Batutą i skalpelem. Ciało w zawodach wysokospecjalistycznych

Autorzy

Dominika Byczkowska-Owczarek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury
https://orcid.org/0000-0002-6411-6550

Słowa kluczowe:

socjologia ciała, socjologia medycyny, socjologia pracy, socjologia muzyki, jakościowe techniki badań społecznych, socjologia zawodu

Streszczenie

Monografia “Batutą i skalpelem. Ciało w zawodach wysokospecjalistycznych” prezentuje wyniki socjologicznych badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli zawodów neurochirurga i dyrygenta orkiestrowego. W badaniach zastosowano metodologię teorii ugruntowanej oraz szereg jakościowych technik gromadzenia danych. Książka podzielona jest na sześć rozdziałów. We Wprowadzeniu Autorka przedstawia cel i okoliczności powstania monografii, a także jej najważniejsze założenia teoretyczne. Rozdział 2. Praca w zawodzie neurochirurga prezentuje historię tego zawodu, konteksty instytucjonalny, kulturowy, grupowy jego wykonywania, a także proces pracy poprzez ciało, którego główną charakterystyką jest dostosowywanie się. Rozdział 3. Praca w zawodzie dyrygenta orkiestrowego przedstawia historię zawodu, uwarunkowania odgrywania tej społecznej roli oraz specyfikę pracy poprzez ciało w tym zawodzie, której główną charakterystyką jest uzewnętrznianie. Rozdział 4. Charakterystyka pracy poprzez ciało w badanych zawodach obejmuje analizę procesu kształcenia, realizowania przywódczych aspektów roli oraz relacji pomiędzy specyfiką wykonywanego zadania a sposobem pracy poprzez ciało. We Wnioskach autorka proponuje koncepcję społecznego konstruowania cielesności w obszarze roli zawodowej, a także szereg empirycznie ugruntowanych pojęć składających się na tę koncepcję. Monografię zamyka rozdział 6. Metodologia i naturalna historia badania, w którym opisane zostały kwestie metodologiczne badań, w tym wykorzystane techniki gromadzenia danych, problemy w trakcie prowadzenia badań, kwestie etyczne czy znaczenie roli badaczki.

Bibliografia

Abernathy Charles, Hamm Robert M. (1995), Surgical Intuition: What It Is and How to Get It, St. Louis: Hanley & Belfus.
Zobacz w Google Scholar

Adorno Theodore W. (1973), Philosophy of Modern Music, New York: Seabury.
Zobacz w Google Scholar

Adorno Theodore W. (1976), Introduction to the Sociology of Music, New York: Seabury.
Zobacz w Google Scholar

Ahaddour Chaima, Van den Branden Stef, Broeckaert Bert (2017), Purification of Body and Soul for the Next Journey. Practices Surrounding Death and Dying Among Muslim Women, „OMEGA – Journal of Death and Dying”, 76(2): 169–200.
Zobacz w Google Scholar

Album Dag, Westin Steinar (2008), Do Diseases Have a Prestige Hierarchy? A Survey among Physicians and Medical Students, „Social Science & Medicine”, 66(1): 182–188.
Zobacz w Google Scholar

Anderson Leon (2006), Analytic Autoethnography, „Journal of Contemporary Ethnography”, 35(4): 373–395.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong David, Stokoe William, Wilcox Sherman (1995), Gesture and the Nature of Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson Paul (2006), Opera and the Embodiment of Performance, w: Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Dennis E. Waskul, Phillip Vannini (red.), London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Audi Robert (red.) (1999), The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Balch Charles M., Oreskovich Michael R., Dyrbye Lotte N., Colaiano Joseph M., Satele Daniel V., Sloan Jeff A., Shanafelt Tait D. (2011), Personal Consequences of Malpractice Lawsuits on American Surgeons, „Journal of the American College of Surgeons”, 213(5): 657–667.
Zobacz w Google Scholar

Balch Charles M., Shanafelt Tait (2011), Combating Stress and Burnout in Surgical Practice: A Review, „Thoracic Surgery Clinics”, 21(3): 417–430.
Zobacz w Google Scholar

Ball Elizabeth M., Colette A. Nicolle (2015), Changing What It Means to Be „Normal”: A Grounded Theory Study of the Mobility Choices of People Who Are Blind or Have Low Vision, „Journal of Visual Impairment & Blindness”, 109(4): 291–301.
Zobacz w Google Scholar

Bankiewicz-Nakielska Justyna, Walkiewicz Maciej, Tyszkiewicz-Bandur Monika, Karakiewicz Beata (2017), Z jakimi lekarzami pacjenci współpracują najchętniej? Umiejętności psychologiczne w relacji lekarz–pacjent, „Medycyna Rodzinna”, 20(2): 156–161.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard (1953), Becoming a Marihuana User, „American Journal of Sociology”, 59: 235–243.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard, Pessin Alain (2017), Appendix A: A Dialogue on the Ideas of „World” and „Field”, Theory with a Wide Horizon, w: Alain Pessin, Howard S. Becker, The Sociology of Howard S. Becker: Theory with a Wide Horizon, Chicago: University of Chicago Press, 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S. (1951), The Professional Dance Musician and His Audience, „American Journal of Sociology”, 57: 136–144.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S. (2008), Art Worlds, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S., Geer Blanche, Hughes Everett C., Strauss Anselm L. (1961), Boys in White. Student Culture in Medical School, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Bensing Jozien (2000), Bridging the Gap. The Separate Worlds of Evidence-based Medicine and Patient-centered Medicine, „Patient Education and Counseling”, 39: 17–25.
Zobacz w Google Scholar

Beresford E.B. (1991), Uncertainty and the Shaping of Medical Decisions, „Hastings Center Report”, 21(4): 6–11.
Zobacz w Google Scholar

Berger Peter L., Luckmann Thomas (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Birks Melanie, Mills Jane (2011), Grounded Theory: A Practical Guide, Los Angeles: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Birks Melanie, Mills Jane (2019), Chapter 12. Rendering Analysis through Storyline, w: The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory, Antony Bryant, Kathy Charmaz (red.), Sage.
Zobacz w Google Scholar

Bloom Benjamin S. (red.) (1985), Developing Talent in Young People, New York: Ballantine Books.
Zobacz w Google Scholar

Blumer Herbert (1969), Symbolic Interactionism: Perspective and Method, New Jersey: Prentice-Hall.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew (1989), Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Bołoz Wojciech, Krajnik Małgorzata (2008), Definicja Uporczywej Terapii. Konsensus Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, „Medycyna Paliatywna w Praktyce”, 2(3): 77.
Zobacz w Google Scholar

Borrelli Sara E., Spiby Helen, Walsh Denis (2016), The Kaleidoscopic Midwife: A Conceptual Metaphor Illustrating First-time Mothers, „Perspectives of a Good Midwife during Childbirth. A Grounded Theory Study”, Midwifery, 39: 103–111.
Zobacz w Google Scholar

Bosk Charles (1979), Forgive and Remember. Managing Medical Failure, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bryant Antony (2009), Grounded Theory and Pragmatism: The Curious Case of Anselm Strauss [113 paragraphs], „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, 10(3), art. 2.
Zobacz w Google Scholar

Bryant Anthony, Charmaz Kathy (2007), The Sage Handbook of Grounded Theory, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Bull Anna (2016), Gendering the Middle Classes: The Construction of Conductors’ Authority in Youth Classical Music Groups, „Sociological Review”, 64(4): 855–871.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2006), Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej. Na przykładzie zawodu lekarza, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2(1): 88–110.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2007a), Ciało jako narzędzie budowania pozycji w grupie. Na podstawie badań wśród tancerzy tańca towarzyskiego, w: W kręgu socjologii interpretatywnej.
Zobacz w Google Scholar

Badania jakościowe nad tożsamością, Jacek Leoński, Urszula Kozłowska (red.), Szczecin: Economicus.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2007b), Proces nabywania tożsamości zawodowej. Na podstawie zawodu lekarza, w: Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2009), What Do We Study Studying Body? Researcher’s Attempts to Embodiment Research, „Qualitative Sociology Review”, 5(3): 100–112.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2010), Ciało – narzędzie konstruowania tożsamości. Na podstawie badań tancerzy, w: Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Krzysztof Konecki, Anna Kacperczyk (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2012a), „Ciało to mój największy nauczyciel”. Interakcje z własnym ciałem w pracy tancerza, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 8(2): 112–127.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2012b), Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska-Owczarek Dominika (2013), Społeczne oblicza bólu – informacja, przyjemność, przekleństwo. Kulturowe, grupowe i interakcyjne uwarunkowania odczuwania doznań bólowych, „Studia Socjologiczne”, 4(211): 165–192.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska-Owczarek Dominika (2014), Kryzys ciała – spojrzenie socjologiczne na proces fizjoterapii, „Fizjoterapia. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii”, 22(3): 49–66.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska-Owczarek Dominika (2019a), Performing on the Boundary of Art and Sport: The Case of Competitive Ballroom Dancers, „Sociologický Časopis / Czech Sociological Review”, 55(3): 369–392.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska-Owczarek Dominika (2019b), The Analytical Procedures of Grounded Theory Methodology in Research on the Human Body, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 15(3): 56–69.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska-Owczarek Dominika (2020), Body and Social Interaction – The Case of Dance. Symbolic Interactionist Perspective, „Qualitative Sociology Review”, 16(4): 164–179.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska-Owczarek Dominika (red.) (2018), Notatki z rodzicielstwa bliskości, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska-Owczarek Dominika, Kubczak Anna, Pawłowska Beata (2020), Za drzwiami oddziału. Badania etnograficzne w szpitalu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Cafarelli Laurine, El Amiri Laela, Facca Sybille, Chakfé Nabil, Sapa Marie-Cecile, Liverneaux Philipe (2022), Anterior Plating Technique for Distal Radius: Comparing Performance after Learning Through Naive Versus Deliberate Practice, „International Orthopeadics”, 46(8): 1821–1829.
Zobacz w Google Scholar

Cain Roy (2005), Singing Out and Making Community: Gay Men and Choral Singing, w: Doing Ethnography: Studying Everyday Life, Dorothy Pawluch, William Shaffir, Charlene Elizabeth Miall (red.), Toronto: Canadian Scholar’s Press, 312–322.
Zobacz w Google Scholar

Callon Michael (1986), The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle, w: Mapping the Dynamics of Science and Technology, Michael Callon, John Law, Arie Rip (red.), London: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Charmaz Kathy (2006), Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, London–New Delhi: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Charmaz Kathy, Rosenfeld Dana (2006), Reflections of the Body, Images of Self: Visibility and Invisibility in Chronic Illness and Disability, w: Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Dennis E. Waskul, Phillip Vannini (red.), London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Clarke Adele (1990), A Social Worlds Research Adventure. The Case of Reproductive Science, w: Theories of Science in Society, Susan E. Cozzens, Thomas F. Gieryn (red.), Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

Clarke Adele (1991), Social Worlds/Arenas Theory as Organizational Theory, w: Social Organization and Social Process. Essays in Honour of Anselm Strauss, David R. Maines (red.), New York: Aldine de Gruyter.
Zobacz w Google Scholar

Coleman Rebecca (2013), Sociology and the Virtual: Interactive Mirrors, Representational Thinking and Intensive Power, „The Sociological Review”, 61(1): 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Cooley Charles Horton (1902), Human Nature and the Social Order, New York: Schocken.
Zobacz w Google Scholar

Corbin Juliet, Strauss Anselm (2007), Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd ed., London: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Crossley Nick (2006), The Networked Body and the Question of Reflexibility, w: Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Dennis E. Waskul, Phillip Vannini (red.), London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Denzin Norman (1972), The Research Act, w: Symbolic Interaction. A Reader in Social Psychology, Jerome G. Manis, Bernard N. Meltzer (red.), 2nd ed., Boston–London–Sydney–Toronto: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Denzin Norman K., Kotarba Joseph A. (2016), Symbolic Interactionist Takes on Music. Studies in Symbolic Interaction, Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Zobacz w Google Scholar

Douglas Mary (1966), Purity and Danger, London: Routledge and Kegan Paul.
Zobacz w Google Scholar

Douglas Mary, Wildavsky Aaron B. (1982), Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Downey Greg (2008), Scaffolding Imitation in Capoeira: Physical Education and Enculturation in an Afro-Brasilian Art, „American Anthropologist”, 110(2): 204–213.
Zobacz w Google Scholar

Dymarczyk Waldemar (2012), Kariera, w: Słownik Socjologii Jakościowej, Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Dymarczyk Waldemar (2018), Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Eddy David M. (1984), Variations in Physician Practice: The Role of Uncertainty, „Health Affairs”, 3(2): 74–89.
Zobacz w Google Scholar

Ellis Carolyn, Brydie-Leigh Bartleet (2010), Music Autoethnographies: Making Autoethnography Sing/Making Music Personal, Bowen Hills, Qld: Australian Academic Press.
Zobacz w Google Scholar

Enders Giulia (2020), Historia wewnętrzna: jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała, Łódź: Feeria Science.
Zobacz w Google Scholar

Ericsson Karl A., Krampe Ralph Th., Tesch-Romer Clemens (1993), The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, „Psychological Review”, 100: 363–406.
Zobacz w Google Scholar

Etzkorn Peter K. (1975), Music and Society. The Later Writings of Paul Honigsheim, New York: Wiley and Sons.
Zobacz w Google Scholar

Faulkner Robert, Becker Howard S. (2009), „Do You Know …?”. The Jazz Repertoire in Action, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Fijewska Marianna (2022), Neurochirurdzy. Sekrety polskich wszechmogących, Kraków: Znak.
Zobacz w Google Scholar

Fischer Marilyn, Jackson Isaiah (1997), Toward a Vision of Mutual Responsiveness: Remythologizing the Symphony Orchestra, „Harmony”, 4: 71–84.
Zobacz w Google Scholar

Flood Ann Berry, Scott W. Richard, Wayne Ewy, Forrest William H. Jr (1982), Effectiveness in Professional Organizations: The Impact of Surgeons and Surgical Staff Organizations on the Quality of Care in Hospitals, „Health Services Research”, 17(4): 341–366.
Zobacz w Google Scholar

Freidson Eliot (1988), Profession of Medicine. A Study of the Sociology of Applied Knowledge, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Freidson Eliot (1989), Theory and the Professions, „Indiana Law Journal”, 64(3): 423–432.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs Victor (1974), Who Shall Live?, New York: Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Galkin Elliott W. (1988), A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice, New York: Pendragon Press.
Zobacz w Google Scholar

Geller Gail, Tambor Ellen S., Chase Gary A., Holtzman Neil A. (1993), Measuring Physicians’ Tolerance for Ambiguity and Its Relationship to Their Reported Practices Regarding Genetic Testing, „Medical Care”, 31(11): 989–1001.
Zobacz w Google Scholar

Georgiana Gore, Rix-Lièvre Géraldine, Wathelet Olivier, Cazemajou Anne (2012), Eliciting the Tacit: Interviewing to Understand Bodily Experience. An Ethnographic Approach, w: The Interview. An Ethnographic Approach, Jonathan Skinner (red.), Taylor & Francis, 127–142.
Zobacz w Google Scholar

Gerrity Martha S., DeVellis Robert F., Earp Jo Anne A. (1990), Physicians’ Reactions to Uncertainty in Patient Care: A New Measure and New Insights, „Medical Care”, 28(8): 724–736.
Zobacz w Google Scholar

Given Lisa M. (2008), The SAGE Encyclopaedia of Qualitative Research Methods, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney G. (1978), Theoretical Sensitivity, San Francisco: Sociology Press.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago: Aldine Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Godøy Rolf Inge, Leman Marc (red.) (2010), Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (1961), Encounters. Two Studies in Sociology of Interaction, Indianapolis: Bobbs-Merrill.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (1972), Relations in Public: Microstudies of the Public Order, Harmondsworth: Penguin.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2006), Rytuał interakcyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2011), Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Gofton Wade, Regehr Glenn (2006), What We Don’t Know We Are Teaching: Unveiling the Hidden Curriculum, „Clinical Orthopeadics and Related Research”, 449: 20–27.
Zobacz w Google Scholar

Gomart Emilie, Hennion Antoine (1999), A Sociology of Attachment: Music Amateurs, Drug Users, w: Actor Network Theory and After, John Law, John Hassard (red.), Oxford: Blackwell Publishers, 220–247.
Zobacz w Google Scholar

Goode William J. (1977), Principles of Sociology, New York: McGraw-Hill Inc.
Zobacz w Google Scholar

Grantham Weronika, Płaszewski Maciej, Byczkowska-Owczarek Dominika (2023), Giving Voice to Young People: Evocative Autoethnography as a Method of Researching Personal Experiences Connected to Adolescent Idiopathic Scoliosis. A Discursive Article, „Physiotherapy Review”, 27(1): 5–14.
Zobacz w Google Scholar

Halford Susan, Witz Anne, Savage Mike (1997), Gender, Careers and Organisations, Basingstoke: Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Hall Edward T. (1976), Ukryty wymiar, Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Hall Edward T. (1984), Poza kulturą, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hałas Elżbieta (2006), Interakcjonizm symboliczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hammersley Martyn, Atkinson Paul (2000), Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Han Paul K.J., Klein William M.P., Arora Neeraj K. (2011), Varieties of Uncertainty in Health Care: A Conceptual Taxonomy, „Medical Decision Making”, 31(6): 828–838.
Zobacz w Google Scholar

Hanna Judith Lynne (1988), Dance, Sex and Gender. Signs of Dominance, Defiance, and Desire, Chicago–London: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Harris Anna (2021), A Sensory Education, London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Harris Mark (red.) (2007), Ways of Knowing: Anthropological Approaches to Crafting Experience and Knowledge, New York–Oxford: Berghahn Books.
Zobacz w Google Scholar

Heath Christian (1986), Body, Movement and Speech in Medical Interaction, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Herudziński Tomasz (2006), O sposobach rozumienia socjologii wizualnej, w: Co widać?, Jerzy Kaczmarek, Marek Krajewski (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Zobacz w Google Scholar

Hilden Jørgen (1991), Intuition and Other Soft Modes of Thought in Surgery, „Theoretical Surgery”, 6: 89–94.
Zobacz w Google Scholar

Hindmarsh Jon, Pilnick Alison (2002), The Tacit Order of Teamwork: Collaboration and Embodied Conduct in Anesthesia, „The Sociological Quarterly”, 43(2): 139–164.
Zobacz w Google Scholar

Hirschhauer Stefan (1991), The Manufacture of Bodies in Surgery, „Social Studies of Science”, 21: 279–319.
Zobacz w Google Scholar

Hochschild Arlie R. (2009), Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett C. (1951), Mistakes at Work, „The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d’Economique et de Science politique”, 17(3): 320–327.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett C. (1958), Men and Their Work, Glencoe: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett C. (1993), The Sociological Eye. Selected Papers, Chicago: Aldine.
Zobacz w Google Scholar

Illich Ivan (1971), Deschooling Society, New York: Harper and Row.
Zobacz w Google Scholar

Jacyno Małgorzata (2007), Kultura indywidualizmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska Honorata (2017), Skill Transmission, Sport and Tacit Knowledge. A Sociological Perspective, Abingdon: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Januszkiewicz Małgorzata, Jura Marcin, Kowal Justyna (2012), Akty mowy czy/i akty migania? Języki i kultury w kontakcie, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Język a kultura”, 23(3456): 287–299.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski Lucjan (2003), Podstawy techniki dyrygowania, Lublin: UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Johannessen Lars E.F. (2014), The Narrative (Re)production of Prestige: How Neurosurgeons Teach Medical Students to Valorise Diseases, „Social Science & Medicine”, 120: 85–91.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk Anna (2005), Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych, w: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty symbolicznego interakcjonizmu, Elżbieta Hałas, Konecki Krzysztof T. (red.), Warszawa: Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk Anna (2016), Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Katz Pearl (1999), The Scalpel’s Edge: The Culture of Surgeons, Needham Heights: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Kaya Erdem E. (2015), The Effect of Playing Different Musical Instruments on Arm Asymmetry, „Educational Research and Reviews”, 10(20): 2661–2666.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński Antoni (2001), Twarz, ręka, w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Część pierwsza, Andrzej Mencfel (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Khodyakov Dmitry (2014), Getting in Tune: A Qualitative Analysis of Guest Conductor–Musicians Relationships in Symphony Orchestras, „Poetics”, 44: 64–83.
Zobacz w Google Scholar

Kilmayer Laurence J., Young Allan (1998), Culture and Somatization: Clinical, Epidemiological, and Ethnographic Perspectives, „Psychosomatic Medicine”, 60: 420–430.
Zobacz w Google Scholar

Kim Kangmoon, Lee Young-Mee (2018), Understanding Uncertainty in Medicine: Concepts and Implications in Medical Education, „Korean Journal of Medical Education”, 30(3): 181–188.
Zobacz w Google Scholar

Knox Marie, Mok Magdalena, Parmenter Trevor R. (2000), Working with the Experts: Collaborative Research With people with an Intellectual Disability, „Disability and Society”, 15(1): 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Koivunen Niina, Wennes Grete (2011), Show Us the Sound! Aesthetic Leadership of Symphony Orchestra Conductors, „Leadership”, 7(1): 51–71.
Zobacz w Google Scholar

Kolb Bettina (2008), Involving, Sharing, Analysing – Potential of the Participatory Photo Interview [37 paragraphs], „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, 9(3), art. 12.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, „Studia Socjologiczne”, 1(108): 225–245.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (1998), Czas a badania socjologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 27: 179–195.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2002), Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze, w: Szkice z socjologii zarządzania, Krzysztof Konecki, Piotr Tobera (red.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2005), The Problem of Symbolic Interaction and of Constructing Self, „Qualitative Sociology Review”, 1(1): 68–89.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2008), Triangulation and Dealing with the Realness of Qualitative Research, „Qualitative Sociology Review”, 4(3): 7–28.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2010a), W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych, w: Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Jacek Leoński, Magdalena Fiternicka-Gorzko (red.), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2010b), Wywiad na podstawie filmów w badaniach praktyki jogi – na przykładzie badań cielesności i gestów w społecznym świecie praktyki jogi, w: Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Jacek Leoński, Magdalena Fiternicka-Gorzko (red.), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2012), Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny, Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński Tadeusz (2019), Traktat o dobrej robocie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kowal Katarzyna (2018), Między ziemią a niebem… Doświadczanie własnej cielesności przez osoby praktykujące podwieszanie ciała – studium socjologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 14(2): 84–119.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk Beata M. (2021), Transnational Musicians. Precariousness, Ethnicity and Gender in the Creative Industry, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Kubinowski Dariusz (1997), Proces wychowania tanecznego w środowisku wiejskim, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Kulpińska Jolanta (red.) (1974), Socjologia przemysłu, Warszawa: PWE.
Zobacz w Google Scholar

Kvale Steinar (2004), InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok: Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Lassiter Luke Eric (2005), Collaborative Ethnography and Public Anthropology, „Current Anthropology”, 46(1): 83–106.
Zobacz w Google Scholar

Latour Bruno (1991), Technology Is Society Made Durable, w: Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination, John Law (red.), London: Routledge, 103–131.
Zobacz w Google Scholar

Latour Bruno (1996), On Actor-Network Theory: A Few Clarifications, „Soziale Welt”, 47(4): 369–381.
Zobacz w Google Scholar

Latour Bruno (1999), On Recalling ANT, w: Actor Network Theory and after, John Law, John Hassard (red.), Oxford: Blackwell Publishers, 15–25.
Zobacz w Google Scholar

Law John (1992), Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity, „Systems Practice”, 5: 379–393.
Zobacz w Google Scholar

Lesiak Michał (2019), Brudna praca w zawodach medycznych. Konteksty interakcji pacjent–personel medyczny w procesie leczenia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Lewenstein Barbara, Pasierski Tomasz (2016), Współczucie, zaufanie a profesjonalizm medyczny, w: Empatia moralność a życie społeczne, Wojciech Pawlik (red.), Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Lichterman Boleslav (2007), Emergence and Early Development of Russian Neurosurgery (1890s–1930s), „Journal of the History of the Neurosciences”, 16(1–2): 123–137.
Zobacz w Google Scholar

Littlewood Jenny (1991), Care and Ambiguity. Towards the Concept of Nursing, w: Anthropology and Nursing, Pat Holden, Jenny Littlewood (red.), London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Luff Paul Keith, Consitt Heath Christian (2007), Gesture and Institutional Interaction: Figuring Bids in Auctions of Fine Art and Antiques, „Gesture”, 7(2): 215–240.
Zobacz w Google Scholar

Mahood Sally C. (2011), Medical Education. Beware the Hidden Curriculum, „Canadian Family Physician”, 57(9): 983–985.
Zobacz w Google Scholar

Maksymiuk Jerzy, Piasecka Ewa (2002), Maksymiuk na maksa, Izabelin: Świat Literacki.
Zobacz w Google Scholar

Malhotra Valerie Ann (1979), Weber’s Concept of Rationalization and the Electronic Revolution in Western Classical Music, „Qualitative Sociology”, 1: 100–120.
Zobacz w Google Scholar

Malhotra Valerie Ann (1981), The Social Accomplishment of Music in a Symphony Orchestra: A Phenomenological Analysis, „Qualitative Sociology”, 4(2): 102–125.
Zobacz w Google Scholar

Marchand Trevor H.J. (2008), Muscles, Moral and Mind: Craft Apprenticeship and the Formation of Person, „British Journal of Educational Studies”, 56(3): 245–271.
Zobacz w Google Scholar

Marganiec Bartosz (2014), IX Kultura głuchych, w: Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 137–157.
Zobacz w Google Scholar

Marsh Henry (2016), Po pierwsze nie szkodzić. Opowieści o życiu, śmierci i neurochirurgii, Warszawa: WAB.
Zobacz w Google Scholar

Matheson Lauren, Lavender Verna, Collins Graham, Mitchell-Floyd Tracy, Watson Eila (2016), The Experiences of Young Adults With Hodgkin Lymphoma Transitioning to Survivorship: A Grounded Theory Study, „Oncology Nursing Forum”, 43(5): E195–E204.
Zobacz w Google Scholar

Mauss Marcel (1973), Socjologia i antropologia, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty Maurice (2001), Fenomenologia percepcji, Warszawa: Fundacja Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Meyer Yvonne, Frank Franziska, Schläppy Muntwyler Franziska, Fleming Valerie, Pehlke-Milde Jessica (2016), Decision-making in Swiss Home-like Childbirth: A Grounded Theory Study, „Women and Birth”, 30(6): 272–280.
Zobacz w Google Scholar

Michael Mike (2017), Actor-Network Theory. Trials, Trails and Translations, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC, Melbourne: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Miles Matthew B., Huberman Michael (2000), Analiza danych jakościowych, Białystok: Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Mills Jane, Birks Melanie (2014), Qualitative Methodology: A Practical Guide, London: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Mitterer Josef (1996), Tamta strona filozofii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Morris Robert T. (1936), Pięćdziesiąt lat życia chirurga, Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego.
Zobacz w Google Scholar

Newell Allen, Rosenbloom Paul S. (1981), Mechanisms of Skill Acquisition and the Law of Practice, w: Cognitive Skills and Their Acquisition, John R. Anderson (red.), New York: Psychology Press, 1–55.
Zobacz w Google Scholar

Niedbalski Jakub (2012), Praca, w: Słownik Socjologii Jakościowej, Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

O’Neill John (1985), Five Bodies: The Human Shape of Modern Society, Ithaca: Cornell University Press.
Zobacz w Google Scholar

OECD/European Union (2022), Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle, Paris: OECD Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Pawluch Dorothy, Shaffir William, Miall Charlene E. (2005), Doing Ethnography: Studying Everyday Life, Toronto: Canadian Scholars’ Press.
Zobacz w Google Scholar

Pessin Alain, Becker Howard S. (2017), The Sociology of Howard S. Becker. Theory with a Wide Horizon, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Peterson Richard A. (1976), The Production of Culture, „American Behavioral Scientist”, 19: 669–684.
Zobacz w Google Scholar

Peterson Richard A., Berger David G. (1975), Cycles in Symbol Production: The Case of Popular Music, „American Sociological Review”, 40: 158–173.
Zobacz w Google Scholar

Plummer Ken (2012), My Multiple Sick Bodies: Symbolic Interactionism, Autoethnography and Embodiment, w: Routledge Handbook of Body Studies, Bryan S. Turner (red.), New York: Routledge, 75–93.
Zobacz w Google Scholar

Polanyi Michael (1966), The Tacit Dimension, Garden City–New York: Doubleday & Company Incorporated.
Zobacz w Google Scholar

Ponchione Cayenna (2013), Exploring a Metamorphosis: Identity Formation for an Emerging Conductor, „Arts and Humanities in Higher Education”, 12(2–3): 181–193.
Zobacz w Google Scholar

Pontecorvo Clotilde (2007), On the Conditions for Generative Collaboration: Learning through Collaborative Research, „Integrative Psychological and Behavioral Science”, 41(2): 178–186.
Zobacz w Google Scholar

Ravet Hyacinthe (2016), Cheffes d’orchestre, le temps des pionnières n’est pas révolu!, „Travail, genre et sociétés”, 35: 107–125.
Zobacz w Google Scholar

Renolen Åste, Høye Sevald, Hjälmhult Esther, Danbolt Lars Johan, Kirkevold Marit (2018), „Keeping on Track” – Hospital Nurses’ Struggles with Maintaining Workflow while Seeking to Integrate Evidence-based Practice into Their Daily Work: A Grounded Theory Study, „International Journal of Nursing Studies”, 77: 179–188.
Zobacz w Google Scholar

Rodgers Shelly, Esther Thorson (red.) (2019), Advertising Theory. Second Edition, New York–Abingdon–Oxon: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Sanders Clinton R. (2006), Viewing the Body: Overview, Exploration and Extention, w: Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Dennis E. Waskul, Phillip Vannini (red.), London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Scharff Christina (2015), Equality and Diversity in the Classical Music Profession, London: King’s College.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt Simon, Längler Manuel, Altenbuchner Amelie, Kobl Louisa, Gruber Hans (2021), Acquiring the Art of Conducting: Deliberate Practice as Part of Professional Learning, „Journal of Advanced Academics”, 32(3): 354–379.
Zobacz w Google Scholar

Schoeb Veronika, Amélie Zosso (2012), „You Cannot Perform Music Without Taking Care of Your Body”. A Qualitative Study on Musicians’ Representation of Body and Health, „Medical Problems of Performing Artists”, 27(3): 129–136.
Zobacz w Google Scholar

Schutz Alfred (1951), Making Music Together: A Study in Social Relationship, „Social Research”, 18(1): 76–97.
Zobacz w Google Scholar

Schutz Alfred (1976), Making Music Together, w: Collected Papers II. Studies in Social Theory, Arvid Brodersen (red.), The Hague: Martinus Nijhoff, 159–178.
Zobacz w Google Scholar

Schutz Alfred (1996), Fragments toward a Phenomenology of Music, w: Collected Papers IV, Lester Embree (red.), Dordrecht: Kluwer, 243–275.
Zobacz w Google Scholar

Segre Sandro (2020), Schutz and Becker on Making Music Together: A Note on Their Respective Contributions to the Sociology of Music, „Journal of Classical Sociology”, 20(1): 64–79.
Zobacz w Google Scholar

Sennett Richard (2010), Etyka dobrej roboty, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Shaw Laura-Kate, Sherman Kerry A., Fitness Julie (2016), Women’s Experiences of Dating after Breast Cancer, „Journal of Psychosocial Oncology”, 34(4): 318–335.
Zobacz w Google Scholar

Shilling Chris (2010), Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Silverman David (2001), Interpreting Qualitative Data. Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction, London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Skanda Christine (1982), Alfred Schutz’s Phenomenology of Music, w: Understanding the Musical Experience, Joseph F. Smith (red.), New York: Gordon and Breach, 43–100.
Zobacz w Google Scholar

Smith Zaneta, Leslie Gavin, Wynaden Dianne (2015), Australian Perioperative Nurses’ Experiences of Assisting in Multi-organ Procurement Surgery: A Grounded Theory Study, „International Journal of Nursing Studies”, 52(3): 705–715.
Zobacz w Google Scholar

Soundy Andy, Smith Bret, Butler Miriam, Minns Lowe Cathrine, Helen Dawes, Winward Charlie H. (2010), A Qualitative Study in Neurological Physiotherapy and Hope: Beyond Physical Improvement, „Physiotherapy Theory & Practice: An International Journal of Physical Therapy”, 26(2): 79–88.
Zobacz w Google Scholar

Spencer Frank (1978), Teaching and Measuring Surgical Technique. The Technical Evaluation of Competence, „Bulletin of the American College of Surgeons”, 63: 9–12.
Zobacz w Google Scholar

Stanley Jason, Williamson Timothy (2001), Knowing How, „The Journal of Philosophy”, 98(8): 411–444.
Zobacz w Google Scholar

Stebbins Robert A. (1976), Music among Friends: The Social Networks of Amateur Musicians, „Revue Internationale de Sociologie”, 10(11): 52–73.
Zobacz w Google Scholar

Strathern Marilyn (1999), What Is Intellectual Property after, w: Actor Network Theory and After, John Law, John Hassard (red.), Oxford: Blackwell Publishers, 156–180.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1984), Social Worlds and Their Segmentation Processes, „Studies in Symbolic Interactionism”, 5: 123–159.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1987a), Illness Trajectories, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 13: 9–26.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1987b), Qualitative Analysis for Social Scientists, New York: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1993), Continual Permutations of Action, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (2012), Transformacje tożsamości, w: Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kaja Kaźmierska (red.), Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm, Corbin Juliet (1990), Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park–London–New Delhi: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Glaser Barney G. (1975), Chronic Illness and the Quality of Life, St. Louis: Mosby.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (1982), Sentimental Work in the Technologized Hospital, „Sociology of Health and Illness”, 4(3): 254–278.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (1997), Social Organization of Medical Work, New Brunswick, London: Transaction Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (2012), Trajektorie choroby, w: Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kaja Kaźmierska (red.), Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Stypuła Anna (2012), Kultura a choroba psychiczna, Kraków: Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Sudnow David (1999), The Ways of the Hand. The Organization of Improvised Conduct, Cambridge: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Synnott Anthony (1993), The Body Social: Symbolism, Self and Society, New York: Rothledge.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański Jan (1961), Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii, w: Jak pracuje człowiek, Bronisław Biegeleisen-Żelazowski, Tadeusz Tomaszewski, Adam Sarapata, Jan Rosner (red.), Warszawa: Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański Jan (1972), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka Piotr (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Nowe poszerzone wydanie, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Szwed John F. (1966), Musical Style and Racial Conflict, „Phylon”, 27: 348–366.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak Izabela (2009), Stawanie się poetą. Analiza interakcjonistyczno-symboliczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 1(1): 1–167.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak Izabela (2016), Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Tagg Philip (1982), Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice, „Popular Music”, 2: 37–67.
Zobacz w Google Scholar

Tallis Raymond (2003), The Hand: A Philosophical Inquiry into Human Being, Edinburgh University Press.
Zobacz w Google Scholar

Thiel Darren (2007), Class in Construction: London Building Workers, Dirty Work and Physical Cultures, „The British Journal of Sociology”, 58(2): 227–251.
Zobacz w Google Scholar

Thiel Darren (2012), Builders: Class, Gender and Ethnicity in the Construction Industry, London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Thorwald Jürgen (1994), Kruchy dom duszy, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Timmermans Stefan, Haas Steven (2008), Towards a Sociology of Disease, „Sociology of Health and Illness”, 30(5): 659–676.
Zobacz w Google Scholar

Toffler Alvin (1986), Trzecia fala, Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Turner Bryan S. (1984), The Body and Social Theory, Thousand Oaks: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Turner Bryan S. (2007), The Constructed Body, w: Handbook of Constructionist Research, James A. Holstein, Jaber F. Gubrium (red.), New York–London: Guilford Press.
Zobacz w Google Scholar

Turner Bryan S., Wainwright Steven P. (2003), Corps de ballet: The Case of Injured Ballet Dancer, „Sociology of Health and Illness”, 25(4): 269–288.
Zobacz w Google Scholar

Turner Jonathan H. (2005), Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Turner Ralph (2002), Role Taking: Process versus Conformity, w: Human Behavior and Social Processes: An Interactionist Approach, Arnold M. Rose (red.), Abingdon: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Upton Dominic, Mason Victoria, Doran Bethany, Solowiej Kazia, Shiralkar Uttam, Shiralkar Sandy (2012), The Experience of Burnout across Different Surgical Specialties in the United Kingdom: A Cross-sectional Survey, „Surgery”, 151(4): 493–501.
Zobacz w Google Scholar

Vanweelden Kimberly, McGee Isaiah R. (2007), The Influence of Music Style and Conductor Race on Perceptions of Ensemble and Conductor Performance, „International Journal of Music Education”, 25(1): 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Wacquant Loïc (2004), Body and Soul: Ethnographic Notebooks of An Apprentice-Boxer, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Wagner Izabela (2011), Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Wagner Izabela (2012), Sprzężenie zwrotne karier, w: Słownik Socjologii Jakościowej, Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Wainwright Steven P., Williams Clare, Turner Bryan S. (2006), Varieties of Habitus and Embodiment of Ballet, „Qualitative Research”, 6(4): 535–558.
Zobacz w Google Scholar

Waldorff Jerzy (1994), Diabły i Anioły. Wybór pism, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Wallis Christopher J.D., Jerath Angela, Coburn Natalie i in. (2022), Association of Surgeon-Patient Sex Concordance with Postoperative Outcomes, „JAMA Surgeon”, 157(2): 146–156.
Zobacz w Google Scholar

Waskul Dennis E., Vannini Phillip (2006), Introduction. The Body in Symbolic Interaction, w: Body/Embodiment: Symbolic Interaction and the Sociology of the Body, Dennis E. Waskul, Phillip Vannini (red.), London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Weber Max (1958), The Rational and Social Foundations of Music, Carbondale: Southern Illinois University Press.
Zobacz w Google Scholar

Wellard Ian (red.) (2015), Researching Embodied Sport: Exploring Movement Cultures, Abingdon–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowska Magdalena (2012), Agencja towarzyska. (Nie)zwykłe miejsce pracy, Kraków: Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Wolkowitz Carol (2006), Bodies at Work, London: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka Grażyna (1998), Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Wrześniewska-Pietrzak Marta, Ruta Karolina (2013), Język jako centralny element budujący tożsamość mniejszości językowej (na przykładzie osób niesłyszących), „Przegląd Humanistyczny”, 440(05): 107–116.
Zobacz w Google Scholar

Yeun Eun Ja, Kwon Young Mi, Kim Jung A. (2015), Decision-making Regarding Organ Donation in Korean Adults: A Grounded-theory Study, „Nursing & Health Sciences”, 17(2): 208–213.
Zobacz w Google Scholar

Badanie dyskryminacji kobiet w zawodach medycznych w Polsce, Polkiwmedycynie.pl, https://polkiwmedycynie.pl/badanie-dyskryminacji-kobiet-w-zawodachmedycznych-w-polsce/
Zobacz w Google Scholar

Charles Hazlewood, Trusting the ensemble, www.ted.com/talks/charles_hazlewood_trusting_the_ensemble
Zobacz w Google Scholar

Lekarki zarabiają mniej niż lekarze. Najwyższe pensje po 50-tce, Money.pl, z dnia 09.09.2021, https://www.money.pl/gospodarka/lekarki-zarabiaja-mniej-niz-lekarze-najwyzszepensje-po-50-tce-6681245787311008a.html
Zobacz w Google Scholar

Medyczki czują się dyskryminowane. Politykazdrowotna.com, z dnia 10.03.2022, https://politykazdrowotna.com/artykul/medyczki-czuja-sie-dyskryminowane/823390
Zobacz w Google Scholar

https://ptnch.pl/ – Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Zobacz w Google Scholar

https://theidiomaticorchestra.net/
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 maja 2024

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-389-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-390-0

Inne prace tego samego autora