Gerontologia

4 Tytuły

Seria poświęcona procesom starzenia się, aktywizacji społeczno-zawodowej i edukacyjnej osób starszych, wsparciu i pomocy realizowanej przez instytucje publiczne i prywatne. Jej celem jest zarówno edukowanie seniorów i ich otoczenia, jak też propagowanie idei przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. W ramach serii ukazują się publikacje naukowe i popularnonaukowe, tłumaczenia, podręczniki i poradniki. Publikowane książki są kierowane nie tylko do ludzi nauki zajmujących się problematyką starości, ale także instytucji, działających na rzecz ludzi starszych, rodzin, opiekunów, działaczy społecznych, pracowników DPS-ów.

Wszystkie książki

okladka

Uczenie się stawania się osobą starą

Marcin Muszyński
8 maja 2024
Okladka

Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości

Bogusława Urbaniak, Marek Chałas, Piotr Szukalski, Rafał Zimny, Robert Błaszczak, Magdalena Zadworna
30 grudnia 2021
Okladka

Senior Policy in Hungary, Poland and Russia

Bogusława Urbaniak, Yaroslava Evseeva, Laszlo Patyan
30 grudnia 2020
Okladka

Wsparcie osób niesamodzielnych: Perspektywa opiekunów i podopiecznych

Agnieszka Kretek-Kamińska, Iwona Kukulak-Dolata, Aneta Krzewińska
30 grudnia 2020