Interpretacje Literackie

5 Tytuły

W ramach serii publikowane są książki literaturoznawcze poświęcone interpretacjom literatury polskiej i zagranicznej różnych epok. Autorzy przyglądają się tekstom literackim w całej ich wewnętrznej złożoności i bogactwie kontekstów. Dokonują wieloaspektowych analiz i interpretacji stosując różne ujęcia badawcze i metodologie. Interdyscyplinarne publikacje tworzące serię skierowane są nie tylko do specjalistów, ale także do studentów i nauczycieli oraz wszystkich miłośników literatury.