Niepodległa: Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Autorzy

Aldona Domańska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Łódź 90-232, ul. Kopcińskiego 8/12
Anna Michalak (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Łódź 90-232, ul. Kopcińskiego 8/12

Słowa kluczowe:

II Rzeczypospolita, władza publiczna, samorząd terytorialny, administracja rządowa, edukacja po odzyskaniu niepodległości, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Streszczenie

Odzyskana przez Polskę w 1918 roku suwerenność państwowa dała początek długiej i krętej drodze reform, jaką mieli przebyć Polacy przez kolejne 20 lat. Ich założeniem było odzyskanie przez odrodzoną Rzeczpospolitą wewnętrznej spójności na wszystkich płaszczyznach, a także zaistnienie na arenie międzynarodowej jako suwerenne państwo. Towarzyszyły tym działaniom, z jednej strony brak doświadczenia, a nawet niezbędnej wiedzy, z drugiej ostra, wręcz brutalna, walka polityczna, która niekiedy wpływała na kierunek reform, ich pośpiech, który powodował, że zmiany przebiegały w niewyobrażalnym, na dzisiejsze czasy, tempie. Niemniej, w ciągu zaledwie dwóch dekad, Rzeczpospolita nie tylko odrodziła się jako państwo, ale i wykonała ogromny skok cywilizacyjny. Oddajemy do Państwa rąk publikację, w której chcieliśmy pokazać z jak wieloma problemami musieli zmierzyć się ówcześni reprezentanci organów władzy podejmując działania mające na celu stworzenie jednolitych struktur organizacyjnych i wspólnego systemu prawnego dla odzyskanego bytu państwowego.

Rozdziały

 • Wstęp
  Anna Michalak, Aldona Domańska
 • Narodziny władzy najwyższej w II Rzeczypospolitej
  Dariusz Górecki
 • Powstanie II Rzeczypospolitej z perspektywy prawnomiędzynarodowej
  Joanna Połatyńska
 • Formowanie się i organizacja suwerennej władzy publicznej/państwowej w warunkach pierwszego prowizorium konstytucyjnego – samorząd terytorialny
  Robert Krzysztof Adamczewski
 • Droga do ujednolicenia systemu polskiej edukacji po odzyskaniu niepodległości (1917–1921)
  Aldona Domańska
 • Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej
  Ryszard P. Krawczyk
 • Administracja rządowa w okresie pierwszego prowizorium konstytucyjnego (1918–1921) – struktura i zadania
  Anna Michalak
 • Wolności i prawa człowieka
  Anna Rakowska-Trela
 • Zasady prawa wyborczego w pierwszej ordynacji wyborczej w okresie II Rzeczypospolitej
  Konrad Składowski
 • Sprawy narodowościowe u progu odzyskania niepodległości i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej
  Krzysztof Skotnicki
 • Sądownictwo powszechne w pierwszych latach niepodległości
  Dorota Wiśniewska
 • Prawo karne w okresie od narodzin i odbudowy niepodległego państwa polskiego do uchwalenia ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Justyna Badziak
 • Początki polskiego systemu źródeł prawa
  Anna Chmielarz-Grochal
 • Droga do ujednoliconego prawa cywilnego w odrodzonej Polsce
  Beata Giesen
 • Początki polskiego systemu prawa administracyjnego
  Maria Karcz-Kaczmarek
 • Wpływ nowoczesnej myśli podatkowej na kształtowanie konstrukcji podatków w II Rzeczypospolitej Polskiej
  Aneta Szymczak
Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2018

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-142-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-143-0

Inne prace tego samego autora

 • Aldona Domańska, Małgorzata Babula, Ryszard Balicki, Michał Bartoszewicz, Stanisław Bożyk, Anna Chmielarz-Grochal, Piotr Chybalski, Jerzy Ciapała, Krystian Complak, Krzysztof Eckhardt, Monika Florczak-Wątor, Anna Frydrych-Depka, Andrzej Sokala, Tomasz Gąsior, Radosław Grabowski, Sabina Grabowska, Marian Grzybowski, Marcin Grzybowski, Mariusz Jabłoński, Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Grzegorz Kuca, Artur Olechno, Agata Pyrzyńska, Ferdynand Rymarz, Konrad Składowski, Piotr Tuleja, Piotr Uziębło, Jan Wawrzyniak, Marcin M. Wiszowaty, Jacek Wojnicki, Magdalena Wrzalik, Arkadiusz Żukowski, Robert K. Adamczewski, Wojciech Chróścielewski, Agnieszka Krawczyk, Krzysztof Grajewski, Lech Jamróz, Marta Kłopocka-Jasińska, Paweł Kuczma, Piotr Mikuli, Viktoria Serzhanova, Gabriela Dobrovičová, Alena Krunková, Eduard Bárány, Ivan Halász, Milan Hodas, Věra Jirásková, Jiří Jirásek, Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Karel Klíma, Ladislav Orosz, Оксана Володимирівна Щербанюк, Тетяна Миколаївна Слінько, Cristina Tomuleț, Lívia Trellová, Katarzyna Žák Krzyžanková, Andrzej Bałaban, Dariusz Górecki, Anna Pikulska-Radomska, Dagmara Skrzywanek-Jaworska, Maciej Rakowski, Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Anna Frankiewicz-Bodynek, Katarzyna Małysa-Sulińska, Radosław Olszewski, Sławomir Patyra, Jerzy Posłuszny, Przemysław Niemczuk, Jerzy Szukalski, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Paweł Wolnicki, Zagadnienia prawa konstytucyjnego
 • Aldona Domańska, Piotr Tuleja, Agnieszka Bień-Kacała, Monika Bogucka-Felczak, Patryk Kowalski, Michał Bożek, Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski, Mirosław Granat, Monika Haczkowska, Adam Jamróz, Wojciech J. Katner, Ryszard Paweł Krawczyk, Maria Kruk, Katarzyna Kubuj, Tomasz Milej, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Włodzimierz Nykiel, Jerzy Oniszczuk, Marek Piechowiak, Jakub Rzymowski, Mirosław Stec, Hanna Suchocka, Andrzej Szmyt, Łukasz Jan Korporowicz, Tomasz Tulejski, Teresa Wyka, Robert Grzeszczak, Joanna Kielin-Maziarz, Anna Michalak, Anna Rakowska, Piotr Sobański, Leszek Garlicki, Michał Kurowski, Dorota Lis-Staranowicz, Małgorzata Masternak-Kubiak, Elżbieta Hanna Morawska, Monika Nowak, Ryszard Piotrowski, Anna Rytel-Warzocha, Agnieszka Gajda, Jakub Stępień, Joanna Uliasz, Edyta Widawska, Szymon Osowski, Wojciech Brzozowski, Ewelina Gierach, Andrzej Jackiewicz, Jerzy Jaskiernia, Joanna Juchniewicz, Jan Kulesza, Grzegorz Kryszeń, Jacek Mazur, Wojciech Odrowąż-Sypniewski, Bogusław Przywora, Stanisław Sagan, Maciej Serowaniec, Halina Zięba-Załucka, Beata Stępień-Załucka, Zagadnienia prawa konstytucyjnego
 • Agnieszka Krawczyk, Barbara Adamiak, Tomasz Bąkowski, Mariusz Bogusz, Jacek Chlebny, Anna Chmielarz-Grochal, Paweł Dańczak, Maciej Dębski, Bogdan Dolnicki, Zofia Duniewska, Tomasz Furmanek, Jacek Jagielski, Agnieszka Ciesielska, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Jarosław Sułkowski, Marek Wierzbowski, Waldemar Jagodziński, Elżbieta Olechniewicz, Dawid Ziółkowski, Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Kabat, Dariusz R. Kijowski, Hanna Judyta Knysiak-Sudyka, Marta Kopacz, Piotr Korzeniowski, Magdalena Sieniuć, Monika A. Król, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Łukasz Maszewski, Piotr Rączka, Joanna Mikołajczyk, Andrzej Nędzarek, Janusz Niczyporuk, Włodzimierz Nykiel, Wojciech Piątek, Marta Romańska, Robert Sawuła, Ludwik Żukowski, Andrzej Skoczylas, Krzysztof Skotnicki, Agnieszka Skóra, Krzysztof Sobieralski, Agnieszka Żywicka, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Jan Zimmermann, Uczniowie jednego Mistrza. Klasyczne instytucje postępowania administracyjnego w dobie przemian
 • Anna Chmielarz-Grochal, Ewa Wójcicka, Jakub Żurek, Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości
 • Aldona Domańska, Anna Michalak, Aneta Szymczak, Ryszard P. Krawczyk, Justyna Badziak, Anna Michalak, Anna Rakowska-Trela, Anna Chmielarz-Grochal, Dariusz Górecki, Konrad Składowski, Beata Giesen, Joanna Połatyńska, Krzysztof Skotnicki, Maria Karcz-Kaczmarek, Robert Krzysztof Adamczewski, Dorota Wiśniewska, Aldona Domańska, Niepodległa
 • Dorota Wiśniewska, Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820–1866
 • Anna Michalak, Systemy konstytucyjne wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej: Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor Wschodni
 • Anna Michalak, Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej: Malezja, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni