56–68.
Zobacz w Google Scholar

Buyanbadrakh Ch., Монгол орны лавлах, Ulaanbaatar 2012.
Zobacz w Google Scholar

Campi A., Mongolia in Northeast Asia – The New Realities, „Mongolian Journal of International Affairs” 2013, t. 12, s. 46‒64.
Zobacz w Google Scholar

Chaline E., 50 substancji, które zmieniły bieg historii, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

The Changing Wealth of Nations Measuring Sustainable Development in the New Millennium, World Bank, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Chatty D., The Bedouin in Contemporary Syria: The Persistence of Tribal Authority and Control, „Middle East Journal” 2010, t. 64, nr 1, s. 29–49.
Zobacz w Google Scholar

COM (2017) 490 final, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wykazu surowców krytycznych dla UE 2017, Bruksela, dnia 13.09.2017 r.
Zobacz w Google Scholar

Corden W.M., Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation, „Oxford Economic Papers” 1984 (November), t. 36, nr 3, s. 359–380.
Zobacz w Google Scholar

Corruption Risk Assessment in Mining Sector in Mongolia, Independent Research Institute of Mongolia NGO, Independent Authority Against Corruption of Mongolia, United Nations Development Programme, Ulaanbataar 2016.
Zobacz w Google Scholar

Daly J.C.K., Mongolia’s Rare Earth Reserves Draw Foreign Investor Interest, Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dauvin M., Guerreiro D., The Paradox of Plenty: A Meta-Analysis, „World Development” 2019 (June), t. 94, s. 212–231.
Zobacz w Google Scholar

Dobson A., Justice and the Environment. Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice, Oxford University Press, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Doing Business 2019, The World Bank, https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019 (dostęp: 5.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

The Dutch Disease, „The Economist” 26.11.1977, s. 82–83.
Zobacz w Google Scholar

Economic Policy and Competitiveness, Research Center and International Labour Organization, Green jobs mapping in Mongolia, Ulaanbaatar 2014.
Zobacz w Google Scholar

Enkhtuvshin B., Nomads: Culture, Civilizations and Development, Nomad Studies, nr 2, International Institute for the Study of Nomadic Civilizations, Ulaanbaatar 2001.
Zobacz w Google Scholar

Environmental Database of Ministry of Environment and Green Development, http://www.mne.mn/wp-content/uploads/2019/08/Tuluv-Baidal-Tailan-2017-2018_2_compressed.pdf (dostęp: 15.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Environmental Performance Review: Mongolia, United Nations, New York‒Geneva 2018, s. 30.
Zobacz w Google Scholar

Erdenekhuu Kh., Wpływ transformacji systemowej na rozwój społeczno-gospodarczy Mongolii w latach 1990–2013, niepublikowana rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Łódzkim w 2017 r.
Zobacz w Google Scholar

Erdenekhuu Kh., Wrażliwość gospodarki Mongolii na zmiany klimatyczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2015, t. 313, nr 2, s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Fernández-Giménez M.E., Spatial and Social Boundaries and the Paradox of Pastoral Land Tenure: A Case Study from postsocialist Mongolia, „Human Ecology” 2002, t. 30, s. 49–78.
Zobacz w Google Scholar

Fernández-Giménez M.E., Batbuyan B., Law and Disorder: Local Implementation of Mongolia’s Land Law, „Development and Change” 2004, t. 35, nr 1, s. 141–166.
Zobacz w Google Scholar

Fernández-Giménez M.E., Batjav B., Baival B., Lesson from the Dzud, Adaptation and Resilience in Mongolian Pastoral Social-Ecology Systems, Colorado State University & The Center for Nomadic Pastoralism Studies, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Fernández‐Giménez M.E., Batjav B., Baival B., Lessons from the Dzud: Adaptation and Resilience in Mongolian Pastoral Social‐Ecological Systems, World Bank, Washington 2012.
Zobacz w Google Scholar

Finke P., From ‘Common Property’ to Open Access: Changing Pastoral Land Tenure Systems in Western Mongolia, Conference paper, 2000, http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/658 (dostęp: 10.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Global Index of Economic Openness, Legatum Institute, 16.05.2019.
Zobacz w Google Scholar

The global standard for the good governance of oil, gas and mineral resources, EITI Factsheet, May 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gombo D., Surface Water of Mongolia, Ulaanbaatar 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gomboluudev P., Vulnerability of Rural People to Extreme Events in Mongolia, The Netherlands Climate Assistance Programme, 2008, s. 3, www.nlcap.net (dostęp: 15.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

Gonner E.C.K., Common Land and Inclosure, Frank Cass & Co. Ltd, London 1912.
Zobacz w Google Scholar

Grainger D., The Great Mongolian Gold Rush. The land of Genghis Khan has the biggest mining find in a very long time. A visit to the core of a frenzy in the middle of nowhere, CNN Money (Fortune Magazine), 22.12.2003, https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2003/12/22/356094/index.htm (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Green F.E., Tyrany of Countryside, T. Fisher Unwin, London 1913.
Zobacz w Google Scholar

Gribowskij W., Stany Zjednoczone jako „trzeci sąsiad” Mongolii?, Portal Geopolityka, 24.03.2015, http://www.geopolityka.org/komentarze/wasilij-gribowskij-stany-zjednoczone-jako-trzeci-sasiad-mongolii (dostęp: 1.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hardin G., Filters against Folly. How To Survive Despite Economists, Ecologists, and the Merely Eloquent, Viking Penguin, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Hardin G., Living within Limits. Ecology, Economics, and Population Taboos, Oxford University Press, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Hardin G., The Tragedy of the Commons, „Science” 1968, t. 162, nr 3859, s. 1243–1248.
Zobacz w Google Scholar

Hartwick J.M., Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources, „American Economic Review” 1977, t. 66, nr 5, s. 972–974.
Zobacz w Google Scholar

Havránek T., Iršová Z., Which Foreigners are Worth Wooing? A Meta-Analysis of Vertical Spillovers from FDI, William Davidson Institute at the University of Michigan, Ann Arbor 2010 (William Davidson Institute Working Papers Series, nr 996).
Zobacz w Google Scholar

Hidalgo C.A., Hausmann R., The Building Blocks of Economic Complexity, PNAS 2009, t. 106, s. 10570–10575.
Zobacz w Google Scholar

Human Development Report 2019, Inequalities in Human Development in the 21st Century, Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report, UNDP, Mongolia.
Zobacz w Google Scholar

In-Depth Review of Energy Efficiency Policies and Programmes: Mongolia, Energy Charter Secretariat, Brussels 2011.
Zobacz w Google Scholar

Investment Reform Map for Mongolia, World Bank Group IFC, Washington 2018. Ivanhoe ‘Surprised’ by New Mongolian Windfall Tax, CBC News, 15.05.2006, https://www.cbc.ca/news/business/ivanhoe-surprised-by-new-mongolian-windfall-tax-1.622422 (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jamsranjav Ch., Sustainable Rangeland Management in Mongolia: the Role of Herder Community Institutions, Land Restoration Training Programme, Keldnaholt, Reykjavík 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kijewski P., Wirth H., Ren – występowanie w złożu rud miedzi, produkcja i jej perspektywy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk” 2011, nr 81, s. 103‒115.
Zobacz w Google Scholar

Kingsnorth D.J., Rare Earths: Is Supply Critical in 2013, Conference paper, 4‒5.06.2013, http://investorintel.com/wp-content/uploads/2013/08/AusIMM-CMC-2013-DJK-Final-InvestorIntel.pdf (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 31 października 2003 r., Dz. U. Nr 84, poz. 563.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r., Dz. U. Nr 23, poz. 264.
Zobacz w Google Scholar

Kopelman S., Weber M., Messick D., Factors Influencing Cooperation in Commons Dilemmas: A Review of Experimental Psychological Research, [w:] The Drama of the Commons, red. E. Ostrom et al., National Academy Press, Washington DC 2002, s. 113–156.
Zobacz w Google Scholar

Krysińska-Kałużna M., Yamashta czyli Ten Który Prawie Umarł, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Low N., Gleeson B., Justice, Society and Nature. An Exploration of Political Ecology, Routledge, London–New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Macroeconomic policy frameworks for resource-rich developing countries, IMF, 24.08.2012, https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/082412.pdf (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Marshall R., Nixson F., Walters B., Privatisation in an Asian Transitional Economy: the Case of Mongolia. Is the Elite in Denial?, Working Paper 66, Centre for Regulation and Competition, University of Manchester, Manchester 2003.
Zobacz w Google Scholar

Mearns R., Pastoral Institutions, Land Tenure and Land Policy Reform in Post-Socialist Mongolia, PALD Research Report No. 3, Brighton 1993.
Zobacz w Google Scholar

Mining and Geology Statistics. 2015 Data, Mineral Resources Authority of Mongolia.
Zobacz w Google Scholar

Mohajan H., Green Net National Product for the Sustainability and Social Welfare, „International Journal of Development Research and Quantitative Technologies” 2010, t. 1, nr 2, s. 43–55.
Zobacz w Google Scholar

Mongolia Energy Sector Review, Report No. 14586-MOG, 3.11.1995, World Bank.
Zobacz w Google Scholar

Mongolia: Assessment Report on Climate Change 2009, Ministry of Nature, Environment and Tourism, Ulaanbaatar 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mongolia: Inflation rate from 1994 to 2021, Statista, 2020, https://www.statista.com/statistics/727562/inflation-rate-in-mongolia/ (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mongolian Mining Journal, http://www.mongolianminingjournal.com/a/51668 (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Moran T.H., Avoiding the „Resource Curse” in Mongolia, [w:] Policy Brief, nr 13‒18, Peterson Institute for International Economics, Washington 2013.
Zobacz w Google Scholar

Navch T., Bolormaa Ts., Enkhtsetseg B., Khurelmaa D., Munkhjargal B., Informal Gold Mining in Mongolia. A Baseline Survey Report Covering Bornuur and Zaamar Soums, Tuv Aimag, International Labour Office, 2006 (Informal Economy, Poverty and Employment. Mongolia Series, nr 1).
Zobacz w Google Scholar

Nowak C., Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji. Raport, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody, red. R. Olaczek, A.U. Warcholińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Oil & Oil Shale Mongolia 2014, http://www.oilmongolia.com (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ostrom E., Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Zobacz w Google Scholar

Ostrom E., Burger J., Field Ch.B., Norgaard R., Policansky D., Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges, „Science” 1999, t. 284, nr 5412, s. 278–282.
Zobacz w Google Scholar

Plentiful potential: The country is home to major deposits of rare-earth minerals, [w:] The Report. Mongolia 2012, red. A. Jeffreys, Oxford Business Group, London 2012.
Zobacz w Google Scholar

Prebisch R., The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, United Nations Department of Economic Affairs, New York 1950.
Zobacz w Google Scholar

Progress Report 2019, EITI.
Zobacz w Google Scholar

Prothero E.R., English Farming Past and Present, Longmans, Green, and Co., London 1912.
Zobacz w Google Scholar

Radwanek-Bąk B., Galos K., Nieć M., Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki, „Przegląd Geologiczny” 2018, t. 66, nr 3, s. 153–159.
Zobacz w Google Scholar

The Report. Mongolia 2013, Oxford Business Group, London 2013.
Zobacz w Google Scholar

The Report. Mongolia 2015, Oxford Business Group, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie polityki Chin i jej skutków dla Afryki (2007/2255(INI)).
Zobacz w Google Scholar

Rodrik D., Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ross M.L., The Oil Curse. How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, Princeton University Press, Princeton 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rowland J., Mongolia: The Slow and Bumpy Road, World Coal, 7.03.2016, https://www.worldcoal.com/special-reports/07032016/mongolia-the-slow-and-bumpy-road-2016-343/ (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.
Zobacz w Google Scholar

Sachs J., Warner A., Natural Resource Abundance and Economic Growth, Working Paper 5398, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 1995.
Zobacz w Google Scholar

Sachs J., Warner A., The Big Push, Natural Resource Booms and Growth, „Journal of Development Economics” 1999, t. 59, nr 1, s. 43–76.
Zobacz w Google Scholar

Sachs J., Warner A., The Curse of Natural Resources, „European Economic Review” 2001, t. 45, s. 827–838.
Zobacz w Google Scholar

Singer H., The Distribution of Gains between Borrowing and Investing Nations, „American Economic Review” 1950, t. 40, nr 2, s. 473–485.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sustainable Artisanal Mining Project, http://www.sam.mn/info_en.php?url=intro (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Śmierć dzieci w kopalniach kobaltu. Pozwane Apple, Google, Dell i Tesla, National Geographic, 18.12.2019, https://www.national-geographic.pl/aktualnosci/smierc-dzieci-w-kopalniach-kobaltu-pozwy-dla-apple-google-dell-i-tesla (dostęp: 19.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tangad O., Scheda po Czyngis Chanie. Demokracja po mongolsku, Collegium Civitas, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Tserendash S., Erdenebaatar B., Performance and Management of Natural Pasture in Mongolia, „Nomadic Peoples” 1993, t. 33, s. 9–15.
Zobacz w Google Scholar

Tsogtbaatar J., Forest Policy Development in Mongolia, Geology Institute, Mongolian Academy Sciences, Ulaanbataar 2002.
Zobacz w Google Scholar

Tuvshintugs B., Bumchimeg G., Erdenebulgan D., ХАА-н салбарын өрсөлдөх чадвар ба орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшин, Тохимол 10 (9), Монгол Банк 2015.
Zobacz w Google Scholar

Uranium in Mongolia, World Nuclear Association, 2017, https://www.worldnuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/mongolia.aspx#.UZEaMb26ZLM (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uryn B.A., Mongolia – wyprawy w tajgę i step, Biblioteka Poznaj Świat, Pelplin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Water and Sanitation in Mongolia 2008–2011, UNDP, 2008.
Zobacz w Google Scholar

World Happiness Report 2019, red. J.F. Helliwell, R. Layard, J.D. Sachs, Sustainable Development Solutions Network, New York 2019.
Zobacz w Google Scholar

World Nuclear Association, http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Mongolia/
Zobacz w Google Scholar

Ykhanbai H., Community Based Co-management of Pastureland Resources in Mongolia, IASCP Tenth Biennial Conference, 9–13.08.2004, Oaxaca 2004.
Zobacz w Google Scholar

Your Guide to Invest in Mongolia. Investment Guidebook 2019, Regulatory Agency of Government, National Development Agency.
Zobacz w Google Scholar

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Бичил Уурхайн Хүүхдүүдэд Үзүүлж Буй Нөлөө СУдалгааны Тайлан, World Vision Mongolia, http://www.wvi.org/sites/default/files/Small%20Scale%20mining%20and%20Children%20FINAL%20Jan20_forweb_0.pdf (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2013–2014, http://www.mne.mn/mn/1342 (dostęp: 20.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Монгол Улс 100 жилд, Urząd Statystyczny Mongolii, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Хөдөө аж ахуй 2017, Urząd Statystyczny Mongolii, Ułan-Bator 2018.
Zobacz w Google Scholar

http://customs.gov.mn/statistics/index.php?module=users&cmd=info_full&cid=1085&tid=131 (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://en.investmongolia.gov.mn/35.html (dostęp: 3.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://en.tavantolgoi.mn/ (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://ot.mn/en/about-us/oyu-tolgoi-shareholders (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1001_041V1&13999001_select_all=0&13999001SingleSelect=_t1_t2_t3_t4_t5&SOUM_select_all=0&SOUMSingleSelect=_0&YearY_select_all=0&YearYSingleSelect=_2010_2011_2012_2013_2014_2015_2016_2017_2018&viewtype=columnchart (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.centralbanknews.info/2019/06/mongolia-maintains-rate-as-inflation.html (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.erdenetmc.mn/ru/operation/ (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.fmgfunds.com/index.php/fmgfundsreport?FundID=53&FundName=Mongolia (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.legalinfo.mn/law/details/63?lawid=63 (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.legalinfo.mn/law/details/8685 (dostęp: 20.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.lehmanlaw.mn/wp-content/uploads/2009/11/Strategic-investment-law-2012.05.17.pdf (dostęp: 20.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.mm.gov.mn/news/view/383 (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.teebweb.org/ (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.tsag-agaar.gov.mn/pages/%D0%B7%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BD-%D1%8D%D1%80%D1%81%D0%B4%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BC-%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D2018%D0%BE%D0%BD%D1%8B11-%D0%B4%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD-20-%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%80+(dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.worldlakes.org/lakedetails.asp?lakeid=8663 (dostęp: 10.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.worldstopexports.com/mongolias-top-10-exports/ (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wvi.org/sites/default/files/Small%20Scale%20mining%20and%20Children%20FINAL%20Jan20_forweb_0.pdf (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MN (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=MN (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.COAL.RT.ZS?view=chart (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?view=chart (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?view=chart (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.totl.rt.zs (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS?view=chart (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://eiti.org/mongolia#mineral-production-tonnes (dostęp: 10.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://eiti.org/who-we-are (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ikon.mn/n/1cwf (dostęp: 10.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ikon.mn/n/1hu9 (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://mcc.mn/mongolrostsvetmet (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://mcc.mn/sustainable-development (dostęp: 4.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://oec.world/en/profile/country/jpn/ (dostęp: 23.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://oec.world/en/profile/country/mng/ (dostęp: 23.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://oec.world/en/profile/country/pol/ (dostęp: 23.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimatów_Köppena#Klimat_pustyń (dostęp: 12.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://tradingeconomics.com/mongolia/employment-in-agriculture-percent-of-total-employment-wb-data.html (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://warnercnr.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/2015BuildingResilience_of_MongolianRangelands-ALL_English.pdf (dostęp: 25.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.1212.mn/ (dostęp: 2.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1001_022V1&BAG_select_all=0&BAGSingleSelect=_0&YearY_select_all=0&YearYSingleSelect=_2019_2013&viewtype=table (dostęp: 7.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1001_026V1&BAG_select_all=0&BAGSingleSelect=_0&YearY_select_all=0&YearYSingleSelect=_2019_2013&viewtype=table (dostęp: 7.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_1001_027V1&BAG_select_all=0&BAGSingleSelect=_0&YearY_select_all=0&YearYSingleSelect=_2019_2013&viewtype=table (dostęp: 7.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pallad-liderem-rynku-surowcow-w-2019-roku-7798822.html (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ceicdata.com/en/indicator/mongolia/coal-production (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ceicdata.com/en/indicator/mongolia/gold-production (dostęp:12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ceicdata.com/en/indicator/mongolia/gold-reserves (dostęp: 10.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ceicdata.com/en/indicator/mongolia/minerals-production (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ceicdata.com/en/mongolia/employment-by-industrial-sector (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ceicdata.com/en/mongolia/employment-by-industrial-sector/employment-industry-mining--quarrying-mq (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ceicdata.com/en/mongolia/industrial-production/industrial-production-manufacturing-copper-99 (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.coingecko.com/en/coins/ren (dostęp: 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.eic.mn/dlid/ (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.eitimongolia.mn/en/eitim-secretariat (dostęp: 15.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.export.gov/apex/article2?id=Mongolia-Market-Overview (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NY.GDP.TOTL.RT.ZS/compare#country=mn (dostęp: 20.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NY.GDP.TOTL.RT.ZS/rankings (dostęp: 12.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.mmc.mn/pages/ukhaa-khudag-mine (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.statista.com/statistics/727627/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-mongolia/ (dostęp: 12.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.transparency.org/country/POL (dostęp: 27.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2019_global_highlights#CountriesToWatch (dostęp: 27.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/21/mongolias-2018-poverty-rate-estimated-at-284-percent (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

13 stycznia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-092-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-093-5

Inne prace tego samego autora

  • Małgorzata Burchard-Dziubińska, Małgorzata Matusiak, Aleksandra Baszczyńska, Alina Jędrzejczak, Jakub Boratyńsk, Iwona D. Świeczewska, Jarosław Neneman, Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Bogusława Urbaniak, Łukasz Kozar, Zofia Wysokińska, Natalia Szubska-Włodarczyk, Łucja Lange, Ewa Boryczka, Agnieszka Rzeńca, Jakub Zasina, Urszula Motowidlak, Daniel Tokarski, Dorota Michalak, Anna Rydz-Żbikowska, Michał Soliwoda, Marlena Grzelczak, Ewa Kulińska-Sadłocha, Kamil Kruszyński, W poszukiwaniu zielonego ładu
  • Małgorzata Burchard-Dziubińska, Tsolmontuya Myagmarjav, Mongolia w pułapce obfitości zasobów naturalnych