Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie

Autorzy

Marcin Złoty
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
https://orcid.org/0000-0002-9260-0083

Słowa kluczowe:

finansjalizacja, inwestycje, kontrakty futures, rynek surowcowy

Streszczenie

Finansjalizacja przeobraża dotychczasowe prawa, kierunki i reguły funkcjonowania wielu płaszczyzn gospodarki, w tym rynku surowcowego. Aktywność inwestorów na rynku kontraktów terminowych futures od początku XXI wieku zaczęła decydować o tendencjach cenowych surowców. Implementacja rozwiązań oraz instrumentów rynku finansowego do struktury rynku surowcowego stanowi współczesny wymiar finansjalizacji tego obszaru. Badaniu został poddany wpływ inwestorów finansowych na rynku surowcowych kontraktów terminowych futures na kształtowanie się cen spot pięciu badanych surowców: złota, srebra, miedzi, ropy naftowej WTI i gazu ziemnego. Analiza wpływu czynników rynku terminowego na rynek bieżący – przeprowadzona metodą przyczynowości w sensie Grangera – ma na celu określenie kolejności interakcji między obiema płaszczyznami obrotu. Obecne tendencje i przeobrażenia rynku surowcowego ukazują nieustanną transformację całej gospodarki światowej, która zaczyna być coraz bardziej zależna od systemów oraz instrumentów finansowych. 

Bibliografia

Allen H., Hawkins J., Sato S., Electronic trading and its implications for financial systems, „BIS Papers” 2001, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn B., Badania rop naftowych dla potrzeb ich przechowywania w kawernach solnych, „Nafta-Gaz” 2010, t. 66, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Anusha R., Gokul K., Unni K., Sethuraman R., Near Field Communication (NFC) technology: a survey, „International Journal on Cybernetics & Informatics (IJCI)” 2015, t. 4, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Arfaoui M., Reyeb A.B., Oil, Gold, US dollar and Stock market interdependencies: A global analytical insight, „Munich Personal RePEc Archive” 2016, nr 452.
Zobacz w Google Scholar

Arrata W., Bernales A., Coudert V., The effects of derivatives on underlying financial markets: equity options, commodity futures and credit default swaps, „50 Years of Money and Finance: Lessons and Challenges” 2011, t. 13.
Zobacz w Google Scholar

Aslan A.S., Dinçer I., The impact of mortgage loans on the financialization process in Turkey, „Planlama” 2018, t. 28, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bårdsen G., Eitrheim Ø., Jansen E.S., Ragnar R., The econometrics of macroeconomic modelling, Oxford University Press, New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Bastourre D., Carrera J., Ibarlucia J., Financialization of commodity markets: non–linear consequences from heterogeneous agent behavior, „Farming, Finance and the Global Marketplace”, Working Paper, Kansas City 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baud C., Durand C., Financialization, globalization and the making of profits by leading retailers, „Socio-Economic Review” 2012, t. 10, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bauwens L., Giot P., Econometric modeling of stock market intraday activity, Kluwer Academic Publishers, London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Berg A., Price formation in commodities markets: financialisation and beyond, Centre for European Policy Studies, Brussels 2013.
Zobacz w Google Scholar

Berk J., Demarzo S., Corporate finance, Pearson, Boston 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bhardwaj G., Gorton G.B., Rouwenhorst K.G., Facts and fantasies about commodity futures ten years later, „Yale ICF Working Paper” 2015, nr 15–18.
Zobacz w Google Scholar

Bhardwaj G., Gorton G.B., Rouwenhorst K.G., Investor interest and the returns to commodity investing, „The Journal of Portfolio Management” 2016, t. 42, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Białynicka-Birula J., Changes in the global art market, „Oeconomia Copernicana” 2018, t. 9, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bliźniak D., Gontarski L., Giełda towarowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bohl M., Stephan P., Does futures speculation destabilize spot prices? New Evidence for commodity markets, „Journal of Agricultural and Applied Economics” 2013, t. 45, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bołtuć M., Zależność pomiędzy rynkiem swapów kredytowych a rynkiem akcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 63.
Zobacz w Google Scholar

Boonvorachote T., Lakmas K., Price volatility, trading volume, and market depth in Asian commodity futures exchanges, „Kasetsart Journal of Social Sciences” 2016, t. 37, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Borychowski M., Czyżewski A., Determinants of prices increase of agricultural commodities in a global context, „Management” 2015, t. 19, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Brecha R.J., Ten reasons to take peak oil seriously, „Sustainability” 2013, t. 5, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Brogaard J.A., High frequency trading and its impact on market quality, Northwestern University Kellogg School of Management, Working Paper 2010, nr 66.
Zobacz w Google Scholar

Brooks C., Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press, Glasgow 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski S.I., Misala J., Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, Cedewu, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cartea A., Penalva J., Where is the value in high frequency trading?, „Documentos de Trabajo, Banco de España” 2011.
Zobacz w Google Scholar

Carter P., Nauka spekulacji, Liber, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Cartwright N., Ceteris paribus laws and socio-economic machines, „The Monist” 1995, t. 78, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Casson M., Lee J.S., The origin and development of markets: a business history perspective, „Business History Review” 2011, t. 85, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Chance D.M., Analysis of derivatives, AIMR, Virginia 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chari V.V., Financialization in commodity markets, Staff Report 552, Minneapolis 2017.
Zobacz w Google Scholar

Chari V.V., Christiano L., Financialization in commodity markets, „BER Program: Economic Fluctuations and Growth”, Working Paper 2017, nr 23766.
Zobacz w Google Scholar

Cheng I., Xiong W., The financialization of commodity markets, „NBER Working Paper”, Massachusetts 2013, nr 19642.
Zobacz w Google Scholar

Choi Ch.-Y., Chudik A., Estimating impulse response functions. When the shock series is observed, Globalization Institute Working Papers 2019, nr 353.
Zobacz w Google Scholar

Choudhry M., Fixed-Income Securities and derivatives handbook, analysis and valuation, Bloomberg Press, Princeton 2005.
Zobacz w Google Scholar

Chow Y., McAleer M., Sequeira J.M., Pricing of forward and futures, „Journal of Economic Surveys” 2000, t. 14, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Cromarty W.A., Myers W.M., Needed improvements in application of models for agriculture commodity price forecasting, „American Journal of Agricultural Economics, Oxford University Press” 1975, t. 57, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Cumming D., Johan S., Li D., Exchange trading rules and stock market liquidity, „Journal of Financial Economics” 2011, t. 99, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Davis G.F., Kim S., Financialization of the Economy, Draft chapter for „Annual Review of Sociology”, The University of Michigan, Michigan 2015.
Zobacz w Google Scholar

Dembinski P.H., Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Djenic M., Popovcic-Avric S., Barjaktarovic L., Importance of forward contracts in the financial crisis, „Journal of Central Banking Theory and Practice” 2012, t. 1, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dormeier B.P., Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu, OnePress, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Duffie D., Garleanu N., Pedersen L.H., Over-the-counter markets, „Econometrica” 2005, t. 73, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Dunsby A., Eckstein J., Gaspar J., Mulhalow S., Commodity investing, John Wiley & Sons, New Jersey 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dwyer A., Gardner G., Williams T., Global commodity markets – price volatility and financialization, „RBA Bulletin”, Reserve Bank of Australia, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Emili S., Identification and estimation of Structural VAR models with mixed frequency data: a moment-based approach, Dottorato Di Ricerca, Università di Bologna, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Epstein G.A., Financialization and the world economy, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
Zobacz w Google Scholar

Erten B., Ocampo J.A., Super cycles of commodity prices since the Mid–Nineteenth Century, „Elsevier” 2013, t. 44.
Zobacz w Google Scholar

Falkowski M., Financialization of commodities, „Contemporary Economics” 2011, t. 5, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Fasianos A., Guevara D., Pierros Ch., Have we been here before? Phases of financialization within the 20th Century in the United States, „The Levy Economics Institute Working Paper” 2016, nr 869.
Zobacz w Google Scholar

Fenzl T., Brudermann T., Malik C., Pelzmann L., A mass psychological perspective on financial markets, „European Scientific Journal” 2013, t. 9, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Gold in the search for the Americas, „Gold Bulletin” 1976, t. 9.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R.B., It’s financialization, „International Labour Review” 2010, t. 149, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

French K.R., Detecting spot price forecasts in futures prices, „The Journal of Business” 1986, t. 59, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Garber P.M., Who put the mania in tulipmania?, „The Journal of Portfolio Management” 1989, t. 16, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Cedewu, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Gędek S., Analiza współzależności cen produktów rolnych, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G” 2010, t. 97, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Giruć P., Giełdy towarowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Goldstein I., Yang L., Commodity financialization and information transmission, University of Philadelphia, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Goldstein M.A., Kumar P., Graves F.C., Computerized and high-frequency trading, „The Financial Review” 2014, t. 49, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gorczyńska A., High Frequency Traders – destrukcyjna czy poprawiająca funkcjonowanie innowacja rynku finansowego?, „Studia Ekonomiczne” 2014, t. 186, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gorton G., Rouwenhorst K., Facts and fantasies about commodity futures, „NBER Working Paper” 2006, nr 10595.
Zobacz w Google Scholar

Gorton G., Rouwenhorst K., Facts and fantasies about commodity futures, „Yale ICF Working Paper” 2004, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Gourieroux C., Jasiak J., Financial econometrics: problems, models, and methods, Princeton University Press, New Jersey 2002.
Zobacz w Google Scholar

Granger C.W.J., Some recent development in a concept of causality, „Journal of Econometrics” 1988, t. 39, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Granger C.W.J., Newbold P., Spurious regressions in econometrics, „Journal of Econometrics” 1974, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Granger C.W.J., Teräsvirta T., Modeling nonlinear economic relationships, Oxford University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Greer R.J., The role of commodities in investment portfolios, CFA Institute Conference Proceedings Quarterly, California 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gulski B., Finansyzacja jako czynnik wpływający na zawłaszczanie wartości przez przedsiębiorstwa, „Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy” 2018, nr 160.
Zobacz w Google Scholar

Hagstrom R.G., Na sposób Warrena Buffeta. Strategie największego na świecie inwestora kapitałowego, WNT, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Haris M.P., Tao J., Role of governance in creating a commodity hub: A comparative analysis, „Natural Gas Industry B” 2016, t. 3, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Harvey D., A brief history of neoliberalism, Oxford University Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Haugen R.A., Modern investment theory, Prentice Hall, New Jersey 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J., Paprocki W. (red.), Dewiacje finansjalizacji, Cedewu, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Hayward R., Foreign exchange speculation: an event study, „International Journal of Financial Studies” 2019, t. 6, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Herring R., International financial conglomerates: implications for bank insolvency regimes, „Research in Financial Services: Private and Public Policy” 2011, t. 15.
Zobacz w Google Scholar

Howells P., Bain K., Financial markets and institutions, Pearson Education Limited, Fifth Edition, Harlow 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hull J., Options, futures, and other derivatives, Prentice Hall, New Jersey 2006.
Zobacz w Google Scholar

Irwin S.H., Sanders D.R., Financialization and structural change in commodity futures markets, „Journal of Agricultural and Applied Economics” 2012, t. 44, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Jones B., Identifying speculative bubbles: a two-pillar surveillance framework, „IMF Working Paper” 2014, t. 14, nr 208.
Zobacz w Google Scholar

Kamara A., Issues in futures markets: a survey, „Journal of Futures Markets” 1982, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kavajecz K.A., Odders-White E.R., Technical analysis and liquidity provision, „The Review of Financial Studies” 2004, t. 17, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kocagil A.E., Does futures speculation stabilize spot prices? Evidence from metals markets, „Applied Financial Economics” 1997, t. 7.
Zobacz w Google Scholar

Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec M., Badanie przyczynowości w sensie Grangera na rynku zbóż w Polsce w latach 2007–2011, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Krippner G.K., The financialization of the American economy, „Socio-Economic Review” 2005, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Król J., Giełdy towarowe – historia, zasady działania i rola we współczesnej gospodarce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, t. 1, nr 37.
Zobacz w Google Scholar

Kusideł E., Suchecki B. (red.), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lenczewski Martins C.J., Zastosowanie drapieżnych strategii w handlu o wysokiej częstotliwości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H” 2017, t. 51, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka-Strzałecka A., Kultura finansjalizacji, „Prakseologia” 2015, t. 2, nr 157.
Zobacz w Google Scholar

Łęt B., Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Maguire P. i in., Maximizing positive portfolio diversification, [w:] IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr), London 2014.
Zobacz w Google Scholar

Majsterek M., Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne, „Bank i Kredyt” 2014, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Mao Y., How temperature affects retail gasoline prices: an empirical study, „The Journal of Purdue Undergraduate Research” 2015, t. 5, nr 38.
Zobacz w Google Scholar

Marona B., Bieniek A., Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996–2010, „Ekonomia” 2013, t. 44, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Martin V., Hurn S., Harris D., Econometric modeling with time series, Cambridge University Press, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Massad T.G., Commodity futures trading commission fiscal year 2018, CFTC, Washington 2018.
Zobacz w Google Scholar

Maurits van der Veen A., The Dutch tulip mania: the social foundations of a financial bubble, Department of Government College of William & Mary, Williamsburg 2012.
Zobacz w Google Scholar

Mayo H.B., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Maziarz M. (red.), O wartości informacyjnej testów przyczynowości w sensie Grangera, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, t. 74, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Mazur K., Mechanizmy baniek spekulacyjnych – spojrzenie psychologiczne i ekonomiczne, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Miczka M., Szulc W., Analiza reakcji na bodźce pomiędzy wybranymi rynkami z wykorzystaniem modelu VAR dla szeregów czasowych cen wyrobów stalowych w latach 1998–2011, „Prace IMŻ” 2011, t. 63, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Miziołek T., Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2015, t. 5, nr 316.
Zobacz w Google Scholar

Mohamad M., Sifat I., On contango, backwardation and seasonality in index futures, „The Journal of Private Equity” 2019, t. 22, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Mowshowitz A., On the market value of information commodities. The nature of information and information commodities, „Journal Of The American Society For Information Science” 1992, t. 43, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Muranaga J., Shimizu T., Market microstructure and market liquidity, „Bank of Japan, Market Liquidity: Research Findings and Selected Policy Implications” 1999, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Musaev A., Anantchenko I., Gazul S., Management strategy for mechanical trade systems: brief review, „International Journal of Economics & Management Sciences” 2015, t. 4, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Newbery D.M., When do futures destabilize spot prices?, „International Economic Review” 1987, t. 28, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nissanke M., Commodity markets and excess volatility: sources and strategies to reduce adverse development impacts, Common Fund for Commodities, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Osińska M., Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Osińska M., Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska E., Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Paixão-Barradas S., Melles G., Développement durable: enjeux actuels, „Sciences du Design” 2019, t. 1, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Palley T.I., Financialization the economics of finance capital domination, Palgrave Macmillan, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Palley T.I., Financialization: what it is, why it matters & what can be done, The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies, Working Paper nr 525, Washington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Papana A., Identifying causal relationships in case of non-stationary, Universities van Amsterdam, Amsterdam 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pearl J., Causality, models, reasoning and inference, Second Edition, Cambridge University Press, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Perepeczko A., Analiza zdarzenia i jej zastosowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2010, t. 632.
Zobacz w Google Scholar

Petrauskienë L., Changes in behavioural and physiological indices of medicinal leech exposed to crude oil, „Ekologija” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pieloch-Babiarz A., Sajnóg A., Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pisarski M., Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera, „Ekonometria” 2013, t. 42, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Poitras G., From Antwerp to Chicago: the history of exchange traded derivative security contracts, „Revue d’Histoire des Sciences Humaines” 2009, t. 33, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Polopolus L., Wershow J.S., The incidence, nature, and implications of price-fixing litigation in U.S. food industries, „Southern Journal of Agricultural Economics” 1978, t. 10, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Ramos R.A., Financialization at the international level: evidence from emerging market economies, „Economia e Sociedade” 2017, t. 26.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M., Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji, „Bezpieczny Bank” 2017, t. 3, nr 68.
Zobacz w Google Scholar

Rayner V., Laing E., Hall J., Developments in global food prices, Reserve Bank of Australia, March Quarter Bulletin, Sydney 2011.
Zobacz w Google Scholar

Remlein M., Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 873, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Rhodes S.C., The financialization of commodities, „The Accounting Review” 1999, t. 74, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Roll R., Orange juice and weather, „The American Economic Review” 1984, t. 74, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Ronayne D., Which impulse response function?, The Warwick Economics Research Paper Series 2011, nr 971.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W., Wzrost znaczenia sfery finansów i konsekwencje tego zjawiska, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 359.
Zobacz w Google Scholar

Russi L., Hungry capital – the financialization of food, Zero Books, Washington 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Hedging w zarządzaniu ryzykiem finansowym w korporacjach transnarodowych przemysłu wydobywczego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, nr 106.
Zobacz w Google Scholar

Sawyer M., What is financialization?, „International Journal of Political Economy: a Journal of Translations” 2014, t. 24, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sharma P., Impact analysis of commodity futures on spot prices, and risk management in essential commodities, NIAM, Research Report. Rajasthan: CCS National Institute of Agricultural Marketing 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sims C., Macroeconomics and reality, „Econometrica” 1980, t. 48, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Solt M.E., Swanson P.J., On the efficiency of the markets for gold and silver, „The Journal of Business. The University of Chicago Press” 1981, t. 54, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Sørensen B.E., Cointegration, „Economics” 2005, nr 266.
Zobacz w Google Scholar

Staritz C., Tröster B., Küblböck K., Commodity process, financial markets and development, „Österreichische Entwicklungspolitik, Rohstoffe Und Entwicklung” 2015, t. 1, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Stock J.H., Watson M.W., Vector autoregressions, „Journal of Economic Perspectives” 2001, t. 15, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Stošić Mihajlović L., Zdravković I., Forward, future and options on Stock Exchange Market, „Journal of Process Management – New Technologies, International” 2016, t. 4, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Syczewska E.M., Przyczynowość w sensie Grangera – wybrane metody, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2014, t. 15, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szafranek K., Financialisation of the commodity markets: conclusions from the VARX DCC GARCH, „Economic Institute. NBP Working Paper” 2015, nr 213.
Zobacz w Google Scholar

Szaruga E., Badanie przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy przewozami ładunków przez transport samochodowy a wzrostem gospodarczym na przykładzie Polski, „Studia i Prace WNEiZ Uniwersytet Szczeciński” 2016, t. 45, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Šperanda I., Tršinski Z., Hedging as a business risk. Protection instrument, „Ekonomski vjesnik. Econviews – Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues” 2015, t. 28, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Tang K., Xiong W., Index investment and the financialization of commodities, „Financial Analysts Journal” 2012, t. 68, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Tatarczak E., Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G” 2007, t. 94, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Todd R.M., Vector autoregression evidence on monetarism: another look at the robustness debate, „Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review” 1990, t. 14, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski J., Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia Sectio H” 2015, t. 49, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski J., Indeksy towarowe III generacji a efektywność inwestycji finansowych na rynkach towarowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia” 2015, t. 48, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Upper Ch., Valli M., Mercados de derivados emergentes, „Informe Trimestral del BPI” 2016.
Zobacz w Google Scholar

Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wafi A.S., Hassan H., Mabrouk A., Fundamental analysis models in financial markets – review study, „Procedia Economics and Finance” 2015, t. 30.
Zobacz w Google Scholar

Welfe A., Ekonometria. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J., Czy współczesna ekonomia jest instrukcją obsługi mechanizmu gospodarczego?, „Ekonomista” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasińska A., Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego, „Finanse i Prawo Finansowe” 2017, t. 3, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik A., Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 193.
Zobacz w Google Scholar

Xiong X., Liang J., Cui Y., Zhang W., Zhang Y., Analysis of the spot market’s T+1 trading system effects on the stock index futures market, „EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education” 2017, t. 13, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Yau J.K., Schneeweis T., Robinson T.R., Weiss L.R., Alternative investments portfolio management, [w:] J.L. Maginn, D.L. Tuttle, D.W. McLeavey, J.E. Pinto (red.), Managing investment portfolios workbook: a dynamic process, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zachariadis T., On the exploration of causal relationships between energy and the economy, „Discussion Paper”, Department of Economics University of Cyprus, Nicosia 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba A., Jak zarabiać na surowcach, OnePress, Gliwice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba A., Makroekonomiczne determinanty stóp zwrotu na rynkach surowców w warunkach finansjalizacji, „Finanse” 2014, t. 7, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Board J., Sandmann G., Sutcliffe Ch., The Effect of Futures Market Volume on Spot Market Volatility, 2003, https://doi.org/10.1111/1468-5957.00394 (dostęp: 12.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

BP Statistical Review of World Energy, 2019, https://bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (dostęp: 2.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chui M., Derivatives markets, products and participants: an overview, 2017, http://bis.org/ifc/publ/ifcb35a.pdf (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

CME Group Inc, http://cmegroup.com (dostęp: 28.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dalian Commodity Exchange, http://dce.com.cn (dostęp: 18.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Edukacja Giełdowa, Kontrakty terminowe, https://www.edukacjagieldowa.pl/gieldowe-abc/notowane-instrumenty/kontrakty-terminowe (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Foreign exchange turnover, Bank for International Settlements, https://bis.org/statistics/derstats3y.htm (dostęp: 17.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Glencore, https://glencore.com (dostęp: 2.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Global 500, Fortune, 2019, https://fortune.com/global500/2019 (dostęp: 7.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Global Energy Statistical Yearbook 2019, https://yearbook.enerdata.net (dostęp: 23.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

ICE – Futures Singapore, Asian Futures Exchange for oil, fx and metals, http://theice.com/futures-singapore (dostęp: 6.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

Instrumenty pochodne, Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, http://wms.agh.edu.pl/mf/files/IP_ch1.pdf (dostęp: 2.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, https://imf.org/external/index.htm (dostęp: 21.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Juhel J.C., Dufour D., A discussion of stock market speculation by Pierre-Joseph Proudhon, 2008, http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.0221.pdf (dostęp: 1.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kännö J., Pricing of electricity futures: A literature review, Independent Research Projects in Applied Mathematics, 2014, http://sal.aalto.fi/publications/pdf-files/ekan14_public.pdf (dostęp: 9.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

Li M., World Energy 2018–2050: World Energy Annual Report, https://seekingalpha.com/article/4184697-world-energy-2018minus-2050-world-energy-annualreport-part-1 (dostęp: 2.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Moscow Exchange, http://moex.com (dostęp: 6.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

Multi Commodity Exchange Of India, http://mcxindia.com (dostęp: 26.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Organizacja regulująca amerykański rynek instrumentów pochodnych, https://www.nfa.futures.org (dostęp: 23.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie handlowe kontraktów futures w Stanach Zjednoczonych, https://fia.org (dostęp: 23.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Trafigura, Annual Report 2019, https://trafigura.com (dostęp: 2.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

U.S. Geological Survey, https://usgs.gov (dostęp: 4.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Unctadstat, http://unctadstat.unctad.org (dostęp: 12.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

United Nations, Department of Economic and Social Affairs Population, https://un.org/en/development/desa/population/publications/index.asp (dostęp: 2.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Vitol, https://vitol.com (dostęp: 2.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

The World Bank, https://worldbank.org (dostęp: 2.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

World Federation of Exchanges, https://world-exchanges.org (dostęp: 28.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zhengzhou Commodity Exchange, http://english.czce.com.cn (dostęp: 6.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 września 2021

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-572-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-573-2

Inne prace tego samego autora